İstek Yönlendiricisi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İstek Yönlendiricisi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

29 Aralık 2021 Ergenlerde teknoloji bağımlılığı Teknoloji bağımlılığı için ne yapılmalı Teknoloji bağımlılığı ile ilgili yaşanmış hikayeler Teknoloji bağımlılığı Makale pdf 0
Bilgisayar Tabanlı Sistemler

Web Kaynaklarını Taşıma

Önceki makalelerde, Etki Alanı Adı Sisteminin (DNS) Web’in temel ad çözümleme hizmeti olarak kullanım için giderek daha uygunsuz hale geldiğini öne sürmüştük.

Özellikle:

• DNS, bir ana bilgisayar adını bir IP adresine eşlemek için tasarlanmıştır, oysa Web’in bir kaynak adını bir konuma eşlemek için bir sisteme ihtiyacı vardır.
• DNS, yalnızca sunucuların adlarıyla ilgilenmesi gerektiğinden ad alanını kasıtlı olarak kısıtlar, oysa Web’in tüm farklı kaynak türlerini ve sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak için kısıtlanmamış bir ad alanına ihtiyacı vardır.
• Ne DNS ne de Web’in ana kaynak tanımlayıcısı (URL), bir kaynağın oluşturulma zamanını depolama ve referans verme yoluna sahip değildir.
• URL tarafından DNS ad alanının kullanılması, kaynağın sunucular arasında şeffaf bir şekilde taşınmasını engeller
Bu sorunlara bizim çözümümüz, temel olarak aşağıdakiler için tasarlanmış olan Kaynak Konum Belirleme Hizmeti (RLS) adı verilen yeni bir ad çözümleme hizmetinin tasarımıydı:
• Kısıtlanmamış bir ad alanı sağlayın
• Kaynak geçişini etkinleştir
• Bir kaynağı zaman ve mekan içindeki konumuna göre konumlandırın

Bununla birlikte, RLS, onu kullanan istemciler tarafından talep edilen her kaynağın kullanımını örtük olarak yakaladığı için, Web çapında kaynak kullanımını izlemek için de kullanılabilir. Buna karşılık, DNS yalnızca her Web sunucusunun IP adresi için sorgulanır. Bu nedenle RLS, Web çapında kaynak kullanımını izlemek için bir sistem tasarımı için ideal bir platform sağlar.

Kaynak Bulucu Hizmetine Genel Bakış

Web kaynaklarını izlemek için nasıl kullanılabileceğini tartışmadan önce, bu bölüm hizmete kısa bir genel bakış sağlar.

Mimari Genel Bakış

RLS, adı verildiğinde bir kaynağı bulmak için tasarlanmıştır ve bunu hem istemciye hem de sunucuya şeffaf bir şekilde yapabilir. Tüm Web varlıklarıyla geriye dönük olarak uyumludur ve gerekli olduğu her yerde kullanılmasını sağlar. Mimarisi, RLS’nin Konum Belirleyici Ağını oluşturan Konumlandırıcılar adı verilen bir düğüm ağı üzerinden dağıtılan dağıtılmış bir veritabanı içerir. Konumlandırıcı, DNS’ye benzer bir rol oynar, ancak ana bilgisayar (bir Web sunucusu gibi) düzeyinden ziyade bireysel kaynak düzeyinde çalışır.

RLS’nin üst düzey bir görünümünü göstermektedir. Konum Belirleyici Ağı, bir kaynağın adını konumuyla eşleştirerek ve HTTP yeniden yönlendirme mekanizmasını kullanarak istemciyi kaynağın doğru konumuna yeniden yönlendirerek RLS’nin çözümleme hizmetini sağlar. Bu en verimli yaklaşım olmasa da, tüm Web varlıklarını etkinleştirerek geriye dönük uyumluluğu kolaylaştırır. RLS’yi kullanmak için.

İstemcinin, gerekli ad/konum eşlemesini tutan Konumlandırıcıyı bulması için, istemci ve sunucuda herhangi bir değişiklik gerektirmeden istemcinin isteğini şeffaf bir şekilde yönlendirebilen Konumlayıcı Ağı arasında bir tür aracılık gerekir. RLS bunu, HTTP isteklerini uygun bir Konumlandırıcıya yönlendiren bir İstek Yönlendiricisi kullanarak başarır.


Teknoloji bağımlılığı Makale pdf
BİLİNÇLİ teknoloji kullanımı PDF
Teknoloji bağımlılığı ile ilgili yaşanmış hikayeler
Teknoloji bağımlılığı için ne yapılmalı
Teknoloji bağımlılığı ve sosyal hizmet
Ergenlerde teknoloji bağımlılığı
Teknoloji bağımlılığı ile ilgili istatistikler
Cep telefonu BAĞIMLILIĞI Makale


İstek Yönlendiricisi

İstek Yönlendiricisi (RR), sistemin anahtarıdır. Bu, bir isteği belirli bir şekilde 4 milyardan fazla Konumlandırıcıdan herhangi birine yönlendirirken, ağ yükü olarak yalnızca tek bir HTTP isteği ve yanıtı ekleyebilen ölçeklenebilir bir bileşendir. Ek olarak, son derece esnektir ve istemci, sunucu veya ağdaki herhangi bir yerde gerekli olan her yerde kullanılabilir. Bir kaynağın adını alan ve onu bir karma uzaya eşleyen bir karma yönlendirme algoritması kullanarak Web ve RLS arasında şeffaf, ölçeklenebilir arabuluculuk sağlar.

Karma alanı, ad yalnızca bir Konumlandırıcı ile eşlenecek şekilde bölümlenir. Konumlandırıcıların sıfır tabanlı bir doğrusal numaralandırma bileşeni içeren önceden belirlenmiş bir URL modeline göre adlandırılmasını gerektirerek, uygun Konumlayıcıyı tanımlamak için gereken tek şey kaynağın adı ve sistemdeki Konumlandırıcıların sayısıdır. Ek olarak, düğümler arasındaki yük eşit olarak dengelenir, ancak düğümler arası iletişim yoktur, bu da ağ yükünü neredeyse ortadan kaldırır.

Ölçeklenebilirlik

RLS’nin bir prototipi Evans ve Furnell’de (2001) geliştirilmiş ve sunulmuştur. Prototip, İstek Yönlendiricisinin, her biri potansiyel olarak milyonlarca kaynağın ad/konum bilgilerini tutabilen 100.000 Konumlandırıcıdan oluşan bir sistemde uygun Konumlandırıcıyı bulması için yalnızca 0.718 saniye sürdüğünü gösterdi. Toplam eklenen gecikme yalnızca 1.582 saniyeydi, ancak daha optimal bir tasarım bu rakamı önemli ölçüde azaltacaktır.

Esneklik

RR, Konumlandırıcı Ağının dağıtılmış düğümlerine bir dizin görevi görür. RLS’den ayrıldığı için, Web üzerinde hemen hemen her yere yerleştirilebilir.

Örneğin, şunlar olabilir:

• Java uygulaması, ActiveX denetimi ve hatta komut dosyası olarak bir HTML belgesine gömülü
• Bir tarayıcıda yerleşik
• Bir tarayıcı eklentisi olarak tasarlandı
• Bir sunucuya yerleşik veya sunucu modülü olarak eklenen
• Bir proxy sunucusuna veya bir ters proxy sunucusuna gömülü

Bu şekilde, RR, Web mimarisinin gerekli olduğu herhangi bir bölümünde Web’e entegre edilebilir.

Web Kaynağı Kullanımını İzlemek için Kaynak Bulucu Hizmetini Genişletme

RLS, öncelikle Web’de kaynak geçişini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu bölümde, kendisine yapılan konum sorgularının ayrıntılarını kaydederek RLS’nin Web çapında kullanım bilgilerini yakalamak için nasıl genişletilebileceğini gösteren bir model sunuyoruz. Verimliliği sürdürmek için model, RLS ile entegre olan Web Kaynak Kullanım İzleyicisi (WebRUM) adı verilen ayrı bir sistem olarak tasarlanmıştır.

WebRUM’a Mimari Genel Bakış

WebRUM, düğümlerine sisteme özgü bir İstek Yönlendiricisi kullanılarak erişilen dağıtılmış bir veritabanı içerir. Bir istemci RLS’yi her sorguladığında, sorgu hakkındaki bilgiler bir WebRUM RR kullanılarak uygun WebRUM düğümüne iletilir. Bu şekilde WebRUM, Web’deki kaynaklar hakkında kapsamlı kullanım bilgilerini yakalar.

Bir İstek Yönlendiricisi kullandığından, belirli bir kaynağa ilişkin tüm bilgiler bir WebRUM düğümünde bulunur, böylece ağ yükünü önemli ölçüde azaltır. Ayrıca, WebRUM, hem kendisi hem de RLS, sunucunun çalışmasından bağımsız olduğundan, sunucunun yanıtından hiçbir bilgi türetmez. Bu nedenle, RLS’ye kayıtlı olmayan kaynaklara yönelik sorgular WebRUM’a iletilmez, böylece WebRUM’un bulunamayan kaynakların kullanımını izlemesi engellenir.

Gizlilik Endişelerinin Ele Alınması

WebRUM’un kaynakların kullanımını net bir şekilde izleme yeteneği, hem kullanıcı hem de kaynak sahibi için gizlilikle ilgili endişeleri artırma potansiyeline sahiptir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir