UML Profili – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

UML Profili – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

2 Ağustos 2022 UML diyagram oluşturma Uml diyagramı Nedir UML örnekleri 0
Kısaltmalar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

UML Profili

CORAS metodolojisi, güvenlik analiziyle ilgili UML modellerini tanımlamak için kendi UML stereotiplerini ve yöntemlerini tanımlar. Bu özel güvenlikle ilgili UML yönleri, CORAS UML profilinde yakalanır.

Güvenlik analizine yönelik bu UML profili, model tabanlı güvenlik analizini desteklemek için soyut bir dil tanımlayan bir meta model sunar. Ayrıca, profil, stereotipler olarak adlandırılanları tanımlayarak meta modeldeki sınıfların UML modelleme elemanlarına eşlenmesini sağlar ve UML diyagramlarında stereotipleri temsil etmek için özel semboller (simgeler) sunar.

Profilin motivasyonu, genel olarak güvenlik yönetimini ve özellikle güvenlik analizini desteklemek için UML’nin pratik kullanımıdır.

CORAS’ın model tabanlı güvenlik analizi metodolojisinde UML modelleri üç farklı amaç için kullanılmaktadır:

• Değerlendirme hedefi: Doğru soyutlama düzeyinde değerlendirme hedefini tanımlama.
• İletişim: Bir güvenlik değerlendirmesinde yer alan farklı paydaş grupları arasında iletişim ve etkileşimi kolaylaştırmak.
• Belgeleme: Yeniden kullanım ve bakımı desteklemek için güvenlik değerlendirme sonuçlarının ve bu sonuçların bağlı olduğu varsayımların belgelenmesi.

Bir güvenlik analizinde değerlendirmenin hedefi, değerlendirilecek bir sistem veya sistemin bir parçasıdır, aynı zamanda sistemin değerlendirildiği bağlam ve varsayımlardır. CORAS profili, paydaşlar ve varlıklar gibi değerlendirme bağlamının açık bir şekilde modellenmesine izin vererek değerlendirme hedefinin tanımlanmasını destekler. Bunun bir örneği, varlıkların ve paydaşların değerlendirilecek sistemin ana özellikleriyle doğrudan ilişkili olduğu SWOT diyagramında gösterilmektedir.

Güvenlik analizinin etkinliği ve başarısı, ilgili paydaşların ve analistlerin birbirlerini ne ölçüde anladıklarına ve anladıklarına bağlıdır. Kullanıcılar, sistem geliştiriciler, karar vericiler ve sistem yöneticileri bu tür paydaşların farklı örnekleridir.

Bunların farklı geçmişleri ve yetkinlikleri olacaktır ve yanlış anlamaların meydana gelmesi muhtemeldir. CORAS profili, SWOT diyagramında gösterildiği gibi, ontolojinin çeşitli kavramlarını temsil eden anlaşılması kolay simgeler sunarak iletişimi destekler.

CORAS metodolojisinde tanımlandığı gibi bir güvenlik analizi oturumu tarafından oluşturulan aşağıdaki güvenlik analizi sonuçlarını hayal edin.

UML’de CORAS profili kullanılarak temsil edilen aynı sonuçlar gösterilmektedir. Açıkçası, bu temsilin iletilmesi daha kolaydır ve yanlış anlaşılmaya daha az yer bırakır. Ayrıca, CORAS metodolojisinin tehditlerle ilgili keşfedilen riskleri ve tedavileri belirlemeye nasıl izin verdiğini de gösterir.

Metindeki sonucun aynı derecede açık olduğu iddia edilebilir, ancak bu genellikle yalnızca nispeten basit durumlar için geçerli olacaktır. CORAS metodolojisi, verilen diyagramların ve modelleme tekniklerinin kullanılmasını tavsiye eder, ancak ek olarak normal metin kullanılmasını kısıtlamaz.


UML örnekleri
UML diagram
UML diyagram oluşturma
Uml Nedir
uml profiles
Uml diyagramı Nedir
UML açılımı
Uml diyagramları nelerdir


CORAS’ta güvenlik analiz sonuçları, elemanlar (şemalar, tablolar vb.) aracılığıyla belgelenir. Bu unsurların her biri, risk yönetimi sürecinin bir faaliyetine aittir. CORAS profili, temel veri yapısına uygun bir meta modelde kurulan risk yönetimi sürecinin çeşitli faaliyetlerini destekleyen diyagram türlerini tanıtarak dokümantasyonu destekler.

Burada bahsedilen diyagramlar sistem belgelerinin bir parçası haline gelir ve aynı şekilde saklanır. Bu dokümantasyon süreci, hem rehberlik hem de depolama işlevini içeren bir araç olan CORAS platformu tarafından desteklenmektedir.

Son güvenlik analizi sonuçları, süreç geçmiş güvenlik analizi deneyimlerinden elde edilen sonuçlarla desteklenirken saklanır. Bu, güvenlik analizi sonuçlarını benzer şekilde koruyarak ve yükselterek bakım ve yükseltme aşamalarını takip edebilmenin yanı sıra, geleneksel sistem geliştirme sürecine paralel olarak CORAS metodolojisini çalıştırmaya açılır.

Güvenlik analizi ile ilgili gelecekteki ana eğilim, güvenliğin BT sistemlerinin geliştirme sürecine entegrasyonudur. Geliştiriciler, geliştirme sürecinin en başında güvenliği düşünmeye başlamak zorunda kalacaklar. Günümüzde güvenlik ve risklerle uğraşmak her zaman hak ettikleri ilgiyi görmemektedir: Çoğu zaman unutulmakta veya basitçe göz ardı edilmektedir.

Kapı kilitleri ve banka kasaları dışında çoğu insan güvenliğin “kendi hayatını yaşamasına” izin verir ve çoğu zaman sadece en iyisini umar. Bu tutum muhtemelen günlük hayatımızda gereklidir: Yanlış gidebilecek çok şey var ve hepsi için endişelenemeyiz.

BT sistemleri ve özellikle güvenlik açısından kritik BT sistemleri söz konusu olduğunda, böyle bir tutum ölümcül olabilir. Dolayısıyla umutla yaşama alışkanlığını kırmamız ve bunu bilinçli, hesaplı ve yapıcı eylemlere dönüştürmemiz gerekiyor. Bunu yapabilmek için güvenlik analizlerimizde bize yol gösterecek yöntem ve araçlara ihtiyaç vardır.

Sonuç

CORAS metodolojisi ve ilgili geliştirilmiş CORAS platformu, geliştiricilerin güvenliğe odaklanmalarına yardımcı olur ve güvenlik analizinin sistem geliştirme sürecinin nasıl doğal bir parçası olabileceğine dair kılavuzlar sağlar. Güvenlik analizinin Unified Process gibi sistem geliştirme metodolojileriyle birleşimi, geliştirme sürecinin tüm aşamalarında güvenlikle ilgili ayarlamaları mümkün kılar.

Bir güvenlik analizi, istenmeyen sistem davranışını tanımlar ve belgeler. CORAS UML profili, istenen sistem davranışına yönelik gereksinimleri yakalamak için önde gelen sistem geliştirme metodolojilerinin kullandığı istenmeyen davranışı belgelemek için aynı tür modelleme tekniklerini kullanır.

Örneğin, daha önce belirtildiği gibi, istenen işlevselliği yakalamak için kullanım senaryoları kullanıldığı gibi, tehdit senaryolarını yakalamak için kötüye kullanım durumları da kullanılabilir. CORAS metodolojisinin sistem mühendisleri tarafından iyi bilinen teknikleri kullanması, sistem geliştirme sırasında güvenlik analizini basitleştirir.

E-ticaret ve teletıp alanındaki büyük saha denemelerinde CORAS metodolojisinin uygulanmasından elde edilen deneyimler umut vericidir. CORAS projesi, her biri halihazırda var olan bir sistem veya uygulamanın güvenliğini analiz etmek için CORAS metodolojisinin ve aracının önceki sürümlerini kullanan yedi ana saha denemesini içeriyordu. Saha denemelerinin tamamı endüstriyel boyuttaydı.

  • Risk Analizi: Belirtilen olayların ne sıklıkla meydana gelebileceğini ve sonuçlarının büyüklüğünü belirlemek için mevcut bilgilerin sistematik kullanımı.
  • Risk Değerlendirmesi: Genel risk analizi ve risk değerlendirmesi süreci.
  • Risk Değerlendirmesi: Risk seviyesini önceden belirlenmiş standartlar, hedef risk seviyeleri veya diğer kriterlerle karşılaştırarak risk yönetimi önceliklerini belirlemek için kullanılan süreç.
  • Risk Tedavisi: Riskle başa çıkmak için uygun seçeneklerin seçilmesi ve uygulanması.
  • Güvenlik Analizi: Güvenlik seviyesinin tam bir resmini elde etmek için bir sistemin kapsamlı analizi. Zafiyetler, riskler, tedaviler ve maliyetleri belirlenir.
  • Paydaşlar: Bir karar veya faaliyeti etkileyebilecek, bunlardan etkilenebilecek veya etkilendiğini algılayabilecek kişi ve kuruluşlar.
  • SWOT Analizi: Güç, Zayıflık, Fırsat ve Etki Analizi.
  • Değerlendirme Hedefi (TOE): Bir değerlendirmeye konu olan bir BT ürünü veya sistemi ve bununla ilişkili yönetici ve kullanıcı kılavuzu belgeleri.
  • Virüs: Bunları değiştirerek diğer programlara bulaşabilen program; değişiklik, daha sonra diğer programlara bulaşmaya devam edebilecek virüs programının bir kopyasını içerir.
  • Risk: Hedefler üzerinde etkisi olacak bir şeyin olma şansı. Sonuç ve olasılık açısından ölçülür.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir