BT’nin Faydalarından Yararlanmak – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

BT’nin Faydalarından Yararlanmak – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

25 Ağustos 2022 Bilgi teknolojilerinin iş dünyasındaki Etkileri Bilişim teknolojilerinin zararları Teknolojinin zararları ve yararları 0
Çeşitli Yönetim Stratejileri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

BT’nin Faydalarından Yararlanmak

Küçük işletmelerde BT’nin başarılı bir şekilde kullanılmasının önündeki bir diğer engel, BT’nin sağlayabileceği faydaların ve bu faydaların nasıl ölçüleceğinin anlaşılmamasıdır. BT başarı düzeyini belirlemek için kullanılan en yaygın yol, bilgi teknolojisi ile küçük işletme kullanıcı memnuniyetini ölçmektir. Bu tür kullanıcı memnuniyeti ölçütlerinin, kullanıcı beklentileriyle bağlantılı önemli bir sorunu vardır.

Örneğin, BT’nin sağlayabileceği stratejik faydaları anlayan bir sahip/yönetici, basit bir işlemsel sistemden, bu stratejik faydaların farkında olmayan bir sahip/yöneticiye göre daha az tatmin olabilir. Bu, benzer şekilde çalışan sistemleri gözden geçiriyor olmaları ihtimaline rağmen böyledir. Yine sorun, BT’nin sağlayabileceği avantajlar hakkında uygun bilgi eksikliğine dayanıyor.

Eğitim

BT bilgisi eksikliği veya BT’nin faydalarının anlaşılmaması ile ilgili faktörler, bu makalede zaten birkaç kez belirtilmiştir. BT’de uygun eğitim, küçük işletmelerde BT’nin başarılı kullanımına yol açan faktörlerden biri olarak daha önce belirtilmişti.

Igbaria, kullanıcıların diğer kullanıcılardan veya firma içindeki BT uzmanlarından aldığı eğitim miktarının sistemin algılanan kullanışlılığı üzerinde bir etkisi olduğunu buldu.

Dış eğitim, bilgisayar becerilerini geliştirebileceğini ve BT’nin kabul edilmesinin önündeki “olumsuz tutum” engellerini azaltabileceğini teorize ettikleri BT’nin algılanan kullanım kolaylığı üzerinde olumlu bir etkiye sahipti. Eğitim eksikliği, kullanıcının hayal kırıklığına uğramasına neden oldu.

Dış Bilgi

Küçük işletme yöneticileri, büyük işletmelerdeki meslektaşlarına göre çevrelerinde daha fazla belirsizlik algılarlar. Dış bilgilerin etkin yönetimi, hissettikleri belirsizlik düzeyini azaltmalarına yardımcı olabilir.

Satıcılar ve Danışmanlar

Çoğu durumda, küçük işletmeler, dahili BT uzmanlığı eksikliği nedeniyle satıcıların ve/veya danışmanların BT uzmanlığına güvenmek zorundadır. Igbaria, teknik destek, eğitim ve uyumlu bir çalışma ilişkisi gibi satıcılar ve/veya danışmanlar tarafından sağlanan iyi bir dış desteğin küçük işletmelerde BT hatası riskini azaltabileceğini bulmuştur.

Bununla birlikte, satıcıların ve danışmanların küçük ve orta ölçekli işletme pazarını anlamadıkları ve onlar tarafından sağlanan destek düzeyinin yalnızca yeterli veya yetersiz olduğu yönünde bir görüş vardır. Satıcıların ve/veya danışmanların dikkatli seçimi hayati önem taşır.

Devlet desteği

Dünya çapındaki hükümetler, küçük işletme topluluğunun önemini anlamaya başlıyor. Gelişmekte olan ülkelerde hükümetin rolüne bu makalede daha önce değinilmiştir. BT, iyileştirilmiş bilgi programları, artan eğitim olanakları ve teknoloji desteği hibeleri ve ödülleri yoluyla artan devlet kaynaklarına konu olan alanlardan biridir.


Teknolojinin zararları
Teknolojinin yararları
Teknolojinin zararları ve yararları
Teknolojinin yararları 5 madde
Bilgi teknolojilerinin iş dünyasındaki Etkileri
Teknolojinin yararları maddeler halinde
Bilişim teknolojilerinin zararları
Bilişim teknolojilerinin sosyal ve Kültürel etkileri


İnternet ve Elektronik Ticaret

Hiç şüphe yok ki, hızla artan sayıda küçük işletme interneti kullanıyor. Gallagher, İnternet kullanım düzeyinin tarihteki diğer tüm teknolojilerden daha hızlı büyüdüğünü iddia ediyor! Bu büyümenin düzeyi öyledir ki, bu kitabın neredeyse yarısı, küçük işletmelerde İnternet veya e-ticaret kullanımını ele alan bölümlere ayrılmıştır.

Pek çok küçük işletme, ister bir Web sitesinin geliştirilmesi yoluyla ister e-postanın kullanılması yoluyla olsun, İnternet’te varlık gösteriyor. Küçük işletmelerde İnternet teknolojilerinin iki temel kullanımı, iletişim için e-posta kullanımı ve bilgi toplamak için İnternet’tir.

Proaktif küçük işletmelerin bir Web sitesine sahip olmaları muhtemeldi ve bunu şu şekilde gördüler:

• Promosyon ve reklam karmasının önemli bir parçası,
• Müşterilere iş ve ürün bilgisi sağlamanın bir yolu ve
• Bir sipariş ve ödeme aracı geliştirmek için bir temel

Zaman geçtikçe, hükümetler küçük işletmelerin ekonomileri için öneminin giderek daha fazla farkına varıyor ve destekleri için daha fazla kaynak sağlıyor. Bu, küçük işletmeler tarafından BT kullanımında doğrudan veya dolaylı olarak iyileştirmelerle sonuçlanan küçük işletmeler için çeşitli destek programlarıyla sonuçlandı. Bu eğilimin devam edeceği tahmin edilmektedir.

Ayrıca araştırma topluluğu tarafından küçük işletmeler tarafından BT’nin verimli ve etkin kullanımının önemi konusunda artan bir farkındalık vardır. Bu alanda yürütülen araştırmaların sayısı artmaya devam ediyor, bu da yalnızca daha fazla anlayışa yol açabilir.

Küçük İşletmelerde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımına İlişkin Bilgi Kaynakları Yönetimi Derneği Özel Araştırma Kümesi gibi gruplar, yürütülen artan araştırmayı yansıtmaktadır.

Bu yazımız, küçük işletmelerde BT kullanımıyla ilgili bir dizi sorunu ortaya koydu. Küçük işletme araştırmasına bakarken, araştırmacının “küçük” ile ilgili görüşünün gerçekte ne olduğunu belirlemek önemlidir.

Bu, çalışmalar arasında uygun karşılaştırmaların yapılabilmesi içindir. Küçük işletmeler için BT kullanımına ilişkin engeller, fırsatlar, uygulamalar ve başarı faktörleri literatürde ortak alanlar olarak belirlenmiştir. Sahip/yöneticilerin önemi, işletmenin konumu ve endüstri katılımı tartışılan diğer konulardı.

Küçük işletmelerin karşılaştığı bir dizi zorluk da belirlendi. Planlama ihtiyacı, başarıyı ölçebilmek, etkili eğitim verebilmek ve önemli dış bilgi kaynaklarına erişime sahip olmak tartışıldı. Son olarak, e-ticaret ve internetin küçük işletmeler üzerindeki etkisi tanıtıldı.

İşte konumuzla ilgili bazı tanımlar:

  • Orta Ölçekli İşletme: Bu terim, küçük sayılamayacak kadar büyük, büyük sayılamayacak kadar küçük işletmeleri tanımlamak için kullanılır. Bu biraz muğlak açıklama, orta ölçekli işletmelerin değişen tanımları ile örtüşmektedir. BT kullanımı ile ilgili olarak, orta ölçekli işletmeler genellikle daha büyük işletmelerin özelliklerini küçük işletmelerden daha fazla sergiler.
  • Mikro İşletme: Bu terim çok küçük işletmeleri tanımlamak için kullanılır. Bunların çoğu aile şirketi olarak faaliyet göstermektedir. İşletmelerin çoğunluğunu oluştururlar.
  • Sahip/Yönetici: Çoğu küçük işletmede, işletme sahibi/yönetici, işletmenin arkasındaki itici güçtür ve bu nedenle BT aracılığıyla veya çevresinde meydana gelen işletmedeki değişimin katalizörü olabilir. Bazı küçük işletmelerde sahip ve yönetici pozisyonları ayrılmıştır.
  • Küçük İşletme: Küçük işletme, çalışan sayısı, yıllık ciro ve/veya varlıklar ile ölçülebilir. Genellikle 20, 50 veya 100’e kadar çalışanı olan işletmeleri temsil eder (incelenen bölgeye bağlı olarak). Bu terim mikro işletmeleri kapsar.
  • KOBİ: Bu kısaltma, küçük ve orta ölçekli işletmeleri toplu bir grup olarak ifade etmek için kullanılır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir