Küresel Etkiler ve Artefakt Oluşturma – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

 Küresel Etkiler ve Artefakt Oluşturma – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

13 Temmuz 2022 Artefakt neden oluşur Artefaktlar nedeniyle inceleme suboptimaldir Paramanyetik artefakt nedir 0
Maksimum Eşleştirme Algoritması

 Küresel Etkiler ve Artefakt Oluşturma

Elektronik Ticaret (EC) platformlarının, kültürel bir bağlamda yapılan, kullanılan, miras alınan ve incelenen araçlar olarak görülebileceği tartışılmaktadır.

Bu bağlam, belirli fikirlere ve tanımlara odaklanan ekonomik, tarihsel, teknik ve sosyal değerleri ve varsayımları kapsar. Bununla birlikte, bu araçların yapımcıları, kullanıcıları, mirasçıları ve bilginleri olarak yüzleşmemiz gereken konu, özellikle AT araçlarının etkin kullanımıyla ilgili konularla ilgili olarak, bu bağlamın dayandığı araç bağlamı ve içsel yerleşik değerlerdir. bir B2C pazarında, tüm kültürlerde kanıt olmayabilir. Bu, EC’nin başarılı bir şekilde kullanılmasını küresel anlamda zor ve karmaşık bir girişim haline getirecektir.

Bilgi teknolojisi ve sistemleri (ITS) disiplini/paradigma (ve özellikle EC) ile ilgili olarak araç oluşturma ve kullanma sürecini ve rolünü anlamak, sürece içkin olan kültürel önyargıyı anlamak için esastır. Bu bölümde kullanılan tanımlar, genellikle teknoloji transferi (TT) alanında araştırma topluluğu tarafından kullanılan tanımlardır.

Bu tanımlar “eserler”, “teknoloji” ve “araçlar” gibi terimlerle yüklüdür. AUS’nin araç odaklı bir disiplin olduğunu kabul edersek, farklı kültürel bağlamlarda nasıl daha uygun ve etkili bir şekilde kullanılabileceğini daha iyi anlamak için bu araçların yaratılış bağlamına bakmamız gerekir.

Bunker ve Dean (1996), Kuhn’un (1970) bir disiplinin altında yatan yapının, uygulayıcılar, öğretmenler ve disiplin bileşenleri tarafından genel olarak kabul edilen bir dizi varsayımdan ortaya çıktığını öne süren teorisini tartışır. Disiplinin tanımladığı teknikler ve araçlar ortak bir anlayışla oluşturulur.

Bunlar evrimsel bir yaratılış sürecinin parçası olabilirler veya aynı şekilde bir “paradigma kayması” yoluyla yaratılmış olabilirler; bununla birlikte, disiplinin genel olarak kabul edilen temel varsayımlarının göstergesi haline gelirler. Schein (1984), temel varsayımlardan paradigmaların evrimini yönlendiren eserlere ve yaratımlara doğru üç aşamalı bir yükseliş önerir. Bir disiplin tarafından şu anda kullanılan araçlara bakarsak, genel kabul görmüş temel varsayımlar çıkarılabilir.

Bir disiplinin modeli dört bölümden oluşmaktadır. Bir disiplini destekleyen paradigmatik varsayımların görünür işareti olarak araçlar fikrini genişleterek, dört varlığın bir rol oynadığını görürüz: Araç Yapıcı, araç Kullanıcı, Bilgin ve disiplinin Mirasçısı. ITS disiplinini yansıtan araçlar, çok sayıda bağlamda oluşturulur ve kullanılır. Disiplin ve bu araçların yayılması ve kullanımı üzerindeki etkileri nelerdir?

Bağlamda ITS Araçları

Araçlar şu şekillerde tanımlanır: alet yapımı, genetikten ziyade kişiler arası iletişim ve gelenekle aktarılan becerileri ve yaşam tarzlarını varsayar; alet yapımı, aletin kullanımına ilişkin öngörü içerir; araçlar, başkalarından öğrenilen ve sembolik iletişimi (dil) içeren bir teknikle yapılır; araçlar evrimsel bir sözleşmeye (kademeli) göre yapılır ve kültürel bir bağlamda yapılır ve kullanılır.

Örneğin, ITS literatürü, ITS başarısızlığıyla ilgili hikayelerle doludur. Bunlar gerçekten bu araçların organizasyonlar veya hedef kültürler içinde bağlamsal olarak kabul edilmemesiyle ilgili hikayeler mi?

Teknikler ve araçlar ortak bir anlayıştan veya kültürel bağlamdan yaratılır. Genel olarak kabul edilen temel varsayımların bir ifadesi haline gelirler. Araç oluşturma ve kullanımını destekleyen kültürel bağlam, zaman içinde oluşturulur ve gelişir. Sırasıyla kültürel bağlamın temelini oluşturan varsayımlar, köklü, olduğu gibi kabul edilen, görünmez ve önceden bilince sahiptir ve Schein’in (1984) kültürel “paradigmalar” olarak adlandırdığı şeye göre şekillendirilmiştir.

Kültürel paradigmalar çeşitli şekillerde ifade edilebilir. Kluckhorn ve Strodtbeck (1961) ve Hofstede (1980) tarafından yürütülen araştırmalar, çeşitli kültürlerin dayandığı farklı varsayımların tipik örnekleridir.


Artefakt neden oluşur
Mr artefakt Nedir
Artefaktlar nedeniyle inceleme suboptimaldir
Fizyolojik artefaktlar
Artefakt tedavisi
Paramanyetik artefakt nedir
Beyinde artefakt nedir
Artefakt nedir Diş


Dünya çapında kültürel paradigmalarda büyük farklılıklar olduğunu ve ITS aracının yaratılması ve kullanımının bu kültürel paradigmalar tarafından desteklendiğini kabul edersek, yayılma ve başkasında kullanım nasıldır?

Bu hızlı tempolu, son derece değişken ve mobil küresel toplumda, birçok kuruluş kendilerini ITS’nin transferinin, yayılmasının ve kullanımının olağanüstü bir oranda zorlandığı bir durumda buluyor.

Cardwell (1994), ITS’nin, uygulamaları ve kapsamı diğerlerini aşan stratejik bir teknoloji olarak önemini tartışmaktadır. Richard Baskerville (1995), ITS’nin kullanımı ve yönetiminin bir organizasyonun yapısının ve kültürünün bir ifadesi olduğunu ve organizasyonun sembolik evrenini bilgisayarlaştırdıkça, sistemi ve onun bilgisini eserler olarak görebileceğimizi açıklar.

Bunun kuruluşlar, uluslar ve küresel ekonomi için çok geniş kapsamlı etkileri vardır. Robinson (1988), teknolojiyi bir toplumda geliştirip başka bir topluma uyum sağlamadan yerleştirme sürecini bir vücuttan diğerine uyumluluk testi yapılmadan organ nakli olarak benzetmiştir.

Elektronik Market Sistemleri (EGS)

İnternet, AT faaliyetlerinin (özellikle B2C ilişkilerinde) kurulmasında kilit bir rol oynamıştır ve EGS sistemleri, İnternet teknolojilerinin gelişimine ve potansiyel tüketiciler tarafından alım hızına ve ölçeğine bağımlı olmuştur. Batı’daki tüketiciler, bakkal sağlayıcıları tarafından sunulan hizmet kalitesinde artış talep etmeye başladılar. Alışveriş yapanlar, ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir ürün seçimi ve istedikleri zaman istedikleri zaman alışveriş yapabilmelerini isterler.

İnternetin tanıtılması ve EGS sistemlerinin geliştirilmesi, tüketicilerin perakende açılış ticaret saatlerine bağlı kalmak yerine, istedikleri zaman alışveriş yapmalarına olanak sağlamıştır. İnternetin müteakip büyümesi ve katma değerli market alışverişine yönelik artan talep, EGS hizmetleri için talep-çekiş yaratmıştır.

EGS hizmetlerine yönelik tüketici talebi, tedarikçinin müşteri profili bilgilerine yönelik talepleri ile birleştiğinde, iş ve tüketici perspektifinden EGS sistemlerinin büyük bir oranda alınmasını sağlamıştır.

Bununla birlikte, daha önce tartışıldığı gibi, teknolojinin başarılı bir şekilde aktarılması ve kullanılması için bir teknolojinin yaratıcısı ve alıcısı arasında bağlamsal değere veya kültürel uyumluluğa olan ihtiyacı da gördük. Bir kültürün araç ve gereçlerinin başka bir kültürde başarılı bir şekilde kullanılabilmesi için belirli bir düzeyde kültürel homojenlik gereklidir.

Elektronik market alışverişi (EGS) sistemleri, ağırlıklı olarak Batı ve özellikle Kuzey Amerika kültürel bakış açısıyla oluşturulan ITS araçlarını ve eserlerini kullanır.

Bu bakış açısı, tüketicinin alışveriş kültürünün tüketici ürünleri için birden fazla dağıtım kanalını kabul ettiğini varsayar, ancak tüketicinin bu çoklu kanalları en iyi şekilde kullanması için ihtiyaç duyduğu kaynakları ve becerileri ve ayrıca alışverişle ilgili herhangi bir temel sosyal etkinliği ihmal eder. görev ve ilgili süreçler.

Bu tür sistemler, perakende, katalog ve ev gibi B2C işlemlerinde çoklu satın alma ve dağıtım kanalları geçmişine ve deneyimine (ve dolayısıyla uygun ilgili teknoloji ve becerilerin geliştirilmesine) sahip bir kültürde kabul edilebilir.

Mevcut haliyle EGS sistemlerinin genel olarak aşağıdakileri varsaydığını görebiliriz:

• Bilgisayar sahipliği veya erişimi
• İnternet erişimi (İnternet servis sağlayıcılarının yanı sıra güvenilir ve güvenli telekomünikasyon altyapısı)
• Temel bilgisayar becerileri
• Ürün ve outlet marka bilinirliği (tam olarak ne istediğinizi ve kimden istediğinizi bilmek)
• Ürün kalite bilinci (nerede üretildiği ve hangi firma tarafından üretildiği)
• Temel satın alma stratejileri (özel tasarruflar için çok az fırsat)
• EGS sistemlerini kullanmanın zaman tasarrufu, kolaylık ve prestij açısından tüketicilere özel yaşam tarzı faydaları
• Satın alma kararına ek dağıtım maliyetlerinin kabulü
• E-iş için depolama ve dağıtımın genel maliyet etkinliği için nüfus yoğunluğu
• Sınırlı sayıda ürün
• Bir “tür” müşteri davranışı (kalıp satın alma, rasyonel satın alma kararı ve fayda)
• Sistemin güvenliğine ve güvenilirliğine duyulan güven

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir