Organizasyon Yapısı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Organizasyon Yapısı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

15 Temmuz 2022 Matriks organizasyon yapısı Organizasyon şeması pdf Organizasyon yapısı Türleri 0
Depo Randevu Yöntemi

Organizasyon Yapısı

Kuruluşların planı destekleyen iç yapılara karar vermesi gerekir. Organizasyonun hayatta kalması için yapı ve düzen gereklidir.

“Bir yanda tüketiciler ve vatandaşlar olarak bireylerin sahip oldukları güç ve seçim ile diğer yanda çalışma alanında kendilerine sunulan güç ve seçim arasında bir boşluk oluştu” . Bu boşluk azaltılmalıdır. Örgütlerin yapısıyla ilgili kararlara çalışanların da dahil edilmesi gerekecektir.

Örgütsel tasarım ve yapı, her zaman grupların ve bireylerin davranışlarını etkileyen önemli faktörler olmuştur. Yönetimin, bireysel çalışanlar ve departmanlar için başarı beklentilerini oluşturması ve organizasyonun stratejisinin nasıl gerçekleştirileceğine karar vermesi yapı aracılığıyla olur. Yapının amacı, çalışanların davranışlarındaki belirsizliği düzenlemek veya azaltmaktır. BT’nin organizasyon yapısında nerede ve nasıl yerleştirildiği, BT’nin rolünü ve etkisini belirler.

Her organizasyon bir yapıya ihtiyaç duyar ve bu göz ardı edildiğinde, organizasyon sürünemez, uçamaz! Herkes bağımsız hareket ederse hiçbir organizasyon ayakta kalamaz; tercihen organizasyonun strateji ve vizyonunu destekleyecek çalışanlardan oluşan bir yapı geliştirilmelidir.

Çalışanlar bir organizasyon içinde tek başlarına hayatta kalamazlar; bir tür oluşum içinde olmaları gerekir. Kuruluşlar yalnızca tüm çalışanlar formda olduğunda “uçar”.

Örgütler, kimliklerini korumak için geleneğe, ritüele ve yapıya ihtiyaç duyarlar. Yazarın çalıştığı bir departman, çalışanların birbirleriyle tanıştığı ve teşvik, destek, rehberlik ve geri bildirim sunduğu günlük bir toplantı yaptı. Toplantılar, sabit, düzenli bir programla 15-30 dakikalık stand-up’lardı.

Pazartesi günleri, önümüzdeki haftanın projeleri ve çalışmaları konuşuldu; Salı günleri “düşünme” günleriydi ve çalışanların gruplar halinde bulmacaları çözmesi gerekiyordu; Çarşamba günleri, bir çalışanın diğerlerine bir şeyler öğretmesi gereken “öğrenme” günleriydi; Perşembe günleri değişikliği duyurmak ve tartışmak içindi; ve Cuma günleri harici odak veya harici konuşmacılar içindi.

Her çalışanın bir Salı ve Çarşamba toplantısına liderlik etme fırsatı vardı. Rollins ve ark. (n.d.), tüm çalışanların %50’sinin performansları hakkında resmi bir geri bildirim almadığını ve geri bildirim alan %50’nin yalnızca %20’sinin bunun etkili olduğuna inandığını iddia ediyor. Teşvikin olduğu gruplarda üretim çok daha fazladır.

Organizasyonlar, organizasyonda yer almak isteyen, organizasyonun nereye gittiğini bilen ve formasyonda uçmak isteyen çalışanlarla birlikte uçmalıdır.

ZAMANLAMA

Organizasyonlar mevsimleri değiştiremeyeceklerini veya savaşamayacaklarını anlıyorlar. Kuruluşların “kış” ve mevsimsel olmayan değişiklikleri öngören stratejiler geliştirmesi gerekir. Kuruluşlar, dış taleplere hızla yanıt vermeli, kuruluşlarını uyarlamalı ve rekabet avantajı elde etmek için çalışanlarını ve BT’yi yeniden yönlendirmelidir.

Kuruluşların, BT değişikliğinin rekabetçi konumu etkileyen bir dış faktör olduğunu anlamaları gerekir. Kuruluşların ayakta kalabilmeleri için değişime zamanında uyum sağlamaları gerekir. Bu nedenle stratejik planlama dinamik bir süreç olmalı ve BT ve BT değişimi sürecin bir parçasını oluşturmalıdır. Başarılı organizasyonlar, iyi tanımlanmış bir iş odağını, büyük ve hızlı değişimi üstlenme isteği ve iradesiyle dengeler.

Kuruluşların sürekli değişikliklere yanıt vermeye hazır olmaları gerekir. Ön koşullar liderlik, yönetişim, yetkinlikler ve teknolojidir. İlk ön koşul liderliktir; seçkin şirketler liderleriyle ilişkilidir.


Organizasyon yapısı örnekleri
Organizasyon şeması pdf
Organizasyon yapısı Türleri
Düz organizasyon yapısı
Matriks organizasyon yapısı
Organizasyon şeması oluşturma
Fonksiyonel organizasyon yapısı
Basık organizasyon yapısı


Liderler, organizasyon içinde paylaşılan ve kabul edilen bir vizyon yaratırlar. Yönetişim, organizasyonu tanımlayan işletim modelidir. Kuruluşun oluşumu veya yapısı açık olmalıdır. İnsanların rolleri, sorumlulukları ve yetki seviyeleri tanımlanmalıdır.

Kuruluşların kaynakları değerlendirmek, seçmek, tahsis etmek ve izlemek için yöntemlere sahip olması gerekir. Yetkinlikler, organizasyonun değişime yanıt verme, mevcut kaynakları ve fırsatları kullanma ve gerçekliğe uyum sağlama yollarıdır. Teknolojinin sağlam ve kapsamlı olması gerekir.

“Bir stratejinin gerçekliği, onu iddia ediyormuş gibi görünen beyanlarda değil, yasalaşmasında yatar” Stratejik niyetin anlamlı olması için stratejik eyleme dönüştürülmesi gerekir.

Kuruluşların engellerle başa çıkmak için stratejilere ihtiyacı vardır ve bazı durumlarda başarılı olmak için stratejilerini gözden geçirmeleri gerekebilir.

BAŞARI

Kuruluş bazı kayıplar beklemelidir, ancak kuruluş hayatta kalırsa ve ayakta kalmaya devam edecek gibi görünüyorsa, strateji başarılıdır. Başarılı olmak için organizasyonun enerjisi, yaratıcılığı ve kaynakları kullanılmalıdır. Kuruluşun kullanılmayan bölümleri varsa, bunların neden kuruluşta olduğu sorusu ortaya çıkmalıdır.

Burgelman, “Hangi stratejiler, politikalar, uygulamalar ve kararlar, yüksek teknolojili işletmelerin başarılı yönetimiyle sonuçlanır?” sorusunu sorar ve cevaplar. Altı başarı teması listelenmiştir:

• iş odaklılık,
• uyarlanabilirlik,
• organizasyonel uyum,
• girişimcilik kültürü,
• bütünlük duygusu ve
• uygulamalı üst yönetim.

Hepsi organizasyon stratejisi tarafından kontrol edilir veya etkilenir. Kuruluşun kaynaklarının her biri uyum içinde olmadıkça, bir kuruluş başarılı olamaz. BT stratejisi (ve diğer tüm stratejiler) tek bir iş stratejisinde uyumlu hale getirilirse, kuruluş bütünsel bir iş odağına sahip olduğunu, kurumsal bütünlüğe sahip olduğunu ve bir bütünlük duygusuna sahip olduğunu iddia edebilir. Uyumsuz bir strateji kesinlikle dürüst, adil veya açık olarak veya diğer bütünlük özelliklerine sahip olarak kabul edilemez.

Kuruluşlar, tüm çalışanların katkıda bulunduğu, tek tek gelişen uyumlu stratejiler geliştireceklerdir. Organizasyonel strateji, organizasyondaki herkesi kapsayan sürekli, değişen, araştıran ve hiç bitmeyen bir döngü olacaktır.

Sonuç

Örgütsel başarı, örgütü uyumlaştırma ve iş gücünü harekete geçirme becerisini içermelidir. Kuruluşlar ve bireyler, büyüklük ve iyilik potansiyellerini ancak sürüye katıldıklarında, düzende uçtuklarında ve ortak yarar için bir şeyler katkıda bulunduklarında fark edebilirler. BT’nin kuruluşların iş stratejisine olumlu katkı sağladığı görüldüğünde, iş ve BT stratejileri uyum içinde olacaktır. BT stratejisi, kuruluşların genel stratejisinin uyumlu bir parçasını oluşturmalıdır.

  • Hizalama: Farklı ayrı öğelerin (stratejilerin) birbirine göre düzenlenmesi veya konumu.
  • İş Süreci: Birkaç girdi alan ve bir veya daha fazla çıktı yaratan bir iş faaliyetleri topluluğu.
  • İş Stratejisi: Bir kuruluşun kendisini güçlendirmek ve büyütmek için atmayı planladığı planların, eylemlerin veya adımların tanımı.
  • CIO: Baş Bilgi Sorumlusu, bir kuruluştaki IS departmanının başkanı.
  • Uyum: Bir bütündeki öğelerin hoş bir bileşimi. Öğelerin ayrı kaldığı hizalamanın aksine, bağlantılı bir bütün oluşturmayı amaçlayan öğelerin kombinasyonu.
  • BT: Bilgi teknolojisi, bir organizasyondaki tüm sistemlerin toplanması
  • BT Stratejisi: Bir kuruluşun kendi içinde BT’yi en iyi şekilde kullanmak için atmayı planladığı planların, eylemlerin veya adımların tanımı.
  • Strateji: Değişim yaratmak ve yönetmek ve fırsatlardan yararlanmak için bir plan.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir