Coğrafi Bilgi Sistemleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Coğrafi Bilgi Sistemleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

13 Temmuz 2022 Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Coğrafi Bilgi Sistemleri ders Notları Coğrafi Bilgi Sistemleri Nedir 0
Küme Tedarik Zinciri

Karar Araçları Olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri

Bir teknoloji olarak coğrafi bilgi sistemleri (CBS), coğrafya alanında beklenmedik bir şekilde değil, kapsamlı bir şekilde araştırılmış ve rapor edilmiştir. Uzamsal verileri yakalamanın, öznitelik verilerini uygun veritabanı yapılarına yerleştirmenin ve elde edilen büyük veri kümelerini depolamak ve sorgulamak için verimli hale getirmenin çeşitli yolları kapsamlı bir şekilde araştırılmış ve rapor edilmiştir.

Bununla birlikte, coğrafi araştırma topluluğu, özellikle bu tür karar vermenin bir karar vericinin bilişsel stili ile nasıl ilişkili olabileceği konusunda, CBS’lerin karar araçları olarak nasıl kullanıldığını inceleme ihtiyacına ancak son zamanlarda dikkat çekmiştir.

Örnek olarak, Coğrafi Bilgi Bilimi için Üniversite Konsorsiyumu, coğrafi bilginin farklı medya aracılığıyla ve farklı deneyim ve eğitim seviyelerine sahip kullanıcılar tarafından nasıl edinildiğini inceleyen araştırma çağrısında bulundu.

Karar bilimleri ve bilgi sistemleri alanındaki araştırmacılar, son zamanlarda CBS ile karar verme alanında katkı sağlamaya başladılar. Bir CBS bir karar destek sistemi olarak kullanıldığında, bu çalışmalarda ortaya çıkan sistem genellikle bir mekansal karar destek sistemi veya SDSS olarak adlandırılır.

En basit şekliyle bir coğrafi bilgi sistemi, doğru bir şekilde ölçeklendirilmiş sayısal haritaların bir veri tabanı ile birleşimidir. Dijital haritalar, doğal unsurlar, insan yapımı nesneler ve siyasi sınırlar (şehir sınırları, eyalet ve ilçe sınırları, uluslararası sınırlar, vb.) gibi mekansal olarak referans verilen ayrıntıları içerir.

Bu doğal elementler, tipik olarak, değişen derecelerde hassasiyetle, dünya yüzeyindeki enlem/boylam koordinatlarına atıfta bulunur. Burada, çeşitli unsurlar için kesinlik derecesinin ve daha da önemlisi, kesinlik derecelerindeki farklılıkların, problem çözmeye yönelik CBS uygulamalarında çok fazla araştırma ve kullanıcı şaşkınlığının konusu olduğu belirtilmelidir.

Veritabanı, sırayla, çeşitli uzamsal unsurlarla ilgili bilgileri kataloglar (örneğin, nehirlerin adları, bina sahibinin adları, bir boru hattı operatörü vb.). Veritabanındaki bu tanımlayıcı girişler, genellikle çeşitli uzamsal öğelerin nitelikleri olarak adlandırılır.

Bir GIS, uygun bir GPS alıcısı tarafından sağlandığı gibi, gerçek zamanlı, uydudan türetilen konum bilgilerinin türetilebileceği küresel konum belirleme sistemi (GPS) ile eşleştirilebilir.

Bilgi araçlarını kullanırken karar vermenin etkinliği ile ilgili olarak, bilgilerin grafiksel sunumlarını ve grafiksel temsillerini sağlayan araçların özel bir not ve çalışmayı hak ettiğini vurgulayan nispeten uzun bir araştırmacı geçmişi vardır.

Örneğin, Ives (1982), iş bilgi sistemlerinde grafiklerin rolünü uzun uzadıya tartıştı. Hatta, “Harita, belki de diğer tüm grafik biçimlerinden daha fazla, bilgisayar grafiklerinin kullanılabilirliğinden en fazlasını kazanıyor” diyecek kadar ileri gitti.


Coğrafi Bilgi Sistemleri Nedir
Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü
Coğrafi Bilgi Sistemleri nelerdir
Coğrafi Bilgi Sistemleri ders Notları
Coğrafi Bilgi Sistemleri PDF
Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü yorumlar
Coğrafi Bilgi Sistemleri özellikleri
Coğrafi Bilgi Sistemleri is İlanları


CBS’leri kullanan karar vericilerin neden karar vermede daha fazla etkinlik deneyimleyebildiklerini açıklamaya yardımcı olmak için Görüntü teorisinden çok sayıda yeni çalışma alınmıştır. Görüntü teorisi, belirli bir soru için, bu soru karar vericinin zihninde daha kısa sürede yanıtlanabiliyorsa, bilginin bir grafiksel temsilinin diğerinden daha verimli olarak kabul edilebileceğini belirtir.

Bertin, Grafik Göstergebilimi’nde imge kuramını tanımlamış ve imgelerin ve figürasyonların yapılarını ortaya koymuştur. Bir görüntü, minimum bir görüş anında algılanabilen anlamlı bir görsel formdur. Figürasyon, birden fazla görüntü içeren daha karmaşık bir yapıdır. Figürasyonlar, imaj teorisine göre doğası gereği imajlardan daha az verimlidir.

Bunun nedeni, izleyicinin bir görüntünün tam bilgi içeriğini, onu kısa bir bakış anında kavrayabilmesidir. Figürasyonlar ise zihinsel olarak çıkarılması, işlenmesi ve izleyicinin algısıyla ilişkilendirilmesi gereken çoklu görüntüleri içerir. Bilgi içeriği bir figürasyonda daha zengin olabilse de, belirli bilgilerin hızlı bir şekilde çıkarılması için doğası gereği daha az verimlidir.

Daha yeni çalışmalar, CBS’nin bir rolünün daha karmaşık figürasyonları daha basit figürasyonlara ve hatta basit görüntülere daraltmak olduğunu öne sürüyor. Bunun, karar vericinin değerlendirme ve karar verme amacıyla ilgili bilgileri çıkarmadaki verimliliğini artırmada net etkisi vardır.

CBS’lerin karar vermeyi iyileştirdiğine dair ortak bir varsayım var gibi görünse de, bugüne kadar sadece birkaç çalışma bu varsayımı gerçekten test etmek için kontrollü deneyler gerçekleştirmiştir. Başarılanlar, karar verme etkinliğini ölçmek için tipik olarak karar süresi ve karar doğruluğu bağımlı değişkenlerini kullandı.

Tüm bu çalışmalar, mekansal olarak referans verilen bir karar verme görevine bir CBS’nin eklenmesinin karar sonuçları üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu bulmuştur.

KARAR VERMEDE BİLİŞSEL STİLİN ROLÜ

Karar verme ile ilgili olarak, bilişsel stil terimi, bir bireyin bilişsel işleyişinin çeşitli durumlarda sabit kalan kalıcı kalıplarına atıfta bulunmak için kullanılmıştır. Bilişsel stilin çeşitli unsurları üzerinde çeşitli spekülasyonlar yapılmış ve çeşitli disiplinlerde çalışılmıştır. CBS’leri kullanarak karar verme ile ilgili olarak, iki unsur derinlemesine incelenmiştir: alan bağımlılığı ve biliş ihtiyacı.

Alan bağımlılığı (FD), bir kişinin bir öğeyi organize bir alandan ayırma veya gömülü bir bağlamın üstesinden gelme yeteneğini ölçer. Zmud ve Moffie (1983), alan bağımlılığı düşük olan kişilerin, yapılandırılmış karar görevlerinde alan bağımlılığı yüksek olanlardan daha iyi performans gösterme eğiliminde olduklarını ve dönüştürülmüş bilgileridir (örneğin, toplu değerler ve grafik formatlar, tipik olarak bir CBS’de bulunanlar gibi).

FD, piyasada bulunan test cihazları kullanılarak ölçülebilir. Bir CBS kullanarak karar vermek, doğası gereği, potansiyel olarak karmaşık bir bilgi alanından ilgili bilgileri zihinsel olarak çıkarmayı içerdiğinden, çalışmalar, düşük alan bağımlılığının bir CBS veya diğer mekansal olarak referans verilen bir araçla daha iyi karar vermeyi öngörmesi gerektiğini varsaymıştır. Özellikle, alan bağımlılığı, bir bireyin uzamsal biliş düzeyi için ters bir vekil olarak görülür.

Biliş ihtiyacı (NFC), Caccioppo ve Petty (1982) tarafından bir kişinin bilişsel görevleri ve aktiviteleri takip etmek ve bunlardan zevk almak için içsel motivasyonunun bir ölçüsü olarak önerildi. Bu bilişsel tarz özelliğini ölçmek için kullanılabilecek bir anket geliştirdiler.

Biliş ihtiyacı ölçeğinde yüksek puan alan insanlar, bir görevin sonucundan çok veya daha fazla, bir görevde düşünce faaliyetinin katılımından zevk alma eğilimindedir. Aşağıda adı geçen çalışmalar, bir göreve daha tam olarak katılma eğiliminin, karar süresi ve karar doğruluğunun bağımlı değişkenleriyle ölçüldüğü üzere, daha etkili karar vermeye yol açması gerektiğini varsaymaktadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir