İşlem Sistemleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İşlem Sistemleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

6 Ekim 2022 İşletim sistemi İşletim sistemi Nedir İşletim sistemi örnekleri 0
Klasik Bulanık Değerlendirme

Mobil İşlem Modelleri Çerçevesi

Halihazırda, mobil teknoloji yüksek bir büyüme aşamasından geçmektedir, bu da artan bir mobil cihaz bolluğuna (el bilgisayarları, ahizeler vb.) ve dağıtılmış kaynaklara ve bilgilere günlük erişime izin vermektedir.

Bu kullanılabilirlik, geleneksel çevrimiçi işlem işleme (OLTP) sistemlerinin tutarlılık ve güvenilirlik garantilerini kaybetmeden mobil ortamın belirli özelliklerine uyarlanmış işlem yetenekleri gereksinimini beraberinde getirir.

Bu çalışmanın amaçlarından biri, mobil ortamlara uygulanan işlemsel modellerin incelenmesiydi. Tekniğin durumunu analiz ettikten sonra, modellerin hiçbirinin mevcut gereksinimler için gerekli tüm özellikleri kapsamadığını gözlemledik ve bu nedenle, bu modellerde dikkate alınması gereken ana özellikleri yakalamamıza ve karşılaştırmamıza izin veren bir çerçeve öneriyoruz. modeller.

Mobil Ortamlar İçin İşlem Sistemlerinin Gereksinimleri

Aşağıda, bir mobil ortama uygulanabilmesi için bir işlem sistemi için gereken gereksinimleri açıklıyoruz:

• İşlemin işlenmesini dağıtma yeteneği: Mobil ana bilgisayarların (MH’ler) bellek, güç işleme ve pil sınırlamaları nedeniyle, mobil destek istasyonunda (MSS) işlemin belirli bölümlerinin yürütülmesi gerekebilir.
• Durumu ve kısmi sonuçları paylaşın: Bir önceki maddede belirtildiği gibi, bir işlemin bölümleri MH’de yürütülebilirken, diğerleri MSS’de çalıştığı için, öğeler paylaşılmalıdır.
• Mobil işlemlerin hareketini yakalayın: MH’lerin fiziksel hareketi nedeniyle, hücreden hücreye hareket ederken bir işlemin kontrolünü aktarmak gerekir.
• Uzun ömürlü işlemleri destekleyin: Bu gereklidir, çünkü bazı işlemler önemli miktarda zaman alabilir ve ayrıca, fiziksel olarak bir hücreden taşınan bir bilgisayar aramak zaman açısından maliyetli bir işlem olabilir.
• Uzun bağlantı kesme sürelerini destekleyin: Bağlantı kesilmelerinin fiziksel problemlerden veya sadece MH’nin kendi kararından kaynaklanabileceğini hatırlayın. Bir MH’nin ağ bağlantısının kesilmesine rağmen çalışmaya devam etmesi için gereken verilerin yerel kopyalarının muhafaza edilmesi gerekebilir (önbelleğe alma teknikleri).
• Kısmi arızaları destekleyin ve farklı kurtarma stratejileri sağlayın: Bu arızalara pil sorunları, statik elektrik, yanlışlıkla bilgisayarın kapanması vb. neden olabilir.

Mobil İşlem Modelleri

İşlemlerin mobil ortamda kullanımı, merkezi veya dağıtılmış sistemlerdeki işlemlerin kullanımından önemli ölçüde farklıdır. Temel farklar, yüksek bağlantı kesme sıklığı ve işlemlerin hareketliliğidir. Bu nedenle, işlem modelleri ve taahhüt koordinasyon protokolleri, bahsedilen farklılıklar dikkate alınarak revize edilmelidir.

Kullanıcının geçtiği her MSS’de bir alt işlem oluşturan ve kullanıcı hareket ettikçe verileri taşımak için aralarında bir bağlantı kuran Kanguru İşlemleri gibi mobiliteyi açıkça destekleyen modeller vardır. Arıza durumunda gerekirse tazminat kullanabilir.

Bu tür bir modelin bir başka örneği, işlemlerin davranışını esnek bir şekilde belirleyen parametrelerin tanımlanmasına izin veren Moflex’tir. Bir işlem, telafi edilebilen veya edilemeyen alt işlemlerden oluşur. Diğer alt işlemlerle sürdürmeleri gereken başarı veya başarısızlık bağımlılıkları, coğrafi konumla ilgili koşullar vb. gibi bu işlemlerin izleyeceği davranışı tanımlamak mümkündür.

Bir işlem bir devir teslimi ile karşı karşıya kaldığında, bir dizi kural aracılığıyla kullanıcı tarafından belirtildiği gibi davranabilir. Raporlama/ortak işlemler gibi diğer modeller, iletişim maliyetlerini en aza indirmek için MH hücreden hücreye hareket ettikçe işlemler MSS’den MSS’ye geçerken, etkin işlemler arasında kısmi sonuçların açık bir şekilde paylaşılmasına izin verir. Son olarak, ön yazma modeli, bir yazma işleminden önce bir ön yazma işlemi içerir ve ayrıca hareketliliği destekler.

Başka bir model grubu, bağlantı kesilmesini destekler. Bir örnek, mobil bilgisayarlarda bağlantısız işlemlere izin vermek için tasarlanmış, seri hale getirilebilirliğin sınırlamalarına dayalı olarak okuma/yazma çakışmalarını algılayan yalnızca yalıtım işlemleridir. Bir işlem gerçekleştiğinde, sonuçlar yalnızca, erişilen tüm veriler sunucuyla bir bağlantı sağlıyorsa yayınlanır; aksi takdirde sonuçlar yalnızca yerel olarak görünür ve işlem yeniden bağlantı zamanında doğrulanır.


İşletim sistemi
İşletim sistemi Nedir
En çok kullanılan işletim sistemleri
İşletim sistemi örnekleri
İşletim sistemi Türleri
Bilgisayar işletim sistemleri
Unix işletim sistemi
Telefon işletim sistemleri


Zayıf/katı işlem modelinde işlemler bağlantısız modda da yürütülebilir, ancak veri öğelerinin yerel kopyaları üzerinde çalışan ve kontrol edilmesi gereken okuma ve yazma işlemlerinin özel sürümleri (zayıf okuma ve zayıf yazma olarak adlandırılır) vardır. ve sonunda yeniden bağlantı zamanında yayınlandı.

Yerellik ve geçerlilik kavramlarını uygulayan bilgisayarların veri kümeleri tanımlanır. Planlı bağlantı kesme adı verilen ve ana yeniliği, kalan sitelerdeki kesintiyi en aza indirecek şekilde kullanıcının gerçekleştireceği bağlantı kesmeleri planlamak olan başka bir model daha var.

Planlı bir bağlantı kesilmesi, kullanıcının sisteme bağlantıyı kesme ve yeniden bağlanma niyetini düzenli bir şekilde bildirdiği bir bağlantı kesilmesi olarak tanımlanır. Son olarak, ön yazma modelinin (önceki paragrafta açıklanan) bağlantı kesmeyi de desteklediğine dikkat etmek önemlidir.

KARŞILAŞTIRMA ÇERÇEVESİ

Karşılaştırma çerçevemizin arkasındaki fikir, mobil işlem modellerinde dikkate alınması gereken ana özellikleri yakalamamıza ve karşılaştırmamıza izin vermesi gereken bir rehber görevi görmektir.

Tanım

Burada, mobil ortama uygulanabilen ve özelliklerinden tam olarak yararlanmaya çalışan bir işlem modeli tanımlamak için dikkate alınması gereken temel özellikleri açıklıyoruz.

İlişkili Fiziksel Yönler

• Mobilite desteği: Bilgisayar hücreden hücreye hareket etse bile işlemin yürütülmesini sürdürün.
• Bağlantıyı kesme desteği: Önbelleğe alma tekniklerini kullanarak mobil bilgisayarın bağlantısı kesildiğinde bile işlem gerçekleştirme yeteneği.
• Replikasyon desteği: Daha düşük bir iletişim maliyetine sahip olmak için bilgilerin replikasyonunu destekleyin.

İşlem Yürütmeyi İlişkilendirme

• Yürütme yeri: Bazı modeller işlemleri MSS’de yürütürken, diğerleri bunları MH’lerde yürütür.
• Telafi edilebilir işlemler: Telafi edilebilir işlemler, tüm işlem iptal edildiğinde daha sonra geri alınabilecekleri için sistemin değişiklikleri kısmen tamamlamasına izin verir.
• Yürütme koşulları: İşlemin gerçekleştirilmesinden önce, gerçekleştirilirken ve gerçekleştirildikten sonra değerlendirilmesi gereken koşullar. Bu koşullar zamana vb. bağlı olabilir.
• Verimli eşzamanlılık yönetimi: Mobil ortamlarda, bir işlemin uzun ömürlü bir işlem (LLT) haline gelme olasılığı daha yüksektir, bu nedenle bir nesneyi uzun süre kilitlememek için eşzamanlılık verimli bir şekilde ele alınmalıdır.

Modelin Uyarlanabilirliğini İlişkilendirme

• Mobil birimin coğrafi lokalizasyonundan yararlanın: Bir işlem, davranışını değiştirmek için konuma bağlı koşullar belirleyebilir. Ayrıca, elden çıkarma, bir işlemin yürütülmesi için her zaman önemli bir olay olmayabilir.
• Nihai durumlar: Kabul edilebilir son durumları belirtin.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir