İTTİFAKLARDA KÜLTÜREL YÖNLER – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İTTİFAKLARDA KÜLTÜREL YÖNLER – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

11 Mayıs 2022 Stratejik ittifak Nedir? Stratejik ittifak örnekleri Stratejik yönetim hangi örgütler için gerekli değildir? 0
Program Tipolojisi

İTTİFAKLARDA KÜLTÜREL YÖNLER

Firmalar arasındaki ittifaklar doğal olarak birçok organizasyonel değişikliğe neden olacaktır. Leavitt (1965), özellikle büyük organizasyonlarda, organizasyonel değişimle uğraşırken dikkate alınması gereken dört tür etkileşimli değişken olduğu sonucuna varmıştır.

Bu değişkenler görev değişkenleri, yapısal değişkenler, teknolojik değişkenler ve insan değişkenleridir. Bu dört değişken arasındaki etkileşimlerden kaynaklanan örgütsel değişimlere yapısal, teknolojik ve insan yaklaşımları önerdi.

Dört değişken yüksek oranda birbirine bağımlıdır, bu nedenle herhangi bir değişkendeki değişiklik genellikle diğer değişkenlerde telafi edici değişikliklerle sonuçlanır. Yeni teknolojik araçların (örneğin bilgisayarlar) tanıtılması, yapıda (iletişim sistemi), insanlarda (beceri ve tutumlarında) değişikliklere ve performans ve görevlerde değişikliklere neden olabilir. Bu nedenle, bir şirket bir organizasyona değişiklik getirmeyi planladığında etkilenebilecek tüm alanları dikkate almak zorunludur.

Hedef şirkette önceden var olan insanlarla ilgili sorunlar çoğu zaman birçok ittifakın tam finansal ve stratejik potansiyellerine ulaşamamasına neden olur. Çok sayıda vaka çalışması, davranışsal ve yapısal yönlerin potansiyel etkisinin dikkate alınmaması nedeniyle ittifakların başarısız olduğunu bildirmektedir.

Etkili bir ittifak oluşturmak için kurumlar kültürel, kişilik ve yapısal uyumsuzluklara özellikle dikkat etmelidir. İttifak kurumlarından gelen liderlerin, yöneticilerindeki kişilik farklılıklarını ve organizasyonlarının içinde bulunduğu örgütsel yaşam döngüsü aşamasının gerektirdiği talepleri tanımaları gerekir.

Başarılı ittifak ortaklarının performans ve ilişkilerde (örneğin, insan becerileri) birçok güçlü benzerliği paylaştığı da kanıtlanmıştır. Potansiyel uyumsuzlukları anlamak, ittifaklar kurmayı düşünen kurumlara, ortak projelerin fizibilitesini araştırmak için sağlam bir temel sağlar. Aynı zamanda ittifakın başarılı bir şekilde işlemesi olasılığını da artırır.

Başarılı ittifaklar, bir veya her iki birliğin kültürü değer açısından büyük ölçüde farklılık gösterdiğinde engellenir. “Yüksek kontrol değeri”, genellikle stratejik ittifaklar için gerekli olan belirsizliğe tolerans ve “uzlaşma isteği” ile tutarsızdır.

Maron ve V anBremen, birlikte ne kadar iyi çalışabileceklerini belirlemek için iki dernek arasındaki kültürel farklılıkları analiz etmek için yararlı bir araç olabilecek William Bridges’in Örgütsel Karakter İndeksi’nin kullanılmasını önermektedir. İki dernek arasında daha iyi anlaşılmayı teşvik eder; her iki ortağın da bir ittifaka getirebileceklerinin takdir edilmesini teşvik eder; ve bir ittifakın başarısını engelleyebilecek her iki dernekte de az gelişmiş nitelikleri tanımlar.

İTTİFAKLARDAKİ SORUNLAR

BT mimarisi gibi uzun vadeli BT konuları, stratejik bir ittifak geliştirirken göz önünde bulundurulması gereken bir diğer önemli husustur. Yeni ittifaklar gibi stratejik bir değerlendirme, farklı bir BT mimarisinin vizyonunu gerektirir. Applegate, McFarlan ve McKenney, BT mimarisini, standart iş seçeneklerinin yanı sıra bir firma için mevcut teknik seçenekler yelpazesinin genel bir resmi olarak görüyor.

“Bir binanın mimarisinin planının sadece yapının tasarımını değil, aynı zamanda sıhhi tesisat ve ısıtma sistemlerinden bina içindeki trafik akışına kadar her şeyin nasıl birbirine uyduğunu ve birlikte çalıştığını gösterdiği gibi, bir firmanın BT mimarisinin planı da teknik hesaplamayı tanımlar. 

BT mimarisi geliştirme sürecinin dinamik doğasını ortaya koymaktadır. Noktalı oval ile gösterilen teknoloji bileşeni tasarım, dağıtım ve nasıl kullanıldığı ile ilgilidir. Bu kısım, BT mimarisinin çekirdeğidir ve BT profesyonellerinin zamanının büyük bir kısmı bu faaliyetlere ayrılmıştır.


Stratejik ittifak Türleri
Stratejik ittifak Nedir
Stratejik ittifak örnekleri
Franchising Nedir
Yönetim SÖZLEŞMESİ Nedir
Stratejik yönetim hangi örgütler için gerekli değildir


Çeşitli teknoloji seçeneklerini besleyen iş seçeneklerinin değerlendirilmesi, BT mimarisi geliştirme sürecinde daha üst düzey bir faaliyettir. Stratejik ittifaklar, birleşmeler ve satın almalar, dış kaynak kullanımı, çeşitlendirme ve benzeri gibi iş seçenekleri, mevcut iş uygulamaları, iş fırsatları ve organizasyon stratejisi gibi önemli dahili ve harici faktörlerden etkilenir.

Teknoloji ve organizasyon stratejisi arasında doğrudan bir bağlantı vardır. Teknoloji (operasyonel ve teknik ayarlarıyla birlikte), organizasyonun gelecekteki stratejik yönü üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Böylece, teknik ve diğer iş faktörleri arasında yakın bir bağlantı gözlemlenebilir ve sürekli değişen iş gibi, BT mimarisi de dinamik olarak gelişen bir olgudur (bağlantı hatları üzerinden bakınız).

Her tür organizasyon arasında bir ittifak olabilir. Örneğin, bir telekomünikasyon kuruluşu, uluslararası ortak girişimler için bir ittifak oluşturabilir veya bir bankacılık kuruluşu ile bir BT tedarikçisi arasında bir ittifak kurulabilir. Stratejik bir ittifak geliştirme fikri, bir organizasyonun performansının ortak, karşılıklı bağımlı eylem yoluyla önemli ölçüde geliştirilebileceğini öne sürer.

Stratejik bir ittifakın başarılı olması için, iş ortakları, tüm ana öğelerin ele alındığından emin olmak için ittifaklarını geliştirmeye yönelik yapılandırılmış bir yaklaşım izlemeli ve bu sürecin bir parçası olarak stratejik planlama, iletişim, verimli ve etkili karar vermeyi içermelidir. , performans değerlendirme, ilişki yapısı ve eğitim ve öğretim.

Stratejistler, kuruluşların ürün/hizmet portföylerini genişletmek için benzer veya bir şekilde ilişkili pazar sektörlerine girmeyi düşünmeleri gerektiğini sıklıkla öne sürmüşlerdir. İlgili bir pazardaki pazarın her iki boyutu da kolayca belirlenebilir ve dağıtım için stratejiler formüle edilebilir.

Böyle bir stratejiyi benimsemenin temel avantajı, bir organizasyonun stratejik bir rekabet avantajı yaratmak için yetkinliklerini ve stratejik varlıklarını kolayca kullanabilmesidir.

Yeni bir bilgi sisteminin (IS) tasarımını ve gereksinimlerini belirlemek nispeten basit bir iştir. Buna karşılık, bir BT/IS organizasyonu için önemli ölçüde farklı bir pazara çeşitlendirme, BT altyapısının ve insan ilişkilerinin önemli ölçüde değerlendirilmesini gerektiren çok zorlu bir görevdir.

Sonuç

Stratejik ittifak, iş süreçlerinin, BT mimarisinin, insan sorunlarının ve diğer birçok faktörün dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini içeren karmaşık bir iş kararıdır. Bir faktörü aşırı vurgulamak veya diğerini küçümsemek, dahil olan her iki kuruluş için de ciddi şekilde olumsuz sonuçlar doğurabilecek uzlaşmacı bir duruma yol açabilir. Davranışsal konular daha geniş anlamıyla stratejik bir ittifakın tüm aşamalarını etkiler.

BT uzmanları için, stratejik bir ittifakı destekleyecek sistemin analizi ve tasarımında davranışsal veya insani konuların anlaşılması kritik öneme sahiptir. Yeni sistem, yalnızca geleneksel sistem tasarımı hususlarını değil, aynı zamanda bilgi yönetimini ve kurumsal etkinliği artıran ve firmanın uzun vadeli varlığını sağlayan sistem tasarımındaki artan önemini de hesaba katmalıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir