Kimlik Yaklaşımı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Kimlik Yaklaşımı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

19 Kasım 2021 Kimlik teorisi nedir Kolektif kimlik nedir Sosyal kimlik Kuramı Sosyal kimlik örnekleri Sosyal kimlik yaklaşımı Sosyolojide kimlik Nedir 0
Takım Liderliği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Öğrenme Teorisi

Öğretim tasarımını etkileyen en eski öğrenme teorilerinden biri, entelektüel davranışı bilişsel, duyuşsal (tutumsal) ve psikomotor (fiziksel) alanlar olarak tanımlayan bir sınıflandırma sistemi olan Bloom’un taksonomisiydi. Bloom ve eğitim psikologlarından oluşan ekibi, bilişsel alandaki entelektüel gelişimin aşamalarını araştırdı.

Basit hatırlama veya gerçeklerin tanınmasından daha üst düzey soyut veya karmaşık biliş, değerlendirme ve karşılaştırmalı karşıtlık seviyelerine kadar değişen altı biliş seviyesi belirlediler. Biliş geliştirmenin bir yolu olarak tam öğrenmeyi savundular ve eğitici medyanın, öğrenci ihtiyaçlarını karşılayan çeşitli öğretim yöntemleri sunarak bu süreci kolaylaştırabileceğini öne sürdüler. Bu, tasarımcıları içeriği eğitici medya ve öğrenenle eşleştirmeye yönlendiren en eski yöntemlerden biriydi.

Robert Gagné, altı farklı türde öğrenme sonucunu sınıflandıran bir öğrenme taksonomisi ile davranışsal hedefler oluşturmak için yöntemler geliştirdi. Bloom’un taksonomisine çok benzeyen Gagné’nin taksonomisi, 1950’lerin sonlarında Hava Kuvvetleri için talimat tasarlarken bu yöntemleri geliştirmeye başladı.

Tüm bu çalışmalar, kimlik modellerinin gelişimini bilgilendirdi. Bunlar arasında öne çıkan, Walter Dick ve Lou Carey tarafından geliştirilen ve kimlik sürecini öğretmek için kullanılan baskın model olmaya devam eden klasik sistematik öğretim tasarımıdır. Temel unsurlar, hedef analizi, öğrenci analizi, hedefler, tasarım, geliştirme, değerlendirme ve revizyonu içerir.

Bu kimlik modeline en dikkate değer ekleme ihtiyaç değerlendirmesidir. 1980’lere gelindiğinde, altmıştan fazla kimlik modeli tanımlanmıştı ve bunlara hangi modelin öğretim tasarlamak için en iyi yöntemi sunduğuna dair araştırmalar ve tartışmalar eşlik ediyordu. Bu kimlik modellerinin çoğu, yukarıda açıklanan kimlik uygulamalarını içerir.

Kimlik Yaklaşımının Uygulanabilirliği

Öğretim tasarımı disiplini bazen yavaş ve esnek olmadığı için eleştirilir. ID zaman alıcı olabilse de, nispeten hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir ve uygulamaları esnek bir şekilde uygulanabilir. Örneğin, bazı durumlarda sadece bir ihtiyaç değerlendirmesi gerekli olabilirken, diğerlerinde tasarım, yinelemeli bir prototipleme aşamasında değerlendirme ile birleştirilebilir. Artan deneyim ile tasarımcılar, kimlik uygulamalarını, yine de etkili olan verimli ve yaratıcı yollarla nasıl uyarlayacaklarını belirleyebilirler.

Öğretmenler genellikle kimlik yöntemlerinin kendileri için yararlı olup olmayacağını merak eder. Sonuçta, zaten öğrencilerine öğretiyor ve rehberlik ediyorlar ve sınıftaki öğrenme ortamını yönetiyorlar. Gerçekten kimlik yöntemlerini benimsemeleri gerekiyor mu? Cevap genellikle evettir, çünkü “günümüzün yeniden yapılandırılan okullarındaki öğretmenler, özellikle eğitim reformu için ulusal girişimleri karşılamaya çalışan okullarda, kendilerini giderek daha fazla tasarım faaliyetlerine dahil bulabilirler”.


Sosyal kimlik yaklaşımı
Kimlik teorisi nedir
Sosyolojide kimlik Nedir
Kimlik Nedir
Rol kimlik Nedir
Sosyal kimlik örnekleri
Sosyal kimlik Kuramı, temel Kavram ve Varsayımlar
Kolektif kimlik nedir


Bu girişimler sıklıkla gerçek problemlerin çözümüne yönelik öğrenci merkezli, etkinlik odaklı yaklaşımlar, öğretmenin uygun öğretim materyalleri ve yöntemleri tasarlaması ve uygulaması için çağrıda bulunan yöntemleri gerektirir.

Öğretmenler, öğretim materyallerini ve yöntemlerini başkalarıyla paylaşmayı planlıyorsa, ID’ye sistematik bir yaklaşım ihtiyacı daha da önemlidir; Kimlik süreci, sonuçta ortaya çıkan materyallerin etkili olmasını ve yol boyunca onları uyarlamak ve revize etmek için öğretmen-tasarımcı hazır bulunmadan kendi ayakları üzerinde durabilmesini sağlamaya yardımcı olur. Ve içerik alanı yeni olduğunda ve/veya öğrenci popülasyonu yabancı olduğunda, kimlik, içerik alanlarını ve öğrenci ihtiyaçlarını keşfetmek için yapılandırılmış süreçler sağlamada özellikle değerlidir.

İyi öğretim tasarımı yöntemlerinin önemi sadece çocuklarımızın eğitimi için değil aynı zamanda yetişkinlerin eğitimi ve yeniden eğitilmesi için de önemlidir. ABD Sayım Bürosu, II. Dünya Savaşı’ndan önce neredeyse hiç olmayan kurumsal eğitime yapılan yatırımın 1993’te 36 milyar doları aştığını tahmin ediyor. Her yıl yüzde 3-6 oranında artmaya devam ediyor.

Kuruluşların, sorunları çözmelerini ve ürün ve hizmetleri zamanında özelleştirmelerini sağlayacak teknolojiye ve bilişsel becerilere sahip çalışanlara ihtiyacı vardır. Çalışanlar kendilerini görev ve sorumluluklarının sürekli bir akış halinde olduğu pozisyonlarda buluyorlar.

Teknolojiler, bir gecede yeni beceriler ve hatta kariyer talepleri doğururken bazı disiplinleri geçersiz kılıyor. Bireylerin yeni beceriler öğrenmesi veya kariyer yollarını değiştirmesi alışılmadık bir durum değildir. Bu nedenle öğrenme, yeniden eğitim ihtiyacının sürekli olmasıyla birlikte yaşam boyu süren bir girişim haline geliyor. Öğretim tasarımı bu süreçte değerli bir araç olacak ve öğrenme ortamlarında başarıyı kolaylaştıracaktır.

Açıklayıcı objeler

Öğretim hedefleri, bir öğrencinin öğretim sonucunda ne yapabileceğini veya bileceğini tanımlayan açık ifadelerdir. Öğretim hedeflerini geliştirmek için her biri küçük farklılıklar içeren birçok teori ve model olmasına rağmen, hedefler tipik olarak beklenen davranışa, ürüne veya performansa, başarılı performansın ana hatlarını çizen kriterlere ve davranışın gerçekleştirileceği koşullara atıfta bulunur. 

Teoride hedefler, müfredat geliştiriciler, eğitmenler ve öğrenciler için kılavuzlardır. Öğretim için beklenen sonuçların açık bir ifadesi, öğrencilerin uygun beklentileri belirlemelerine ve ilerlemelerini ölçmelerine yardımcı olurken aynı zamanda öğretimin geliştirilmesi, sunulması ve değerlendirilmesine rehberlik etmeye yardımcı olur.

Hedefler çok yararlı olduğu için, çoğu öğretim tasarımı veya müfredat geliştirme modeli, hedeflerin oluşturulmasını kritik bir bileşen olarak içerir. Aslında, hedeflerin geliştirilmesi birçok proje türü için gereklidir ve neredeyse tüm müfredat uzmanları ve öğretim tasarımcıları, teknoloji destekli öğretimin tasarımında ve geliştirilmesinde sağlam hedeflerin iyi uygulama için vazgeçilmez olduğunu düşünür.

Benjamin Bloom, eğitim psikologlarından ve üniversite sınavlarından oluşan bir ekiple birlikte, 1950’lerin ortalarından başlayarak standart eğitim hedefleri modeli haline gelen şeyi yayınladı. Bloom’un taksonomisi, dünya çapında bilinir hale geldiği şekliyle üç alandan oluşur: bilişsel, bilgi ve düşünme konularıyla ilgili; psikomotor, fiziksel becerilerle ilgili; ve duygusal, tutumlar, değerler ve duygularla ilgili. Bununla birlikte, çoğu talimat, bilişsel görevlere odaklanır.

Bloom’un modeli, hiyerarşik bir beceri sıralamasından oluşur. Her seviyede, belirli öğrenme türleri meydana gelir ve daha düşük seviyeli beceriler, daha yüksek seviyeli olanlar için önkoşuldur. Öğretimin çoğu genellikle yalnızca alt seviyelerde (bilgi ve kavrama) gerçekleşse de, öğrenciler daha yüksek seviyelerde (uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme) öğrenmeye katıldıklarında bilgiyi daha iyi muhafaza ediyor ve aktarıyor gibi görünüyor. Taksonominin oluşturulmasında örtük olan şey, her bir öğretim hedefinin karşılık gelen bir test maddesine sahip olacağı şekilde, öğretim materyallerinin test sorularıyla hizalanmasıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir