İş Stratejilerini Uyumlaştırma – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İş Stratejilerini Uyumlaştırma – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

15 Temmuz 2022 İŞLETMELERDE Stratejik Yönetim PDF Stratejik insan kaynakları yönetimi PDF Stratejik Yönetim AÖF PDF Stratejik yönetim PDF 0
Model Yorumlaması

BT ve İş Stratejilerini Uyumlaştırma

İş stratejisinin BT stratejisiyle uyumlu hale getirilmesi, vakum tüpleri çağından beri bilgi işlem yöneticilerinin (CIO’lar) üst düzey yöneticilerinin (CEO’lar) akademik araştırmacıları ve araştırma şirketlerinin endişesi olmuştur. CIO endişelerine ilişkin anketlerde, uyum sürekli olarak önemli bir sorun olarak değerlendirilmiştir. Bir Cutter araştırması, iş-BT uyumunun “BT’nin karşı karşıya olduğu bir numaralı sorun” olduğunu bildirdi.

Birçok yazar, BT stratejisini kuruluşun iş stratejisiyle uyumlu hale getirmenin önemli olduğu konusunda hemfikirdir. BT’nin stratejik uyumunun önemi kabul edilmiş ve yaygın olarak kabul edilmiş olsa da, birçok kuruluşta bir sorun olmaya devam etmektedir.

Burgleman, “Teknolojik konular, tipik kurumsal strateji incelemelerine yalnızca ara sıra açıkça dahil edilir ve nadiren kurumsal planlama ve geliştirmeye düzenli girdiler arasında yer alır” dedi. Gates şunları yazdı: “CIO iş döngüsünün dışındaysa, BT stratejisini iş stratejisiyle uyumlu hale getirmek imkansızdır.”

Yönetimin BT ve BT stratejisine yönelik tutumu değiştirilmelidir. Tanımlanan bir “tutum değişikliği modeli”, tutum değişikliğini etkilemek için beş adım sıralandı:

• Dikkat ve farkındalık – yöneticileri reklamlara, yayınlara ve BT hakkında ağızdan ağza haberlere tabi tutun;
• Anlama ve bilgi yöneticilere BT ve kullanımları hakkında bilgi verir;
• Verim – yöneticiler BT’yi dener;
• BT Kullanımı – yöneticiler BT kullanır; ve sonunda,
• Yeniden icat – BT’nin iyileştirildiği veya kullanımının maksimum fayda için çeşitlendirilmiştir.

İşle BT uyumunun olmaması, pazara geç giriş, pazar fırsatlarının kaybolması veya sürdürülemez bir pazar avantajı ile sonuçlanabilir.

Bazıları, BT stratejisini ve iş stratejisini, BT stratejisinin iş stratejisini destekleyen veya etkileyen iki farklı strateji olarak görür. Pukszta gibi diğer yazarlar, BT stratejisinin tüm organizasyon düzeylerinde iş stratejisiyle tamamen ve sorunsuz bir şekilde entegre edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

BT ve iş stratejileri uyumlu olmamalı, aslında uyumlu bir strateji olmalıdır. BT stratejisi farklılığını kaybetmek zorundadır; bu şekilde önem kazanacak ve kuruluşlar içinde daha fazla etki yaratacaktır. Her organizasyonun tek bir uyumlaştırılmış stratejisi olmalıdır. BT planlaması, yalnızca iş stratejisiyle uyumlu değil, uyum içinde olmalıdır.

Kuruluşların değişen iş iklimlerini, dalgalanan kaynakları ve genişleme veya büyüme ihtiyacını tanıması gerekir. Doğru zamanda doğru yönde plan yapan ve daha sonra hareket eden kuruluşlar hayatta kalır. BT dahil tüm faktörler bütüncül olarak ele alınmalı ve dikkate alınmalıdır.

Bir organizasyon içindeki yöneticilerin temel görevleri, organizasyonların kaynaklarını elde etmek, geliştirmek ve tahsis etmek ve organizasyonların inovasyon kapasitesini geliştirmek ve kullanmaktır. BT’nin edinilmesi, geliştirilmesi, tahsisi ve kullanılması herhangi bir iş stratejisinin parçası olmalıdır. Çevrimiçi bankacılık gibi birçok yeni ürün ve hizmet, BT’ye dayalıdır.


Stratejik Yönetim AÖF PDF
Stratejik insan kaynakları yönetimi PDF
Stratejik Yönetim Ders Notları PDF
İŞLETMELERDE Stratejik Yönetim PDF
Stratejik yönetim PDF
Stratejik yönetim yaklaşımı Nedir
Stratejik yönetim Nedir
Stratejik yönetim örnekleri


BT, organizasyonun bir bütün olarak hareket edebilmesi için çeşitli iş birimlerinin operasyonlarını uyumlu bir şekilde birbirine bağlayarak organizasyonun genel performansına katkıda bulunabilir. Bu, maliyetleri düşürebilir, müşteri erişimini artırabilir ve yeni ürün ve hizmetlerin pazarlama sürecini hızlandırabilir. Bu katkıların ve olası yeniliklerin tesadüfen meydana gelmesi pek olası değildir; planlanmaları gerekir.

Tallon ve Kraemer, odaklanmış BT hedeflerine sahip kuruluşların BT’den daha yüksek getiriler elde ettiğini buldu. Elde ettikleri sonuçlar, odaklanmamış organizasyonların değer zincirinin her noktasında odaklanmış organizasyonlara göre tutarlı bir şekilde daha düşük getiriler elde ettiğini göstermiştir. Doğrusal planlama işe yaramaz; Örgütler ayakta kalabilmek için bütüncül veya uyumlu bir şekilde planlama yapmalıdır.

NEREDE, NEDEN, NE, NASIL?

Bir kuruluş nerede iş yapmalı “: yerel, ulusal veya uluslararası? Kuruluşlar, iş açısından nerede mantıklı olduğunu ve kuruluşun nerede hayatta kalacağını düşünmelidir. Kuruluşun nereye gittiğine dair bir vizyon geliştirilmeli ve iletilmelidir ve kuruluştaki herkesin vizyonu anlaması ve uygulaması gerekir.

Onaylanmış planların mümkün olduğunca etkin bir şekilde uygulanabilmesi için, bir kuruluşun tüm yetenekleri (güçler/araçlar/kaynaklar) dahil olmak üzere bir iş stratejisinin tanımlanması gerekir. Strateji, kuruluşların yetenekleri kullanılarak fırsatlardan nasıl yararlanılabileceğini ifade eder. Yeteneksiz strateji anlamsızdır ve BT kabiliyetini organizasyonun stratejisinden hariç tutmak, stratejiyi en iyi ihtimalle daha az etkili hale getirir. Benzer şekilde, stratejisi olmayan yeteneklere sahip olmak onları amaçsız kılar.

Bu nedenle BT stratejisi ve yeteneği, genel stratejinin bir parçası olmalıdır, aksi takdirde BT, kuruluşun amaçsız bir yeteneği haline gelir ve en iyi ihtimalle CIO’nun amaçlarına göre yürütülür. BT kaynağını yönetmek, bir kuruluştaki tüm yöneticilerin sorumluluğunda olması gereken temel bir iş işlevidir.

Organizasyonlar, organizasyonun kontrolünün ötesinde değişimi öngörmek için plan yaparlar, bu nedenle organizasyon içindeki değişiklikler (iş süreçlerinde ve organizasyon yapısındaki değişiklikler gibi) başlatılabilir ve kontrol edilebilir.

Bir organizasyonun etkin bir şekilde çalışabilmesi için bir dizi unsurun dengeli bir şekilde birbirine uyması gerekir. Sawy, dengeyi göstermek için Leavitt Diamond çerçevesini kullanır. Bu çerçevenin dört organizasyonel değişken seti vardır: BT kullanımı, organizasyon şekli, insan becerileri ve iş süreçleri. Bunlardan herhangi biri değiştirildiğinde, diğer üçünün “fonksiyonel uyum” sağlayacak şekilde ayarlanması gerekir.

Ward ve Peppard, iş ve BT stratejilerini uyumlu hale getirmek için yönergeler önerir. En azından şu dört alanın uyumlu hale getirilmesi gerektiğini belirtiyorlar: iş stratejisi, kurumsal altyapı, BT stratejisi ve son olarak, BT altyapısıdır.

İş stratejisi, işin nereye gittiğine ve neden, işletmelerin rekabet avantajlarının neler olduğuna ve işin nasıl yönetileceğine karar vermelidir. Kurumsal altyapı ve iş süreçlerinin iş stratejisini destekleyecek şekilde tasarlanması gerekir.

BT stratejisi, işletme için neyin önemli ve gerekli olduğuna ve nasıl kullanılacağına, yönetileceğine veya yönetileceğine karar vermelidir. BT altyapısı, BT’nin gereken mimari, süreç ve becerilerin nasıl sağlanabileceğini ayrıntılarıyla anlatır. Strateji, bu alanların dördünde de eş zamanlı olarak formüle edilmelidir.

Kuruluşların tam olarak nereye gittiklerini, oraya neden gitmek istediklerini, oraya ulaşmak için hangi kaynakları kullanacaklarını ve bu kaynakları nasıl kullanacaklarını tanımlamaları gerekir. Yönetim, tüm paydaşların plandan haberdar olmasını sağlamalıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir