Kısıtlama Aracıları  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Kısıtlama Aracıları  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

8 Haziran 2022 Bilgisayar Bağımlılığı Çözümü Tablet bağımlılığı telefon bağımlılığı 0
Maksimum Eşleştirme Algoritması

Evrimsel Stratejiler

Evrimsel stratejiler ile hem müzakereye temel olarak kullanılan veriler hem de veriler üzerinde çalışan algoritma gelişir. Bu yaklaşım daha verimli öğrenmeyi sağlar, ortamın dinamiklerini destekler ve uyarlanabilirdir. Ancak, yalnızca birkaç uygulama denendi ve bunlar yalnızca basit müzakere stratejilerinden oluşuyor.

Genetik algoritmalar, muhtemelen, evrimden, özellikle de doğal seçilim ve varyasyon kavramlarından ilham alan en yaygın tekniklerdir. Temel genetik algoritma, probleme aday çözümlerin “kromozomlara” kodlandığı hipotezinden türetilmiştir.

Kromozomlar, ikili bir dizeye kodlanmış sorunlu elin bir çözümünü veya örneğini temsil eder. Algoritma daha sonra bu ikili dizi üzerinde çalışır. Rastgele oluşturulmuş bir dizi aday çözümle başlar. Aday çözümler kümesi, rastgele bir birler ve sıfırlar dizisi olarak oluşturulur.

Her bir kromozom değerlendirilir ve kromozomun uygunluğu, amaç fonksiyonunun (veya sonucu maksimize etmek istiyorsak faydanın) değeri olabilir. Ebeveyn olacak bireyler seçilerek yeni bir popülasyon oluşturulur. Genetik algoritma yaklaşımının kapsamlı bir açıklaması Goldberg’de bulunabilir.

Evrimsel algoritmaların karar gerektiren durumlara uygulanması konusunda çok büyük miktarda araştırma yapılmıştır. Örnekler arasında koalisyon oyunları, mübadele ekonomileri ve çifte müzayedeler sayılabilir. Bu yaklaşım, çeşitlilik ve doğal seleksiyon kavramından esinlenmiştir.

Akıllı ajanlar, kararları seçmek için sınıflandırıcı sistemler kullanılarak modellenir. Son araştırmalar, çok etmenli sınıflandırıcı sistemlerinin Nash-Markov dengesinin nasıl oynanacağını öğrenebildiğini gösterse de, hesaplama kaynaklarının mevcut sınırlamaları ve “evde yetiştirilen” uygulamaların istikrarsızlığı, stratejilerin doğasını önemli ölçüde kısıtlamaktadır.

Önemli soru, bu çatışmayı hafifletmek ve genetik öğrenmenin sınırsız bir şekilde işlemesi için gereken kaynakları sağlamak için hangi tasarım ve uygulama tekniklerinin kullanılması gerektiğidir. Acentelerin basit oyunları öğrenebilmelerinin elektronik ticaret için faydalı olacağına inanılmaktadır.

Kısıtlama Aracıları

Kısıtlamaya dayalı ajanların potansiyeli hala tam olarak anlaşılmaya ve takdir edilmeye devam etmektedir. Kısıtlamaya dayalı etkenler için olası çerçevelerden biri, Nareyek’te (1998) özetlenmiştir. Bu çerçeve, aracıları dağıtılmış problem çözmeyi basitleştirmenin bir yolu olarak görmektedir. Bir aracının davranışı ve çözümlerin kalitesi, temel alınan eylem görevi planlama sistemine bağlıdır. Bazı kısıtlama planlayıcıları ve kısıtlama memnuniyet sorunları (CSP) ile ilgili son sonuçlar, bu yaklaşımın potansiyel avantajlarını göstermektedir.

Çevreleyen çevrenin yalnızca kısmi bilgisi ile çalışan ajanlar, kısıtlama çözücüleri kullanarak akıl yürütmenin uygulanması için başlıca adaylardır. Aracılar bilgiyi dağıtılmış bir şekilde paylaşabilir ve değiş tokuş edebilirler. Müzakere stratejilerinde kullanılan öneri-düzeltme süreci, kısıtlama memnuniyet problemlerini arama algoritmaları ve buluşsal yöntemlerle eşleştirmeye karşılık gelir.


Teknoloji bağımlılığı çözüm önerileri
Çocuğumu telefon Bağımlılığından nasıl kurtarırım
Çocuğu telefondan vazgeçirmek
Çocuğun telefon bağımlılığı
Tablet bağımlılığı
Bilgisayar Bağımlılığı Çözümü
Ergenlerde internet bağımlılığı tedavisi
Bebeklerde telefon bağımlılığı


Planlama ve çizelgeleme sistemleri, bir aracının planlama etkinliğini desteklemek için kısıt çözücülerin kullanımına izin veren CSP’ler olarak ele alınabilir. Ancak, analitik araçlara benzer şekilde, kısıtlama çözücüler CSP’nin statik modellerini temsil eder. Karar verme sürecinde esneklik elde etmek için, çözücünün bir etmen temel özelliklerini dahil edebilmesi gerekir:

Tepkisel davranış, ajanın yeni bilgileri özümseme ve eylemlerini kısıtlama veya gevşetme yeteneği ile karakterize edilir. Kısıt çözücüler, kısıtlamaların gevşetilmesiyle karşı karşıya kaldıklarında, tüm sorunu yeniden hesaplarlar.

Kısıtlama planlayıcıları ve programlayıcılarındaki gevşeme, neredeyse her zaman azalan kararlılık ve muhtemelen düşük çözüm kalitesi ile sonuçlanır. Gerçek zamanlı hesaplama ve kararlılık ile grafik uygulamalarda son zamanlarda kısıtlama çözücülerin uygulanmasına rağmen, kısıtlama gevşemesi ve uyarlanabilir davranış hala pratik uygulamalar için bazı zorluklar temsil etmektedir.

Bir ajanın rasyonel davranışını ve çevresindeki değişikliklere hızlı tepki vermesini kısıtlama çözücülerle desteklemek zordur. Bazı çizelgeleme sistemleri bu fikri içerir ve müzakereye dayalı planlamayı davranış kurallarıyla genişletir veya değiştirir.

Mevcut kısıtlama çözücülerin çoğu, çözüm arayışını çevrimdışı olarak hesaplar. Bu sorunu ortadan kaldırmaya yönelik bir yaklaşım, herhangi bir zamanda bir algoritma ve kısıtlama hiyerarşilerinin geliştirilmesidir. Bazı CSP’ler, tavlama, tabu arama veya genetik algoritmalar gibi yinelemeli yerel arama teknikleri için uygundur. Uygunluk hakkında ek bilgi Tsang’da bulunabilir.

Geleneksel planlama sistemlerinde zamanın temsili, Allen’ın zamansal ilişkiler modeline dayanmaktadır. Bu temsil, karmaşık zamansal ilişkiler ve taahhüt protokolleri ile çoklu etmen etkileşimi için uygun görünmemektedir. Eşzamanlılık ve belirli bir süre boyunca devam eden olaylarla ilgili sorunlar ortaya çıkar. Sosyal yetenekler, aracılar arasında etkileşim, müzakere, koordinasyon ve/veya işbirliği anlamına gelir.

Bir dil veya etkileşim protokolü tipik olarak bu sosyal becerileri destekler. İşbirliği ve koordinasyonun nihai hedefi, kullanılan dil veya protokolden bağımsız olarak küresel olarak en uygun çözüme ulaşmaktır. İşbirliği hedeflerini dağıtılmış problem çözme stratejileriyle eşlersek ve her aracının özerk bir müzakereci yerine işbirliği yapan bir hesaplama birimi rolünü oynamasına izin verirsek, dağıtılmış kısıtlama tatmin problem çözme stratejilerini uygulamak mümkündür.

Dağıtılmış kısıtlama sorunlarına yönelik çok etmenli çözümler, aracıların yerel özerkliğini, çeşitli müzakere stratejilerini, işbirlikçi problem çözmeyi, çevrimiçi çözüm aramayı ve bir aracının rasyonel davranışı için desteği barındırabilen değiştirilebilir bileşenlere dayalı yeni tasarım çerçeveleri türleri gerektirir.

Aracı tasarımı, mobil aracılardaki eğilimlerin yanı sıra statik aracıları da barındırmalıdır. Mobil aracılar için gereken hafif mimari ve verimli ve esnek bir görüşme stratejisi birbirini dışlayan şeyler değildir.

Asıl mesele, müzakere aracısının kullanılamayacak karmaşık istihbaratla aşırı yüklenmemesini garanti eden bir çerçeve sağlamaktır. Bir aracıyı, barındırma ortamından ihtiyaç duyduğu zekayı “ödünç alma” yeteneğine sahip hafif bir çekirdek olarak görüyoruz.

Eklenti bileşenleri olarak bir veya daha fazla kısıtlama çözücünün kullanıldığı bu bileşen tabanlı çerçevedeki en büyük sorun, kısıtlama tatmin probleminin tanımıyla ilişkili zorluklardan kaynaklanmaktadır. Problemin temsili ya yetersiz ya da aşırı kısıtlı olabilir. Her iki durumda da, temsilci eksik bilgiyle uğraşıyor ve üretilen çözümlerden hangisinin daha sonraki müzakerelerde kullanmak için optimal ve uygun olduğunu belirleyemiyor.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir