WEB İÇERİK YÖNETİMİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

WEB İÇERİK YÖNETİMİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

5 Ağustos 2022 Sistem yönetimi ve bilgi güvenliği dairesi başkanlığı Web İçerik Yönetimi Web sitesi KULLANIM KILAVUZU 0
Klasik Bulanık Değerlendirme

ÇİZİM YÖNETİMİ

Çizimleri kaydetmek veya yönetmek için birçok sistem, belge yönetimine yönelik daha genel yaklaşımlardan bağımsız olarak geliştirilmiştir. Kullanıcıların fiziksel çizimleri bir veritabanına kaydetmesini veya indekslemesini sağlayan bilgi sistemlerini, yeni belgelerin yayınlanması için iletilerin oluşturulmasını ve çizimlere ve teknik belgelere yapılan revizyonların dağıtımının yönetimini içerebilir.

Bir çizim yönetim sistemi, yazılımın, kasa benzeri bir depoda tutulan dijital çizim nesneleri üzerinde otomatik yönetim kontrolleri uygulaması bakımından bir kayıt sisteminden ayırt edilebilir. Bu yetenek, Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) paketleri tarafından oluşturulan çizimlerin yakalanmasını ve yönetilmesini desteklemek için geliştirildi.

İşlevsellik, aşağıdakiler gibi temel özellikleri içermelidir:

• Elektronik çizimleri yakalamak için CAD araçlarıyla entegrasyon.
• Çizim revizyon kontrolü ve revizyon numaralandırma için otomatikleştirilmiş özellikler.
• Elektronik ve basılı çizimlerin, teknik şartnamelerin ve kılavuzların yönetimi.
• Birden çok çizim arasındaki ebeveyn-çocuk ilişkilerinin yönetimi.
• Kontrollü çizimlerin fiziksel kopyalarının kaydı ve takibi.
• Gelen ve giden iletilerin yönetimi.
• Entegre iş akışını kullanarak elektronik belge inceleme ve yetkilendirme.
• Görüntüleme, kırmızı çizgi, işaretleme ve açıklama işlevlerinin sağlanması.
• Geçmiş günlüklerinin ve denetim izlerinin bakımı.

Genişletilmiş yetenekler, çizim numaralandırmanın otomasyonunu, dijital ve fiziksel çizim nesnelerinin senkronizasyonunu, başlık bloğu ve meta veri kaydı ve güncellemelerinin senkronizasyonunu ve mühendislik değişikliği yaşam döngüsü geçişleri sırasında çizim durumunun yönetimini içerebilir.

Çizim yönetimi yetenekleri, özel bir çizim yönetim sistemi tarafından sağlanabilir; bir belge yönetim sistemi içinde birleşik işlevsellik olarak; Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sisteminin, bakım yönetim sisteminin veya benzerinin yerleşik modülü olarak; veya bir belge yönetimi uygulamasının ayrılmaz bir bileşeni.

BELGE GÖRÜNTÜLEME

Görüntüleme sistemleri film tabanlı görüntüleme ilkelerinden evrimleşmiştir ve artık belge görüntüleme için iki grupta karakterize edilebilir, bunlar (a) film tabanlı görüntüleme (mikrografik) ve (b) dijital görüntüleme sistemleridir.

Film tabanlı görüntülemede, mikrofilm üzerindeki fiziksel belgelerin görüntülerini yakalamak için mikrografik teknolojisi kullanılır, böylece görüntüler daha sonra bir okuyucu kullanılarak görüntülenebilir ve gerekirse yazdırılabilir. Dijital görüntülemede, fiziksel belgelerin görüntüleri, daha sonra görüntü biçiminden görüntülenerek veya yazdırılarak dijital dosya biçiminde yakalanır.

Dijital görüntüleme sistemleri, masaüstü (ad hoc tarama), çalışma grubu (ağda paylaşılan araçlar) veya üretim (yüksek hacimli, çeşitli tip) olarak ayrılabilir. IDCM normalde bir çalışma grubu veya üretim ortamı anlamına gelir.

Sunulan yetenekler arasında aşağıdakiler gibi görüntü işleme işlevleri bulunur:

  • Basılı belgelerin dijital formatta yakalanması.
  • Belgelerin farklı boyutlarının, kenarlarının (dupleks tarama), fiziksel yöneliminin ve fiziksel yapısının taranması ve dönüştürülmesi yeteneği. Çok sayfalı görüntüleri tek bir varlık olarak yönetme (örneğin, çok sayfalı TIF dosyası).
  • Görüntüler belirtilen dosya formatlarında kaydedilebilir. Örneğin, bir belge bir Web sunucusunda yayınlamak için PDF veya JPG olarak veya görüntüleme/iletim için çok sayfalı bir TIF olarak kaydedilebilir.
  • Belge yakalamanın çeşitli gereksinimlerini karşılamak için bir dizi çözünürlük, kontrast, eşik ve boyut ayarı desteği.
  • Form işleme ve diğer uygulamalara (örneğin, renkli kontur haritaları) uyacak şekilde renkli ve/veya gri tonlamalı görüntülerin yakalanması.
  • Benek giderme/eğrilik giderme ve kenarlık kaldırma. Toplu, klasör, zarf ve belge düzeyinde dizin oluşturma dahil olmak üzere çok düzeyli kayıt yetenekleri.

Görüntüleme sistemleri, yakalama ve geri almayı kolaylaştırmak için genellikle tanıma sistemleriyle entegre edilir. Bunlar, barkodlarda kodlanmış verileri otomatik olarak yakalamak için teknolojiler, taranan görüntülerden metin bilgilerinin çıkarılmasını sağlamak için optik karakter tanıma (OCR ve ICR) teknolojileriyle entegrasyon ve optik işaret tanıma (OMR) ile entegrasyon içerir.


Web sitesi KULLANIM KILAVUZU
Web İçerik Yönetimi Sağlık Bakanlığı
Webtasrayeni
Web Yönetim hastane
Sistem yönetimi ve bilgi güvenliği dairesi başkanlığı
Webyonetim Sağlık gov tr
Bilgi Güvenliği Birimi
Spam Kontrol Sağlık gov tr


WEB İÇERİK YÖNETİMİ

IDCM, Web içeriği yayınlama ile ilgili süreçler için yönetilen bir ortam sağlama yeteneğine sahiptir. İçerik yönetim sisteminin bir üründen çok bir kavram olduğu söylenmiştir.

Bu, belgelerin ve içeriklerinin Web sunumundan daha geniş olarak değerlendirilebileceği bir IDCM modeli bağlamında analizine ağırlık katar. Belge oluşturma, yönetim ve kullanım böylece iş gereksinimlerine ve iş süreçlerinin iş akışına atıfta bulunularak gerçekleştirilebilir.

Tipik olarak işlevsellik, içerik oluşturma, sunum ve yönetim açısından karakterize edilir. Giderek artan bir şekilde bu işlevselliğin bir kuruluş için birleşik bir içerik stratejisi içinde kullanıldığı görülmektedir.

İçerik oluşturma işlevi, sunum ve içeriğin ayrılmasını, farklı bağlamlarda çizim gibi doküman unsurlarının kullanımını ve yeniden yapılanma sonrası sayfalar arasındaki çağrışımların devamını içerir. Meta veri desteği de mevcut olmalı ve biçimlendirme, içerik oluşturucu için şeffaf olmalıdır.

Sunum öğeleri, kılavuzlar ve iş formları gibi dahili materyallerin intranetler üzerinden dağıtımı ve pazarlama bilgileri ve başvuru formları gibi harici materyaller için birden çok format içerir. Beklenen diğer özellikler, stil sayfaları aracılığıyla şablon kullanılabilirliği, bileşik belgeler olarak çoklu formatların entegrasyonu, alternatif yorumlamaların sağlanması ve ekranın kullanıcı profillerine göre kişiselleştirilmesidir.

Yönetim özellikleri, birden çok kullanıcı arasında sürüm kontrolü ve bütünlük bakımını ve ilgili güvenlik prosedürlerini ve denetim izlerini içerir. Diğer alt sistemlere yönelik yönetilen arayüzler, mevcut verilerin bileşik belgeler içinde doğrulanmış biçimde sunulabilmesi için sayfalara dinamik içerik sağlanmasını sağlamalıdır. Dağıtılmış kullanıcılara uyum sağlamak, içerik incelemesi ve onay süreçleri için de iş akışından yararlanılmalıdır.

Bu yetenekler, en azından kısmen diğer IDCM sistemlerinin işlevleriyle paylaşılır. IDCM ortamı, potansiyel olarak dağıtılmış bir ortamda, içeriğin yönetilen arşivlenmesine kadar ilk belge oluşturma süreçlerini içeren bir süreklilik içinde Web içeriğini yönetme yeteneğine sahiptir.

İŞLETME RAPOR YÖNETİMİ 

Dijital medya geliştikçe, yüksek hacimli yönetim bilgisi raporlamasına sahip işletmeler, Kurumsal Rapor Yönetimi’ni (ERM) giderek daha fazla kullanmaya başladılar. Bu yetenekler, kuruluşların iş uygulaması veritabanlarından raporları yakalamasına ve bunları yönetilen bir havuzda saklamasına, böylece yazdırmayı azaltmasına, bilgi erişilebilirliğini iyileştirmesine ve kayıt tutmasına olanak tanır.

ERM için destek sağlayan teknolojiler, çeşitli formatlarda çıktı raporları içerir. Bunlara örnek olarak, bir belge yönetim uygulaması aracılığıyla saklanan ve aranan metin tabanlı dijital formattır.

Raporlar, dijital raporları saklayan ve etkileşimli iletişimi kolaylaştırmak için verilerin grafiksel bindirmelerle temsil edilmesini sağlayan Bilgisayar Çıkışlı Lazer Diski (COLD) olarak bilinen bir yetenek kullanılarak optik disk üzerinde yakalanabilir.

Genel ERM yetenekleri aşağıdaki gibi tanımlanır:

• Yönetilen havuza dijital rapor nesnelerinin yakalanması (belge yönetimi, görüntüleme veya COLD uygulaması).
• Raporla ilgili meta verileri yakalamak için indeksleme yeteneklerinin kullanılması.
• Meta veri veya rapor içeriklerinin (varsa) sorgulanması ve alınması için destek.
• Performansı desteklemek için veritabanı büyümesinin yönetimi.
• Farklı veri nesneleri içerebilen havuz desteği.
• Belge bütünlüğü desteği.
• İş akışı yoluyla süreçlerin kontrolü.
• Rapor bölümlerinin çıkarılması ve kullanılmasının sağlanması.
• Yüksek hacimli yazdırma desteği.
• Güvenlik kullanıcı kimlik doğrulaması, grup ve kullanıcı seviyelerinin yönetimi.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir