İlke Merkezli Liderler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İlke Merkezli Liderler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

1 Ekim 2021 İlke Merkezli Liderlik ilkeleri Liderlik yönetmek değil yönlendirmektir Postmodern Liderlik İlke Merkezli midir Postmodern liderlik Nedir 0
Amortisman Süresi

Karşılaştırılabilir Girişimler

Bizim yörüngemiz, benzer düşünen diğer girişimlerle nasıl karşılaştırılır? Öğrencilerin disipliner bilgi ve becerilerinin ötesinde gelişimini de hedefleyen iki farklı yaklaşıma bakmayı seçiyoruz. Birleşik Krallık’taki PDP programına ve ABD’deki profesyonel topluluklar fikrine baktık. Her iki proje de karşılaştırılabilir özelliklere sahiptir, ancak kapsam ve yaklaşım bakımından farklılık gösterir.

PDP girişimi, müfredattaki tüm derslerde özellikle yansıtma becerilerini alarak öğrencileri içsel olarak motive olmuş öğreniciler haline getirmeye çalışır. Program “öğrenenler” geliştirir. Profesyonel topluluk programları (ABD), ebeveynleri okula dahil ederek ve aynı zamanda öğrencileri toplumdaki sonraki rolleri konusunda daha bilinçli hale getirerek okul ortamını sosyal çevresine daha fazla yerleştirmeyi amaçlar. Bu program sorumlu vatandaşlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Tablo 7.1, diğer iki programa kıyasla yörüngemizin bir özetini vermektedir.

Tartışma ve Sonuç

Bu bölüm, yönetim eğitiminde kişisel bir ustalık yörüngesini tanımladı. Bu yöneticiler arasında, yönetim eğitiminde sunulan bilgi ve becerilerin kişisel ustalığı geliştirmenin yolları ile tamamlanması gerektiğine dair inancımızı paylaştık. Seçtiğimiz yaklaşım için güçlü hissetmemize rağmen, birkaç soru ortaya çıkabilir: Bu son derece kişisel yörüngelere işletme okulları olarak başlamalı mıyız? Böyle bir programın potansiyel olumsuz yan etkileri nelerdir?

Sorumluluk konusuna gelince: İşletme Okulları olarak öğrencileri bu tür son derece kişisel yörüngelere sokmalı mıyız? Bazıları, İşletme Okullarının esas olarak öğrencilerin bilişsel gelişiminden sorumlu olduğunu söyleyebilir. Ancak, yönetim öğrencileri okuldan daha genç yaşta ayrılmaktadır. İşverenler, öğrencilerin saflığından, sosyal anlayış eksikliğinden şikayet ediyor.

Öğrencilerin mevcut iş hayatının karmaşıklığı ile karşı karşıya kaldıklarında “çöktüğünü” bildiriyorlar. Eğitim kurumlarına, sadece kitaplardan öğrenilemeyecek şekilde, öğrencileri iş dünyasının açmazlarına ve paradokslarına hazırlama görevi düşmektedir. Ayrıca, İşletme Okulları eğitim kurumlarıdır.

Eğitim, insanların gelişimini kolaylaştırmak anlamına gelir (educare = yükseltmek; from: educare = ortaya çıkarmak; educare = liderlik etmek). Bu, bilgi sunmanın ve becerileri geliştirmenin yanı sıra, iş hayatının daha az rasyonel ve öngörülebilir yanlarıyla uğraşırken onlara bir iç pusula sağlayan gelecekteki yöneticilerimizin içsel varlığını ortaya çıkarmaya yardımcı olma sorumluluğumuz olduğu anlamına gelir.

İlke Merkezli Liderlik ilkeleri
Postmodern liderlik Nedir
Liderlik yönetmek değil yönlendirmektir
Postmodern Liderlik İlke Merkezli midir

Potansiyel olumsuz yan etkiler nelerdir? Öğrenciler kendileri hakkında öğrendiklerinden hoşlanmayabilirler. Kursu bırakabilirler ya da daha kötüsü, okulu bırakabilirler.

Bununla birlikte, genç deneyimimizde, öğrenciler ezici bir şekilde hevesli bir şekilde tepki veriyorlar. Belki burada bir kendi kendini seçme yanlılığıyla karşı karşıyayız: yörüngede yer alan öğrenciler zaten kişisel gelişimle ilgileniyorlardı (ancak bu, öğrencilerin uğraşmak zorunda oldukları duygusal derinliği keşfettiklerinde gösterdikleri ilk sürprizle karşılanabilir).

Sonuç olarak, öğrencimizi kişisel liderlik kapasitelerini ve dolayısıyla başkaları üzerindeki olumlu etkilerini geliştirerek iş hayatının karmaşıklığına hazırlayan gerekli bir yolculuğa çıktığımızı düşünüyoruz. Yörüngemizin, öğrencileri özel ve profesyonel olarak daha anlamlı bir hayatın tadını çıkarabilmeleri için kendileri ve başkalarıyla yansıtıcı konuşmalar yapma alışkanlığı geliştirmeye teşvik ettiğini umuyoruz.

Ayrıca, bu bölümün benzer girişimleri başlatmak için meslektaşlarımızın ilgisini çekmesini umuyoruz. Daha sonra kişisel ustalığı geliştirmeye yönelik eğitimsel yaklaşımlar üzerine bir bilgi tabanı oluşturmaya başlayabiliriz.

Araştırmacılar çeşitli kişisel gelişim programlarındaki katılımcıları takip edebilir ve bunların yansıtıcı bir zihniyet özgünlüğü, öz farkındalık, öz düzenleme ve yönetimsel bilgelik geliştirmedeki etkinliklerini araştırabilirler. Bölümümüzün, yönetim eğitimindeki çeşitli kişisel gelişim girişimlerinin ve bunların etkilerinin daha sistematik bir karşılaştırmasını başlatmak için bir ilk adım olmasını umuyoruz.

Lisansüstü İşletme Eğitiminde Yenilikler:

İlke Merkezli Liderler Geliştirmenin Zorluğu

Bazı okuyucular, Enron’daki yolsuzluk skandalının, güçlü ve tartışmalı kapitalist bir ulus ve toplumda güçlü şirket patronlarının açgözlülüğü tarafından teşvik edilen Amerikan işi hakkında bir açıklama olduğuna inanabilir. O değildi. Öyleydi, ama bundan daha fazlasıydı. Enron’da olanlar “Amerikan” işiyle ilgili bir açıklama değildi; işle ilgili bir açıklamaydı. “Amerikan” açgözlülüğü hakkında bir açıklama değildi; açgözlülüğün kendisi hakkında bir açıklamaydı.

Enron’daki olaylar dünyanın herhangi bir yerinde olmuş olabilir. Gerçekten de, İtalya’da Parmalat’ta, İsveç’te ABB’de ve Japonya’da Snow Brands Food’da benzer yolsuzluk skandalları yaşandı. Ve birçok farklı ulus bu ortak sorunu paylaştığı gibi, daha iyi liderler geliştirmek için ortak bir çözümü de paylaşıyorlar.

Karakterli liderler. Prensip sahibi liderler. Dürüstlükle liderler. Kendileri için çalışan ve geçimleri için onlara bağımlı olan insanlara, daha geniş toplumdaki hissedarlara ve paydaşlara sözde hizmetten fazlasını veren liderler.

Birçok kişi, bu sorunu çözmek için tek ihtiyacımız olanın, paydaşları korumak için tasarlanmış daha fazla yasa olduğunu düşünüyor. Ancak düzenleme eksikliği soruna neden olmadı ve daha fazla düzenleme sorunu çözmez. Ayrıca, ilkesiz insanlar her zaman yasaları aşmanın yollarını bulabilirler.

Bu bölüm, seçimlerini yönlendirmek için dış düzenlemelerden daha derin bir şeye dayanan liderler yaratmaya yardımcı olabileceğine inandığımız lisansüstü işletme eğitimi ve gelişimindeki yenilikler hakkındadır. Enron’un ölümü şimdi 6 yaşında olsa da, bu bölümün ana noktasının, dünyamızın umutsuzca daha ilke merkezli liderlere ihtiyaç duyduğunu sonsuza dek vurgulayacaktır.

Enron davası sona erdiğinde, eski Enron yöneticileri Kenneth Lay ve Jeffrey Skilling 29 suçtan suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırıldılar; binlerce insan mali açıdan harap oldu; Enron artık yoktu; ve Lay aniden kalp krizinden öldü. Lay and Skilling’in ilkesiz davranışlarıyla bağlantılı çok ölçülebilir maliyetlerin ötesinde, kamu güveninin daha da büyük açıklanmamış maliyetleri vardır. İnsanlar kurumsal liderliğe olan inancını yitirdiğinde, serbest girişim sisteminin temeli ve amacı baltalanır.

İşletmelerde ve endüstride liderliğin kalitesiyle ilgili endişeler elbette yeni değil. Liderlik gurusu ve eski üniversite başkanı şu anda neredeyse 20 yaşında olan aşağıdaki sözlerini göz önünde bulundurun:

İş dünyası çalkantılı, suları skandallar ve son zamanlardaki bir borsa çöküşüyle ​​çalkalanıyor. Siyaset dünyası karışıklık içinde, teröristlerle yapılan gizli silah anlaşmaları ve uyuşturucu ticareti yapan ve sadece insan hakları kavramını küçümseyen yabancı despotlara verilen tavizlerle sarsılıyor. Toplumumuzun dokusu, kontrolsüz suç ve uyuşturucu trafiği, artan yoksulluk ve cehalet ve olası çözümlere yönelik benzeri görülmemiş sinizm tarafından çözülüyor. Burada görevli kim? Cevap hiç kimse gibi görünüyor.

İşletmelerden ve şirketlerden sorumlu olan kişiler, mutlaka lider olarak adlandırdığımız kişiler değildir. Açıkçası, liderlik yeteneğini geliştirmenin daha iyi yollarını bulmaya ihtiyaç var.

Kısacası, bu bölümün amacı, lisansüstü işletme eğitiminin ilke merkezli liderler geliştirmedeki rolünü incelemektir. İlk olarak, ilke merkezli liderlik ile ne demek istediğimizi ve günümüz dünyasında neden bu kadar önemli olduğunu tartışıyoruz. Ardından, lisansüstü işletme okullarına yönelik son eleştirilerle birlikte lisansüstü işletme eğitimine yönelik geleneksel yaklaşımları tartışacağız.

Daha sonra, liderlik gelişimine odaklanan çeşitli kolej ve üniversitelerde lisansüstü müfredatta yapılan yenilikleri tartışacağız. Son olarak, bu yenilikçi yaklaşımların benimsenmesini zorlaştırabilecek zorlukları ve bu yaklaşımların dünya çapında lisansüstü işletme eğitimi için özel etkilerini ele alıyoruz.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir