Uzaktan Konumlandırma Teknikleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Uzaktan Konumlandırma Teknikleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

6 Ekim 2022 Uzaktan algılama Ders Notları Uzaktan algılama Ders Notları İTÜ Uzaktan algılamanın bileşenleri 0
Lojistik Sağlayıcıları

KONUMLANDIRMA TEKNOLOJİLERİ

Bir önceki bölümde tartışılan uygulamalar ve hizmetler, bir mobil cihazın konumunun tanımlanmasını sağlayan ve böylece MLS’nin sağlanmasını mümkün kılan temel teknolojik yeteneklere dayanmaktadır. Konumlandırma teknikleri iki şekilde uygulanabilir: kendi kendine konumlandırma ve uzaktan konumlandırma.

İlk yaklaşımda (kendi kendine konumlandırma), mobil terminal, kendi konumunu hesaplamak için ağ geçitleri/antenler (karasal veya uydu olabilir) tarafından iletilen sinyalleri kullanır.

Daha spesifik olarak, konumlandırma alıcısı, coğrafi olarak dağıtılmış vericilerden uygun sinyal ölçümlerini yapar ve konumunu belirlemek için bu ölçümleri kullanır. Bu nedenle, kendi kendini konumlandıran bir alıcı, nerede olduğunu “bilir” ve alıcıyla birlikte kullanılan uygulamalar, araç navigasyonu için gerekli olanlar gibi konuma dayalı kararlar vermek için bu bilgiyi kullanabilir.

Uzak konumlandırma durumunda, mobil terminal, bir dizi alıcıya giden ve giden sinyallerin ölçülmesiyle bulunabilir. Daha spesifik olarak, bir veya daha fazla yere kurulabilen alıcılar, konumlandırılacak nesneden kaynaklanan veya ondan yansıyan bir sinyali ölçer. Bu sinyal ölçümleri, bireysel radyo yollarının uzunluğunu ve yönünü belirlemek için kullanılır ve ardından mobil terminal konumu, geometrik ilişkilerden hesaplanır.

Kendini Konumlandırma Teknikleri

Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) ve Yardımlı GPS (A-GPS): GPS, Dünya’nın 20.200 kilometre yukarısındaki altı yörünge düzleminde eşit aralıklarla yerleştirilmiş 24 uydudan oluşan, dünya çapında uydu tabanlı radyo navigasyon sistemidir. 

Sistemin uyduları, bir GPS alıcısının konumunu belirlemek için kullandığı navigasyon mesajlarını iletir. GPS alıcıları, 10 metre veya daha az bir doğrulukla üç boyutlu enlem, boylam ve irtifadaki konumu hesaplamak için sinyalleri işler.

Bu tekniğin ana avantajı, GPS’in uzun yıllardır kullanılıyor olmasıdır. Ancak, düzgün çalışması için, GPS alıcılarının gökyüzünün net bir görünümüne ve en az üç veya dört (gerekli bilgi türüne bağlı olarak) uydudan gelen sinyallere ihtiyacı vardır, bu gereksinimler kapalı ortamlarda çalışmayı hariç tutar.

A-GPS yöntemi söz konusu olduğunda, mobil şebeke veya bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcı, belirli uyduları aramaya yönlendirerek ve ayrıca ahizenin kendisinin konum belirleme hesaplamaları yapması için ahizeden veri toplayarak ahizeye yardımcı olabilir. sınırlı işlem gücü nedeniyle gerçekleştirilemeyebilir. A-GPS yöntemi, 1 ila 10 metre arasında değişen, son derece doğru olabilir.


Uzaktan algılama Ders Notları
Uzaktan algılama Ders Notları İTÜ
Harita Mühendisliği uzaktan algılama Ders Notları
Uzaktan algılamanın bileşenleri
Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
Radar uzaktan algılama
Uzaktan algılama Ders notları pdf
Elektromanyetik spektrum uzaktan algılama


İç Mekan Küresel Konumlandırma Sistemi (İç Mekan GPS): Bu sistem, iç ortam ortamları için bir konum algılama sistemi geliştirmek için GPS’in avantajlarından yararlanmaya odaklanır. Sinyal gücü bir binaya giremeyecek kadar düşük olduğundan, GPS sinyalinin tipik olarak iç mekanlarda çalışmadığına dikkat edilmelidir.

İç mekan GPS çözümleri, önemli engellerin bulunmadığı geniş alan alanlarına uygulanabilir. İç mekan GPS’i, cep telefonları ve el bilgisayarları gibi kablosuz erişim cihazlarının düşük güç tüketimini ve küçük boyut gereksinimlerini hesaba katar.

Navigasyon sinyali, bir dizi psödolit (sözde uydu) tarafından üretilir. Bunlar, GPS benzeri bir navigasyon sinyali üreten cihazlardır. Sinyal, mevcut GPS alıcılarında minimum değişikliklerle sahte uyumlu alıcıların oluşturulmasına izin vermek için GPS sinyaline benzer olacak şekilde tasarlanmıştır. GPS’de olduğu gibi, irtifa yardımı gibi ek araçlar kullanılmadıkça, navigasyon için en az dört psödolit görünür olmalıdır.

Uzaktan Konumlandırma Teknikleri

Hücre Tanımlama: Hücre Kimliği yöntemi, ikinci nesil mobil iletişim ağlarında konum hizmetleri ve uygulamaları sağlamak için en yaygın kullanılan tekniktir. Yöntem, mobil ağların, belirli bir zamanda cihazın hangi hücre sitesini kullandığını bilerek bir mobil ahizenin yaklaşık konumunu belirleyebileceği gerçeğine dayanır.

Teknolojinin ana faydası, bugün zaten kullanılıyor olması ve tüm cep telefonları tarafından desteklenebilmesidir. Bununla birlikte, yöntemin doğruluğu genellikle düşüktür (yoğun örtülü alanlarda 200 metre aralığında ve kırsal ortamlarda çok daha düşüktür).

Varış Açısı (AOA): Temel fikir, maksimum sinyal gücü yönü tespit edilene kadar yönlü bir anten ışınını uzayda yönlendirmektir. Karasal mobil sistemlerde, doğru ölçümler elde etmek için gereken yönlülük, anten dizileri vasıtasıyla elde edilir.

Temel olarak, tek bir ölçüm, baz istasyonundan cep telefonuna doğru bir düz hat konumu üretir. Başka bir AOA ölçümü ikinci bir düz çizgi verecektir ve iki çizginin kesişimi bu sistem için konum sabitlemesini verir.

Varış Zamanı (TOA): Konumlandırma bilgisi, bir dalganın bir verici ile bir alıcı arasında ya da tam tersi arasında seyahat etmesi için mutlak zamandan türetilir. Bu, alıcının tam iletim zamanını bildiği anlamına gelir.

Alternatif olarak, bu yaklaşım, bir kaynaktan bir hedefe iletilen ve daha sonra kaynağa geri yankılanan bir sinyalin gidiş-dönüş süresinin ölçümünü içerebilir ve tek yönlü ölçümün iki katı bir sonuç verir. Bu, verici ve alıcı arasında senkronizasyon anlamına gelmez ve yayılma süresini ölçmenin en yaygın yoludur.

Diferansiyel Varış Zamanı (DTOA): Verici ve alıcıda tam olarak senkronize saatlere sahip olma sorunu, ortak bir zaman tabanına senkronize edilmiş birkaç verici kullanılarak ve alıcıya varış zaman farkı ölçülerek çözülür. Daha spesifik olarak, her DTOA ölçümü, mobil terminalin üzerinde uzanması gereken bir hiperbolik konumu tanımlar. Hiperbolik lokusların kesişimi, mobil cihazın konumunu tanımlayacaktır.

MLS İLE İLGİLİ KRİTİK KONULAR

Yukarıda tartışılan mobil konum hizmetlerinin ticari ve teknolojik yönlerine ek olarak, bir dizi başka kritik faktör de nihai olarak mobil iletişim ağlarında başarılı uygulamalarını belirleyecektir. Bu tür konular arasında, bireylerin hassas kişisel bilgilerinin korunması ihtiyacının yanı sıra, piyasaya arz ve sağlıklı rekabet için doğru ortamın oluşturulmasında düzenleme ve standardizasyon girişimlerinin rolü yer almaktadır.

Gizlilik koruması

Nokia’ya göre, “mobil konum hizmeti sağlayıcılarının karşılaştığı tüm zorluklar arasında gizlilik, şüphesiz pazarın ele geçirilmesinin önündeki en büyük potansiyel engeldir. Örneğin, bir kullanıcının konumuna dayalı mobil reklamcılık hassas bir konudur ve yalnızca kullanıcının açık rızası ile sağlanmalıdır.

Ancak, böyle bir durumda bile, üçüncü taraflar (örneğin ağ operatörleri ve reklam ajansları) arasındaki olası bilgi alışverişi, kullanıcının kişisel verilerinin gizliliğini engelleyebilir. Mobil lokasyon servislerinin ticari başarısını sağlamak için kullanıcı güveni sağlanmalıdır. Güven oluşturma mekanizmasının açık bir ön koşulu, konum bilgisinin kullanımı üzerindeki kontrolün, şebeke operatörü veya servis sağlayıcının değil, her zaman kullanıcının elinde olmasıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir