Kategori Ayrımı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Kategori Ayrımı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

11 Mart 2022 Teknoloji Teknoloji kavramını açıklayınız Teknoloji örnekler 0
Elektronik Tablo Sistemleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Kategori Ayrımı

Bir öğrencinin bir şirketin net işletme işletme sermayesini hesaplama yeteneğini test eder. Doğru yanıt verebilmek için öğrencinin net işletme işletme sermayesi tanımını bilmesi ve sağlanan şirket bilançosundan ham girdi değerlerini tanımlayabilmesi gerekir. 1. sınıf öğrencileri 1. kategoriyi seçme konusunda bir baskınlık gösterirken 2. sınıf öğrencileri yüksek olasılıkla doğru kategori 3’ü gösterdi.

Bu ayrım, 1. sınıf öğrencileri adına muhasebe bilgisi eksikliğini tanımlayabilir. Net işletme işletme sermayesi için yanlış bir tanım kullanmanın yanı sıra, ‘sermaye’ ile ilgili olarak ‘bankadaki nakit’in naif bir yorumu, 1. sınıf öğrencisi tarafından kategori 1 yanıtını garanti etmek için kullanılmış olabilir. Bir kez daha, bu 1. sınıf tepki, yetersiz bir finans geçmişine bağlanabilir.

25. madde, bir öğrencinin finansal oranlar, özellikle öz sermaye getirisi hakkındaki bilgisini test eder. Öğrencinin doğru yanıt verebilmesi için borç/öz sermaye oranı kavramına, temel kazanç gücünün faiz ve vergi öncesi kazançla ilişkisine, borca ​​uygulanan faiz oranlarına, vergi öncesi kazanca uygulanan vergi oranlarına ve net hesaplamanın hesaplanmasına aşina olması gerekir.

1. sınıf öğrencileri için baskın yanıt kategori 1’i seçmek oldu. Bu yanıt, toplam öz sermaye uygulanması gerektiğinde, toplam varlıkları orana yanlış uygular. 1. sınıftaki öğrenciler oranları uygulayabildiler ancak öz sermaye bileşenini işletmenin varlık bileşeninden ayırt etmede hatalıydılar. Bu yine, çoğu birinci sınıf muhasebe öğrencisinin aşina olacağı temel bir ayrımdır.

39. madde, bir öğrencinin sabit büyüme temettü modelini kullanarak bir firmanın hisse fiyatını hesaplama yeteneğini test eder. Şekil 3’teki Madde 39 için ICCC’ler bir anormallik sunmaktadır. Şimdiye kadar tartışılan maddelerin aksine, 1. sınıf öğrencileri, 2. sınıf öğrencilerinden çok daha yüksek bir olasılıkla doğru kategori 5’e yanıt veriyor.

2. sınıf ICCC’yi incelerken, 2. sınıf öğrencilerinin, kategori 1, 2, 3 ve 5 kategorilerinin dördü için baskın yetenek parametresi aralığı üzerinde benzer olasılıkları sürdürdüklerini belirtmek ilginçtir. bu maddeyle ilgili olabilir ve maddenin ifade edilme biçimiyle ilgili olabilir. Sınıf 1 öğrencileri, daha yüksek bir olasılıkla kategori 5’e doğru yanıt vermiş olabilirler, bunun nedeni, daha yüksek yetenekleri nedeniyle değil, daha ziyade başka herhangi bir alternatif yanıtı gerekçelendirme ve taahhüt etme konusundaki yetersizlikleridir.

46. ​​madde, bir öğrencinin bir dizi hisse senedi getirisinin varyans/kovaryans matrisini hesaplamak için Excel’i kullanma becerisini test eder. Ayrıca, geçerli bir varyans/kovaryans matrisini neyin oluşturduğuna ilişkin anlayışlarını da test eder. Bu maddeye doğru yanıt verebilmek için öğrencilerin matris çarpımı kavramlarına, Excel’in MMULT fonksiyonlarına, varyans/kovaryans matrisinin simetrik özelliklerine ve varyans/kovaryansı hesaplamak için doğru formüle aşina olmaları gerekirdi. 


Teknoloji
Teknolojinin yararları
Teknoloji kavramını açıklayınız
Teknolojinin gelişimi
Tasarım Nedir
Teknoloji örnekleri
İletişim Teknolojileri
Teknolojinin zararları


Doğru yanıt, kategori 5, ‘Yukarıdakilerin hiçbiri’ idi. Şekil 3’teki 46. madde için ICCC’ye bakıldığında, her iki sınıfın da bu kategori için nispeten yüksek olasılıklara sahip olduğunu görüyoruz. Ancak, 1. sınıf öğrencileri için 2. kategori tepkisi, geniş bir yetenek aralığında oldukça baskındı.

Bu kategori 2 seçimi, matris çarpımı ve MMULT işlevine biraz aşinalık önerir, ancak varyans/kovaryans simetrisini değil ve fazla getiri matrislerini kullanan hesaplamanın doğru biçimini değil. 2. sınıf öğrencileri için baskın yanlış seçim kategori 3’tür. Bu, fazla getirileri kullanarak doğru hesaplama dışında, bu seçimde tüm kavramsal sorunların çözüldüğünü göstermektedir.

48. madde, öğrencinin iki terimli opsiyon fiyatlandırma modeline ilişkin finansal bilgisini, Visual Basic for Applications programlamaya ilişkin BT bilgisini ve bir öğrencinin karmaşık hesaplamalara ilişkin matematiksel ve istatistiksel bilgisini test eder. Bu öğe, listemizdeki daha karmaşık ve zor öğelerden biridir. Doğru cevap kategori 2’dir.

1. sınıf yüksek yetenekli öğrencilerle bile cevaplarının yanlış olduğunu görüyoruz. Baskın yanıtları, 1. sınıf öğrencilerinin yanıtlarını doğrudan öğede sağlanan hata ayıklama örnek kodunun çıktısından saf bir şekilde okuduklarını öne süren kategori 1’dir. Doğru yanıtı belirlemek için öğrencilerin programın mantığını anlamaları ve doğru yanıtı belirleme süreci boyunca çalışmaları gerekir. Buna karşılık, 2. sınıf öğrencileri çok çeşitli yetenek değerleri boyunca doğru yanıtla yanıt verirler.

1. sınıf öğrencilerinin naif tepkisi, genel programlama becerilerine maruz kalmalarında daha düşük bir karmaşıklık düzeyi önerebilir. Son olarak, 50. madde bir öğrencinin binominal opsiyon fiyatlandırma modeli hakkındaki bilgisini ve Black-Scholes opsiyon fiyatlandırma modeline yaklaşma şeklini test eder. Doğru bir yanıt verebilmek için öğrencilerin, opsiyonun vadesinin ‘parada’ olmasıyla sonuçlanan tüm varlık fiyat yollarını tanımlayan negatif olmayan en küçük tamsayıyı temsil eden bir değişkenin matematiksel türevine veya pozitif bir terminal değerine aşina olmaları gerekir.

Doğru yanıt kategori 1’dir. 50. madde için Şekil 3’teki ICCC, 1. sınıf öğrencileri için, kategori 3 ve kategori 5 yanıtlarının geniş ve üst düzey yetenekler üzerinde yüksek olasılıklara sahip olduğunu göstermektedir. 2. sınıf öğrencileri, çok geniş bir yetenek aralığında doğru yanıtı seçme konusunda yüksek bir olasılık gösterme eğilimindedir.

1. sınıf öğrencileri için yanıt kategorisi 3’ün seçilmesi, bu öğrencilerin kendilerinden ne istendiğini tam olarak anlamadıklarını düşündürebilir. Kategori 3’ü seçerken, seçeneğin pozitif bir getiriye sahip olduğu S*>K olan uçbirim düğümlerini bulma ihtiyacına odaklanıyorlar. Bu getiriler, yanlış kategori 3 yanıtında tanımlanan denklemle temsil edilir.

Veri analizi, her öğrencinin ve sınıf üyeliğinin tanımlanmasına izin verir. Öğrencilerin ve ana dallarının dağılımını karşılaştırırken, dağılımı Tablo 4’te gösterildiği gibi buluyoruz. Tek ana dalların oranının 1. sınıfta, çift ana dalların 2. sınıfta baskın olduğunu gözlemliyoruz. 

Bu durum, her iki disiplinde de geçmişi olan öğrencilerin sınav maddelerinde olumsuz DMF’den kaçınma açısından avantajlı olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, iki disiplinden ayrı olarak, Tablo 4(b)’den ticaret geçmişine sahip bir öğrencinin, olumsuz DIF’ten kaçınmada teknoloji anadallı bir öğrenciden daha iyi olduğu görülecektir. Analiz için belirlenen kalemlerin ağırlıklı olarak mali nitelikte olduğunu düşündüğümüzde, bu sonucun sezgisel olarak makul olduğu görülecektir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir