İŞ GELİŞTİRME VE ARAŞTIRMA – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İŞ GELİŞTİRME VE ARAŞTIRMA – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

10 Mayıs 2022 Arge departmanı Ne iş Yapar Arge ürün geliştirme Uzmanı Maaşları Arge Uzmanı Nasıl Olunur 0
Muhasebe ve Bilgi Sistemleri  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Otopoez ve Biliş

Biliş, bir sistemin çevresindeki farklılıklar ve bu ortamın potansiyel durumları arasında ayrım yaptığı süreci belirtmek için geleneksel olarak kullanılan terimdir.

Bu bilişin kanıtı, çevresel bozulmalara yanıt olarak sistem davranışının etkinliğidir. Günümüzün biliş ve dolayısıyla IS konusundaki baskın bakış açısı, etkili eylemin nesnel gerçekliğin biçimsel ve statik temsillerini manipüle etme açısından açıklanabilir olduğu fikridir.

Otopoez teorisine göre, algı ne nesnelci ne de tamamen yapılandırmacıdır. Daha ziyade, algılayanın yapısı ile kimliğini korumak için içinde hareket etmesi gereken yerel durumlar arasındaki bağlantı tarafından birlikte belirlenir. Bu, otopoietik sistemin etkinliklerinin bir çevrede algılanabilmeyi ve bu algıların da gelecekteki eylemleri koşullandırdığını ima eden aktif (bedenlenmiş) bilişin temelidir.

Bu görüşe göre, “Bilişsel sistem, organizasyonunun, kendisinin sürdürülmesiyle ilgili olarak hareket edebileceği bir etkileşim alanı tanımlayan bir sistemdir ve biliş süreci, bu alandaki fiili (tümevarımsal) hareket veya davranıştır”. Ayrıca, otopoietik bir sistemin bilişsel alanı, kimlik kaybı olmaksızın girebildiği tüm etkileşimlerin alanı olarak tanımlanır.

OTOPOEZ KAVRAMLARININ İŞ GELİŞTİRME ARAŞTIRMALARINDA UYGULAMALARI

Otopoezin IS araştırmasında kullanım teorisi iki ana kategoride sınıflandırılabilir: metaforik ve teori odaklı yaklaşımlar.

Metaforik Yaklaşımlar

Kay ve Cecez-Kecmanovic (2002), IS-organizasyon ilişkisinin altında yatan süreçleri ve bunun bir organizasyonun rekabet avantajını nasıl etkilediğini açıklamak için sosyal eşleşme ve rıza alanı kavramlarını kullanmıştır.

Kuruluşun çalışma ortamındaki farklı grupların üyeleri, yani analistler, BS ekibi ve dış müşteriler arasındaki tekrarlayan etkileşim süreçlerinin, anlayışta ortak noktalara nasıl yol açtığını ve bunun da sürekli BS organizasyon işbirliğini nasıl mümkün kıldığını gösterdiler. -ortaya çıkma.

Aynı şekilde, Maula (2000), dört danışmanlık firmasında iki ana bilgi yönetimi (KM) fonksiyonunu tanımlamak için yapısal açıklık ve kurumsal kapanma kavramlarını kullanmıştır. İlk BY işlevi, duyusal işlev, firmanın yapısal açıklığının ve çevresiyle yapısal bağlantısının gerçekleştirilmesidir.


Arge departmanı Ne iş Yapar
ar-ge de kimler çalışır
Arge ürün geliştirme Uzmanı Maaşları
Arge Uzmanı Nasıl Olunur
Arge Departmanı Nedir
Arge Uzmanı maaş
Tekstilde arge nedir
Arge departmanı organizasyon şeması


İkinci BY işlevi, bellek işlevi, firmanın etkin işleyişini ve sürekli yenilenmesini sağlayan örgütsel kapanma ve öz referanslılık kavramlarının gerçekleştirilmesidir. Son olarak, Carlsen ve Gjersvik (1997), iş akışı teknolojisinin olası organizasyonel kullanımlarını analiz etmek için otopoiesis metaforunu kullandı.

Örgütsel adaptasyon için başlangıç ​​noktaları dışında “genel” iş süreçlerine karşı çıktılar. Ek olarak, otopoiesis kavramının, süreç modellerinin örgütsel çevrenin ve iş sürecinin içinde yer aldığı çevrenin daha zengin tanımlarına referanslar içermesi gerektiğini ima ettiğini belirtmişlerdir.

Teori Odaklı Yaklaşımlar

Bai ve Lindberg (1999), IS tasarım etkinliği, kullanım etkinliği ve gömülü sosyal bağlam arasındaki ilişkiyi incelemek için bir çerçeve geliştirmek için Luhmann’ın sosyal otopoiesis teorisi ve Engeström’ün aktivite teorisi ile birlikte birinci ve ikinci dereceden sibernetiği kullandı.

Bu çerçeve, IS gelişiminin içinde yer aldığı karmaşık sosyal bağlama ışık tutar ve IS gelişiminde yer alan unsurlar arasındaki ilişkinin epistemolojik bir anlayışını sağlar. Ayrıca, IS geliştirme uygulaması için metodolojiler geliştirmek ve sosyo-teknik yaklaşım gibi çeşitli araştırma faaliyetlerine rehberlik etmek için kullanılabilir.

İŞ GELİŞTİRME VE ARAŞTIRMA İÇİN UYGULAMALAR

Otopoietik metafor, bir kuruluşta IS’nin gelişimini ve tanıtılmasını destekleyen mekanizmalar hakkında düşünme yolları sağlar. Burada üçüncü dereceden otopoietik sistem, otopoietik sistemlerin özellikleri ile bir işletme ve onun IS’si arasındaki referans yazışmalarını keşfetmek için bir metafor olarak kullanılır.

Örneğin, otopoietik sistemin örgütsel kapanması, onun homeostatik olduğunu ve kendi organizasyonunun sabit tutulması gereken temel değişken olduğunu ima eder. Bu kavram, IS geliştiricilerinin ve kullanıcılarının davranışlarının neden bazen kalıcı kalıplara veya repertuarlara takılıp kaldığını açıklamak için kullanılabilir.

Ayrıca, sistem entegrasyonunun zorlukları, rasyonel tasarım veya müzakereden ziyade yapısal bağlantı perspektifinden daha iyi anlaşılabilir. Yapısal bağlantı kavramı, bir işletmenin üyeleri arasındaki ortak anlayışların çalışma ortamındaki etkileşimlerin bir fonksiyonu olarak ortaya çıkma şeklini keşfetmek için de kullanılabilir.

Otopoietik bakış açısından, bir kuruluşta yeni bir IS’yi tanıtmak, bir kuruluşun yapısal olarak belirlenmiş tepkilerini kışkırtan veya tetikleyen bir tür tedirginlik olarak kavramsallaştırılabilir.

Bu nedenle, IS geliştirme süreci, bir kuruluş ile yeni IS arasındaki yapısal bağlantıyı gerçekleştirmenin bir yolu olarak görülebilir ve çalışma ortamında geliştiriciler ve kullanıcılar arasında tekrarlayan etkileşimlerin bütünleşik bir yönü haline gelir. Tablo 1, IS geliştirme süreci için otopoez teorisinin sonuçlarını özetlemektedir.

ERP’nin Risklerini ve Ödüllerini Dengelemek

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemleri, kuruluşların bilgi ihtiyaçlarını karşılama iddiasındadır. Bu kullanıma hazır yazılım paketleri, BT departmanları tarafından oluşturulan bakımı zor çözümlerin veya genellikle bir kuruluşun bilgi gereksinimlerine yalnızca parça parça çözümler sağlayan daha eski kullanıma hazır paketlerin yerini alır.

ERP sistemleri, malzeme ihtiyaç planlama sistemlerinden (MRP) ve üretim kaynakları planlama sistemlerinden (MRP II) gelişmiştir. ERP, öncüllerinde olduğu gibi sadece üretim ve envanter kontrolüne değil, tüm işletmeye hizmet eder. ERP, tüm organizasyon için bilgileri tek bir veritabanında bütünleştirir.

Ancak ERP uygulamaları genellikle karmaşıktır ve ciddi sorunlar yaşar. Başarısızlıklar, terk edilen projeler ve genel memnuniyetsizlik iş basınında iyi bir şekilde duyuruldu. ERP sistemleri “pahalıdır ve uygulanması zordur, genellikle bir şirketin stratejisine ve mevcut kültürüne kendi mantığını empoze eder”.

ERP uygulamalarını diğer BT projelerinden ayıran üç özellik:

• ERP sistemleri “son derece karmaşık yazılım parçalarıdır ve bunları kurmak büyük miktarda para, zaman ve uzmanlık gerektirir”.
• Paketler, iş süreçlerinde ve prosedürde değişiklik gerektirebilir, özelleştirmeye neden olabilir ve uygulayıcı firmayı destek ve güncellemeler için bir satıcıya bağımlı bırakabilir.
• Evlat edinen firmanın genellikle iş süreçlerini yeniden yapılandırması gerekir. Sonuç olarak, proje bir yazılım uygulamasından ziyade geniş bir organizasyonel değişim programı olarak yönetilmelidir.

Bu risklere rağmen, küresel firmalar 1990’ların sonlarında sistemleri uygulamak için ERP yazılımlarına 10 milyar dolar ve danışmanlara 10 milyar dolar daha harcıyorlardı. Bir AMR araştırması, firmaların 2001 yılında ERP paketlerine 47 milyar dolar harcamasını bekliyordu.

FİRMALAR NEDEN ERP’Yİ KULLANIR?

Firmalar, teknik ve ticari nedenlerle ERP’yi benimsiyor. Teknik nedenler şunları içerir: sistemlerin işletim maliyetlerini azaltmak, Y2K gibi belirli sorunları çözmek, artan sistem kapasitesini desteklemek ve eski sistemlerle ilgili bakım sorunlarını çözmek.

İş nedenleri şunları içerebilir: müşteriye tek bir yüz sunmak, gerçekçi teslimat süreleri önermek, iş büyümesine uyum sağlamak, iş süreçlerinin iyileştirilmesi, verilerin standartlaştırılması, envanter taşıma maliyetlerinin azaltılması ve siparişlerin doldurulmasındaki gecikmelerin ortadan kaldırılması gerekir.

ERP için ticari pazarın hızlı büyümesini aşağıdaki faktörlere bağlamaktadır:

• Popüler istemci/sunucu platformunun kullanımı.
• Yeniden yapılanma projeleri için etkinleştirici olarak kullanılabilir
• Y2K uyumlu.
• CEO’lara ve CFO’lara “stratejik çözüm” olarak pazarlanır.
işlem işleme yazılımı olarak değil.
• IS işlevinin önemli bir bölümünü dışarıdan temin etmenin bir yolu.

ERP sistemlerinin avantajları şunları içerir:

• Tek bir veri tabanı kullanarak güvenilir bilgi erişimi.
• Birden fazla veri girişinden kaçınmak, maliyeti düşürmek ve doğruluğu artırmak.
• Raporlamadaki gecikmeleri en aza indiren teslimat ve döngü süresinde azalma.
• Zaman tasarrufu ve iyileştirilmiş kontroller dahil olmak üzere maliyet azaltma.
• Uyarlanması kolay en iyi uygulamalara dayalı iş süreci seçenekleriyle kolay uyum.
• Geliştirilmiş ölçeklenebilirlik.
• Uzun vadeli satıcı sözleşmeleriyle iyileştirilmiş bakım.
• CRM ve SCM gibi modüllerin uzantılarıyla birlikte küresel erişim.
• E-ticaret ve e-iş yetenekleri.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir