Gelişim Düzeyi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Gelişim Düzeyi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

1 Ekim 2021 Gelişim Dönemleri Gelişim nedir Gelişim nedir kısaca Gelişim nedir Makale Gelişim Psikolojisi Gelişim Psikolojisi Ders Notları Gelişim Psikolojisi PDF Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar 0
Yabancı Dil Teknolojileri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

İlke Merkezli Liderlik

Tüm liderler, hatta yozlaşmış olanlar bile, en azından kısmen geniş ilkelere dayalı olarak kararlar almıyor ve hareket etmiyor mu? Evet tabi ki. Ancak bu bölüm, Kant ve Mills’in yazılarında bulunan etik ilkelerle ilgilidir.

İlke merkezli liderlik, (1) liderin ilkelerinin kalitesi ve (2) liderin bu ilkelere göre yaşama inancı temelinde tanımlanmıştır. İlke merkezli liderler, bir dizi ahlaki ilkeye inanırlar ve bu ilkelere bağlı kalırlar ve ardından eylemlerinde ve kararlarında bu ilkelere sadık kalırlar.

Bu tanım, Kohlberg’in (1976) gelenek sonrası kişisel ahlaki gelişim düzeyini yansıtır. İlke merkezli liderler, adil, doğru ve doğru olduğuna inandıkları şeylerle ilgili bir dizi ilke belirlemiş ve benimsemiştir. Bu liderler tipik olarak bireyler ve ortak yarar için endişeyi dengeler. Yapacaklarını söylediklerini yaparlar.

Davranışları ve kararları, bağlam değiştikçe sapmayan bir dizi temel kişisel değere bağlı kalmaya dayanır. Bu liderlik biçimi, Collins’in (2001) Good to Great adlı ünlü kitabında dile getirdiği Seviye 5 liderlik kavramını içerir ve genişletir. Collins’e göre, en etkili liderler, kişisel alçakgönüllülük ve örgütsel başarı için şiddetli kararlılıkla karakterize edilir.

İlke merkezli liderlik, belirleyici bir liderlik anından tek seferlik bir sonuç olarak elde edilmez. Aksine, liderler sayısız bağlam ve karar noktası karşısında ilkelerine bütünlük gösterdikçe zaman içinde geliştirilir. Takipçiler, liderin ilkelerini sürdürürler çünkü lider yalnızca ilkeleri vaaz etmekle kalmaz, aynı zamanda onları yılmaz bir tutarlılıkla yaşar.

İlkelerine göre yaşayan lider örnekleri çoktur. İspanya İç Savaşı sırasında, Milliyetçi lider Albay Moscardo, yüzlerce sivili barındıran ve Milliyetçi güçler için stratejik ve sembolik bir kale görevi gören Toledo Alcazar’ı teslim etmek yerine oğlunu feda etti.

Cumhuriyet askerleri, babasının taleplerini reddetmesi üzerine genci infaz etti. 1990’da Omni dergisi editörü Patrice Adcroft, yayıncı Bob Guccione’nin kapağına bir Motorola telefonunun hologramını koymakta ısrar etmesini protesto etmek için istifa etti. Daha yakın zamanlarda, Whole Foods CEO’su John Mackey, sorumlu bir şekilde avlanan deniz ürünlerinin satışı için katı standartları korumayı taahhüt etti.

Chris (2003) Lowney’nin Heroic Leadership adlı kitabı, ilke merkezli liderlerden oluşan kolektif bir grubu tanımlar. Cizvitlere yaklaşımı ve onların liderlik geliştirme felsefeleri ve uygulamaları, ilke merkezli liderlik hakkındaki düşüncemizi etkiledi. Lowney, Cizvit liderlik yaklaşımını geleneksel liderlik yaklaşımlarından ayıran dört temel varsayım olduğunu ileri sürer.

Onlar:

1. Hepimiz lideriz ve her zaman lider oluyoruz.
2. Liderlik içeriden gelir; ne yaptığımız kadar kim olduğumuzla da ilgilidir.
3. Liderlik, oynadığımız münferit eylemler veya roller değil, bir yaşam biçimidir.
4. Lider olmak, devam eden bir kendini geliştirme sürecidir.

Bu varsayımlardan birkaç sonuç çıkarıyoruz. İlk olarak, her insan ilke merkezli bir lider olma potansiyeline sahiptir. İkincisi, ilke merkezli bir lider olmak ne hızlı ne de formüle dayalı bir süreç değildir. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, ilke merkezli liderlik, strateji ve vizyondan çok kalp ve ruhla ilgilidir.

Gelişim nedir
Gelişim Psikolojisi
Gelişim nedir kısaca
Gelişim nedir Makale
Gelişim Psikolojisi Ders Notları
Gelişim Psikolojisi PDF
Gelişim Dönemleri
Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar

İlke merkezli liderlere duyulan ihtiyaç büyüktür. Şirket yöneticilerine toplumsal güveni yeniden sağlamanın ötesinde, ilkeli liderlik ihtiyacını artıran başka nedenler de var. Liderlik işini daha çalkantılı ve zor hale getiren değişen, daha küreselleşmiş ve ağ bağlantılı dünyayı düşünün.

Ayrıca insanları, organizasyonu ve daha geniş toplumu etkileyen kritik kararlar için daha geniş çıkarımlar vardır. Liderlerin yalnızca daha geniş bir paydaş grubuna dikkat etmesi gerekmiyor, aynı zamanda kamu denetiminin kötü veya etik olmayan kararları hızlı ve küresel bir şekilde ortaya çıkarabileceğini de kabul etmeleri gerekiyor. Bu ortamda etkili bir şekilde liderlik edebilmek için liderlerin kendilerini, kararlarını yönlendiren değerleri ve bu kararların ilgili paydaşlar üzerindeki etkisini anlamaları gerekir.

Örneğin, bir şirketin Vietnam’da bir üretim tesisi kurma kararını düşünün. Yüzeyde bu kararın “bariz nedeninin” maliyet tasarrufu olduğu görünebilir, ancak gerçekten sebep bu muydu? Değerler nasıl bir rol oynar ve değerler karara nasıl rehberlik eder? Karar, öncelikle finansal kaygılara mı yoksa açgözlülüğe mi dayanıyor, yoksa daha çok, umutsuzca işe ihtiyacı olan bir ülkedeki insanlara istihdam sağlamaya mı dayanıyor?

İlkeli bir lider, kendi değerlerini ve bu değerlerin bu kararları nasıl etkilediğini anlar. Liderlik kararları, daha fazla ve daha az kâr, daha fazla ve daha az tanınma, kısa vadeli kazançlar ve uzun vadeli başarı ve bir paydaşın diğerinin ihtiyaçlarına göre değiş tokuş edilmesinden ibarettir.

İlkeli bir lider, “yanlış” kararlar yerine “doğru” kararlar alınmasına yardımcı olmak için kendi değerlerinden yararlanır. Kendini iyi anlayan bir kişi, değerlere dayalı kararlar vermek ve liderlik etmek için daha donanımlıdır. Kurumsal ve diğer alanlardaki ilke merkezli liderlerin niteliği ve niceliğiyle ilgili bu tür endişeler şu soruyu gündeme getiriyor: İşletme okullarının bu sorunu çözmek için ne gibi sorumlulukları var?

Bu eleştiri, dünyanın dört bir yanından insanların son zamanlarda şirket suiistimallerine maruz kalmasına tepki gösterdiği için, lisansüstü işletme programlarına yöneltilen pek çok eleştiriden yalnızca biri. İşletme okullarının uzun süredir sorunun bir parçası olduğunu ve bu nedenle artık çözümün bir parçası olmaları gerektiğini belirtiyoruz.

İlke merkezli liderler geliştirmek, hem eğitim hem de iş organizasyonlarının en iyi çabalarının güçlü bir kombinasyonunu gerektirecek bir zorluktur. Aslında Henry Mintzberg, hem liderlik eğitiminin hem de liderlik pratiğinin “derinden sorunlu olduğunu, ancak hiçbirinin diğerini değiştirmeden değiştirilemeyeceğini” öne sürüyor.

Elbette, bir liderin başarılı olması için değerlerden daha fazlasına ihtiyacı olduğunun farkındayız. Kendini anlama ve iyi etik ilkeler başarıyı garanti etmeyecektir. Bir lider, güçlü iş bilgisine ve bu bilgiyi stratejik yön belirlemek, organizasyonu bu yöne hizalamak ve değişim sürecini yönetmek için uygulayacak yeterliliklere ihtiyaç duyar.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir