Kaynak Pazarı İşlevselliği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Kaynak Pazarı İşlevselliği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

28 Eylül 2022 Aranmayan mallar nedir Kolayda mallar Nedir Kolayda mallar nedir örnek Pazarlamada ürün SINIFLANDIRMASI 0
Amortisman Süresi

KAYNAK PAZARI KARAKTERİZASYONU

Kaynak Pazarı, A/VE dinamik entegrasyonu ve iş uyumu için rekabet gereksinimlerinin yerine getirilmesini sağlayan kurumsallaştırılmış bir organizasyonel çerçeve ve hizmettir.

Kaynaklar Pazarı’nın operasyonel yönü, İnternet tabanlı bir aracılık hizmetinden oluşur, bir A/VE’ye dinamik olarak entegre edilecek kaynakların teklifine ve talebine aracılık eder, düşük işlem maliyetlerini ve ortakların bilgi korumasını sağlar. Aracılar, Kaynak Pazarı içinde çeviklik ve sanallık için aracı aracılar olarak hareket eder.

Bu “sanal” ortamda teklif, A/VE entegrasyonu için potansiyel ortaklar olarak kaynaklarını (ürünler, bileşenler, operasyonlar) kullanıma sunan kaynak sağlayıcılara (bireyler, işletmeler) karşılık gelir.

Talep, müşteriye, A/VE sahibine, Müşteriyi memnun etmek için bir A/VE yaratmak/entegre etmek/yeniden yapılandırmak için kaynak arayan varlığa karşılık gelir. Müşteri, bir iş fırsatına yol açan varlıktır ve Kaynak Pazarı dışında kabul edilir.

Kaynak Pazarı tarafından sağlanan hizmet aşağıdakiler tarafından desteklenir:

1. Kaynakların bilgi tabanı ve önceki performans sonuçlarının geçmişi
2. Bilginin normalleştirilmiş bir temsili
3. Bilgisayar destekli araçlar ve algoritmalar
4. Brokerler
5. Bir düzenleme, yani müzakere yönetimi ve entegrasyon süreçleri ve sözleşme uygulama mekanizmaları

Kaynak arama ve seçimi ve bir A/VE’ye entegrasyonu, A/VE operasyon yönetiminin belirli işlevleri ve taahhütlerin, sorumluluğun, güvenin ve deontolojik yönlerin yerine getirilmesini sağlamak için sözleşmeler ve resmileştirme prosedürleri hakkında bilgi sunabilir.

Bilgi teknolojisi, elektronik otomatik müzakere, elektronik sözleşme ve piyasa aracılık hizmetleri dahil olmak üzere, satın alma süreçlerinden bir ortaklık için ortak aramaya kadar yardımcı olarak satın alma faaliyetlerini destekler veya otomatikleştirir.

Destek olarak temel BT altyapıları ve araçları gerekli olsa da, katma değer, yüksek yeniden yapılandırılabilirlik dinamikleri ile başa çıkmak için bir A/VE formatı altında kaynakların aranmasını, seçilmesini ve entegrasyonunu desteklemek için daha üst düzey işlevlerden gelir. A/VE’ye özgü özellikler (devre dışı bırakan faktörlerin üstesinden gelmek).

Kaynak Pazarı İşlevselliği

Kaynaklar Pazarı aşağıdakileri sunmak için tasarlanmıştır:

• Bir A/VE’nin anlık bir fiziksel yapısı (bir örnek) yalnızca birkaç gün veya hatta birkaç saat sürebileceğinden (bir sınırda) müzakere süresinin ve sözleşme süresinin kısaltılması
• A/VE’nin iş gereksinimleri, katılımcıların güveni ve dinamik bir A/VE performans değerlendirmesi süreci gerektiren sözleşmelerin yerine getirilmesi, katılımcı kaynakların performansının izlenmesi ve yeniden yapılandırma fırsatlarının belirlenmesi ile kalıcı olarak uyumlu hale getirilmesi
• Doğru potansiyel ortakları bulma ve daha verimli müzakere yeteneği
• İlgili taraflar arasında sözleşmeye dayalı bir anlaşma ile uygulama ve riskin en aza indirilmesi
• Uygun algoritmalar ve uzman aracılık işlevleri aracılığıyla A/VE tasarımı, doğrulaması ve yeniden yapılandırmasında bilgi/danışma rehberliği sağlanması

Kaynak Pazarı Organizasyonu

Kaynaklar Pazarı’nın genel işleyişi, A/VE (Süreç A.2) ve A/VE’nin tasarımını ve entegrasyonunu desteklemek için bir ortam (Süreç A.1) olarak Pazar’ın yaratılması ve yönetilmesinden oluşur. potansiyel ortakları belirleme, ortakları nitelendirme ve A/VE’yi entegre etme faaliyetleri için teknik ve prosedürel destek sunmanın yanı sıra koordinasyon ve performans değerlendirme mekanizmaları sağlama (Süreç A.3.). Model BM_VEARM’e saygı duyar.

Kaynaklar Pazarı’nın iki bileşeni vardır: kaynak seçimi, yönetim prosedürleri, kontrol ve çevre değerlendirmesi kriterlerini bütünleştiren organizasyonel veya yönetimsel bileşen; ve altyapı veya bilgi bileşenidir.

İki bileşenin (organizasyonel ve bilgisel) ilk kez nasıl oluşturulduğunu temsil eder (Süreç A.1.1.); organizasyonel bileşenin nasıl sürdürüldüğü (Süreçler A.1.2. ve A.1.3.); ve Kaynak Pazarı operasyonunun nasıl yönetildiği süreçleri içerir.


Kolayda mallar Nedir
Özellikli mallar Nedir
Ürünlerin sınıflandırılması
Pazarlamada ürün SINIFLANDIRMASI
Özellikli mallar örnek
Kolayda mallar nedir örnek
Aranmayan mallar nedir
Beğenmeli mallar nedir


Sanal Kurumsal Uzatılmış Yaşam Döngüsü

Literatürde ortaklığın oluşturulması, işletilmesi ve sona erdirilmesi aşamalarını (yeniden yapılandırmanın işletme sırasında göz önünde bulundurulması gereken bir olasılık olduğu durumlarda) anlaması olarak sunulan VE yaşam döngüsü, geleneksel VE modelinin sınırlı kabiliyetine gölge düşürmektedir. dinamikleri desteklemek. Yazarlar tarafından tanıtılan uzatılmış yaşam döngüsü, destekleyici ortam olarak BM_VEARM ve Kaynaklar Pazarı ile doğrudan bağlantılıdır ve içinde “geleneksel” VE yaşam döngüsünü içerir.

Bir A/VE oluşturmak için Fırsatın Tanımlanması ile başlar, ardından desteğin bulunabileceği bir Kaynak Pazarının seçimi (A/VE sahibi tarafından) ile devam eder. Bir Pazar ile kontratizasyondan sonra, A/VE tasarımı süreci ve A/VE entegrasyonuna yönelik kaynak sağlayıcıların aranması ve seçilmesi gerçekleşir.

İşletme aşamasında, A/VE yeniden yapılandırmaya maruz kalabilir veya A/VE sahibi, alternatif veya tamamlayıcı olarak başka bir pazarla sözleşme yapmaya bile karar verebilir. Son olarak, Çözülme aşamasına sahibiz. A/VE yeniden yapılandırılabilirlik dinamiklerini etkinleştirmek için Kaynak Pazarının A/VE yaşam döngüsüne dahil edilmesi gereklidir.

Destekleyici Teknolojiler

Kaynak Pazarı işlevlerinin bazılarını ve ilgili destekleyici teknolojileri listeler.

Uygulama

Kaynaklar Pazarı bağımsız bir organizasyondur, yani şirkettir, A/VE entegrasyonunun hem teklif hem de talep taraflarından bağımsızdır, yani tarafsızlığı, adaleti ve güveni sağlamak için Piyasa katılımcılarından bağımsızdır. tüm katılımcıların (brokerler dahil) faaliyetlerini izlemek ve taraflar arasındaki sözleşmelerin yerine getirilmesini sağlamak.

Düzensiz uygulamasında, Kaynaklar Piyasası bir ürün olarak kabul edilebilir ve tek bir şirkette bir işlev olarak uygulanabilir. Bu uygulama, “alıcı merkezli” bir e-pazaryerine tekabül ettiği için tarafsızlığını yitirmektedir.

Entegrasyon Desteğine Yönelik Diğer Katkılar

Diğer benzer Kaynak Pazarı kavramları, hizmetleri ve ürünleri, yeni nesil yüksek katma değerli elektronik pazaryerlerini, e-ittifakları, yetiştirme ortamlarını, elektronik kurumları ve sanal kümeleri içerir.

Kaynaklar Pazarı, Minho Üniversitesi’nde sanal kurumsal teori, tasarım ve kontrol araçları ve teknolojileri ve ilgili ortamı ele alan geliştirilmekte olan araştırma projelerinin bir şemsiyesinin parçasıdır. Özellikle, temel referans modelinin (BM_VEARM) pratik amacı, bu araştırma projeleri grubunun işbirliği ve koordinasyonu için bir çerçeve olarak hizmet etmektir.

Gelecekteki gelişmeler, eğitim (sanal üniversiteler), sağlık hizmetleri, vb. gibi ortamları veya uygulama alanlarını kapsayacak şekilde sanal işletmelerden sanal organizasyonlara uzanan Kaynak Pazarının daha ayrıntılı bir karakterizasyonunu içerir.

Her yerde bulunan bilgi işlem ve sistemler, akıllı yazılımlar, veri madenciliği araçları ve akıllı bilgi tabanları gibi bilgi teknolojileri alanındaki yeni paradigmalar ve gelişmeler de dikkate alınmalıdır.

A/VE modeli, içsel çevikliği, dinamik uyarlanabilirliği ve verimliliği nedeniyle organizasyonel panoramada artan bir öneme sahiptir. Yazarlar, Kaynak Pazarı’nı, ağ oluşturma ve dinamiklerin engelleyici faktörlerini geride bırakarak, yeniden yapılandırılabilirlik dinamikleri ve iş uyumunun A/VE gereksinimleriyle başa çıkabilen bir ortam ve kolaylaştırıcı olarak tanıtmaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir