Karmaşık Bağlamların Kullanımı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Karmaşık Bağlamların Kullanımı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

7 Aralık 2021 Dil ve iletişim arasındaki farklar Dil ve iletişim arasındaki ilişki kısaca Dilsel iletişim modeli Karmaşık kompleks sayılar Karmaşık Sayılar Karmaşık sayıların kullanım ALANLARI Z karmaşık sayı 0
Çıkarım Yapmada Kullanılan Bilgi

Açık Uçlu Öğrenme Ortamı (OELE)

Açık uçlu öğrenme ortamları, keşif ve deneyi mümkün kılar ve destekler; problem çözme, eleştirel düşünme ve çoklu bakış açıları bu ortamlarda temel süreçlerdir.

OELE’ler öğrenci merkezli; eğitmen kolaylaştırıcı rolünü oynar ve öğrenmenin odak noktası değildir. Öğrenciler anlamayı desteklemek için bilişsel süreçleri geliştirirken bireysel deneyimler ve bağlamlar vurgulanır. Stratejilerin ve süreçlerin geliştirilmesi, anlayışı göstermenin odak noktalarıdır.

OELE’ler, yerleşik, özgün problemlerin ele alınmasında kullanılmak üzere çeşitli araç ve kaynakların uygulanmasını koordine eder ve teknoloji genellikle sürecin bir aracısı olarak kullanılır, öğrencilere geniş kaynak veritabanlarını araştırmak ve değişkenleri ve kavramları manipüle etmek için elektronik araçlar sağlar.

Yine de OELE’ler özünde öğrenci merkezli anlayışı destekler öğrenen, hem mevcut kaynakları kullanma kararları açısından hem de öğrenme için birincil sorumluluğu olan taraf olarak ortamların merkezindedir.

Bu nedenle, OELE’ler, anlamanın en iyi bireysel olarak oluşturulduğunda veya öğrenci tarafından yapılandırıldığında elde edildiğini iddia eden yapılandırmacıların teorik görüşlerine büyük ölçüde güvenmiştir. OELE’ler, probleme dayalı, aktivite yoğun bir yönelimden yeni bilgileri kişisel deneyimlerle ilişkilendirme fırsatlarıyla öğrenen merkezli yapıyı destekler. Yapıcı süreci desteklemek için teknolojik temelli araçlar ve kaynaklar kullanılır.

OELE’ler, probleme dayalı bağlamlar etrafında dönen ve bireysel anlamlandırma süreçlerini destekleyen etkileşimli, ücretsiz etkinlikler sağlar. OELE’ler, farklı öğrenci ihtiyaçlarını desteklemelerini ve düşünmeyi zenginleştirme koşullarını oluşturmalarını sağlayan birkaç temel özellikten oluşur.

Bu temel özelliklerden birkaçı şunları içerir: (1) anlamlı, karmaşık bağlamların kullanımı; (2) araç ve kaynakların sağlanması; (3) öğrencinin yansıması ve kendi kendini izlemesi; ve (4) sosyal, maddi veya teknolojik iskele.

Anlamlı, Karmaşık Bağlamların Kullanımı

OELE’lerin ortak bir özelliği, tüm kavramsal faaliyetler için yapıştırıcıyı oluşturan geniş, probleme dayalı bağlamların kullanılmasıdır. Probleme dayalı bağlamlar üç temel amaca hizmet eder: (1) öğrencileri aktiviteye yönlendirmek; (2) bilinenleri uygulamak ve bilinmeyenleri değerlendirmek için bir kılavuz sağlamak; ve (3) öğrencilere resmi kavramları günlük uygulamalarına bağlamada yardımcı olmak.

Örneğin senaryolar veya vakalar, genellikle öğrencilere bir konunun karmaşıklığını keşfetmede rehberlik etmek için kullanılır. Bu tür bağlamlar genellikle günlük sorunlara odaklanır (örneğin, kimya kavramlarını incelemek için çevre kirliliği; kaldırma kuvveti ve suyun yer değiştirmesini incelemek için yüzme havuzları; radyoloji hakkında bilgi edinmek için gerçek hasta vakaları).


Karmaşık Sayılar
Dilsel iletişim modeli
Dil ve iletişim arasındaki farklar
Z karmaşık sayı
Dil ve iletişim arasındaki ilişki kısaca
Karmaşık sayıların kullanım ALANLARI
Dilin ilişki işlevi
Karmaşık kompleks sayılar


Öğrencilerin belirli bir ortamda kavramların nasıl uygulanabileceğini kolayca belirleme olasılığını artırmak için günlük problemler kullanılır. Karmaşık bağlamlar, öğrencilerin içerik hakkında bir uygulama topluluğuyla (örneğin kimyagerler, fizikçiler, hemşireler) uyumlu olacak şekilde düşünmelerine yardımcı olmanın bir yolu olarak kullanılır. OELE’ler, acemi öğrencilerin erişebileceği sınırlar içinde uzmanların bütünsel düşünme uygulamalarını yansıtmaya çalışır.

Karmaşık bağlamlar, ayrı bilgi parçalarından anlam çıkarmak için bir çapa sağlar. Uygulamalı bir bağlamdan yokken içeriği ezberlemek veya öğrenmek yerine, sorunu çözmek için onu bilme ihtiyacının bir sonucu olarak bilgi öğrenilir. Vanderbil’deki Biliş ve Teknoloji Grubundaki araştırmacılar, tıp fakültelerinde probleme dayalı yaklaşımları tanımlamaktadır (örneğin, öğrencilere hipoteze dayalı yaklaşımları kullanmayı öğretmek).

Hipotezler oluşturulduktan sonra, hipotezi doğrulayan, resmileştiren ve/veya çürüten veriler aranır ve seçilir. Sonuç olarak, yeni veriler veya bilgiler, kullanım potansiyeli, bir sürüş bağlamı ve hipotezi ışığında değerlendirildiği için anlamlı hale gelir. OELE’ler, öğrencilere biçimlendirici teoriler oluşturmada yardımcı olmak ve daha sonra hipotezi doğrulamak, detaylandırmak veya reddetmek için yeni bilgiler aramak için karmaşık, anlamlı bağlamlar kullanır.

Araç ve Kaynakların Sağlanması

OELE’ler, öğrenenlerin incelenen içerikle ilgili kaynaklara ve bakış açılarına erişmelerine yardımcı olmak için araçlar ve kaynaklar kullanır. Genellikle, belirli bir sorunu çözmek için kullanılabilecek bilgi havuzları (örneğin, CD-ROM’lar, ansiklopediler) olarak hizmet etmek üzere bir dizi kaynak sağlanır.

Örneğin, tıp fakültesi eğitimi için probleme dayalı yaklaşımlar, hasta röntgenleri, hastalık teşhis referansları ve hasta geçmişleri gibi kaynakların veri tabanlarını içerebilir. Fizik kavramları üzerine bir mikro dünya (gerçek dünya bağlamının bir simülasyonu) kullanan öğrenciler, Newton yasaları gibi resmi kavramlarla ilgili kaynaklara veya kavramların günlük yaşamda nasıl ortaya çıktığına (örn. , arabada yavaşlama) ilişkindir.

Ortamlar, öğrenenler tarafından kaynakların oluşturulmasını kolaylaştırmak için de tasarlanabilir. Örneğin, öğrenci merkezli tasarımın önde gelen araştırmacıları, daha küçük çocuklara kesirler hakkında bilgi vermek için eğitim yazılımları tasarlayarak ve oluşturarak öğrencilerin kesirler hakkında nasıl öğrenebileceklerini açıklar. Kaynakların kullanımı veya kaynakları inşa etme fırsatları, anlayışı genişletmek için zengin bir ortam sağlar.

Anlamayı oluşturmaya ve manipüle etmeye yönelik araçlar, daha somut ve test edilebilir öğrenmeyi teşvik etmek için kullanılır. Elektronik tablolar ve kelime işlemciler gibi araçlar, kullanıcı merkezli etkinlik için fırsatlar sağlar. Öğrenme ortamlarında araçlar, öğrencilerin özellikleri ve süreçleri manipüle etmesine yardımcı olur.

Simülasyonlarda ve mikro dünyalarda bulunanlar gibi bazı araçlar, öğrencilerin değişken parametreler ve/veya fiziksel modeller yoluyla kavramları manipüle etmesine olanak tanır. Örneğin, elektronik defterler için metin seçmek, bilgi kaynakları arasında köprüler oluşturmak ve hesaplamalar yapmak için bilgisayarlı araçlar kullanılabilir.

Öğrenci Yansıması ve Kendi Kendini İzleme

Öğrenci merkezli öğrenme süreci, öğrencinin öğrenme ihtiyaçlarını izleme ve eylem planlama ve değerlendirme yaklaşımlarına yerleştirme becerisine bağlıdır. OELE’ler tipik olarak öğrenme süreci üzerinde düşünmeyi teşvik eden ve kolaylaştıran faaliyetleri vurgular.

Örneğin, CSILE ortamı, sorular, hipotezler veya teoriler oluşturmak için komutların kullanılması yoluyla üstbilişsel düşünmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. OELE’ler, tasarımları nedeniyle karmaşık düşünme becerilerine ve çeşitli stratejik ve değerlendirme süreçlerine ihtiyaç duyar. Bu nedenle, OELE’ler, etkinliğin yansıtıcı gereksinimlerini ortamın kendisine yerleştirerek öğrenenlere bu teknikleri kullanma konusunda rehberlik eder.

OELE’ler genellikle öğrencinin akıl yürütmesini aleni hale getiren son ürünlerin yaratılmasını gerektirir. Örneğin, bir öğrencinin bir mikro dünyadaki değişkenleri basitçe manipüle etmesi veya neden alakalı olduklarını anlamadan hipotezler geliştirmesi yeterli değildir. Bunun yerine, OELE’ler, öğrencilerin öğrendiklerini hem kendi anlayışlarının ürününü hem de/veya temeldeki argümanları yansıtan “eserlerin” geliştirilmesi yoluyla iletmelerini gerektirir.

Örneğin proje tabanlı yaklaşımlar, genellikle öğrenci tarafından oluşturulan multimedya ürünlerinin oluşturulması etrafında döner. Bu nedenle, teknolojiyi müfredata nasıl dahil edeceğini öğrenen bir öğretmen adayı, sınıfta teknolojiyi nasıl kullanacağını gösteren örnek bir ders geliştirebilir. Bu ürünle birlikte, tanımlanan bir sorunu nasıl çözdüğüne ve teknolojinin çözümün nasıl araçsal bir parçası olduğuna ilişkin belgeler de olabilir.

Sonuç olarak, yansıtıcı aktivite, aktivitenin nihai ürün gereksinimlerinin yanı sıra yol boyunca desteklenir. Öğrencilerin sürüş soruları sormaları, “bilmeleri gerekenleri” belirlemeleri ve açık uçlu öğrenme sürecinde stratejik planları uygulamaları için yol boyunca yansıtma gereklidir. Nihai ürün yansıması, neyin inşa edildiğini doğrulamak veya tartışmak için gereklidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir