Yörüngenin Kurulumu – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Yörüngenin Kurulumu – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

1 Ekim 2021 Dünyanın çevresinde 24 saat dönen uydu nedir Dünyanın yörüngesi nedir Orbital Nedir Yörünge hareketi nedir Yörünge hızı formülü Yörünge Nedir Yörünge nedir kimya Yörünge Oyunu 0
Ekosistemler ve Karmaşıklık – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Kişisel Ustalık Yörüngemizin Yol Gösterici İlkeleri ve Hedefleri

Burada sunulan yörünge, koçluk, görüşme ve yansıtma süresinin bir karışımı yoluyla öğrencilerin kişisel ustalığını geliştirmeyi amaçlar ve yukarıda belirtilen temellere dayanır. Bu yörüngede, özellikle duygular, tutumlar ve varsayımlarla ilgileniyoruz. Budistlerin “farkındalık” dediği bir aşamaya ulaşmaya çalışıyoruz.

Bu, kişinin kendi varsayımlarının, kavramlarının ve davranışlarının farkında olurken, aynı anda hem kendisine hem de diğerine karşı şefkat duyma durumudur. Bu tutumu geliştirmek için, özellikle insanların sahip oldukları varsayımlara ve nereden geldiklerine odaklanıyoruz.

Bu, süreci kolaylaştırmanın, davranışı yansıtma yeteneğinin ve kişisel dinamikler hakkındaki bilginin önemli parametreler olduğu bir koçluk tutumu gerektirir.Yönetim eğitiminde kişisel ustalığa yaklaşımımızın genel modelini göstermektedir.

Kendinin ve başkalarının farkındalığına giden yolun önce kendini kabul etmekten ve sonra diğer kişiyi kabul etmekten geçtiğine kuvvetle inanıyoruz. İncil’deki ünlü “Komşunu kendini sevdiğin gibi sev” sözü iki yönde çalışır: Başkasını kendini sevdiğinden daha fazla sevemezsin. Aşkı, okuyucunun anlayacağından daha fazla kabul olarak tanımlanır.

Tüm ödevler ve alıştırmalar bu ışıkta görülmelidir. Sıklıkla, “derinlere inmek” ve “müşterileri kendileriyle yüzleştirmek” isteyen veya alternatif olarak, katılımcıların olumsuz bir mesajı olumlu bir şekilde sarmak zorunda oldukları “yapılandırılmış geri bildirim turlarını” tercih eden eğitmenler ve koçlarla karşılaşırız. 

Katılımcılar, aldıkları geri bildirim gerçekten “kişisel ve doğrudan” ise, bu programlarda gerçekten çok çalıştıkları fikrine sahiptirler. Çoğu zaman bu, ütopik bir ideal kişilik için “kendileri üzerinde daha çok çalışmak zorunda oldukları” fikrine yol açar. Sonuç olarak, bu insanlar bu “kendin üzerinde çalışma” modelini diğer insanlara da yaklaşabilecekleri bir model olarak kabul etmeye başlarlar. Bu yörüngede farklı bir tavır almayı seçiyoruz.

Bu yörünge, Mintzberg’in (2005) “Yönetim Sanatı ve Zanaatkarlığı” olarak adlandırdığı alanda öğrencileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu yörüngede, öğrenciler kendilerini üç alt disiplinde geliştireceklerdir:

1. Kişisel Farkındalık: Kişisel değerleri, güçlü ve zayıf yönleri ve kişinin başkaları tarafından nasıl algılandığını keşfetmeye yönelik alıştırmalar ve ödevler sunulacaktır.

Aşağıdaki sorular bu bölümü yönlendirir:

􏰐Benim için önemli olan nedir?
􏰐 Mevcut gerçeği nasıl daha net görebilirim?
􏰐 Kendi sorunlarıma nasıl katkıda bulunabilirim?

2. Kişisel gelişim: Öğrenciler geliştirmek istedikleri bir yetkinlikle pratik yapacaklardır. Amaç, kişinin kendi gelişimsel ihtiyaçları hakkında fikir edinmek ve daha sonra bunlar üzerinde sürekli çalışmaktır. Öne çıkan soru şu:

􏰐 Gerçekten arzuladığım şeyi gerçekleştirme yeteneğimi nasıl genişletebilirim?

3. Koçluk tutumu: Öğrencilerin koçluk ve öğrenme kapasitelerini geliştirmek, bu yörüngenin temel amacıdır. Bu nedenle öğrenciler kişisel hedefler üzerinde çalışırken birbirlerine destek olurlar. Eğitim yoluyla, öğrenciler kendilerinin ve başkalarının gelişimini nasıl destekleyeceklerini öğreneceklerdir.

Öne çıkan soru şu:

􏰐 Kendimizin ve başkalarının gelişimini nasıl destekleyebiliriz?

Disiplin terimi, bilinçli olarak, sizin bu alanlardaki geliştirmeler son toplantıdan sonra tamamlanmayacaktır. Bu yörünge, sürekli gelişim yolculuğunun başlangıcı olmayı amaçlamaktadır.

Yörünge nedir kimya
Dünyanın yörüngesi nedir
Yörünge Nedir
Yörünge Oyunu
Yörünge hareketi nedir
Orbital Nedir
Yörünge hızı formülü
Dünyanın çevresinde 24 saat dönen uydu nedir

Yörüngenin Kurulumu

Yörünge, ilgilenen öğrencilere bu yörünge hakkında daha fazla bilgi edinme ve soru sorma olanağı sağlamak için bir giriş dersi ile başlar. Daha sonra gönüllülük esası önemli olduğu için her öğrenci katılmak isteyip istemediğine karar verebilir. Optimum grup etkinliğini garanti etmek için bir gruba en fazla altı yüksek lisans öğrencisi atanır.

Her biri üçer saatlik dokuz grup toplantısı 8 aylık bir süreye yayılmıştır. Grup toplantıları deneyimli koçlar tarafından yönlendirilir. İlk toplantıdan önce, her öğrenci yörüngeyi takip etme istekliliğini ve sadakatini göstermek için bir taahhüt mektubu yazar. O andan itibaren, öğrenciler arka plan literatürünü okurlar, sınıf içinde ve dışında alıştırmalar hazırlarlar ve grup diyaloğunda veya kendi kendilerine yansıtma zamanlarında bunlar üzerinde derinlemesine düşünürler.

Özellikle ikincisi için gereklilik, bir günlük tutmaktır. Yörüngenin sonunda, her öğrencinin kendi gelişimini ve edindiği genel bilgileri yansıtan bir öğrenme raporu vermesi gerekir. 

Ön değerlendirme

Pilot yıl boyunca (2005/2006), Uluslararası İşletme Yüksek Lisans Programımızdan 23 öğrenci yörüngede yer aldı. Güzergahın ortasında bir değerlendirme yaptık. Öğrencilerden dört soruya tepki vermelerini istedik.

Onlardan (1) öğrenme süreçleri üzerinde düşünmelerini istedik; (2) grup sürecini yansıtmak; (3) koçların işleyişi üzerine düşünmek; ve (4) çalışma materyali üzerinde düşünmek. Açıkça formüle ettikleri belirli hedeflere göre kendilerini derecelendirmelerini istemedik.

Bu, öğrencilere yükseltmek istedikleri puanları yükseltmeleri için yer bırakır. Katılan 23 öğrenciden 19’u tepki gösterdi. İşleyemeyeceğimiz şekilde iki anket doldurulmuştur (tüm sorularda “tamam” cevabı verilmiştir).

Öğrenme süreçleriyle ilgili olarak, 15 öğrenci davranışları, yönetim ilkeleri ve etkileri ile ilgili öz farkındalıklarını önemli ölçüde artırdıklarını bildirdi. Öğrenciler ayrıca diğer insanların pozisyonlarını daha iyi anlayabildiklerini bildirdiler. Üç öğrenci daha açık hale geldiklerini hissettiklerini ve bir tanesi diğer insanların kendisine karşı daha olumlu tepki verdiğini fark etti.

Üç öğrenci de bu yörüngeye bağlılıklarının onları kendi değerleri ve davranışları üzerinde daha fazla düşünmeye “zorladığını” takdir etti. Öğrencilerin hepsi grup sürecinde çok olumluydu.

Sekiz katılımcı, güven ve açıklık düzeyi hakkında özel olarak yorum yaptı. Dört öğrenci, hayatlarındaki kritik olaylar hakkında konuşmalarını istediğimiz ilk oturuma başlangıçtaki yüksek güven ve açıklık hissini verdiler. İki öğrenci (küçük n = 4 gruptan) büyüklüğün sürece iletken olduğunu belirtirken, diğer iki öğrenci (grup büyüklüğü n = 7’den) daha küçük bir grup büyüklüğünün isteneceğini belirtti. İki öğrenci de bazı katılımcıların bağlılık eksikliğini (bir kişi bıraktı ve bir kişi düzensiz bir şekilde ortaya çıktı) yorumladı.

Koçların rolüne gelince, tüm öğrenciler olumlu tepki verdi. Özellikle belirtilen maddeler dinleme yeteneği (n = 8), araştırma yeteneği (n = 9) ve algılanan açıklık (n = 3) idi. Dört öğrenci koçların profesyonel ve ilgili olduğunu belirtti. Üç öğrenci, antrenörleri hevesli olarak algıladıklarını bildirmiştir.

Sonuç olarak, gidişatın tasarlandığı şeyi sağladığı görülüyor: benlik ve öteki hakkında daha fazla farkındalık yaratmak. Katılımcı sayısının azlığı ve boylamsal sonuçların ve karşılaştırmalı verilerin eksikliği göz önüne alındığında, elbette sonuçlar başlangıç ​​niteliğindedir. Gelecekte, katılımcıların bu yörüngeye katılımının etkileri hakkında daha sistematik veriler toplamayı ve bunları karşılaştırılabilir girişimlerin sonuçlarıyla karşılaştırmayı umuyoruz.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir