Otopoietik Yaklaşım – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Otopoietik Yaklaşım – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

10 Mayıs 2022 Luhmann sistem teorisi Otopoietik nedir Sistem teorisi temelleri kim tarafından atılmıştır Sosyal sistemler nelerdir 0
Otomatik Metodolojiler

Bilgi Sistemi Geliştirmede Otopoietik Yaklaşım

Son on yılda, sürekli değişen kurumsal ihtiyaçlara yanıt olarak kurumsal kaynak planlaması, Web tabanlı bilgi sistemleri ve bilgi yönetimi destek sistemleri gibi yeni nesil bilgi sistemleri (BS) ortaya çıkmıştır.

Bu sistemler, sosyal ve teknik faktörlerin insanların çalışma biçimlerini birbirine ördüğü sosyo-teknik fenomenler olduğundan, “kullanıcıların iş faaliyeti ve sosyal bağlamının, tasarlanan IS’ye nasıl entegre edileceği” konusu, temel sorunlardan biri haline gelir. 

Bu nedenle, yeni bilgi sistemi tasarım teorilerine duyulan ihtiyaç kabul edilmektedir. Walls et al. (1992), bir “IS tasarım teorisi”nin iki yönü olmalıdır – biri sistemin tanımıyla, diğeri ise reçeteyle, yani sistemin geliştirme süreciyle ilgilenir.

Reçete yönü, sistem geliştirme için prosedürlerin ve yönergelerin bir tanımını içerir. Ek olarak, bu iki yön, doğal veya sosyal bilimlerden gelen teorilere, yani çekirdek teorilere dayandırılmalıdır.

Bu nedenle, yeni IS tasarım teorilerinin geliştirilmesi, diğer şeylerin yanı sıra Kartezyen ikiciliğe, yani zihin/beden veya biliş/eylem üzerine ve bir temele dayanan geleneksel sistem teorisinin ötesine geçen sistem teorilerine daha yakından bakmayı gerektirir. temsili bilginin işlenmesi olarak biliş modeli.

Aday teorilerden biri, en iyi biyolojik temellere sahip sistem temelli bir düşünme biçimi olarak görülebilecek olan otopoez teorisidir.

OTOPOEZ TEORİSİ

Maturana ve Varela (1980), canlı sistemleri, onları gerçekleştiren süreçler açısından, daha çok bir çevre ile ilişkileri açısından kavramak için, otopoiesis (autos = benlik, poienin = yaratma, üretim) kelimesini türetmişlerdir. örgütlerinin temel özelliği olan “özerklik”tir.

Bu kelimenin anlamı, kendi sürekli kendini yenileme operasyonları yoluyla kimliklerini koruyan sistemler olarak canlı sistemlerin doğasını ifade eder. Ayrıca, bu sistemler ancak kendilerine referansla karakterize edilebilirler ve içlerinde ne olursa olsun, kendileriyle ilgili olarak zorunlu ve kurucu olarak belirlenmiş olarak, yani kendine referans olarak gerçekleşir.


Luhmann sistem teorisi
Autopoietic
Otopoietik nedir
Sosyal sistemler nelerdir
Sistem teorisi temelleri kim tarafından atılmıştır
Sosyal sistem nedir
Autopoiesis teorisi nedir
Otopoyiyez


Otopoezin anahtar kavramlarından biri, organizasyon ve yapı arasındaki ayrımdır. Bir yandan organizasyon, bir sistemin, bileşenlerinin dönüşümlü olarak yeniden üretilmesiyle birlikte bileşen üretim süreçleri aracılığıyla sürekli olarak kendisine atıfta bulunarak kimliğini yeniden üretme yeteneğidir, yani özyinelemeli bir özyineleme yeteneğidir. kendi kendine üreme.

Öte yandan yapı, belirli bir gerçekleştirme alanında bileşenlerinin varlığı ve etkileşimi yoluyla bir sistemin organizasyonunun gerçekleştirilmesidir. Sistem birliğini ve kimliğini oluşturmak için organizasyon gerekli olsa da, gerçekleştirildiği farklı alanlar sistem bileşenlerine farklı kısıtlamalar getirdiği için yapı gereklidir.

Kaba bir benzetmeyle, belirli bir problemi çözmek için bir algoritma, sistemin organizasyonunun bir tanımı olarak görülebilirken, karşılık gelen bilgisayar programı, bu organizasyonun (yapının) belirli bir uzayda (programlama dili) gerçekleştirilmesi olarak görülebilir.

Otopoietik Sistemler

Otopoietik bir sistem Maturana ve Varela tarafından şu şekilde tanımlanır:
bileşenlerinin üretim, dönüşüm ve imha süreçlerinden oluşan bir ağdır. Bu bileşenler, sistemin gerçekleştirildiği uzayda ayrı bir birlik olarak sistemi oluşturur ve etkileşimleri ve dönüşümleri aracılığıyla kendilerini üreten süreçler ağını sürekli olarak yeniden üretir ve gerçekleştirirler.

Otopoietik sistemlerin belirgin özellikleri arasında en alakalı olanlar şunlardır:

• Eşzamanlı açılma ve kapanma. Otopoietik sistemler, çevre ile yapısal etkileşime, yani sistem öğelerinin bulundukları fiziksel alanın belirli gereksinimlerini karşılaması gerektiği gerçeğinin kaçınılmaz bir sonucu olan yapısal açıklık açısından açıktır. kendi organizasyonuna göre kapalı, yani organizasyonel kapanış.

Otopoietik sistemlerin eşzamanlı açıklığının ve kapanışının tanınması, bir sistemin biri veya diğeri olduğu, ancak her ikisinin birden olmadığı geleneğe karşıdır. Bu yorum, yalnızca organizasyon ve yapı arasındaki açık ayrım nedeniyle mümkündür.

• Yapısal belirleme. Bir sistemin çevresel bozulmalara tepki olarak geçirdiği durum geçişi, tamamen o andaki yapısı tarafından belirlenir. Ayrıca, bir sistem, hangi çevresel bozulmaların hangi yapısal değişiklikleri tetikleyebileceğini belirler.

Başka bir deyişle, çevresel bozulmalar sistemin yapısal değişikliklerini tetikleyebilir ancak bu değişiklikleri asla belirleyemez veya yönlendiremez. Ayrıca bir sistem, hangi çevresel bozulmaların hangi yapısal değişiklikleri tetikleyebileceğini belirler.

Zamanla, çevre ile devam eden etkileşimler yoluyla, otopoietik bir sistem, Maturana ve Varela’nın (1992) yapısal bir kayma veya yapılarında kademeli bir değişiklik olarak tanımladığı şeyi deneyimleyecektir. Bu değişimin doğası, önceki sistemin yapısal değişim tarihi, yani ontogenisi tarafından da belirlenir.

Yüksek Dereceli Otopoietik Sistemler

İki (veya daha fazla) düşük dereceli otopoietik sistem, daha yüksek dereceli otopoietik sistem oluşturmak için “yapısal olarak birleştirilebilir”. Yapısal eşleşme, iki (veya daha fazla) sistem arasında (aralarında) tekrarlayan etkileşimlerden kaynaklanan uyumlu yapısal değişikliklerin devam eden sürecidir.

Bu nedenle, yapısal eşleşme, koordinasyon ve birlikte evrim çağrışımlarına sahiptir. Ayrıca, yapısal belirleme ilkesine göre, yapısal olarak birbirine bağlı iki sistem, her birinin olası yapısal değişikliklerinden diğer sistemdekilerle uyumlu ve aynı zamanda bakım için uygun olanları seçmesi anlamına da gelir.

İşletmeler gibi sosyal sistemler, iki (veya daha fazla) ikinci dereceden otopoietik sistem arasında (veya aralarında) meydana gelen üçüncü dereceden yapısal bağlantı veya sosyal bağlantı süreci yoluyla da oluşturulur.

Bununla birlikte, bir girişim gibi herhangi bir insani sosyal sistemin benzersiz özelliği, bileşenleri arasındaki sosyal eşleşmenin, “dilin ürettiği ve kapanmaları yoluyla bir bütünün birliğini oluşturan korumalar ağındaki dil aracılığıyla” gerçekleşmesidir.

Bu perspektiften dil, benliği oluşturan ve başkalarıyla etkileşimler yoluyla anlam yaratan sosyal yapısal eşleşmenin bir örneği olarak görülür. Ayrıca dil, Maturana ve Varela’nın, keyfi ve bağlamsal birbirine kenetlenen davranışların alanı olan uzlaşıya dayalı bir alan olarak tanımlayacağı şeyi temsil eder. Bir mutabakat alanı içinde, iki otopoietik sistem, ortak olaylara anlam atfedilmesini gözlemleyebilecek ve koordineli eylemler de üstlenebilecektir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir