Küçük İşletme E-Ticareti – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Küçük İşletme E-Ticareti – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

13 Temmuz 2022 En Karlı küçük işletmeler Kosgeb Küçük işletme nedir Küçük işletme fikirleri 0
ERP Sistemlerinin Yaşam Döngüsü – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Küçük İşletme E-Ticareti

İnternetin küçük işletmeler arasında ticari amaçlarla kullanılması, e-ticaret evriminde oldukça erken başlamıştır. Başlangıçta, küçük işletmelerin yenilikçi ve girişimci sahipleri, mesaj ve belge alışverişi için elektronik posta (e-posta) ve dosya aktarım protokolü (FTP) gibi ilkel İnternet araçlarını kullanmaya çalıştılar. İlkel olsa da, o zamanlar iş ihtiyaçlarının çoğunu karşıladı. En son araştırma bulgularından bazılarına göre, e-posta ve belge alışverişi, araçların kendilerinin daha karmaşık hale gelmesine rağmen, bugüne kadar hala en yaygın kullanılan araçlardır.

İnternetin küçük işletmelerde kullanımı ve genel olarak e-ticaret üzerine çok sayıda araştırma yapılmıştır. Daha önceki araştırmaların bir kısmı, küçük işletme e-ticaretinin emekleme döneminde olduğu ve bu bölümün yazıldığı 1990’ların ortalarına kadar uzanabilir ve dünya çapında bu alanda hala makaleler yayınlanmaktadır.

Bulgular çok ve çeşitli olsa da, birkaç önemli nokta var. Esasen, küçük işletmeler arasında e-ticaretin benimsenmesini etkileyen dört grup faktör yaygın olarak bulunmuştur.

(1) Örgütsel faktörler: Büyüklük ve sanayi sektörü gibi demografik faktörlerin benimseme düzeyi üzerinde etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ürünlerin bilgi yoğunluğunun da benimsemeyi etkileyen belirleyici bir faktör olduğu bulundu. Bir ürünün doğasının e-ticaret başarısını mutlaka belirlemediğine dair kanıtlar olsa da, anekdot niteliğindeki kanıtlar, dijital ürünler veya yüksek bilgi yoğunluğuna sahip ürünler sunan küçük işletmelerin e-ticaretten daha fazla fayda sağladığını gösteriyor.

(2) Teknolojik faktörler: Bir kuruluş içinde ve bir kuruluşun tedarik zinciri boyunca BT benimseme düzeyinin, küçük işletmelerin e-ticaret benimsemesindeki başarının iyi tahmin edicileri olduğu öne sürülmüştür. Araştırma, küçük bir firmadaki kilit personelin teknik yeterliliğinin, aynı zamanda
BT’yi benimserken algılanan başarı.

(3) Yönetim faktörleri: BT ve e-ticaretin benimsenmesine ilişkin çalışmalar, yönetimin benimsemeyi kolaylaştırmadaki katılımının önemini defalarca belirlemiştir. Bulgular, genel olarak, yönetimin proaktif tutum ve eylemlerinin yanı sıra e-ticarete yönelik stratejilerinin yenilikçiliğinin başarıya yol açtığına işaret ediyor. Küçük bir işletme söz konusu olduğunda, sahibinin veya direktörün baskın rolü, yönetimin genellikle e-ticaret başarısının belirleyici faktörü olduğu anlamına gelir.

(4) İş sektörü faktörleri: BT’nin benimsenme düzeyi ve küçük bir işletmenin endüstri sektöründeki firmalar arası faaliyetler için BT kullanma beklentisinin de e-ticaretin benimsenme düzeyini ve kapsamını etkilediği görülüyor.

Elektronik veri değişiminin (EDI) benimsenmesinden öğrenilecek bir ders varsa, o da küçük işletmelerin genellikle EDI gibi organizasyonlar arası teknolojileri benimsemek için tedarik zinciri boyunca daha güçlü iş ortaklarının etkisi altında olduğudur. Benzer örüntüler, e-ticareti benimseme vakalarında gözlemlenmiştir.

İyi bahsedilen işletmeden tüketiciye (B2C) ve işletmeden işletmeye (B2B) e-ticaret kurulumunun yanı sıra, İnternet ayrıca küçük işletmelerin e-kümeler olarak bilinen işletme ağları oluşturmasını sağlar.

EDI’nin benimsenmesi sırasında büyük bir organizasyonu ve bir dizi küçük işletmeyi içeren ağ bağlantılı organizasyonların geleneksel “merkezi ve bağlı birimleri” topolojisi ile karşılaştırıldığında, İnternet e-kümelerin oluşumunu görmektedir. Küçük işletmelerin iş kümeleri oluşturduğu bilinmektedir: iş avantajları için birlikte çalışan bir grup firma. Bu olgu hem Doğu’da, hem Batı’da hem de tüm dünyada gözlemlenmiştir.

Brown ve Lockett (2001) küçük işletmelerin e-ticaret teknolojilerini kullanarak bu tür kümeleri nasıl güçlendirdiğini vurguladı. Oluşturulan e-kümeler, tüm kümenin çevikliğini daha da artırmak için hem grubun sinerjisinden hem de teknolojik avantajlardan yararlanabilir.

Hükümetler ayrıca endüstrilerin, özellikle de temel ürünleri dijital nitelikte olan endüstrilerin e-kümelenmeden nasıl yararlanabileceğini araştırmaya heveslidir. E-kümelenmeler, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) yüzdesi yüksek olan ülkeler için kilit bir ekonomik itici güç olacaktır. Bu tür kümeler içindeki KOBİ’ler arasındaki üretkenlik ve operasyonel verimlilik, bilgi alışverişi ekonomisi yoluyla geliştirilebilir.


En Karlı küçük işletmeler
Küçük işletme fikirleri
Kosgeb Küçük işletme nedir
Küçük işletmelere örnek
KOSGEB Mikro işletme desteği
KOSGEB mikro işletme kredisi başvurusu
Küçük İŞLETME NEDİR
Küçük işletme kaç kişiden oluşur


Rekabet Avantajından Gerekliliğe

Daha fazla küçük işletme, ticari faaliyetlerini desteklemek için İnternet’i kullandığından, bu artık bir seçenek değil, rekabet gücü için bir anahtardır. E-ticareti benimsemiş tedarikçileri ve/veya müşterileri olan küçük işletmeler için internet teknolojilerini kullanarak etkileşimde bulunamamak rekabet açısından bir dezavantajdır. Bu nedenle, küçük işletmeler e-ticarete hazır olmayı veya gelecekte kaybetme riskini almayı bekliyorlar. E-ticaret yazılımı ve hizmetleri olgunlaştıkça ve uygun fiyatlı hale geldikçe, yaygın olarak benimsenmesi bekleniyor.

Parçalardan Kümelere

Birkaç yıldır, e-ticaretin benimsenmesi parçalı bir süreç oldu, yani bireysel küçük işletmeler bir Web varlığı oluşturmaya veya sistemlerine e-ticaret yazılımı yüklemeye çalıştı. Uygulama hizmeti sağlayıcıları, B2B pazar yerleri ve endüstri çapında platformlar gibi çabalar olgunlaştıkça, küçük işletmeler bir tedarik ağının parçası, B2B pazarının bir üyesi oluyor veya büyük bir organizasyonun faaliyetlerine sıkı bir şekilde entegre oluyor. ekstranet. Sonuç olarak, küçük işletmeler, ticari faaliyetlerin doğasını ve akışlarını yansıtan bir veya daha fazla e-kümelenmenin parçası olacaklardır.

Kağıt Tabanlıdan Kağıtsıza

Kağıtsız ofisle ilgili klişeler on yılı aşkın bir süredir ortalıkta dolaşırken, B2C, B2B ve B2G (işletmeden devlete [veya kamu kuruluşlarına]) faaliyetleri giderek daha popüler hale geldiğinde bu gerçeğe daha yakın hale geliyor.

Bazı ülkelerde, vergi değerlendirmeleri gibi bilgilerin sunulması artık bir e-devlet kurulumunun parçası olarak gerçekleştirilmektedir. Küçük işletmeler, sadece diğer işletmelerle değil, aynı zamanda devlet ve kamu kuruluşlarıyla da internet üzerinden ticari işlem yapma baskısı altındadır.

Sürüşten Sürüşe

1990’larda birçok küçük işletme, bazen istemeyerek de olsa e-ticareti benimsemeye yönlendirildi. Bunun nedeni, ilgili teknik ve iş konularını ele alacak bilgi ve insan kaynağı eksikliği olabilir.

Teknolojiler, hazır teknik uzmanlarla birlikte daha kullanıcı dostu ve uygun fiyatlı hale geldikçe, bir tür e-ticaret uygulamalarının ve/veya sistemlerinin benimsenmesi çarpıcı biçimde arttı. Bir kullanıcının bakış açısından e-ticaret sistemlerinin karmaşıklığı, ofis yazılımlarından çok da farklı değildir. En önemlisi, e-ticaret stratejisi bir başkasının gündemi değil, küçük firmanın itici çözümü olmalıdır.

Sonuç

E-ticareti benimseyen ve kullanan küçük işletmelerin yüzdesi her yıl artmaktadır. Eskiden BT’yi benimsemekte yavaş olan küçük işletmeler, artık ticari faaliyetleri için e-ticareti ya takip ediyor ya da aktif olarak kullanıyor. Bunun pek çok nedeni vardır, ancak kullanımı kolay ve uygun maliyetli çözümlerin mevcudiyeti, daha düşük giriş engelleri ve iş ortaklarından gelen itici güçler, temel etkileyen faktörlerdir.

Küçük işletmelere artık operasyonlarını düzene sokmak ve rekabetçi kalmak için e-ticareti benimsemek dışında çok az seçenek kaldı. Ticari faaliyetler ve işlemler giderek daha fazla İnternet üzerinden yürütüldüğünden, kaynakları kısıtlı olan küçük işletmeler, e-ticaretin artık nokta-com döneminin ilk günlerinde olduğu gibi sorunun bir parçası olmaktan ziyade çözümlerinin bir parçası olduğunu göreceklerdir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir