Küresel Erişim – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Küresel Erişim – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

4 Aralık 2021 Ekonomik Küreselleşme nedir Küresel devlet Nedir KÜRESELLEŞME Makale Küreselleşme Nedir Sosyoloji Küreselleşmenin ekonomik Etkileri Küreselleşmenin nedenleri 0
Ekosistemler ve Karmaşıklık – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Küresel Erişim

Küresel erişime ve binlerce çalışana sahip işletmeler, modülerlik kavramını eğitim maliyetlerini düzene sokmanın ve çalışan bilgilerini güncel tutmanın etkili bir yolunu görerek öğrenme nesnelerini erkenden araştırmaya başladı. Bu araştırmalardan, öğrenme nesnesi kavramının birkaç yeni çeşidi ortaya çıktı. 1998’de Cisco, küresel eğitim sisteminin maliyetlerini kontrol etmek için bir girişim başlattı.

Bir Cisco teknik incelemesi (“Yeniden Kullanılabilir Öğrenme Nesnesi Stratejisi”), yüksek eğitim maliyetleri olan küresel işletmeler için alanı net bir şekilde tanımlar. Şirketin motivasyonu maliyet kontrolüydü: “Eğitim departmanları, yeniden kullanılabilir içerik parçalarının kurs geliştirme ve sunmada verimliliği nasıl artırabileceğini ve böylece maliyetleri nasıl düşürebileceğini anlayan ilk gruplar arasındaydı”. Çalışması önemlidir, çünkü Cisco, kurumlar uzaktan eğitim pazarına girerken yüksek öğrenimi etkileyebilecek bir içerik geliştirme ve dağıtım sisteminin ana hatlarını çizmiştir.

İşletmeler kurumsal üniversiteler yaratmaya başladıkça, isteğe bağlı öğrenmeyi öneren “atıştırmalık” metaforu ortaya çıktı. Dell Üniversitesi başkan yardımcısı John Cone tarafından tanımlandığı gibi, isteğe bağlı, ihtiyacın fark edilmesinden sonraki on dakika içinde gerçekleşen beş ila on dakikalık bir etkinlik olarak tanımlanan bir öğrenme etkinliğine atıfta bulunur. Gerekli bilgiler sağlanır: tam zamanında, yeteri kadar, tam size göre. Öğrenme nesnelerini kullanmak için, yerleştirilebilmeleri, sıralanabilmeleri ve öğrenciye iletilebilmeleri için saklanmaları gerekir.

Bilgi bir öğrenme yönetim sistemi içinde mevcutsa, öğrenme nesneleri bu özelleştirilmiş, öğrenci odaklı içeriği daha verimli bir şekilde sağlayabilir. Bu tür sistemler, öğrenme stili ve önceki bilgiler gibi faktörleri belirlemek için öncelikle öğrenenlerin profilini çıkarmak için güçlü veri tabanları kullanır. Sofistike bir LMS daha sonra öğrenciye öğrenme birimleri, öğretim modülleri veya önceki bilgilerle iyi bir şekilde bütünleşen kurslar sunacaktır.

Yerleşik değerlendirmeler, öğrencinin ilerlemesini takip edecek ve daha sonra öğrenme materyaline yeniden girişini kolaylaştıracaktır. Öğrenci, istenen modül beşe ulaşmak için dört modülü tekrarlamak zorunda kalmayacak. Öğrenme nesnelerinin bu şekilde çalışması ve eğitimi etkilemede başarılı olması için bu sistemlerin LEGO’nun ticari başarısını belirleyen dört kriteri karşılaması gerekir: taşınabilirlik, dayanıklılık, yeniden kullanılabilirlik ve ölçeklenebilirlik.

● Taşınabilirlik: Öğrenme nesneleri, bilgisayar platformları ve çeşitli satıcıların LMS ürünleri arasında çalışır.

Dayanıklılık: Öğrenme nesnesi, öngörülemeyen bir şekilde değişen ve kaybolan birçok web kaynağının aksine, kararlıdır ve zaman içinde kullanılabilir.

Yeniden Kullanılabilirlik: Maliyet tasarrufu, maliyetli ancak etkili bir öğe birden fazla bağlamda yeniden kullanılabildiğinde elde edilir. Birçok bağlamda kullanılmak üzere, bir öğrenme nesnesi, hızlı bir şekilde yerleştirilebilmesi ve diğer öğrenme nesneleri ile birleştirilebilmesi için doğru bir şekilde etiketlenmelidir.


Ekonomik Küreselleşme nedir
Küresel devlet Nedir
Küreselleşmenin nedenleri
KÜRESELLEŞME Makale
Küreselleşmeye örnek
Küreselleşme Nedir Sosyoloji
Küreselleşme nedir pdf
Küreselleşmenin ekonomik Etkileri


Bir öğrenme nesnesi ne kadar küçükse, o kadar sık ​​kullanılabilir, ancak küçük veya ayrıntılı öğrenme nesnelerini etiketlemek maliyetlidir. Bu nedenle, kursları yeniden kullanılabilir parçalara bölmek isteyen sistem ve kurum tasarımcıları bir değiş tokuşla karşı karşıyadır.

Ölçeklenebilirlik: Öğrenen kuruluşların küresel bir ağda bulunan dijital kaynaklardan yararlanabilmesi için, dijital havuzların uluslararası kabul görmüş standartlar aracılığıyla akıllı bir şekilde bağlanması gerekir. Büyük miktarda dijital kaynağı barındırma ve kullanıma sunma konusu, küçük yerel öğrenme nesneleri girişimlerinin dünya çapındaki öğrenme ortamının bir parçası haline gelebileceği şekilde belirlenmelidir.

Bilgi çağında öğretim tasarımının ve sunumunun temel bir bileşeni olarak öğrenme nesnelerinin kabulü, soruları gündeme getirmektedir. Öğrenme nesnelerinin, destekleyicilerinin öngördüğü şekilde eğitimi etkilemeden önce belirli teknik sorunların çözülmesi gerekir.

Bu sorunlar şunları içerir:

● Her öğrenme hedefi için kalite güvencesi
● Verimli ve etkili aramalar elde etmek için öğrenme nesnelerinin etiketlenmesi
● Öğrenme nesnelerinin bilgisayar platformları ve ders yönetim sistemleri arasında taşınabilirliği
● Tüm bu kaynakları kimin veya hangi kurum veya hükümetin barındıracağını ve/veya depolayacağını belirlemek için barındırma
● Bireysel veya kurumsal içerik oluşturucular için fikri telif hakkı ve tazminat

Ayrıca, birçok öğrenme nesnesi metne dayalı olmadığı için (örneğin, sayısallaştırılmış slaytlar, animasyonlar, video klipler), öğrenme nesnelerini bir dijital kitaplık içinde bulmak, meta verilerin yardımı olmadan göz korkutucu bir görev olabilir. Meta veriler, kaynağın yazarı, başlığı ve yayın tarihi gibi bir kaynağı daha sonra keşfedilmek üzere dizine eklemek için kullanılan kaynak tanımlayıcılardır.

Bu bilgi, bir kütüphanedeki kitapları kataloglamak için kullanılana benzer. Herhangi bir önlemle, standart bir öğrenme nesnesi meta veri tanımlayıcıları setinin oluşturulmasında, öğrenme nesneleri etrafında öğretim teorileri geliştirmek için harcanan kaynaktan daha fazla kaynak harcanmıştır.

Öğrenme Stilleri

Öğrenme stilleri, insanların bilgiyi alma, işleme ve anlamanın çeşitli yollarıdır. Eğitim teknolojileri, bir eğitmenin çeşitli öğrenme stillerine hitap eden öğretim stratejileri tasarlama ve uygulama becerisini artırır. Araştırmacılar genellikle görsel, işitsel ve dokunsal-kinestetik öğrenenler arasında ayrım yapar.

Görsel öğrenenler en iyi şekilde görerek öğrenirler ve çizimlere ve diyagramlara iyi tepki verirler; Öğrenciler işitsel öğrenicilerin dinlemeyi tercih ettiğini ve dersleri ve tartışmayı tercih ettiğini düşünürken, hareket ve dokunmayla uyarılan dokunsal-kinestetik öğrenenler bir konuyu veya durumu aktif olarak keşfetmede başarılı olurlar.

Web tabanlı teknolojiler multimedya kullanımını kolaylaştırır; öğrenmeyi öncelikle metne dayalı ve doğrusal bir alanın ötesine, manzaraların, seslerin, yaratıcılığın ve etkileşimin döngüsel dünyasına taşımaya yardımcı olurlar. E-posta, tartışma panoları ve sanal sohbet gibi bilgisayar aracılı iletişim araçları, sınıf içinde ve dışında etkileşim işbirliği ve tartışma için fırsatlar sağlar.

Zaman ve mekan kısıtlamalarından kurtulan öğretmenler, çeşitli öğrencilere bireyselleştirilmiş öğretim geliştirmek ve sunmak için teknolojiyi kullanır. Öğrencilerin ve eğitmenlerin tercih ettikleri öğrenme ve öğretme stillerini belirlemelerine yardımcı olacak bir dizi çevrimiçi kaynak mevcuttur; bunlar envanterleri, değerlendirmeleri ve anketleri içerir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir