İşlem Modellerinin Karşılaştırılması – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İşlem Modellerinin Karşılaştırılması – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

6 Ekim 2022 Taba Modeli Aşamaları Yazılım geliştirme Modelleri karşılaştırması Yazılım süreç modelleri 0
Muhasebe ve Bilgi Sistemleri  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

İşlem Modellerinin Karşılaştırılması

Mobil işlem modelleri burada daha önce tanımlanan çerçeve kullanılarak karşılaştırılır. Çerçeve tanımındaki her bölüm için bir karşılaştırma tablosu sunulur ve ardından bir analiz yapılır.

Hareketlilik, dikkate alınması gereken ana özelliklerden biri olduğu için, işlem modellerinin, kullanıcı bir hücreden diğerine hareket etse bile (handoff) bir işlemin yürütülmesine devam edebilmesi önemlidir.

Bağlantı kesme desteği de önemli bir konudur çünkü kullanıcının MH bağlantısı kesildiğinde çalışmaya devam etmesine olanak tanır. İletişim maliyetlerini azaltabilen bir başka yararlı özellik, çoğaltılan verilere erişim yeteneğidir, çünkü bu şekilde bir alt işlem, muhtemelen çok uzaktaki bir merkezi veritabanı yerine yerel makinede bulunan verileri kullanabilir.

Kanguru, Moflex, raporlama/ortak işlem ve ön yazma modellerinin tümü mobiliteyi destekler, çünkü bir aktarım sırasında orijinal baz istasyonu, MH’nin fiziksel hareketini takip etmek için işlemin durumunu hedef MSS’ye taşımalıdır.

Öte yandan, bu modellerin hiçbiri, ön yazma hariç, mobil bilgisayar ağa bağlı değilken kullanıcının çalışmaya devam etmesine izin vermez.

Aşağıdaki tabloda, işlemlerin yürütülmesine ilişkin özellikler dikkate alınarak modellerin bir karşılaştırması gösterilmektedir. Bu işlemler MH, MSS veya her ikisinde de (model buna izin veriyorsa) yürütülebilir. Bir işlemin nerede yürütüleceğine ilişkin karar, bilgisayarın işlem kapasitesine, işlemin etkileşimli olup olmadığına vb. bağlıdır.

Hemen hemen tüm modeller, tazmin edilebilir işlemlerin tanımlanmasına ve dolayısıyla tüm işlemin taahhüdünden önce bilgi paylaşımına izin verse de, bu kolaylığın sağlanma biçiminde farklılıklar vardır. Raporlama/ortak işlemler modeli, bir işlemin kısmi sonuçlarını açık bir şekilde paylaşmasına izin verirken, diğer modellerde bu mümkün değildir.

Buradan görülebileceği gibi, Moflex modeli, işlem yürütme koşullarının belirtilmesine izin veren tek modeldir.

İncelenen tüm modeller, her biri farklı şekillerde yapsa da, eşzamanlılık yönetimi için kolaylıklar sağlar: IOT, ön yazma ve planlı bağlantı kesme, mobil bilgisayar içinde kısmi sonuçların yayınlanmasına izin verir; zayıf/katı buna küme düzeyinde izin verir; raporlama/ortak işlemler, bu sonuçların açık bir şekilde yayınlanmasına izin verir; modellerin geri kalanı, değişikliklerini küresel olarak ortaya koyuyor. İşlem modellerinin uyarlanabilirliği ile ilgili bu özellikleri tanımlıyoruz.

Tanım olarak, bir mobil ortamda, bir MH farklı coğrafi bölgelerde dolaşabildiğinden, modelin bir işlemin yürütülmesini bu dolaşım tarafından oluşturulan değişen koşullara uyarlayabilmesi önemlidir. Uyarlanabilirlik açısından dikkate alınması gereken temel özellik, coğrafi konumla ilgili olan, yani bir işlemin MH’nin konumuna bağlı olarak davranışını değiştirme yeteneğidir.

Burada, Moflex, mobil bilgisayarın coğrafi konumu ve kabul edilebilir nihai durumların belirtimi ile ilgili ön koşulları destekleyen tek modeldir.


Taba Modeli Aşamaları
Taba Modeli özellikleri
taba-tyler modeli farkları
Yazılım süreç modelleri
Yazılım GELİŞTİRME modelleri pdf
V süreç Modeli
Yazılım geliştirme Modelleri karşılaştırma
taba-tyler eğitim modeli


Mobil Modellerin Sınıflandırılması

Şimdiye kadar incelenen tüm konulardan, belirli özelliklerin bulunup bulunmadığına bağlı olarak mobil modellerin bir sınıflandırması ortaya çıkmaktadır. Bu sınıflandırma, mevcut boşlukları saptamamıza ve daha yetenekli bir mimariye ulaşmak için daha fazla çalışmayı hak eden yönleri vurgulamamıza olanak tanır.

Hareketlilik desteğinin derinliğine göre modeller şu şekilde sınıflandırılabilir:

• Tam hareketlilik, hem elden çıkarma hem de bağlantı kesme desteği ile ideal modeli yansıtır.
• Hand-off desteği, hücre anahtarlama algılaması sağlar ancak bağlantı kesilirse çalışmaz.
• Bağlantı kesme desteği, yalnızca bağlantı kesildiğinde çalışabilir ve hücrelerin anahtarlanmasını hesaba katmaz.

Yerellik koşullarının veya uyarlanamayan koşulların oluşturulmasına izin veren uyarlanabilir modeller arasında ikinci bir fark kurulur. Üçüncü bir bakış açısından, modeller, işlemlerin yalnızca MSS’lerde, yalnızca MH’lerde veya her ikisinde birden yürütülmesine izin verir.

Mobil ortamların kendine özgü doğası nedeniyle tüm modeller, eşzamanlılık ve LLT’nin verimli bir şekilde ele alınmasını sergilemelidir. Bu sınıflandırmadan, aynı anda elden çıkarmaları ve bağlantı kesmeleri destekleyen modellerin eksikliğini gözlemliyoruz.

Ön yazma modeli, tam hareketliliğe yakın özel bir durumdur, çünkü her zaman elden çıkarmayı destekler, ancak tüm verileri önceden okuduğunda bağlantı kesilmesi desteklenir. Ön okuma aşamasından önce ağdan ayrılırsa işleme devam edemez.

Ayrıca, hiçbir mevcut model yürütme yerinin uyarlanmasına izin vermez (yani, MH, MSS veya birleşik). Bu analiz, en son teknolojinin optimal olmadığını gösterir ve gelecekteki araştırmalar için umut vadeden birkaç alana işaret eder (örneğin, mevcut modellerin genişletilmesi veya yenilerinin tanımlanması).

Bu çalışmada, mobil bilgi işlem ortamlarının özelliklerinden maksimum düzeyde yararlanan işlem modellerini incelemek için bir araç olarak kullanılacak bir çerçeve tanımladık. Sadece mevcut modelleri karşılaştırmak için değil, aynı zamanda gelecek yeni işlem modellerini doğrulamak için de değerli bir araç olarak görüyoruz.

Kullanışlılığının pratik bir gösterimi olarak, mobil ortamlara uygulanan bazı işlem modellerini bu aracın yardımıyla karşılaştırarak inceledik.

Bu karşılaştırmadan ve yapılan sınıflandırmadan, incelenen modellerin hiçbirinin çerçevede açıklanan özelliklerin tamamını kapsamadığını söyleyebiliriz. Her işlem modelinin karşılaması gereken temel öğelerin mobilite desteği ve bağlantı kesme desteği olduğunu düşünüyoruz.

Modellerin hiçbirinin her iki özelliği de kapsamadığı görülebilir (ön yazma modeli toplam hareketliliğin sınırlı bir sürümünü destekler), bu da bizi bu modellerden bazılarını bu öğeleri desteklemek için genişletme veya tamamen yeni bir model tanımlama ihtiyacına inanmaya yönlendirir.

Mobil ortamlarda mevcut olan farklı problem çözme yaklaşımlarını karşılaştırmak için, rastgele konfigürasyonların kolayca tanımlanabilmesi ve ölçülebilmesi için esnek ve dinamik bir simülatör oluşturmanın gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu, bir sonraki adımda gerçek ortamlarda test edilecek somut uygulamalar geliştirmemize olanak sağlayacaktır. Bunu yapmak için, mevcut uygulamalar incelenmelidir, bu sistemlerin son tanımları ve gelişimi göz önüne alındığında bu karmaşık bir görevdir.

Gelecekteki bir başka olası çalışma, Graeme tarafından önerildiği gibi ObjectZ kullanan mobil modellerin tanımlanmasıdır. Bu, yalnızca doğal bir dilde metinsel bir belirtim yazmak yerine, bir modeli tanımlamanın daha somut ve net bir yolunu sağlayabilir.

Ayrıca, resmi bir tanımlamaya sahip olmak, sorunları öngörmek için model kontrolü uygulama olasılığı da dahil olmak üzere, gerçek simülasyon/uygulama aşamasından önce bu modellerin çalışılmasını büyük ölçüde geliştirebilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir