Öğrenme Stilleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Öğrenme Stilleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

4 Aralık 2021 işitsel kinestetik Kolb öğrenme stilleri Öğrenci öğrenme Stilleri Öğrenme Stilleri''-- Sunum Yeni öğrenme stilleri 0
Model Yorumlaması

Öğrenme Stilleri

İnsanların farklı öğrenme biçimleriyle ilgili daha karmaşık bir teori, Howard Gardner’ın çoklu zeka teorisidir (MIS). Gardner, “zekanın, belirli bir kültürel ortamda veya toplulukta önemli olan sorunları veya moda ürünlerini çözme yeteneğini gerektirdiğini” öne sürerek, öğrenme stilleri ile MI arasında ayrım yapar.

MI’ya biyolojik bir perspektiften yaklaşır ve her insanın şu zekalardan oluşan farklı bir entelektüel kompozisyona sahip olduğuna inanır: sözel-dilsel (konuşma, yazma ve okuma), matematiksel-mantıksal (akıl yürütme becerileri), müzikal, görsel-mekansal, bedensel. – kinestetik, kişilerarası, içsel, natüralist ve varoluşsal.

İnsanlar tüm zekalara değişen oranlarda sahiptir ve öğrenme durumuna göre her birini ayrı ayrı veya birlikte kullanabilirler.

Gardner (1993), sınıfta mevcut olan geniş zeka yelpazesine hitap eden öğretim ve değerlendirme tasarlamayı önerir. Genellikle geleneksel öğretim, sözel-dilsel ve matematiksel-mantıksal zekaya yöneliktir ve eğitmenler ve tasarımcılar diğer zekaların varlığını hesaba katmazlar.

Eğitim teknolojisi, üzerinde çok sayıda öğretim yaklaşımının geliştirilebileceği ve zamanında ve uygun maliyetli bir şekilde sunulabileceği bir platform sağlar. Tablo 1, her zekanın özelliklerini tanımlar ve bir eğitim ortamında kullanılacak uygun çevrimiçi öğretim stratejilerinin örneklerini sağlar.

Bireysel farklılıklara duyarlı kalan değerlendirme örnekleri arasında portföy geliştirme, günlük kaydı ve diğer yansıtıcı değerlendirme türleri yer alır.

Kişilik envanterleri ve mizaç sıralayıcıları, öğrenme stilleri tartışmasına başka bir boyut sağlar. En yaygın olarak kullanılan kişilik tipi göstergesi, II. Dünya Savaşı sırasında geliştirilen Myers-Briggs Tip Göstergesidir (MBTI). Çeşitli akademik disiplinler ve profesyonel alanlar, işbirlikçi öğrenme ve grup etkinliklerinin geliştirilmesine yön sağlamak için MBTI’nin sonuçlarına güvenir. Keirsey mizaç sıralayıcısı, bir başka popüler öğrenme modelidir ve dört çift MBTI tercihine karşılık gelen kategorilere sahiptir.

LEGO/Logosu

LEGO/Logo, LEGO adı verilen yapı taşları dünyasını ve Logo programlama dünyasını tek bir öğrenme ortamında bir araya getirir. Günümüzün LEGO yapı taşları yalnızca mavi, kırmızı, sarı ve siyah LEGO bloklarını değil, aynı zamanda LEGO dişlilerini, motorlarını ve sensörlerini de içerir. LEGO yapı taşları Logo’nun bilgisayar programlama becerisine bağlandığında, çocuklar için güçlü bir problem çözme aracı ortaya çıkıyor. LEGO/Logo, bilgisayarın eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi için bir araç olarak kullanılmasını teşvik eder.

Öğrencilerin eleştirel düşünmeyi ve problem çözmeyi öğrenmelerine yardımcı olmak için bilgisayarların kullanılması, 1964 yılında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ne (MIT) genel zeka teorisini ve makineleri nasıl düşündüreceklerini incelemek üzere katılan Seymour Papert’e dayanmaktadır. 1967’de Papert ve bir araştırma ekibi, yapay zeka çalışmasını desteklemek için bilgisayar programlama dili Logo’nun ilk versiyonunu yarattı.


öğrenme stilleri görsel, işitsel kinestetik
öğrenme stilleri – alp boydak pdf
Öğrenme Stilleri”– Sunum
öğrenme stilleri testi 8. sınıf
Öğrenme stilleri – ppt
Yeni öğrenme stilleri
Kolb öğrenme stilleri
Öğrenci öğrenme Stilleri


Papert, fikrini 1971’de MIT’de “Çocuklara Düşünmeyi Öğretmek” adlı bir sempozyumda sundu. Papert, bilgisayarların öğrenciler tarafından öğretmek ve sırayla öğreterek öğrenmek için kullanılmasını önerdi. Bu fikir, MIT ile Papert arasında uzun süreli bir ortaklığın ve Seymour Papert ve Marvin Minsky tarafından MIT Yapay Zeka Laboratuvarı’nın kurulmasının temellerini atacaktır. Ancak, bu alışılmadık fikir, kişisel bilgisayarın gelişini bekleyerek on beş yıl boyunca kuluçkada kalacaktı.

Papert’in Logo’nun geliştirilmesi fikri, Jean Piaget’in kendi bilgilerinin yaratıcıları olarak çocuklar modelinden büyük ölçüde etkilenmiştir. Papert, çocukların, okula gitmeden önce birçok şeyi bilen doğuştan yetenekli öğrenciler gibi göründüğünü kaydetti. Bu gözleme dayanarak Papert, bilgisayarlar hakkında düşünme ve öğrenme araçları olarak iki temel fikir geliştirdi.

İlk olarak, bilgisayarlar, onlarla iletişim kurmayı öğrenmek doğal bir süreç olacak şekilde tasarlanabilir. İkincisi, bir bilgisayarla iletişim kurmayı öğrenmek, diğer öğrenmelerin gerçekleşme şeklini değiştirebilir. Çocuklar bilgisayarı matematik gibi bir konuyu öğrenmek için sözlü söylemin kullanıldığı bir iletişim aracı olarak gördüklerinde, konuyu yaşayan bir dil olarak öğrenirler. Bilgisayarın teknolojik yönleri ve sözlü iletişimin sosyal süreçleri fikirlerin, düşünmenin ve öğrenmenin inşasında etkileşime girer.

Papert, çocukların ve öğretmenlerin genellikle soru soran, kullanıcıyı alıştırma ve alıştırma yapan ve süreç boyunca önceden belirlenmiş bir hızda hareket eden pasif bilgisayar kullanıcıları olduğunu iddia eder. Hem öğretmenler hem de çocuklar bilgisayarı sanki bilgisayar “daha akıllı”ymış gibi kullanma becerilerinde kendilerini yetersiz hissediyorlar.

Programlama dili Logo’nun geliştirilmesiyle yeni, tehdit edici olmayan bir öğrenme ortamı yaratıldı. Bu ortamda öğrenci bilgisayarın öğretmeni olur ve öğrencinin bilgisayara öğretilecek bilgiyi anlaması gereken bir dizi yönerge oluşturur, bilgisayarın takip etmesi için bir dizi yönerge geliştirir, görevlerin yer aldığı bir program oluşturur. doğru sırayla gerçekleştirilir ve bilgisayar tarafından yürütülen programın sonuçlarını değerlendirir. Logo, çocukların ve öğretmenlerin bilgisayarın kontrolünü ele geçirmelerini ve aktif olarak kendi problem çözme etkinliklerine katılmalarını sağlar.

Papert’in Logo ile çalışması ve Logo ve LEGO yapı taşlarıyla ilişkili öğrenme teorileri ve eğitim stratejileri, doğası gereği genellikle yapılandırmacı olarak görülür ve bilginin öğretmen tarafından öğrenciye verilmediğini, öğrencinin zihninde aktif olarak yapılandırıldığını belirtir. “Çocuklar fikir almazlar; fikir üretirler”.

Yapılandırmacılık teorisi, ister bir makalenin geliştirilmesi isterse bir robotun inşası olsun, öğrencilerin eserlerin geliştirilmesiyle aktif olarak ilgilenmeleri gerektiğini öne sürer. Çocuklar, çevrelerindeki dünya değiştikçe bilgiyi yapılandırmaya ve yeniden yapılandırmaya devam eder. 1980’lerin başında radikal olarak kabul edilmesine rağmen, yapılandırmacılık günümüzün eğitim alanında yaygın olarak kabul edilmektedir. LEGO yapı taşlarının sınıfta Logo programlama ile birlikte kullanılması, yapılandırmacı pratiğin kullanımını teşvik eder.

Nicholas Negroponte ve Papert, yapılandırmacılık ve Logo ile ilgili araştırmalarına devam etmek için Dakar, Senegal’de çocukların nasıl öğrendiğini keşfetmek için Logo dilinin ve Apple Bilgisayarının kullanıldığı deneyler yaptılar. Bilgisayarlar kendi kültürlerine yabancıyken, Senegalli çocuklar da Amerikalı çocuklar gibi onların kullanımını coşkuyla benimsediler.

Bir çocuğun görsel, kinestetik veya işitsel bir öğrenici olması fark etmeksizin Logo, tüm çocukların yapılandırmacı ortamda gelişmesini sağladı. Papert, Senegal’de ve daha sonra Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ekonomik olarak sıkıntılı bölgelerde yaptığı araştırmadan, Logo’nun faaliyet gösterdiği sosyal bağlamın kültürel olarak önyargılı olmadığını ve çeşitli kültürlerde düşünmeyi, öğrenmeyi ve problem çözmeyi destekleyebileceğini göstermiştir.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir