Medya Uygulamaları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Medya Uygulamaları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

22 Ekim 2021 Dünyada en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları En çok kullanılan sosyal medya uygulamaları Sosyal medya uygulamaları çöktü mü Sosyal medya uygulamaları neden açılmıyor Tüm sosyal medya uygulamaları Türk sosyal medya uygulamaları türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları 0
Yapay Veri Kümesi

Medya Uygulamaları

Mevcut CFT medya uygulamalarının bir diğer önemli yönü, kavramsal bilgiyi iletmek için deneyimsel temsil modlarından yararlanma konusunda CFT’nin daha önceki vurgusuna geri dönüşleridir. Gerçek dünyadaki vakalarda iç içe geçerken kavramsal temaların gelgiti ve akışı hakkında bilgiler de dahil olmak üzere ek karmaşıklığı iletmek için sözel olmayan işleme kanallarından daha fazla yararlanıyoruz. Bu temsillere, kavramsal bilgi ve algısal semboller arasındaki aşırı öğrenilmiş karşılıklar olan metaforik deneyimsel sembol uzayları (MESS’ler) diyoruz.

Deneyimsel temsil modları, bilişsel kapasite sınırlarını aşmadan daha fazla karmaşıklığı yakalamak için birbiri üzerine ve kavramsal/sözlü anlayışlar üzerine bindirilebilir (bir yüzün tek bir görüntüsünde ne kadar karmaşıklığın kodlandığını veya bir şeyi nasıl söyleyebileceğimizi düşünün.

Son olarak ve belki de hepsinden önemlisi, deneyim hızlandırmaya yönelik mevcut CFT odak noktasıdır. Bir profesyonelin makul bir uzmanlık derecesine ulaşmasının on yıllık bir deneyim gerektirdiğine yaygın olarak inanılır. Bu süreyi kısaltmamız gerekiyor. Mini kasaların etkili bir şekilde düzenlenmesi ve yeni video tekniklerinin kullanılmasıyla bu başarılabilir.

CFT’de vakalar, çok yönlülüklerinin diğer yönlerini ortaya çıkarmak için farklı bağlamlarda yeniden gözden geçirilir. Bu yeniden ziyaret edilen video sahneleri hızla aşırı öğrenildiğinden, sonraki çapraz geçişlerde onları büyük ölçüde zayıflatılmış biçimde sunmak mümkün hale gelir ve vaka tabanlı öğrenme oranını büyük ölçüde hızlandırır. (Vakanın geri kalanı için yalnızca giderek daha küçük “stand-in’ler” kullanan sonraki sunumlarda yeniden sunulmayan video vakalarının önceden fazladan öğrenilmiş bölümleriyle ilgili öğrenmeye “yolculuk” diyoruz. 

Bu yeni medya paradigması, yoğun bir şekilde paketlenmiş, aşırı öğrenilmiş küçük kasalardan (vaka imzaları) ayırt edici alıntıların hızlandırılmış çapraz geçişi, özellikle çağdaş film, televizyon ve reklamcılıkta çok yaygın olan bir tür hızlı kesmeden (bazen yorumlarla serpiştirilmiş) yararlanır. Bu daha genç izleyicileri hedef aldı.

Bir dikkat zayıflatıcı olarak sık sık yakınılsa da, eğitim amaçları için uygun şekilde uygulandığında, basitçe farklı türde bir dikkati içerir, karmaşık doğrusal olmayan öğrenmeye daha uygun olan ve otuz yaş ve altındaki insanların zaten fazlasıyla alışık olduğu ve sıklıkla tercih ettiği bir dikkattir. Bu sunum biçiminin, yakın gelecekte geleneksel doğrusal ve sözlü öğretim ve eğitim biçimleriyle birlikte baskın hale gelmesini bekliyoruz. Bu modu, deneyim hızlandırma sistemleri dediğimiz bir tür CFH’de kullanıyoruz.

Tüm bu yeni çalışmaların amacı, eğitimdeki profesyonellerin karşılaşacakları karmaşıklıklarla başa çıkmak için daha hazırlıklı olan dağınık uygulama dünyasına girmelerine izin vermektir.

Tüm sosyal medya uygulamaları
Cinsel içerikli sosyal medya uygulamaları
Türk sosyal medya uygulamaları
En çok kullanılan sosyal medya uygulamaları
Dünyada en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları
Sosyal medya uygulamaları çöktü mü
Sosyal medya uygulamaları neden açılmıyor
türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları

Köprüler Kuran Bir Teori

Bilişsel esneklik teorisi, diğer teorilere rakip değildir. Bir anlamda, bir meta teoridir, teoriler arasında ve çoğu zaman uzlaştırılamayan müfredat uçurumları arasında köprüler kuran bir teoridir. CFT’nin ilkeli çoğulculuğu, farklı paradigmalar ve bakış açıları arasında köprü kurarak her birinin diğerini tamamlamasına izin verir.

CFT, organik bir çeşitlilik birliği sunar. Bu, bireyin özelliklerini yitiren soyutlayıcı bir birlik değildir; daha çok, içinde bir bütünün oluşturulduğu ve bu birliği oluşturmanın temeli olan çeşitliliği koruyan indirgeyici olmayan bir birliktir.

Uygun bir benzetme, belirli bir kişinin yüzünün, fizyonomik bir bütün (yani o kişinin yüzü) olarak deneyimlediğimiz, ancak herhangi bir kişinin inanılmaz karmaşıklığını oluşturan bilişsel olarak kurtarılabilir özelliklerin (ve özellikler arasındaki ilişkilerin) hala koruyan hafızasıdır. yüz. CFT, bütünleri ve onların karmaşık kavramsal yönlerini bir araya getirerek her biri diğerini anlamamıza katkıda bulunur.

CFT, bilgi ve uygulamayı birbirinin içine yerleştirerek köprü kurar, bu nedenle müfredatın “temel bilim” ve “klinik uygulama” bölümleri arasındaki bağlantıyı görme sorunu (tıp eğitimi analojisini kullanmak gerekirse, herhangi bir mesleki alanda eşit derecede uygulanabilir). eğitim ve çoğu okul konu alanı) hafifletilmiştir. CFT, bir yanda bilişsel ve bireysel yaklaşımlar ile diğer yanda işbirlikçi, sosyokültürel ve yerleşik görüşler arasında köprü kurar.

CFT, yönteminde doğası gereği bağlamsaldır. Ve onun teşvik ettiği türden açık bilgi yapıları, işbirlikçi ve konumlu öğrenmeyi en iyi destekleyen ve etkileşime giren yalıtılmamış anlayışlardır. Bir grup bireylerden oluşur ve bu bireylerin grubun en iyi şekilde çalışması için doğru akıl alışkanlıklarına, CFT’nin aşıladığı akıl alışkanlıklarına sahip olmaları gerekir.

Ve CFT’nin bir amacı, grubun bireysel zihinde simüle ettiği çok perspektifli grup diyaloğunun faydalarının içselleştirilmesiyle, bazen hepimizin yapması gerektiği gibi, bireylerin tek başına işlev görmesini mümkün kılmaktır.

Son olarak, CFT, standartlara dayalı modeller ve yapılandırmacı yaklaşımlar arasında köprüler kurar. Standartlara göre öğretmek genellikle öğrencilere ne derin ne de kullanılabilir ezberlenmiş bilgiler bırakır. Yapılandırmacı yaklaşımlar çoğu zaman bilginin bazı önemli yönlerinin edinilmesini şansa bırakır.

CFT ile standart temelli ve yapılandırmacı yaklaşımların hedefleri aynı anda karşılanırken, her birinin güçlü yanlarının diğerinin zayıf yönlerini telafi etmesine izin verilebilir. CFT, standartları derin anlayış ve bilgi uygulamasının uyarlanabilir esnekliği ile birleştirir.

CFT, yapıcı süreçleri her zaman dünyadaki gerçek olayların bir manzarasına bağladığı için (nesnelci idealin elde edilebileceği veya en azından yaklaşık olarak – ister bilimsel veriler isterse edebi bir metnin “verileri” olsun), gerçekçi bir yapılandırmacılıktır. ve böylece standart savunucularının amaçlarıyla uyumludur.

Çevremizdeki dünyanın karmaşıklığına hakim olabilen, karşılaştığımız sürekli değişimle başa çıkabilen ve bağımsız, uyarlanabilir ve yaratıcı düşüncedir.

Kavramsal psikoloji

Bilişsel psikoloji, zihnin nasıl çalıştığını anlamaya çalışan psikoloji dalıdır. Daha spesifik olarak, bilişsel psikologlar, altta yatan dikkat, algı, öğrenme ve hafıza süreçlerine odaklanarak zihnin bilgiyi nasıl işlediğiyle ilgilenirler.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir