Karmaşık Sistemler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Karmaşık Sistemler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

2 Ağustos 2022 Complex systems Complex systems examples Gelişmemiş karmaşık olmayan Kompleks Ne Demek 0
Lojistik Sağlayıcıları

Karmaşık Sistemler için Entegrasyon Çerçevesi

Bilgi, sistem analistlerinin en uygun şekilde kullanmaya çalıştıkları ana kaynaklardan biri olarak görülmektedir. Bu bölümde, bu kaynağın entegrasyon konularında nasıl kullanılabileceğini göstereceğiz. Bilgiye dayalı entegrasyon sorununu ortaya koyuyor, bir çözüm öneriyor ve bu alandaki gelecekteki eğilimleri kısaca tartışıyoruz. Sistemler giderek daha karmaşık hale geliyor. 

Mirasçıların daha küçük birimlere ayrıştırılması, karmaşıklık sorununun üstesinden gelmenin olağan yoludur. Bu, tarihsel olarak, kendi bilgi girdi ve çıktı gereksinimlerine karar veren sınırlı sayıda otonom alt sistemden oluşan atomize yapıların geliştirilmesine yol açmıştır, yani, bilgi kapanışı olarak adlandırılan şeyle karakterize edilebilir.

Gerçek dünya bağlamında, otonom alt sistemler, hem belirli bir alt sistem içindeki hem de bu alt sistem ile dış çevresi arasındaki bilgi akışıyla bağlanan insan ve/veya makine gruplarından oluşur.

Özerklik ve bağımsızlık eşdeğer kavramlar olmadığından, otonom alt sistemler hala birbiriyle ilişkili olabilir ve daha büyük sistemlere yerleştirilebilir. Bu fikirler son zamanlarda hem akademide hem de endüstride çok güçlü bir ilgi görüyor ve karmaşık sistem analizine atomize yaklaşım kesinlikle zamanı gelmiş bir fikirdir.

Karmaşık sistemler (örneğin imalat) genellikle ayrı işlevleri destekleyen bileşen kümeleri (aracılar, alt sistemler) olarak görülür. Pek çok kuruluş bu son derece bölümlere ayrılmış şekilde çalışır. Bununla birlikte, gelecekte sistemlerin genel yönünün, işleve özgü aracıları tam entegre varlık içinde birbirine bağlamaya yönelik olduğu görülmektedir.

Entegre bir sistem, bir bütün olarak bir sistemin görevine, işlevsel davranışına ve performansına verimli bir şekilde katkıda bulunan aracılardan/alt sistemlerden oluşan bir sistemdir. Böyle bir entegrasyonun bilgi akışı yoluyla sağlanabileceğine inanılmaktadır. Bu makalede kullanıldığı şekliyle “entegrasyon”, bilgisayar ağları veya bilgisayar busları aracılığıyla fiziksel düzeyde entegrasyonla karıştırılmamalıdır.

Bunun yerine, entegrasyonun anlamı ele alınır alt sistemlerin paylaşması gereken bilgiler. Sunulan yaklaşımı yapılandırırken, ilk düşünülmesi gereken, bilgi akışıyla bütünleştirilmiş sistem konfigürasyonlarının geliştirilmesini destekleyen akıllı bir sistemin bileşenleri olarak kolayca uygulanabilecek bazı araçlar tasarlamaktı.

Böyle bir geliştirmenin ilk aşamalarıyla ilişkili karmaşıklık ve yaratıcılık nedeniyle, pratik bir analistin bir sistem yapılandırma problemini çözme yönteminin kolayca uygulanamayacağı oldukça açıktır. Bu, sorunu çözen ancak aynı zamanda bir bilgisayar tarafından desteklenebilen yeni araçlara ve yaklaşımlara olan ihtiyacı açıklar. Böyle bir yaklaşımın unsurları bu makalede sunulmaktadır.

Karmaşık sistemlerin geliştirilmesi ve analizi için üç aşamalı bir yaklaşım öneriyoruz. İlgili aşamalar, sistemlerin ayrıştırılması, alt sistem modelleme temsili ve bilgi akışı düzeyinde entegrasyondur. Bu yaklaşımın altında yatan genel fikri tasvir eder.


Gelişmemiş karmaşık olmayan
Kaotik sistem nedir
Complex systems
Kompleks Ne Demek
Complex systems examples


Bilgiye dayalı entegrasyon probleminin özü aşağıdaki gibi formüle edilebilir ve gösterilebilir. Ana hatlarıyla belirtildiği gibi sistem entegrasyonuna destek sağlamak için teorik çerçeve aşağıdaki temelleri içerir:

• otonom alt sistemlerin bağlantıları için sözdizimi,
• bu tür bağlantıların oluşturulmasına rehberlik eden mekanizma,
• entegrasyon algoritması.

Bu makalenin amacı, bu temelleri kısaca özetlemektir.

Yazar, işbirlikçileri ile birlikte, doksanlı yılların başından beri, ABD’deki Iowa Şehri, ABD’deki Iowa Üniversitesi’nden başlayarak, Berlin, Almanya’daki GMD FIRST’te devam ederek ve şu anda bu konular üzerinde The Newcastle Üniversitesi, Newcastle, Avustralya yer alır.

Yazarın önceki araştırma yayınlarına dayanan bu yazının amacı, entegrasyon sorununu yazarın deneyimi açısından gözden geçirmek ve diğerlerinin çalışmaları arasına yerleştirmektir.

Entegrasyon sorunu son zamanlarda hem akademide hem de endüstride çok yoğun ilgi görmektedir. Bu, özellikle imalat sistemlerinin tasarımı ve modellenmesi alanında belirgindir. Model geliştirme ve sentezi (otonom sistem geliştirme ve entegrasyonuna benzeyen) genellikle genel sistem teorisine dayanır ve hiyerarşik yapıları ve bir dizi model temel kavramını kullanır.

Raczkowsky ve Reithofer’de, çeşitli işlevleri yerine getiren bir dizi aracının koordinasyonu için hiyerarşik bir iletişim modelinin gelecekteki gelişimi ele alınmaktadır. Tharumarajah’da, bilgi edinme, depolama, yayma gibi konular ve bu tür bilgi faaliyetleriyle ilgili zaman ve maliyetler dahil olmak üzere CIM (Bilgisayar Bütünleşik Üretim) sistemlerindeki karmaşıklıkları temsil eden kavramsal bir modelleme yaklaşımı önerilmiştir.

Her ajanın kendi eylemleri üzerinde göreceli özerkliğe sahip olduğu merkezi olmayan bir yaklaşımı savunan fonksiyonel gereksinimlerini karşılamak için geliştirilen çok ajanlı üretim sistemlerinin koordinasyonu sorunu Pacholski’de (1998) tartışılmıştır.

O’Grady’de, modüler paradigmanın planlama, gruplama ve çizelgelemenin merkezi işlevsel alanlar olduğu sistemlerin entegrasyonuna uygulanması anlatılmaktadır. Entegrasyon sürecinde bilgi akışının rolü Prakken (2000) ve Orlowski’de (2002) tartışılmaktadır. Kamrani ve Sferro’da, geleceğin fabrikası için bilgi tabanlı teknolojiyi kullanan imalat ajanlarının (bilgi adaları ve otomasyon adaları) entegrasyonu önerilmiştir.

Geleneksel olarak, bilgi sistemi analistleri entegrasyon sorununu geçici bir şekilde çözmektedir. Araştırmamız yoluyla önerdiğimiz şey, bilgisayar uygulamasına uygun resmi bir entegrasyon yaklaşımıdır.

Bilgi tabanlı entegrasyon sorunu, bilgi akışı yoluyla sistem performansını artırmaya yönelik daha geniş, daha genel amaç içindeki zorluklardan biri olarak görülmelidir. Mühendislik, yöneylem araştırması, bilgi bilimi ve yönetim bilimi, performanslarını artırmak için giderek daha karmaşık sistemleri tasarlamak, planlamak ve programlamak için bilimsel ve mühendislik süreçlerini kullanır.

Sistemlerin, esas olarak sistem ortamındaki daha büyük bir belirsizlik derecesi ile birlikte kaynak optimizasyonu için artan çaba nedeniyle, yıllar içinde karmaşıklık içinde büyüdüğü iddia edilebilir. Bilgi, karmaşık sistemlerde analistlerin optimal şekilde kullanmaya çalıştıkları ana kaynaklardan biri olarak görülmektedir.

Bilgi akışının doğru tasarımı, yönetimi, kullanımı, bakımı, yani bilgi mühendisliği, sistemlerin belirsiz bir ortamda akıllıca hareket etmek için uygun şekilde hareket etme yeteneklerinde kritik öneme sahiptir.

BİLGİ DAYALI ENTEGRASYON

Otonom alt sistemler, temsil aşamasında tanımlanan bilgi girdi ve çıktıları kullanılarak eşleştirilir. Örneğin, çevre mühendisliği alanında bilgi, coğrafi konumlandırmayı, şehir planlamasını, kirlilik kaynaklarını, trafik verilerini ve benzerlerini temsil edebilir.

İmalat sistemleri alanında, bilgi girdileri ve çıktıları, malzeme kullanılabilirliğini, alet kullanılabilirliğini, makine kullanılabilirliğini, üretilen parça sayısını ve monte edilen ürün sayısını temsil edebilir.

Eşleştirme tamamlandıktan sonra, belirli bir alt sistemin bilgi girdi değişkeni, bağlı olduğu alt sistemin bilgi çıktı değişkeninin değerini temsil eder. Örneğin, otonom alt sistem AS2’nin X giriş değişkeni, AS1’in Y çıkış değişkeni ile eşleştirilirse, bu bağlantının sözdizimi olarak verilecektir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir