İskoçya’daki Dijital Ayrım – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İskoçya’daki Dijital Ayrım – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

11 Mayıs 2022 Ayrımcılık nedir Ayrımcılık ve eşitsizlik Dijital ayrımcılık 0
Hedefleri Koruma

İskoçya’daki Dijital Ayrım

Sayısal uçurum terimini çevreleyen farklı anlamlar ve meselelere ilişkin algılar, çeşitli ülkelerde politika geliştirme için zemin hazırlamıştır. Son zamanlarda, anlamların ve sorunların daha geniş analizi anlayışı değiştirmiştir ve Birleşik Krallık (BK) ve bölgelerinde algılanan sorunların üstesinden gelmek için yeni bir dizi girişim tasarlanmaktadır. Aşağıda, dijital bölünme perspektifleri ana hatlarıyla verilmiş ve İskoçya’daki bölünmeyi kapatmaya yönelik eylemler tartışılmıştır.

Bir süredir, birçok ülkedeki Bilgi Toplumu vizyonuna, dışlanma riski bilgisi ve genellikle sosyal medyaya erişimdeki önemli eşitsizlikleri belirtmek için kısa vadeli bir terim olarak görülen “Dijital Bölünmeyi” kapatma stratejileri eşlik ediyor. 

AB direktifleri daha ucuz ve daha yaygın erişim hedefini desteklemektedir. 2002 hedefi, İnternet’e fiziksel erişim sağlamaktır ve bir sonraki aşama, erişimi teşvik edecek içeriği düşünmektir. Umut, modern bilgi ve iletişim teknolojilerine (BİT) erişimin bir sonucu olarak ortaya çıkan faydaların bölgesel ve yerel ekonomiler ve topluluklar tarafından hissedilmesidir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimin genişletilmesi, yeniliğin, ekonomik kalkınmanın ve yeni ekonominin sağlanmasına yardımcı olacaktır. Tambini (2000b), evrensel İnternet erişimini tartışırken, yaygın erişim olmadan e-ticaretin daha fazla yenilikçiliği ve girişimciliği destekleyemeyeceği argümanlarına işaret etmektedir.

Ayrıca, e-devleti geliştirmeye yönelik yoğun yoğunlaşma meşrulaştırılamamıştır. Ayrıca, kamu hizmeti sunumunda verimliliği, etkinliği ve şeffaflığı artırmak için BİT’lerin tasarımıyla ilişkili olduğu söylenen faydalar gerçekleştirilememiştir. Norris (2001) ve diğerleri, mevcut eşitsizliklerin artmasından korkan kötümserlerin ve yeni BİT’lerin daha demokratik katılım için fırsatları genişletme potansiyeline sahip olduğuna inanan iyimserlerin görüşlerini belirtiyor.

Ancak, evrensel İnternet erişimi olmadan, daha geniş elektronik katılım biçimlerinin ve e-yönetişim ve e-demokrasi ile bağlantılı eylemlerin desteklenmesi olası değildir. Ek olarak, uzaktan eğitim ve halk eğitimi kaynakları daha geniş kitlelere ulaşamayacak veya okuryazarlık düzeylerini artırmayacaktır.

İSKOÇYA’DAKİ DİJİTAL BÖLÜMDE KÖPRÜ KURMAK

İskoç Hane Halkı Anketi, İskoçya’da internete erişimin hızla arttığını gösteriyor. Dışlananlar arasında işsizler, düşük gelirli, düşük eğitimli, okuma-yazma ve matematik becerileri düşük olanlar yer almaktadır.

İskoç Yürütme Kurulu, İskoç Parlamentosu, gönüllü sektör ve İskoçya’daki diğer kuruluşlar, dijital uçurumla bağlantılı sorunların üstesinden gelmek için bir dizi girişim tasarladı. İskoç çerçevesi, farkındalığı artırmaya, erişimi genişletmeye, becerileri artırmaya, destek oluşturmaya, içerik geliştirmeye ve toplulukları motive etmeye ve dahil etmeye dayanmaktadır.

İskoç Yürütme ve İskoç Parlamentosu

Birleşik Krallık Hükümetine benzer şekilde, İskoç Yönetimi (yani, İskoçya’nın devredilmiş hükümeti) 2005 yılına kadar İnternet’e evrensel erişim sağlamayı taahhüt eder.

Dijital bölünme sorunları, telekomünikasyon altyapısının olmaması ve yoksulluk, farkındalık eksikliği ve düşük beceri seviyeleri ile ilişkilidir. Geniş bant talebini canlandırmak ve yenilikçi dağıtım teknolojilerini test etmek için İskoçya’nın iletişim altyapısının genişletilmesine vurgu yapılmıştır.

İskoçya’nın yoksun bölgelerindeki Sosyal İçerme Ortaklıklarında (SIP’ler) kapsayıcı BİT sağlanmasını iyileştirmek için üç yıllık bir Dijital Şampiyonlar programı1 kuruldu. Bu proje, yerel BİT faaliyetlerini ilerletmek için yerel halkı çeşitli girişimlere dahil etmek için topluluk uzmanlarına yerel bilgiler sağlar.


Dijital ayrımcılık
Ayrımcılık nedir
Ayrımcılık ve eşitsizlik


2002 yılında, Sosyal Adalet Bakanı tarafından, mevcut kamu hizmetinin hala yetersiz olduğu bölgelerde 1.000 yeni İnternet erişim noktasından oluşan bir ağ oluşturmak için 3.2 milyon sterlinlik bir girişim başlatıldı. ve insanların en yakın erişim noktasını bulmalarına yardımcı olmak için çevrimiçi bir hizmet sağlar.

İskoç Parlamentosu’nun Web sitesi4 çevrimiçi olarak kapsamlı bilgi sağlar. Parlamento, sayısal bölünme sorunlarının ele alınmasına yardımcı olmak için, İskoçya genelinde, çoğu artık ücretsiz olarak kullanılabilen terminaller aracılığıyla İnternet’e kamu erişimi sağlayan 80 ortak kütüphaneden oluşan bir ağ kurmak için halk kütüphanesi sektörüyle birlikte çalıştı.

Temel olarak vatandaşa odaklanan Birleşik Krallık’taki hükümet portalları, yaşam bölümleriyle ilgili olduğunu öne sürdükleri hizmetler sunuyor. Birleşik Krallık Hükümet Portalı ile yakından bağlantılı olan İskoç Hükümet Portalı, Open Scotland5 markası altında seçim ve hizmetlerin kamu tarafından ele alınmasını teşvik etmek için faaliyet göstermektedir.

Gönüllü Sektör Girişimleri

Ağustos 1999’da, İskoç Gönüllü Kuruluşlar Merkezi (SCVO) ve British Telecom (BT) arasındaki bir kamu-özel ortaklığı olan İskoçya genelindeki yerel salonlara ve toplum merkezlerine 200 PC kurma görevi verildi. 

Ancak, erişim tek başına dijital uçurumun üstesinden gelmek için yeterli görülmedi ve SCVO da gönüllü sektör içeriği geliştirmeye başladı. Haziran 2002’de, İskoçya’nın gönüllü sektörüne tek bir geçit olarak hareket etmek için bir Web portalı6 ​​başlatıldı. Ayrıca bir lobi kanalı, gönüllü kuruluşların kendi e-danışmalarını yürütmelerine olanak sağlamıştır. Ayrıca, çevrimiçi sorular İskoç Parlamentosu Üyelerine (MSP) iletilebilir.

Eğitim ve Öğrenme Girişimleri

National Grid for Learning (NGfL) İskoçya, İskoçya’daki tüm okulları, kolejleri, üniversiteleri ve kütüphaneleri 2002 yılına kadar internete bağlamak için İskoç Yönetici Eğitim Departmanı tarafından Eylül 1999’da kuruldu. NGfL İskoçya Topluluklarının temel amacı team7, dışlanan gruplar için fırsatları, erişimi ve yaşam kalitesini iyileştirmek ve toplulukları değerli yerel projelere aktif olarak dahil etmek için BİT’i kullanmaktır.

NGfL İskoçya’nın topluluklar kanalı, topluluklarında BİT’lere destek sağlayan herkese bilgi, tavsiye ve yardım sağlamayı amaçlamaktadır. Ek olarak, NGfL İskoçya’nın Bağlantılı Topluluklar Eğitim Programı8, İskoçya genelindeki topluluk öğrenim kurumlarında ICT’nin etkin kullanımını teşvik etmektedir.

İskoç Sanayi Üniversitesi (SUfI), kamu/özel ortaklığını teşvik etmek, araştırma komisyonu kurmak, diğer analizlerden yararlanmak ve İskoçya’daki pazar ve müşteri gruplarının ihtiyaçlarını araştırmak için kuruldu.

SUfi, İskoçya’da halihazırda mevcut olan ortaklıklar üzerine inşa edildi ve ICT’yi kullanma becerilerini geliştirmek için Highlands and Islands Enterprise ve diğer ortaklarla yakın işbirliği içinde çalıştı. İskoçya’nın farklı yerlerinde çeşitli BT merkezlerinin daha sonra geliştirilmesi, insanların buluşması, yeni BİT hakkında bilgi edinmesi ve yeni beceriler kazanması için İnternet erişimi ve bir öğrenme ortamı sağlamıştır.

İskoç radyo ve televizyon yayınları, doğrudan öğrenmeyi teşvik etmek ve BBC’nin Webwise kampanyasını desteklemek için 1999’un sonlarında, Computers Don’t Bite adlı daha önceki bir programa dayanarak düzenlendi.

Birleşik Krallık genelinde Toplumun Hayat Boyu Öğrenmeye Erişimini (CALL) desteklemek için ayrılan 200 milyon sterlinden çekilen, İskoçya’daki yeni Fırsatlar Fonu’na (NOF), hakkında halka açık bilgi sağlayan bir kuruluş olan LearnDirect’i desteklemek için 23 milyon sterlin tahsis edildi. 

İskoçya, dijital uçurumu kapatmayı ve yoksun bölgelerdeki insanları bir Bilgi Toplumunun taleplerine uygun temel BT becerilerini kazanmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir