Kavramsal Psikoloji – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Kavramsal Psikoloji – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

22 Ekim 2021 Psikoloji terimleri PDF Psikolojide Kavram nedir Psikolojide temel kavramlar PDF Psikolojik kavramlar ve anlamları Psikolojinin Kavramsal Yapısı pdf Sosyal psikoloji Kavramları Yeni psikolojik kavramlar 0
Maksimum Eşleştirme Algoritması

Kavramsal Psikoloji

Bilişsel psikoloji, zihnin nasıl çalıştığını anlamaya çalışan psikoloji dalıdır. Daha spesifik olarak, bilişsel psikologlar, altta yatan dikkat, algı, öğrenme ve hafıza süreçlerine odaklanarak zihnin bilgiyi nasıl işlediğiyle ilgilenirler. Bilişsel psikoloji, davranış bilim adamlarının insan davranışının belirli yönlerini açıklayamadığı yirminci yüzyılın ortalarında davranışçılığa karşı bir tepki olarak güçlü kökler buldu.

Bilişsel psikologlar, zihni uyaranların ve karşılık gelen tepkilerin bir toplamı olarak görmek yerine, zihni çeşitli amaçlar için tasarlanmış modüllere sahip bir işlemci olarak tanımlar. Bilişsel psikoloji, eğitim teknolojisi ile yakından ilişkilidir, çünkü bilgisayar, zihnin bilgiyi işleme biçimi için en yeni metafor haline gelmiştir.

Bilişsel psikologlar ayrıca bilişsel olayları simüle etmeye çalışmak için teknolojiyi kullanır. Son olarak, eğitim teknolojisi uzmanları, öğretme ve öğrenme teknolojilerinin tasarımında, geliştirilmesinde ve uygulanmasında bilişsel psikolojinin bulgularından yararlanır.

1900’lerin başında, John Watson psikolojinin davranışçılık okuluna başladı. Zihinsel süreçlerin incelenmesinin bilimsel olmadığını savunan Watson ve diğerleri (Ivan Pavlov ve Edward Thorndike’nin deneylerinden yararlanarak) çevresel uyaranlara verilen fizyolojik tepkileri incelediler. B. F. Skinner, insan davranışının neredeyse her yönünün bir dizi koşullu tepkiden başka bir şey olmadığını savunarak, muazzam miktarda deneysel veriyle bu araştırma hattını sürdürdü. Belirli davranışları ödüllendirmek veya cezalandırmak, bu tepkileri programlayabilir veya yeniden programlayabilir.

Bununla birlikte, yirminci yüzyılın ortalarında, davranışçılık karşıtları, basit koşullu tepkilerle açıklanamayan çeşitli davranışların kanıtlarını sağladılar. Bu muhaliflerin en önde gelenleri arasında dilbilimci Noam Chomsky vardı. 1959’da Skinner’ın Verbal Behavior adlı kitabına, davranışçılığın dilin belirli yönlerini açıklayamayacağını savunan bir inceleme yazdı.

Öznelerin dilbilgisi açısından tamamen doğru olan orijinal ifadeleri dile getirdiği hesapları özellikle alıntıladı. Bu doğuştan gelen dil bileşeni, dış uyaranlar veya koşullu tepkilerle açıklanamaz; ne de davranışçılık müzik ve sanatta doğaçlama ve yaratıcılık gibi anormallikleri açıklayabilir.

Bu fenomenleri açıklayamamanın yanı sıra, araştırmacılar, çalışmalarını beden ve zihin dışındaki gözlemlenebilir olaylar ve davranışlarla sınırlayan davranışçılık metodolojisinden hüsrana uğradılar. Bu koşullar, sözde ilk bilişsel devrimin yolunu açtı.

Psikolojide Kavram nedir
Psikolojik kavramlar Sözlüğü
Psikolojik kavramlar ve anlamları
Psikoloji terimleri PDF
Psikolojide temel kavramlar PDF
Sosyal psikoloji Kavramları
Yeni psikolojik kavramlar
Psikolojinin Kavramsal Yapısı pdf

Bilişsel psikolojinin 1950’lerde başladığını öne sürmek yanlış olur. Wilhelm Wundt, William James ve Hermann Ebbinghaus gibi ilk psikologların yanı sıra Aristoteles ve Plato gibi ilk filozoflar davranışçılıktan çok önce bilişsel süreçlerle ilgilendiler. Bununla birlikte, genel olarak, bilişsel devrimin bilişsel psikolojiyi ya da bilişe olan ilgiyi, bilginin kazanıldığı süreçlerin keşfini doğurduğu ileri sürülmektedir.

Bu devrimden kaynaklanan ve bilginin algılanma, depolanma, geri alınma ve iletilme yollarını araştıran çok sayıda yakınsak ve farklı düşünce çizgisi vardır. Bu nedenle, bilişsel psikolojideki ana teorisyenleri ve teorik temelleri özetlemeye, sentezlemeye ve seçmeye çalışmak zor bir iştir.

Bilişsel psikolojinin genellikle bilgi işleme teorisiyle el ele uyumlu olduğu düşünülür, ancak bilişsel hareket aynı zamanda bilişsel gelişim, yapılandırmacılık, şema teorisi, yerleşik biliş gibi teorilerin ve çalışma alanlarının geliştirilmesine de yardımcı oldu veya bu tür teorilerin geliştirilmesine yardımcı oldu. 

George Miller ve Ulric Neisser, önemli çalışmalarıyla devrime yardım ettikleri için itibar görüyorlar, ancak Jerome Bruner, John Dewey ve Jean Piaget gibi teorisyenler de zamanın ruhunu değiştirmeye yardımcı olan öncülerdi. Bu teorilerden bazıları ve onların filozofları, doğduğumuz içsel süreçlere ve kurallara odaklandı. Diğerleri bilginin nasıl edinildiğine değer verdi. Mevcut psikologların çoğu, her iki alanı da kullanmamız gerektiği konusunda hemfikirdir.

Söylemeye gerek yok, bilişsel psikoloji, öğrenme ve öğretmeye yönelik bir dizi yeni yaklaşımın yanı sıra, bilişi nasıl gördüğümüzü zorlayan bir dizi eğitimci, psikolog, teorisyen ve filozofun ortaya çıkmasına neden oldu. Bilişsel psikoloji tarihindeki en son olay, ikinci bilişsel devrimin ortaya çıkışıdır.

Bireye ve bireyin bilgiyi nasıl işlediğine olan ilgi, önceki tüm bilişsel yaklaşımları birbirine bağlayan bir bağdır. Lev Vygotsky ve Alexander Luria gibi Rus psikolojisi ve psikologlarından yararlanan filozoflar ve teorisyenler, şimdi bağlam ve kültürel ve sosyal-kültürel uyarlamalar, göstergebilim ve bilişimizde rol oynayan araçlara değer vermeye başlıyorlar.

Bu ikinci bilişsel devrim, kültürel psikoloji, anlatı psikolojisi ve söylemsel psikoloji gibi yeni psikolojilerin yanı sıra sosyal-kültürel, kültürel-tarihsel, sosyal yapılandırmacı, dağıtılmış biliş ve konumlanmış biliş teorilerine yol açmıştır. Sinirbilim, felsefe, antropoloji, eğitim, psikoloji, sosyoloji vb. ile karşılıklı ve önemli ilişki nedeniyle, bilişsel psikolojinin eğitim teknolojisindeki rolünü anlamak da göz korkutucu bir iştir.

Ancak, tanımlayabileceğimiz üç önemli ilişki vardır. Bunlardan ilki ve belki de en çok tanınanı, bilgisayarı zihin için bir metafor olarak görmekten gelir. Bilişe yönelik bilgi işleme yaklaşımında zihin, bilgisayarınkine çok benzer bir bilgi işleme makinesi olarak görülür. Beden duyulardan bilgiyi alır, işler (kodunu çözer) ve sonra çıktı üretir. Bu metaforun kabulü, insanların zihinsel görevleri yerine getirmek için makineler almaya çalıştığı yapay zekaya ilgi duymaya yol açtı.

İlkine dayanan ikinci bir ilişki, insanın zihinsel süreçlerini keşfetmeye ve anlamaya çalışmak için bilgisayarların kullanılmasıdır. Bilgisayarlar ve diğer teknolojiler, dikkat, hafıza ve duyusal algılar gibi şeyleri ölçmek için kullanılmıştır. Ayrıca göz hareketi gibi davranışları incelemek için okuma gibi alanlarda da kullanılmıştır.

Eğitim teknolojisi tartışmamız için belki de en dikkat çekici olanı, bilişsel psikolojinin çok geniş bir tanımını benimseyen üçüncü önemli ilişkidir. Bilişsel devrimle birlikte, yeni öğrenme teorileri geliştirildi ve öğretime ilişkin yeni bakış açılarına uygulandı.

Örneğin, teorisyenler artık yapı iskelesinin önemini ve geri bildirim ihtiyacını kabul ediyor. Teknoloji, geleneksel eğitim ortamlarında mümkün olmayan türden pedagojik yaklaşımları desteklemenin bir yolu haline geldi. Örneğin, belirli bilişsel yaklaşımlar, öğrencilerin kişiselleştirilmiş ve bireyselleştirilmiş geri bildirime ihtiyaç duyduğunu öne sürer.

Çoğu öğretmen, sınıfta böyle bir görevi tamamlamak için yeterli zamana veya yeterli yardıma sahip değildir. Bununla birlikte, belirli teknolojiler, anında (tam zamanında) ve yine de kişiselleştirilmiş geri bildirimi desteklemek için oluşturulmuştur. Diğer pedagojik bakış açıları, öğrencinin kültürü dışından öğrencilerle yapılan söylemsel uygulamaların öğrenmeyi zenginleştireceğini öne sürdü. Çevrimiçi teknolojiler, bu tür bir öğrenmenin, başka türlü mümkün olmayan ancak olası olmayan öğrenmenin gerçekleşmesine izin verir.

Bu üçüncü ilişki çift taraflıdır. Eğitim teknolojileri, bilişsel psikoloji ve ilgili alanlardan elde edilen bulguların uygulanmasını kolaylaştırır. Bununla birlikte, eğitim teknolojisi uzmanları, yeni eğitim teknolojileri tasarlamak ve geliştirmek için bilişsel bulgulardan da yararlanmaktadır.

Örneğin, bilginin en kolay sahiplenilmesi için parçalara ayrılması gerektiğini biliyoruz. Çok modlu duyusal girdilerin (grafik ve video içeren metinler) yalnızca metinden daha fazla güçlendirici olabileceğini de biliyoruz. Bu nedenle, eğitim teknolojisi ve bilişsel psikoloji arasındaki ilişki, kısmen özyinelemeli ilişkisi nedeniyle faydalıdır.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir