Kişisel Ustalık – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Kişisel Ustalık – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

1 Ekim 2021 Kişisel ustalık nedir Öğrenen organizasyonların benimsediği öğrenme modeli Örgütsel öğrenme nedir Paylaşılan vizyon Sistem düşüncesi Nedir Zihni Modeller Zihni Modeller nedir 0
Kilitlenmeyi Çözme Tekniği

Kişisel Ustalığın Artan İlgisi

Yeni teknolojiler, demografik değişimler, kuralsızlaştırma ve küreselleşme toplumsal yapılarımızı değiştirdi. Yaşam boyu öğrenmenin anahtar olduğu bir bilgi çağında yaşadığımız söyleniyor. Geçmişte sadece müzisyenler ve dini liderler yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini görürken, bugün çoğumuz değişimlere ayak uydurma zorunluluğuyla karşı karşıyayız ve bu nedenle öğrenme ihtiyacını görüyoruz. Toplum artık yaşam ve iş için istikrarlı bir çerçeve sağlamıyor.

Genel kabul görmüş yönergelerden yoksun olarak, neyi temsil ettiğimizi, hangi değerleri desteklediğimizi, ne yapmak istediğimizi ve kim olmak istediğimizi tanımlamamız gerekiyor. Kişisel ustalık, bu kapasitelerin gelişimini büyük ölçüde destekler.

Örgütler bu toplumsal değişimlere uyum sağlamaya çalışırlar. Öğrenmeye yönelik idealler, Öğrenen Organizasyon gibi etiketler kullanılarak desteklenmiştir. Örgütsel öğrenmeyi artırmak için yaratıcılık, sezgi, kişilerarası beceriler ve duygusal zeka vurgulanmaktadır. Gosling ve Mintzberg (2003), bir yöneticinin kendini yönetmek için yansıtıcı zihniyet ve değişimi yönetmek için eylem zihniyeti arasında sıkışmış beş zihniyete sahip olması gerektiğini savunuyor. İyi yöneticileri meslektaşlarından ayıran şey bu yansıtıcı zihniyettir.

Özgünlüğü, öz farkındalığı ve öz düzenlemeyi vurgulayan yeni liderlik kavramları ortaya çıkıyor. Yöneticilerin denetleyici rolleri düşünüldüğünde koçluk vurgulanır. Bu, geleneksel kontrol yöneliminden net bir şekilde uzaklaşma anlamına gelir.

Bu anlamda liderlik, dünyanın nasıl çalıştığına dair temelde yeni bir anlayışa dayanmaktadır. Öz farkındalık, duygularımızın, güçlü yanlarımızın, zayıf yanlarımızın, ihtiyaçlarımızın ve dürtülerimizin anlayışlı bir şekilde anlaşılmasını ifade eder. Bu, kendi davranışlarımızı ve hareket ederken yaşadığımız duyguları gözlemleyerek elde edilir. Bu, kim olduğumuzun ve neye değer verdiğimizin daha net bir resmiyle sonuçlanır.

Öz düzenleme, düşünce ve farkındalık yoluyla eylemlerimizin ve duygularımızın içselleştirilmiş dengelenmesidir. Bu, bütünlük ile sonuçlanan geliştirme süreci sırasında kendi çabalarımızı kontrol etme yeteneğine yol açar.

Organizasyon ve liderlik kavramlarındaki bu gelişmeler, işletme müfredatımızda yöneticinin kişiliğine daha fazla dikkat etmemiz için bize ilham verdi. Aşağıda, kişisel gelişim yörüngemizin temellerini ve pratik tasarımını açıklayacağız.

Kişisel ustalık nedir
Zihni Modeller
Peter Senge 5 Disiplin pdf
Paylaşılan vizyon
Örgütsel öğrenme nedir
Sistem düşüncesi Nedir
Zihni Modeller nedir
Öğrenen organizasyonların benimsediği öğrenme modeli

Kişisel Ustalığı Geliştirmenin Temelleri

Maslow, her insanda iki bilgelik grubu ayırt eder: bir grup güvenlik, uygunluk ve savunmacılığa yapışır (savunma bilgeliği). Diğer bilgelik kümesi, benzersiz benliğin (büyüme bilgeliğinin) büyümesine ve bütünlüğüne doğru iter. Büyümek için, bireyin mevcut gerçekliğe yanılsama ve savunma perdeleri olmadan bakma cesaretine ihtiyacı vardır.

Buradaki fikir, içsel değerler ile savunmacı varsayımlar tarafından yönetilen gerçek davranış arasındaki çatışmaların farkına varmaktır. Burada gerçeğe bağlılık devreye giriyor ve zihinsel modellerimize meydan okuma gerekliliği ortaya çıkıyor. Çoğu zaman, insanlar bilmenin sonuçlarından dolayı gerçekle yüzleşmekten korkarlar.

Kişisel ustalığın gelişimini kolaylaştırmayı amaçlayan yaklaşımların çoğu, Maslow (1968) veya Rogers (1969) gibi yazarlar tarafından temsil edilen Hümanist Psikoloji fikirleri üzerine kuruludur. Üç genel yaklaşımı ayırt edebiliriz: koçluk, görüşme grupları (karşılıklı öğrenme grupları) ve tek başına yansıtma. Koçluk, eylemin nedenleri ve etkileri hakkındaki bilincin artması için yapıcı geri bildirim yoluyla yansıtma olanağı sağlar.

Müşteriyle ilgili iki koçluk ilkesi vardır: Birincisi, müşterinin bu ilişkiye gönüllü olarak girmesi gerekir ve güvenin geliştirilmesi son derece önemlidir. İkincisi, bireyin ontik gelişimi, yani değişimi deneyimlemek, belirli bir olgunluk düzeyine ihtiyaç duyar. Koçluk ilişkisi, büyümeyi teşvik etmek için çok önemlidir.

Bu tasarlanmış ittifak güven, gizlilik, doğruluk ve ferahlık üzerine kurulmuştur. Koç, müşterisinin hizmetindedir: aktif olarak dinler, harekete geçirir ve harekete geçirir ve öğrenmeyi derinleştirir. Tutum açısından, arzunun daha az farkında olma, kendini kabul etme ve diğerini kabul etme arzusundan ilham alır.

Koçluğun genel amacı, bilişsel, duygusal ve davranışsal olarak daha esnek, öz farkındalığı yüksek, değerleri doğrultusunda yaşayan, bilinmeyenden korkmayan bir birey geliştirmektir. Daha spesifik olarak, Galler (2002) koçluğun faydalarını gösteren bir “iç ve dış gelişim modeli” tanımlamıştır.

Yöneticiler arasında yapılan bir çalışmada, Galler birkaç olumlu etki buldu. Bireyler geçmiş-şimdiki farkındalık, duygulara açıklık, yansıma, seçim ve güven yoluyla kendini gösteren daha fazla öz-farkındalık geliştirdiler.

Mülakat, koçluk ile ilişkili bir kavramdır. Burada koçluk eşler arası bir ortamda gerçekleşir. Diğerleri önemli sorular sorabilir ve yeni bakış açıları getirebilir. Bu genellikle, altta yatan varsayımlara ve paylaşılan zihinsel modellere yönelik toplu sorgulama olarak tanımlanabilecek grup diyaloğu ile kolaylaştırılır.

Ayrıca birey, diğer grup üyelerinden geri bildirim alarak öğrenebilir. Sonuçlar daha önce tanımlananlarla aynıdır, yani öz farkındalık, profesyonel kimlik, kişisel değerler ve gelişimsel ihtiyaçların belirlenmesi gerekir.

Hikâye anlatımı aynı zamanda kişisel gelişim için de büyük bir fırsat sağlar. Anlatıcı sadece kendini ve kimliğini yeniden keşfetmekle kalmaz, aynı zamanda dinleyiciler de güçlü bir öğrenme deneyimine sahip olabilir. Akranlar arası ortamdaki anlatılar, yaşamın en önemli yönlerini prova etme ve bir kişinin genellikle gerçek benliği ile başkalarının önünde korumak istediği imaj arasında tuttuğu maskeyi bırakmayı deneme fırsatı sağlar.

Burada da ilişkinin kalitesi sonucu etkiler. Psikolojik bir güvenlik alanı yaratmaya özel dikkat gösterilmelidir. Yapılandırılmış öğrenme çevreleri (örn. takım koçluğu, karşılıklı öğrenme grupları), bireylerin eylemler ve altında yatan zihinsel modeller üzerinde düşünmelerine yardımcı olur.

Bu süreçte insanlar kendi cehaletlerinin, yetersizliklerinin ve büyüme alanlarının farkına varmaktadırlar. Sürecin arkasındaki fikir, öğrenmenin ancak birey kişisel değerler ile mevcut gerçeklik arasındaki farkları gördüğünde gerçekleştirilebileceğidir.

Buraya kadar bahsedilen tüm yaklaşımlar sosyal kolaylaştırma üzerine kuruludur. Bunun yanında, kişisel ustalık, yalnız düşünme veya kuluçka süresi ile de teşvik edilebilir. Yansıtma, tanıdık şeyleri farklı bir şekilde deneyimleme niyetiyle dikkatin önce içe, sonra dışa çevrilmesi gerektiğini anlatan yeniden katlama anlamına gelir.

Amaç, bireyin belirli inanç ve davranışların arkasında yatan varsayımları belirleyerek kendi düşüncesine meydan okuduğu ve daha sonra bu varsayımlar kendi davranışını etkilemeye başladığında gözlemlediği “yansıtıcı açıklık” yaratmaktır. Tefekkür veya meditasyon pratiği bu süreçleri büyük ölçüde geliştirebilir. Kendini yansıtma için başka bir araç, kişinin kendi hikayesini bir günlük veya günlükte yazdığı otobiyografik çalışmadır.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir