Stratejik İttifaklarda Davranışsal Faktörler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Stratejik İttifaklarda Davranışsal Faktörler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

11 Mayıs 2022 Stratejik ittifak Nedir Stratejik ittifak Türleri Stratejik yönetim hangi örgütler için gerekli değildir 0
Model Yorumlaması

Stratejik İttifaklarda Davranışsal Faktörler

Son zamanlarda, bilgi teknolojisi (BT) organizasyonları arasında pazardaki rekabet avantajlarını artırmak için stratejik ittifaklar kurma yönünde artan bir eğilim var. Bir organizasyonun ittifakların faydalarından yararlanabilmesi için, insan faktörleri ve BT faktörleri, herhangi bir stratejik planın temel bileşenleri arasında olmalıdır.

Uzun vadeli bir plan geliştirirken insan ve BT faktörlerini dikkate almanın bariz ihtiyacına rağmen, geçmişte ittifaklara yol açan birçok stratejik plan insani yönleri dikkate almayı başaramadı.

İnsan faktörlerinin dikkate alınmaması nedeniyle BT sistemlerinin uygulanmasındaki başarısızlık örnekleri son yıllarda gün ışığına çıktı, ancak büyük bir BT sistemi ile sonuçlanan stratejik ittifakların geliştirilmesinde insan faktörlerinin dikkate alındığı kapsamlı bir çalışma bir firma için uyum, BT literatüründe hala nadirdir.

Başarılı bir ittifak, bir organizasyonun kültürünün diğerine empoze edilmesi anlamına gelmemelidir. Her iki örgütün de toplumsal yapıyı değiştirmesi şart değildir, ancak iki örgütün kaynakları birleştirilirken iki kültürün kendine özgü kişilikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Yeni organizasyon, her birinin en iyi unsurlarını bir araya getiren yeni bir çalışma kültürü yaratmalıdır. Ne yazık ki, yeni bir kültürün yaratılması nadiren uygulanmaktadır, çünkü ittifaklar genellikle yalnızca finansal bir perspektiften ele alınır ve insani meseleleri daha sonra ve çoğu zaman minimum miktarda çabayla ele alınması gereken bir konu olarak bırakır.

Yeni bir kültürün yaratılması, operasyonları, satışları, insan kaynakları yönetimini, teknolojiyi ve yapıyı ve ayrıca diğer birçok iç ve dış varlık ve gücü içerir. Yeni bir çalışma kültürü yaratmak kuşkusuz pahalı ve zaman alıcı bir çabadır, ancak sonuçta daha fazla değer yaratılır ve çalışanlar daha içerik ve üretken olur.

Stratejik ittifaklar, “ekonomik olarak uygun olduğu sürece, karşılıklı yarar sağlayan ticari hedeflere ulaşmak için tasarlanmış iki veya daha fazla bağımsız kuruluş arasındaki işbirliği ilişkileridir”.


Stratejik ittifak Türleri
Stratejik ittifak Nedir
Stratejik ittifak örnekleri
Yönetim SÖZLEŞMESİ Nedir
Franchising Nedir
Stratejik yönetim hangi örgütler için gerekli değildir
Konjonktürel İttifak Nedir


Bir ittifakın temel amacı, ürün entegrasyonu, ürün dağıtımı veya ürün genişletme gibi bir veya daha fazla avantaj yaratmaktır. Stratejik ittifaklarda, farklı organizasyonların bilgi kaynakları, uzun süreler boyunca koordinasyon gerektirir.

Bronder ve Pritzl (1992), en az iki kuruluş arasındaki (uyumlu hedeflere sahip) değer zincirleri, sürdürmek ve/veya önemli ölçüde rekabet avantajı elde etmek amacıyla birleştirildiğinde stratejik bir ittifakın var olduğunu öne sürmektedir.

Stratejik bir ittifakın dört kritik aşamasını türettiler; yani bir ittifak için stratejik karar, ittifak yapılandırması, ortak seçimi ve ittifak yönetimi. Bu dört aşama, girişimin başarı olasılığını artıran stratejik ittifakın sürekli olarak geliştirilmesi ve gözden geçirilmesi için temel sağlar.

Tipik olarak, stratejik bir ittifakın ilk aşaması, stratejik bir ittifakın geliştirilmesiyle ilerleme kararıdır (yani, şu soruyu sorar: Bu stratejik ittifak haklı mı?). Aşama II (Stratejik İttifakın Yapılandırılması) ittifakın yapısının oluşturulmasına odaklanır. Aşama III (Ortak Seçimi), stratejik ittifakın en önemli başarı faktörlerinden biridir.

Bu aşama, ortaklığı düşünen firmaların başarılı bir stratejik ittifak için elverişli özelliklere sahip olup olmadığını ele alır.

Bu aşamadaki endişelerden bazıları temel uyum (örneğin, şirketin faaliyetleri ve uzmanlığı, değer potansiyelini artıracak şekilde birbirini tamamlıyor mu?), stratejik uyum (örneğin, stratejik hedef yapıları eşleşiyor mu?) ve kültürel uyum (örneğin, şirketin faaliyetleri ve uzmanlığı birbirini tamamlıyor mu?) , Ortakların coğrafi ve dahili olarak yetiştirilmiş kültürünü kabul etmeye hazır mı?).

Son aşama olan Aşama IV, stratejik bir ittifakı yönetmekle ilgilidir (örneğin, ortaklar sürekli başarı şansını artırmak için ittifak içinde sürekli olarak nasıl yönetir, değerlendirir ve müzakere eder?). İnsanlarla ilgili konular bu aşamanın ana odak noktasıdır.

Bir kuruluş stratejik bir ittifaka girmeden önce, yeni oluşturulan kuruluşun insan davranışı yönleriyle ilgilenmek için geliştirilmiş bir yönetim planına sahip olmalıdır. Parise ve Sasson (2002), stratejik bir ittifakla uğraşırken organizasyonların izlemesi gereken bilgi yönetimi uygulamalarını tartışmaktadır. Stratejik bir ittifakın oluşturulmasını üç ana aşamaya ayırırlar.

  • Bul: ittifak stratejisi kararları verme ve potansiyel ortakları tarama ve seçme.
  • Tasarım: ortaklarla bir anlaşmanın yapılandırılması ve müzakere edilmesi.
  • Yönet: fiili işin tamamlanmasını kolaylaştırmak için ortakla etkili bir çalışma ortamı geliştirmek.
  • Bu aşama, performansla ilgili verilerin toplanmasını ve her iki ortaktan ittifakın nasıl ilerlediğini düşündükleri konusunda geri bildirim almayı içerir.
  • İlişkileri yönetmek ve güveni sürdürmek, Yönetim Aşamasında özellikle kritik öneme sahiptir.

Başarılı bir ittifak için uygun bilgi yönetimi tekniklerinin uygulanması özellikle önemlidir. Bilgi ve bilgiyi yakalamak, kodlamak ve paylaşmak için sistematik bir yaklaşım olmalıdır; insanlar ve topluluklar arasında işbirliğini mümkün kılmak için sosyal sermaye oluşturmaya odaklanmak; öğrenme ve eğitime vurgu; ve iş uygulamalarında bilgi ve uzmanlıktan yararlanma önceliğidir.

Parise ve Sasson, ittifak yönetiminin yapı taşlarının bir listesini önermektedir. Bu yapı taşlarından dördü özellikle insan davranışı faktörleriyle ilgilidir.

• Sosyal Sermaye: Partnerle net tartışmalara izin veren güven ve iletişim kanalları oluşturmak, etkili bir ilişki için gerekli bir bileşendir.
• Topluluklar: Uygulama toplulukları, ortak bir ilgi veya uygulamaya sahip bireylere dayalı kişisel deneyimlerin ve örtülü bilgilerin paylaşılmasına izin verir. Topluluklar, elektronik toplantı odaları, forumlar veya daha resmi ittifak grup yapıları kullanılarak gerçekleştirilebilir.
• Eğitim: Büyük ölçüde stratejik ittifaklara dayanan şirketler, stratejik planlarında yöneticilere ve ekip üyelerine resmi eğitim vermelidir. Personele yeni bir sistemde (bu durumda stratejik bir ittifak) var olmak için gerekli becerileri sağlamak, yeni sistemin geliştirilmesinde genellikle göz ardı edilir.
• Resmi Süreçler ve Programlar: İttifak bilgisi kurumsallaştırılmalıdır. Bunun bir örneği, ittifak yönetiminden sorumlu olan ve İttifak Yönetimi Ofisi adlı özel bir organizasyon oluşturan lider bir ilaç firması olan Eli Lilly’dir.

Stratejik ittifaklarla ilgili literatür, stres ve bilgi yönetimi sağlamak için ittifak yönetimi tekniklerini kullanan organizasyonların, kullanmayanlara göre daha başarılı olduğunu göstermektedir.

Bir şirketin stratejik ittifakı genelinde bilgi yönetiminden yararlanmak, ortak şirketler için kritik bir başarı faktörüdür. Bir organizasyonda bilgi yönetimine en fazla katkıda bulunanlar, bilgi okuryazarı bilgi çalışanları, özellikle de BT uzmanlarıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir