Performans Desteği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Performans Desteği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

7 Aralık 2021 İnsan Performans Teknolojisi nedir Performans BİLİŞİM Performans DEĞERLENDİRME yöntemleri Performans Mail Performans web tasarım 0
Literatür Taraması

Sosyal, Maddi veya Teknolojik İskele

OELE’ler, öğrenme sürecini yönlendirmek, hedefleri formüle etmek ve çevredeki olayları yorumlamak için öğrenene güvenir. Bilgi oluşturma sürecinde öğrencilere yardımcı olmak için sosyal, materyal veya teknolojik destek de sağlanır.

Örneğin birçok OELE, yansıtma ve performansı modellemek veya iskele yapmak için öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci etkileşimlerini kullanır. Bu tür ortamlarda, öğretmenler ve öğrenciler, bir problem bağlamında stratejileri koçluk eder, model oluşturur ve paylaşırlar. Bu tür bir yapı, anlam oluşturma süreçlerinin paylaşımını ve anlamın aşamalı müzakeresini vurgular.

Teknoloji aynı zamanda iskele performansının bir yolu olarak da kullanılmaktadır. Teknolojiye dayalı ortamlar genellikle “bir öğrencinin yakınsal gelişim alanında modeller, üst düzey düşünme için fırsat ve üstbilişsel rehberlik sağlar”.

Diğer bir deyişle, teknoloji, başka türlü desteklemesi imkansız olmasa bile zor olan anlayışı destekleyecek şekilde kullanılır. Örneğin, Geometer’s Sketchpad ve Interactive Physics gibi mikro dünyalarda kullanılan görselleştirme araçları, öğrencilerin model veya nesneler oluşturmasına ve parametrelerini test etmek için bunları döndürmesine ve manipüle etmesine olanak tanır. Salomon’a göre, teknolojik araçlar hem öğrenenlere sunulan deneyimleri hem de öğrenme görevinin bilişsel gereksinimlerini değiştirerek öğrenme fırsatlarını destekleyebilir.

Etkiler

OELE’lerin öğrenmeyi geliştirmek için sağladığı fırsatlar önemli olmasına rağmen, bunların oluşturulması ve uygulanmasında önemli zorluklar ortaya çıkmaktadır. OELE’lerin birçok çeşidi vardır (basit ve odaklanmış; karmaşık ve sınırsız) ve çeşitli ortamlarda (yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim ortamları, bilgisayar destekli öğretim, vb.) kendini gösterebilir.

Çoğu öğrenme durumu gibi, iyi tasarlanmış ve geliştirilmiş OELE’ler, katılımcıların yönelimlerini güçlendirme, özgürleştirme ve genişletme yeteneğine sahiptir. Aynı zamanda, OELE’ler zorludur ve bu tür ortamlarda çalışanlar için kafa karıştırıcı, hatta rahatsız edici olabilir.


Performans web tasarım
İnsan Performans Teknolojisi nedir
Performans Mail
Performans BİLİŞİM
Performans Gümrük Müşavirliği
Www performansyayinlari com tr
Performans DEĞERLENDİRME yöntemleri
Performans Mama


Eğitmen kadar öğrenenler de resmi öğrenme ortamlarında geleneksel olarak tutulmayan rollere yerleştirilirler; ayrıca, bu ortamlarla ilişkili süreçler (problem çözme, eleştirel düşünme vb.), tüm katılımcıların önemli ölçüde çalışmasını gerektiren süreçlerdir.

Donald Norman’ın (1988) The Psychology of Everyday Things’de belirttiği gibi, kullanıcıyı güçlendiren, sezgisel ve aşikar olan ve oryantasyonda kapsayıcı olan öğrenme ortamları tasarlamak ve geliştirmek zorlu bir iştir. Yine de, öğrenen merkezli bu ortamların, öğrenmenin güçlü yolları olduğuna ve OELE’lerin oluşturulmasını ve uygulanmasını çabaya değer hale getirdiğine dair kanıtlarımız var.

Performans Desteği

Performans desteği, çalışanların bir kurum veya kişi tarafından arzu edilen bir performans düzeyini korumalarına yardımcı olan araçların, bilgilerin, verilerin ve öğrenme ve iletişim yardımcılarının entegrasyonudur. Gloria Gery’ye (1991) göre, performans desteğinin amacı, farklı beceri seviyelerine sahip çalışanların aynı istenen performans düzeyini hızla elde etmelerini sağlayan “çan eğrisini çarpıtmaktır”.

Performans desteği genellikle talep üzerine iş yardımlarının sağlanmasını içerir. Kuruluşlar, çalışanların ihtiyaç duydukları yardımı en az gecikmeyle (bir kursa katılmak için beklemek yerine) veya çok fazla dış kaynağa güvenerek (kursa gitmek yerine) almalarını sağlayan bu “kullandıkça öğren” yaklaşımını giderek daha fazla benimsemektedir. çok ciltli referans materyallerinin kullanımı).

Performans destek araçlarının bazı yaygın örnekleri arasında yazılım uygulamalarındaki sihirbazlar ve yardımcılar (göreve özel, yardım göster); kelime işlemci yazılımında bulunan belge şablonları; ve web sitelerinde bulunan kişiselleştirilmiş satın alma yardımı. Bunların hepsi bilgisayarla ilgili örnekler olsa da, performans desteği, basılı iş yardımcıları (örneğin, kontrol listeleri ve hızlı başlangıç ​​kılavuzları) gibi başka biçimler alabilir.

Performans İyileştirme İlişkisi

Performans desteğinin tanımı çeşitli varsayımlar önerir. Bir performans seviyesinin “istenen” olduğunu belirterek, bir kurum veya bireyin performans için altın standardı belirlediğini ve bu standardı dile getirdiğini varsayıyoruz. Ek olarak, “korumak” kelimesini kullanarak, istenen performans seviyesine ulaşıldığını ve çalışanın devam etmek için sadece araçlara ihtiyacı olduğunu öneriyoruz.

Ayrıca, ifadeler, performans desteği sağlayan kuruluşların, çalışanın ihtiyaç duyduğu belirli araçlar veya müdahaleleri bildiğini ileri sürer. (Her ne kadar burada bir istihdam durumunu ima eden “işçi” terimi kullanılsa da, bireysel fayda için bir görevi yerine getirmeye çalışan bir kişi için de geçerlidir.) Bu varsayımlar, başka bir sürecin sonuçlarına bakmayı gerektirir: performans iyileştirme.

Performans iyileştirme, istenen kurumsal ve bireysel sonuçlara ulaşmak için bir süreçtir. Performans iyileştirmenin amacı, yüksek kaliteli görev tamamlamanın başarılması ve sürdürülmesidir. Sonuçlar, kurumsal bağlamı dikkate alan, istenen performansı tanımlayan, istenen ve gerçek performans arasındaki boşlukları tanımlayan, temel nedenleri belirleyen, boşlukları kapatmak için müdahaleleri seçen ve performanstaki değişiklikleri ölçen bir süreç aracılığıyla elde edilir.

Gösterilen çerçeve içindeki performans iyileştirme süreci, bir kuruluşun veya bireyin istenen performansı tanımlamasına ve bu standarda ulaşılmasına katkıda bulunan veya bunu engelleyen faktörleri belirlemesine yardımcı olan bir dizi adımdan oluşur.

Performans iyileştirme sürecindeki adımlar aşağıda listelenmiştir:

● Performansı analiz edin: Gerçek ve istenen performans arasındaki boşlukları belirlemek için bir performans analizi yapın.
● Temel nedenleri bulun: Performans boşluklarının nedenini belirlemek için bir temel neden analizi yapın.
● Müdahaleleri seçin: Performans boşluklarının nedenlerini ele almak için müdahaleleri seçin ve tasarlayın.
● Müdahaleleri uygulayın: İşin performansına müdahaleleri tanıtın.
● Performansı izleyin ve değerlendirin: Sürekli olarak, performansı artırmak ve müdahaleleri gerektiği gibi ayarlamak için müdahalelerin etkinliğini belirleyin.

Müdahalelerin seçildiği ve tasarlandığı süreçte, performans iyileştirme ve performans desteği arasındaki çizgi grileşmeye başlar. Seçilen müdahaleler, uzun vadede istenen performans düzeyini desteklemenin yanı sıra performans boşluklarını kapatan araçların, bilgi tabanlarının (uzman bilgisini yakalayan veritabanları) ve öğrenme ve iletişim fırsatlarının geliştirilmesini içerebilir.

Kuruluşlar, performans zorluklarını ele almak için giderek daha az eğitime ve entegre çözümlere daha fazla güveniyor. Performans desteği ile neredeyse eşanlamlı olarak kullanılmaya başlayan bir terim, tam da böyle entegre bir çözüm sunan bir yaklaşım olan “elektronik performans destek sistemleri”dir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir