Kurumsal İşbirliği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

 Kurumsal İşbirliği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

13 Temmuz 2022 Kurumsal Davranış Kuralları Kurumsal davranış Nedir Kurumsal davranış örnekleri 0
Model Yorumlaması

 Kurumsal İşbirliği

Gruplar küresel varlıklarını genişletmek için çalışırken, ekip üyelerini coğrafyalar yerine beceri setleri ve uzmanlık alanları arasında rasyonalize ederken organizasyonlar ve ekipler giderek daha fazla dağıtılıyor. Bu genişleme ile birlikte, küresel olarak dağıtılmış bilgi sistemlerinin ve bilgi çalışanlarının konumlarının tam olarak belirlenmesi için sağlam ve kapsamlı bir dil ihtiyacı ortaya çıkıyor.

Jeo-uzamsal bilgi sistemleri (CBS), dünyayı ortaklaşa görselleştirmek için ortak bir çerçeve sağlar. Dünyanın bu ortak anlayışı, bir ortamı, varlıklarını ve prosedürlerini tanımlamada işbirliğine dayalı diyalog için güçlü bir mekanizma sağlar.

CBS’nin sağladığı işbirlikçi çerçeve, aşırı konumların dürtülerini kısıtlarken üretken diyaloğu kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. İşbirliği ve CBS kesişimleri birçok şekil alır. İşbirlikçi bir iş akışı modeli altında, bireyler işlerini gerçekleştirmek ve verileri merkezi veritabanına geri göndermek için CBS’yi kullanır (örneğin, mühendislik tasarımları ve inşa edilmiş inşaat).

Bu makale, bir dizi uygulamada (ör., arazi planlama, askeri komuta ve kontrol, iç güvenlik, kamu hizmetleri-tesis yönetimi, vb.) ortaya çıkan mimariler ve bilgi sistemlerinde CBS’nin artan rolünü ele almaktadır. Gerçek zamanlı uygulamalar, verilere mobil erişim, varlıkların GPS (küresel konumlandırma uydusu) takibi ve diğer son gelişmelerin tümü, CBS etkin kuruluşun kapsamını ve faydasını genişletmede rol oynar.

Yeni CBS Web hizmetleri standartlarının ve açık coğrafi veri arşivlerinin etkisi, küresel kuruluşlarda uzaktan CBS işbirliği için artan potansiyel alanlar olarak ele alınmaktadır. Kurumsal GIS’in kuruluşlar içinde genişlemesi, iş süreçlerini ve verimliliği iyileştirmek, daha iyi kararlar almak, müşterilere ve olaylara daha hızlı yanıt vermek vb. için GIS’i işbirliği içinde kullanma fırsatını ve gerekliliğini artırır.

Jeo-uzamsal terimi, dünya hakkındaki dijital verileri CBS, görüntü veya GPS formatlarında tanımlamak için giderek daha fazla kullanılmaktadır. GIS, uzaktan algılama görüntü işleme sistemleri ve GPS veri toplama ile ilgili teknolojilerin tümü, coğrafi bilgi sistemlerinin bileşenleridir. Jeo-uzaysal teknolojilerin kullanımı, arazi planlamasından kamu hizmeti mühendisliği tasarımına ve askeri komuta ve kontrole kadar çok çeşitli uygulamalarda genişlemeye devam ediyor.

Bir zamanlar ayrı uzman gruplarına havale edilen bu uygulamalar, artık işletmede daha belirgin bir rol almaya başladı. Duffy  CBS’nin son on yılın sonundan 2002’ye kadar endüstri bilgi sistemleri departmanında uzman bir teknolojiden daha ana akım bir ortama geçişini tanımlamaktadır.

İşbirliğinin özü, ortak bir amacı gerçekleştirmek için birlikte çalışan insanlar ve kuruluşlardır. Bilgi-teknoloji- (BT) destekli işbirliği, birçok kuruluşta iş süreçlerini iyileştirdi ve daha işlevsel ve karlı operasyonlara katkıda bulundu. İşbirliği teknolojileri üç ana genel nitelik ile karakterize edilir: iletişim, bilgi paylaşımı ve koordinasyon.


Kurumsal davranış örnekleri
Kurumsal davranış Nedir
Kurumsal Davranış Kuralları
Kurumsal dizayn
İşbirliği anlaşması örneği
Kurumsal dizayn Nedir
Kurumsal iletişim
İşbirliği Nedir


Bu özellikler senkron veya asenkron gibi mevcut kanallara, depolar veya gerçek zamanlı etkileşim yoluyla bilgi paylaşım ortamına ve bir karar süreci veya protokolündeki adımları koordine etmek için iş akışı yönetimine daha da rafine edilebilir. Jeo-uzamsal teknolojiler ve sistemler, konumla ilgili problemler için benzersiz yollarla işbirliğini genişletir.

CBS, başka yollarla ele alınması zor olan çeşitli sorunların çözülmesine yardımcı olan kurumsal işbirliğine coğrafi bir boyut sağlar. Örneğin, araç rotalama ve sevkiyat uygulamaları, Sears’ın malları müşterilere daha dar zaman aralıklarında daha verimli bir şekilde teslim etmesini mümkün kılar. Sonuç olarak, Sears daha karlı ve müşteriler daha memnundur.

Konum bilgisine dayalı verimli kuyruk mekanizmaları kullanan bu dağıtılmış ağ optimizasyonu örneği, CBS verilerinin mevcut iş süreçleri üzerindeki etkisinin basit bir örneğidir.

Aslında, şu anda iş süreci otomasyonu girişimlerinin çoğu yönü, ya ağ bağlantılı sistemler ya da dağınık bireyler arasında bazı işbirliği öğelerini gerektirmektedir. CBS ve jeo-uzamsal çerçeveleri kullanan işbirliği, hem Amerika Birleşik Devletleri’nde hem de yurtdışında araştırma odağı olmaya devam ediyor.

GELİŞMEKTE OLAN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ MİMARİLERİ VE İŞBİRLİKÇİ İŞLETME UYGULAMALARI

Coğrafyalar yerine uzmanlık alanları arasında rasyonalize etme çabası içinde kuruluşlar daha dağınık hale geldikçe, konum analizi ve koordinasyon için karmaşık altyapılar ortaya çıkabilir.

Son yıllarda, CBS yazılım şirketleri, genişleyen ve giderek daha yetenekli bir kurumsal araç takımı geliştirdi. CBS’nin ilk nesilleri yalnızca CBS uzmanları tarafından kullanılmıştır; bu sistemler bağımsız veya proje sistemleri konfigürasyonlarında mevcuttu. GIS ürün seçenekleri gelişti ve artık masaüstü, dağıtılmış istemci-sunucu ve İnternet çözümleriyle sıradan kullanıcıları ve uzmanları desteklemek için sağlam bir temel sağlıyor.

Jeo-uzamsal veri standartları ve birlikte çalışabilirlik, verileri farklı formatlarda veya coğrafi projeksiyonlarda kullanma kolaylığını büyük ölçüde geliştirdi. Jeo uzamsal Web hizmetleri standartları, jeo uzamsal veri arşivlerinde depolanan jeo uzamsal verilere İnternet erişimi sağlar. Federal hükümet girişimleri, veri standardizasyonunu ve erişimini artıracak ve pahalı, gereksiz veri toplamayı azaltacaktır.

CBS destekli işbirliği artık belirli bir kuruluş içinde ve dışında çok çeşitli farklı kullanıcı türlerini içerebilir. Bu kullanıcılar uzman veya sıradan olabileceği gibi sabit veya mobil de olabilir. Medeiros, de Souza, Strauch ve Pinto, dağıtılmış bir CBS için bir prototip sistemle sonuçlanan mekansal grup-karar desteği için işbirlikçi bir sistemde koordinasyonun yönlerinin bir analizini sunar.

Jeo-uzamsal Bilgi Sistemleri Ürünleri ve Mimarileri

GIS-ürün satıcıları, kullanıcıya sunulan çözüm setini yenilemeye ve genişletmeye devam ediyor. Kurumsal GIS paketleri, aşağıdaki farklı ürün türlerini içerir.

• Farklı işlevsellik seviyelerine sahip masaüstü GIS
• Mekansal analiz uzantıları
• Sınırlı işlevselliğe veya tam işlevselliğe sahip İnternet CBS
• Mobil CBS
• Jeo-uzamsal veri ara yazılımı
• İş uygulamalarına coğrafi işlevsellik yerleştirmek için yazılım
• 3D CBS
• Jeo-uzamsal veri görselleştirme yazılımı
• GPS izleme yazılımı
• Uzaktan algılama görüntü işleme yazılımı
• Jeo-uzamsal Web hizmetleri yazılımı
• Konum hizmetleri

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir