Kısmi Uzaktan Eğitim Eğitim – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Kısmi Uzaktan Eğitim Eğitim – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

3 Şubat 2022 Pandemide uzaktan eğitim sorunları YÖK uzaktan eğitim devamsızlık 2021 Yök uzaktan eğitim devamsızlık var mı Yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretime ilişkin Usul ve Esaslar 0
Proje Önlemleri

Analiz Sonuçları

Yeni bir konu ise ek derse gidenlerin tembel olup olmadığıdır. ‘Neden’ unsuruna ilişkin tartışma, diyalogların %75’inden fazlasını kapsıyordu. Ana gerekçe, çoğu forum üyesinin ilk etapta mesajı başlatan kişinin beyanına karşı olmasıdır. Mesajların çoğunda öğrencilerin ek derslere gitme sebepleri verilmiş (tembellik ek ders alma sebebi değildir) ve forum başlığına sıklıkla karşı çıkılmaktadır.

Bu kısa açıklamaya göre, altı askerin tümü (5W1H), farklı puanlarda bile 4 forum başlığında önemli bir rol oynadı. Her konunun farklı hizmetçilerden kendine özgü bir talebi vardır ve bu, altı kişinin hepsinin yararlı bir işleve sahip olduğunu göstermiştir. Ortalama olarak, bu 161 mesaj için yapılan işin en büyük kısmını ‘kim’ (%53) aldı ve en küçüğü ‘ne zaman’ oldu (%12).

En yüksek yüzde çalışan askerler (kimler) muhtemelen herhangi bir kişiye (gerçek bir kişinin adı gibi genel olarak bilinen veya onlar tarafından bilinmeyen) hikayelere atıfta bulunma nedeniyle meydana geldi. Spesifik olarak bu çalışma için, en düşük yüzdede çalışan askerlerin (ne zaman) daha fazla çalışmasını sağlamak nadirdi çünkü pek çok konu bu konuyla ilgili güçlü bir endişeye sahip değil.

Sonuçlar

Web Forumu tartışmaları, bilgi tanımlama çerçevesinden bakıldığında normal sözlü sohbetlerden daha iyi organize edilmiştir, çünkü muhtemelen yüz yüze olmayan konuşmalar arka plan bilgisinin daha açık beyanını gerektirir. Öte yandan, bu tür bilgi aktarımı, forum üyeleri arasındaki çok dostane etkileşimlerden çok etkilenir.

Bir web forumunun sözlü tartışmaya kıyasla büyük bir avantajı, bağlantı bilgisi sağlayabilmesidir. Bu sayede katılımcılar, foruma katılarak geniş bir bilgi havuzundan öğrenebilirler. Bir kütüphaneye gitmeyi veya sözlük sayfalarına başvurmayı gerektirmez. Web forumları aracılığıyla bilginin yayılmasının etkinliğinin değerlendirilmesi, gelecekte bakılması gereken bir noktadır ve heyecan verici bir zorluk olabilir.

Bu yazıda, 5W1H yaklaşımını kullanarak mesajların söylem özelliklerini tanımak için bir anlayış kazandık. Bu, bu makalenin başlığındaki soruya bir cevap sağlamıştır.

Bu yazıda tartışılan konular Malay diline odaklansa da, yine de bir bilgi çıkarma ve analiz sistemi oluşturmanın önemini göstermiştir. Bir sonraki adımımız, Doğal Dil İşleme (NLP) kullanarak bilgi detay analizi ve değerlendirmesini gerçekleştirecek bir aracı geliştirmek olacaktır. Bu temsilci, bilgi derinliklerine göre web forum ortamlarına erişmek için özel olarak geliştirilecektir.


Yök uzaktan eğitim devamsızlık var mı
Yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretime ilişkin Usul ve Esaslar
Uzaktan eğitim makale
YÖK uzaktan eğitim devamsızlık 2021
Türkiye de uzaktan eğitim
Pandemide uzaktan eğitim sorunları
Pandemi sürecinde uzaktan eğitim makale
Üniversite uzaktan eğitim devam zorunluluğu


Bilişim Teknolojileri Yüksek Öğrenim Eğitmenleri için

Kısmi Uzaktan Eğitim Eğitimi

Öğretmenler hızla değişen BT bilgi ve teknolojisine uyum sağlayabilmelidir. Bu gereklilik, bu bilgi ve teknolojinin müfredata aynı oranda dahil edilmesi ihtiyacı ile daha da artmaktadır. Bu makale, BT eğitmenlerinin eğitimi yoluyla bilgi teknolojisinin teknik bilgisinin ve müfredatın güncellenmesi için stratejik bir yaklaşım sunmaktadır.

Bu yaklaşımın, bu eğitimin sonunda olan gençleri eğiterek gelişmekte olan ülkedeki BT eğitimini modernize etmesine yardımcı olması bekleniyor. Bu yaklaşımın ekonomik olarak uygulanabilirliğini sağlamak için yürütülen öğretim yöntemleri, geleneksel yöntemlerle modern uzaktan eğitim tekniklerinin bir kombinasyonuna dayandırılmıştır.

Ekonomik kalkınmayı sürdürmek, gelişmekte olan herhangi bir ülkenin temel kaygılarından biridir. Yıllar önce, emek ve toprak sağlıklı bir ekonominin odak noktalarıydı. Uzun yıllar hakim durumdaydılar, ancak doğal ve enerji kaynakları keşfedildiği için; enerji kaynakları, zengin bir ekonomik sistemin kimliği haline geldi.

Yirminci yüzyıldaki teknolojik gelişme, birçok ulusu bilgi ve enformasyona dayalı bir ekonomik sistem kurmaya yöneltir; dolayısıyla bilgi temelli ekonominin doğuşu. Bilgiye dayalı ekonomi, hem fiziki hem de enerji tabanlı ekonomileri geride bırakmaya başladı. Bu kaymanın nedeni, bilginin bitmeyen bir kaynak olması, buna karşın doğal ve enerji kaynaklarının sınırlı olmasıdır.

Bu makale, Umman’da bilgiye dayalı ekonominin bir temelini oluşturma ve yeni teknolojilerin faydalarını sağlamak için özel sektör ve kamu sektörü ile işbirliğini gerektiren Birleşmiş Milletler Millermiyum Kalkınma Hedeflerine (MDG’ler) ulaşmak için temel bileşenlerin oluşumunu teşvik etme girişimini detaylandırıyor. teknolojileri, özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri.

Bu amaca ulaşmak için, bu projede çalışan ekip, kısmi uzaktan öğretim yaklaşımı kullanarak eğitim için bilgi teknolojisi yüksek öğretim eğitmenlerini hedeflemiştir. Uzaktan eğitim, eğitmen ve öğrencinin zaman veya yer veya her ikisi ile ayrıldığı öğrenme türü olarak tanımlanırken, geleneksel öğrenme, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin aynı odada aynı anda bulunmasını gerektirir.

Uzaktan Eğitim

Uzaktan eğitim sayesinde üniversiteler, bir kursa kaydolmak için daha fazla sayıda öğrenciyi kabul edebilir ve normalde geleneksel öğretim teknikleri için gerekli olacak kaynakların kullanımını optimize edebilir. Uzaktan eğitim, engelli öğrenciler için uygun olabilir. Posta kursu, web tabanlı eğitim veya video ve/veya ses kasetleri gibi farklı uzaktan eğitim türleri vardır.

Uzaktan eğitimin faydaları

Mevcut tüm teknolojiler sayesinde dünyanın her yerindeki insanlar arasında iletişim mümkün olduğundan, uzaktan eğitim etkili bir yaklaşımdır. Uzaktan eğitim nicelik ve nitelik, bütçe tasarrufu, esneklik, kolaylık ve destek açısından faydalı olabilir.

Uzaktan eğitim aynı zamanda öğrencilerin daha organize olmalarına ve sadece öğrenciler için değil öğretmenler için de çok kritik olan uzun ömürlü öğrenmeye katılma yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Uzaktan eğitimin zorlukları

Uzaktan eğitim çekici bir yaklaşım haline gelmesine rağmen, uzaktan eğitim öğrencilerinin düşme oranı geleneksel sınıf öğrencilerine göre daha yüksektir. Bu yüksek düşme oranı, uzaktan eğitim programlarına kayıtlı bazı öğrencilerin motivasyon ve öz disiplin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Ancak, ders materyalleri, ölçeklenebilirlik, sınav izleme ve laboratuvarlar gibi uzaktan eğitim yaklaşımlarının büyümesini etkileyen birçok zorluk var.

BT’nin yaygınlaştırılması için stratejik plan

Bazı istatistiksel sonuçlar, Umman nüfusunda internet kullanımının penetrasyon düzeyinin %10,2 civarında olduğunu göstermiştir. Bu yüzde, Umman halkı arasında internet bilgisi seviyesinin geniş çapta yayılmadığını göstermektedir. Bilgi teknolojisinin toplumun tüm bileşenleri tarafından kullanımında büyük bir genişleme sağlamak için, bu know-how’ı başkalarına aktarmak için nüfusun önde gelen bir kesimini eğitmek için stratejik bir plan belirlendi ve geliştirildi.

Çeşitli özel ve kamu kurumlarının farklı eğitim departmanlarındaki bilgi teknolojisi eğitmenleri, Umman için BT eğitmenleri olarak yetiştirilecek nüfus kesiminin potansiyel üyeleri olarak belirlendi.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir