İstatistiksel Analiz Nedir? – İstatistik Hazırlatma – İstatistik Yaptırma – İstatistik Yaptırma Fiyatları – İstatistik Örnekleri – Ücretli İstatistik Yaptırma – İstatistik Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İstatistiksel Analiz Nedir? – İstatistik Hazırlatma – İstatistik Yaptırma – İstatistik Yaptırma Fiyatları – İstatistik Örnekleri – Ücretli İstatistik Yaptırma – İstatistik Yaptırma Ücretleri

13 Eylül 2021 Ana kütle Nedir istatistik Anakütle örnekleri Hangi istatistiksel analiz nerede kullanılır İstatistik analiz PDF İstatistik veri analizi ders notları İstatistiksel analiz yöntemleri pdf Makalede istatistiksel analiz yöntemleri Tez istatistik fiyatları 0
Faaliyet Raporu

İstatistiksel Analiz Nedir?

İstatistik bir çok bilime ışık tutan, veriler sunan bir alandır. Hangi bölümde eğitim görüyor olursanız olun, istatistik verilere ihtiyaç duyarsınız. Araştırma ödevlerinin temeli de istatistiğe dayanır. Sizde istatistik alanında ya da istatistik içeren alanlarda ödev yaptırmak istiyorsanız iletişim adreslerimizden bizlere ulaşarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bir hizmet sağlayıcıya göre istatistiksel analiz, “altta yatan kalıpları ve eğilimleri keşfetmek için büyük miktarda veri toplama, keşfetme ve sunma bilimidir.” Verilerini düzenlemek ve bilgilere dayalı olarak gelecekteki eğilimleri tahmin etmek için birçok işletme istatistiksel analize güvenir. Kuruluşların büyük verileriyle ne yapacakları konusunda birçok seçeneği olsa da, istatistiksel analiz, verilerin bir bütün olarak incelenmesinin yanı sıra tek tek örneklere ayrılmanın bir yoludur.

İstatistiksel Analiz

İstatistik (veya istatistiksel analiz), kalıpları ve eğilimleri belirlemek için veri toplama ve analiz etme sürecidir. Bilgileri gözden geçirirken herhangi bir önyargıyı ortadan kaldırmaya çalışmak için sayıları kullanma yöntemidir. Aynı zamanda karar vermeyi bilgilendirebilecek bilimsel bir araç olarak da düşünülebilir.

Çevrimiçi teknoloji firması TechTarget.com, istatistiksel analizi, iş verilerinin toplanmasını ve incelenmesini ve eğilimlerin raporlanmasını içeren iş zekasının bir yönü olarak tanımlar.

TechTarget web sitesinde şöyle yazıyor: “İstatistiksel analiz, daha az karmaşık yöntemlerin yaptığı gibi örneklerin kesitsel bir temsilinden ziyade, bir popülasyondaki (örneklerin alınabileceği öğeler kümesi) her bir veri örneğini inceler.

İstatistiksel analizin tamamlandığı belirli yollara işaret ederler. Süreç boyunca aşağıdakiler de dahil olmak üzere beş adım atıldığını söylediler:

  • Analiz edilecek verilerin doğasını açıklayın.
  • Verilerin temel alınan popülasyonla ilişkisini keşfedin.
  • Verilerin temel alınan popülasyonla nasıl ilişkili olduğuna dair anlayışı özetlemek için bir model oluşturun.
  • Modelin geçerliliğini kanıtlayın (veya çürütün).
  • Gelecekteki eğilimleri tahmin etmek için tahmine dayalı analitik kullanın.
  • İş analitiği yazılımı ve hizmetleri sağlayıcısı SAS, istatistiksel analizi, altta yatan kalıpları ve eğilimleri keşfetmek için büyük miktarda veri toplama, keşfetme ve sunma bilimi olarak tanımlar.

Sistem mimarisi, kurumsal güvenlik, gelişmiş analitik ve iş zekası alanlarında 20 yılı aşkın BT deneyimine sahip bir yazar, sistem mimarı ve danışman olan Dan Sullivan, işletmelerin istatistiksel analizi kendi avantajlarına kullanabilecekleri çeşitli yollar olduğunu söylüyor. en iyi performans gösteren ürün gruplarını bulmak, düşük performans gösteren satış personelini belirlemek ve ülkenin bölgeleri arasında satış performansının ne kadar çeşitlilik gösterdiğini anlamak.

Tom’s IT Pro’daki bir blog gönderisinde Sullivan, istatistiksel analitik araçların tahmine dayalı modellemeye yardımcı olmak için kullanılabileceğini yazıyor. Bir dizi dış faktörden etkilenebilecek basit eğilim tahminleri göstermek yerine, istatistiksel analiz araçlarının işletmelere ek bilgileri görmek için daha derine inme olanağı sağladığını söyledi.  “İstatistiksel araçlar, bu ek bilgi parçalarını keşfetmenize yardımcı olabilir”.

Akademidelisi” ailesi olarak, Makalede istatistiksel analiz yöntemleri,İstatistiksel analiz yöntemleri pdf,İstatistik veri analizi ders notları,Anakütle örnekleri,Ana kütle Nedir istatistik,Tez istatistik fiyatları,İstatistik analiz PDF,Hangi istatistiksel analiz nerede kullanılır gibi pek çok alanda sizlere destek vermekteyiz.

Siz de bu aileyle tanışmak istiyorsanız iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz.

İstatistiksel Analiz Türleri

İki ana istatistiksel analiz türü vardır: modelleme olarak da bilinen tanımlayıcı ve çıkarım.

Tanımlayıcı istatistikler
My Market Research Methods web sitesine göre, tanımlayıcı istatistikler, kuruluşların verilerini özetlemek için kullandıkları şeydir.

 

Şirket, web sitesinde “Tanımlayıcı istatistikler, özet çizelgeler ve tablolarla büyük bir veri yığınını tanımlamayı amaçlamaktadır, ancak örneğin alındığı popülasyon hakkında sonuçlar çıkarmaya çalışmamaktadır” diye yazıyor. “Sahip olduğunuz verileri güzel çizelgeler ve grafiklerle özetliyorsunuz – birine kalın bir kitap (ham veri) vermek yerine bir kitabın kilit noktalarını (yönetici özeti) anlatmak gibidir.”

Çizelgeler, grafikler ve tablolar birincil bileşenler olduğundan, tanımlayıcı istatistikler ham verileri anlamayı ve görselleştirmeyi kolaylaştırır. Öğrencilere istatistik çalışmalarında yardımcı olan Laerd İstatistikleri, tanımlayıcı istatistiklerin yalnızca verileri tanımlamanın bir yolu olduğunu ve analiz edilen verilerin ötesinde sonuçlar çıkarmak veya yapılan herhangi bir hipotezle ilgili sonuçlara ulaşmak için kullanılmadığını not eder.

Laerd, web sitesinde “Tanımlayıcı istatistikler bu nedenle verileri daha anlamlı bir şekilde sunmamızı sağlıyor ve bu da verilerin daha basit yorumlanmasına olanak tanıyor” diye yazıyor.

Tanımlayıcı istatistiklerden gelen bazı yararlı veriler arasında mod, medyan ve ortalamanın yanı sıra aralık, varyans ve standart sapma yer alır.

Makalede istatistiksel analiz yöntemleri
İstatistiksel analiz yöntemleri pdf
İstatistik veri analizi ders notları
Anakütle örnekleri
Ana kütle Nedir istatistik
Tez istatistik fiyatları
İstatistik analiz PDF
Hangi istatistiksel analiz nerede kullanılır

İstatistiksel girişim
İkinci tip istatistiksel analiz çıkarımdır. Çıkarımsal istatistikler, verileri daha da fazla incelemenin bir yoludur.

Pazar Araştırmam’a göre, çıkarım istatistikleri, kuruluşların bir hipotezi test etmesine ve veriler hakkında sonuçlar çıkarmasına olanak tanır. Bu durumlarda, tüm verilerin bir örneği tipik olarak incelenir ve sonuçlar bir bütün olarak gruba uygulanır.

İstatistiksel analiz süreci
Çevrimiçi ders kitabı sağlayıcısı Boundless’a göre, istatistiksel bir çıkarımın sonuçları istatistiksel bir önermedir. İşaret ettikleri bazı yaygın istatistiksel önerme biçimleri şunları içerir:

Tahminler: İlgilenilen bazı parametrelere en iyi şekilde yaklaşan belirli bir değere tahmin denir.

Güven aralığı: Bir popülasyondan çizilen bir veri seti kullanılarak, bu tür veri setlerinin tekrarlanan örneklemesi altında, bu tür aralıkların, belirtilen güven düzeyindeki olasılıkla gerçek parametre değerini içermesi için oluşturulan bir aralık, bir güven aralığı olarak tanımlanır. Başka bir deyişle, güven aralığı, modelin gerçekte kaydedilen verileri ne kadar iyi tahmin ettiğinin bir ölçüsüdür.

Güvenilir aralıklar: Örneğin, son inancın %95’ini içeren bir değerler kümesine güvenilir aralık denir. Güven aralıklarını standartlaştırmanın bir yolu. %95 güvenle bir araştırmayı okuduğunuzda, güvenilir bir aralığa atıfta bulunuyorlar.
Sonunda, tanımlayıcı istatistikler verileri tanımlamak için kullanılırken, çıkarımsal istatistikler aynı bilgiler hakkında sonuçlar ve hipotezler çıkarmak için kullanılır.

Sonunda, tanımlayıcı istatistikler verileri tanımlamak için kullanılırken, çıkarımsal istatistikler aynı bilgiler hakkında sonuçlar ve hipotezler çıkarmak için kullanılır.

İstatistiksel Analizin Faydaları

Büyük veriye ve istatistiksel analize yatırım yapmaya gerçekten değer mi? Bu soruyu cevaplamanın en iyi yolu faydaları keşfetmektir. Genel olarak istatistikler, bu yöntemler olmadan dikkatlerden kaçan eğilimleri belirlemeye yardımcı olacaktır. Analiz aynı zamanda karar verme sürecine nesnelliği de enjekte eder. İyi istatistiklerle, içgüdüsel kararlar gerekli değildir.

Daha spesifik olmak gerekirse, istatistiksel analiz birçok durumda kendini kanıtlamıştır. Twiddy & Company Emlakçılar, işletme maliyetlerini %15 oranında azaltmak için istatistikleri kullanan bir firmadır. Analiz savurgan harcamalar buldu ve ortadan kaldırılmasına yardımcı oldu.

Benzer hikayeler, pazar analizine yardımcı olan verileri gösterir. İstatistikler, en çok satışın nerede gerçekleştiğini, satışların en değerli olduğu yerleri ve bu satışlara hangi pazarlamanın bağlı olduğunu gösterir. Satış ve pazarlamanın her alanında gelişmiş verimlilik sağlar.

Benzer şekilde, istatistiksel analiz iş verimliliğine yardımcı olabilir. Çoğu durumda, doğru araçları sağlamak, çalışanlardan en iyi sonucu alacaktır. İstatistiksel analiz, işverenlerin her bir aracın etkinliğini dikkatlice incelemesine ve en iyi performansa sahip olanlara odaklanmasına olanak tanır.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir