Küçük İşletmelerde BT  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Küçük İşletmelerde BT  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

23 Ağustos 2022 bilge bt Bilgi BT BT departmanı iletişim Bt hizmetleri Nedir 0
Çoklu Depolu Araç Yönlendirme

Küçük İşletmelerde BT 

Bu yazımızda, küçük işletme sahipleri ve yöneticilerinin işletmelerinde bilgi teknolojisi ve İnternet teknolojilerini kullanma biçimleriyle ilgili olarak karşılaştıkları temel sorunları ve zorlukları incelemektedir.

Makalenin ilk bölümü bu konulara odaklanmaktadır. “Zorluklar” bölümü, küçük işletme araştırmacılarının küçük işletmelerde BT kullanımının nasıl geliştirilebileceğine ilişkin tavsiyelerinde hedefledikleri bazı alanları incelemektedir. Bunlar, küçük işletmelerin genellikle ihmal ettiği veya daha da kötüsü hakkında hiçbir şey bilmediği alanlardır.

Konular

Bu bölüm, küçük işletmelerde BT kullanımını araştırmaya çalışırken araştırmacıların karşılaştığı bazı sorunlara bakmaktadır. Kullanılan çeşitli küçük işletme tanımlarından bazılarına bakarak başlar. Ardından, BT’nin küçük işletmeler tarafından başarılı bir şekilde kullanılmasının önündeki engeller incelenerek, BT’nin başarılı kullanımına yol açan faktörler ortaya çıkar.

Küçük İşletme Nedir?

Küçük işletmelerde BT kullanımını incelerken, “küçük işletmeyi” tanımlamak için kullanılan tanımların çeşitliliği en azından söylemek gerekirse ilginçtir. Bu aralık, araştırmacıların farklı küçük işletme çalışmalarını “eşleştirmesini” son derece zorlaştırabilir. Bilgi Kaynakları Yönetimi Derneği Küçük İşletmeler ve Bilgi Teknolojileri Özel Araştırma Kümesi’nin dünya çapındaki üyeleri tarafından 2003 yılında yapılan bir araştırma şunları buldu:

• “Küçük işletme” tanımları 20’den az (Avustralya), 50’den (Avrupa) ve 100’den (Kuzey Amerika) çalışandan (yıllık ciro ve varlık düzeylerine ilişkin gereksinimleri içeren bazı tanımlarla) değişiyordu.
• “Mikro iş” tanımları 5’ten az çalışandan 10’dan az çalışana kadar değişmektedir.
• 200, 250 ve 500 çalışana kadar “orta” iş tanımları!

Küçük ve orta ölçekli işletmeleri temsil etmek için kullanılan yaygın bir kısaltma “KOBİ”dir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler arasındaki büyük farklar göz önüne alındığında, terimin herhangi bir faydası olup olmadığı konusunda oldukça fazla tartışma vardı.

Yine de, yanıt veren üyelerin yarısı, terim için hala bir kullanım olduğunu hissetti. Pollard ve Hayne, 50, 100, 200, 250 veya 500 gibi küçük bir işletme için çalışan üst sınırını belirleyen bir dizi çalışma belirlediler!

İşletme Büyüklüğü Önemlidir!

İşletmenin büyüklüğünü dikkate almak neden bu kadar önemlidir? Bir dizi çalışma, bir işletmenin büyüklüğü ile BT’yi benimseme düzeyi arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Bir işletmenin büyüklüğü ile BT’nin başarılı kullanımına yol açabilecek farklı özellikleri arasında da bir ilişki vardır. Bu nedenle, daha büyük işletmelerde geleneksel “MIS” e dayalı araştırma bulguları, küçük işletmelere doğrudan uygulanabilir olmayabilir.

Engeller ve Başarı Faktörleri

Küçük işletme ve bilgi teknolojisi alanındaki literatür, küçük işletmelerde BT’nin başarılı bir şekilde uygulanmasının önündeki oldukça kabul görmüş bir “engeller” listesiyle doludur. Bu engeller tipik olarak şunları içerir:

BT maliyeti

• BT’nin uygulanmasına ve bakımına ayrılacak zaman eksikliği
• Yararlı, tarafsız tavsiye bulma zorluğu ile birlikte BT bilgisi eksikliği
• Harici danışmanların ve satıcıların kullanılmaması
• Kısa vadeli yönetim perspektifleri
• BT’nin sağlayabileceği faydaların ve bu faydaların nasıl ölçüleceğinin anlaşılmaması
• Resmi planlama veya kontrol prosedürleri eksikliği

Küçük işletmelerin (özellikle yenilikçi olanların) sahip olduğu bir avantaj, esnek olmalarıdır. İş ilişkilerini koruyabilirler, operasyonlara “kişisel bir dokunuş” getirebilirler, niş pazarlara hitap edebilirler ve küçük sermaye gereksinimleri vardır. Sürekli baskı altında olmaları da onları ticari faaliyetlerinde yaratıcı ve yenilikçi olmaya teşvik edebilir.

BT’nin başarılı kullanımının önündeki bazı engelleri belirledikten sonra, literatürde listelenen ve küçük işletmelerde BT’nin başarılı bir şekilde uygulanması için daha büyük bir şansa işaret eden oldukça yaygın bir faktör listesi de vardır.


bilge bt
Bilgi BT
BTK Akademi
Bt hizmetleri Nedir
BİLİŞİM NOTLARI
Bilge BT oyunları
BT departmanı iletişim


Bu faktörlerden bazıları şunlardır:

• BT’nin uygulanmasına mal sahibi/yöneticilerin katılımı
• Geliştirme ve kurulumda kullanıcıların (çalışanların) katılımı
• Kullanıcıların eğitimi
• Bilgisayarlaştırma için seçilen uygulamaların seçimi
• Uygulamaları kurarken disiplinli planlama metodolojilerinin kullanılması
• Çalıştırılmakta olan analitik/stratejik (işlemlere karşı) uygulamaların sayısı
• Kuruluş içindeki BT uzmanlığı düzeyi
• Dış çevrenin rolü (özellikle danışmanlar ve satıcılar)

Bu listeyi (ve daha önce sıralanan engelleri) tanıtmanın ardındaki fikir, bu konuların ve diğer konuların bazıları tartışılırken, aşağıdaki bölümlerde bu noktaların tekrar tekrar gündeme getirildiğini göreceksiniz.

Sahip/Yöneticilerin Rolü

Önceki bölümde tanımlanan küçük işletmelerde BT’nin başarılı bir şekilde kullanılmasına yol açan kilit faktörlerden biri, küçük işletme sahiplerinin/yöneticilerinin BT uygulamasına dahil edilmesiydi.

Küçük işletmelerdeki yöneticilerin BT’yi etkili bir şekilde nasıl kullanacaklarını bilme veya BT’deki en son trendlere ayak uydurma olasılığının büyük işletmelerdeki meslektaşlarına göre daha düşük olduğunu gösteren bazı kanıtlar var.

Igbaria, yönetim desteğinin BT’nin kabulünü teşvik edebileceği görüşünü desteklemek için bir dizi referanstan alıntı yapıyor. Yönetim desteğinin, küçük işletmelerde algılanan kullanım kolaylığını ve BT’nin algılanan faydasını olumlu yönde etkilediğini bulmuşlardır.

Uygulamalar

Bu günlerde, çoğu ülkedeki küçük işletmelerin büyük çoğunluğunda bilgisayar var. Bilgisayar kullanan küçük işletmeler, bilgisayarları çoğunlukla idari ve operasyonel amaçlarla (muhasebe, bütçeleme, bordro, envanter kontrolü ve benzeri) kullanırlar.

Küçük işletmeler tarafından kullanılan yazılımların çoğu “kullanıma hazır” olarak satın alınır, ancak belirli (özel) ihtiyaçları olan küçük işletmelerin özelleştirilmiş yazılımlara yatırım yapmaya hazır olduğunu gösteren bazı kanıtlar da vardır.

Literatür ayrıca bazı küçük işletmelerin BT’nin rekabet avantajı elde etmek için kullanılabileceğini fark etmeye başladığını da öne sürüyor.

Konum

Küçük işletmelerde BT kullanımı düşünüldüğünde konum neden önemlidir? Buna verilecek en önemli cevap, kaynaklar ve mesafenin birleşimidir. Kaynaklardan ne kadar uzaklaşırsanız, o kadar uzun sürer ve onları elde etmenin maliyeti o kadar artar. Bu, özellikle donanım ve yazılım satın alımları, eğitim ve destek ile ilgili de olabilir.

Konumu incelemenin bir başka nedeni de kültürdür. Bazı ülkeler ve hatta ülkelerdeki farklı bölgeler, kendi geleneklerine ve kendi yerleşik yöntemlerine sahiptir. Bu, küçük işletmelerin davranışlarını ve BT’yi kullanma biçimlerini de etkileyebilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir