UML-Profilleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

UML-Profilleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

13 Temmuz 2022 UML diyagramları UML örnek UML version 0
Otomatik Metodolojiler

UML-Profilleri

Çerçeve, her ikisi de UML dünyasında birlikte çalışabileceğimiz kavramları genişleten UML uzantı mekanizmalarını, stereotipleri ve etiketli değerleri kullanarak UML profillerini tanımlamak için ortak teknikleri belirler.

Çerçevenin UML profilleri, söz konusu alandan temel kavramları tanımlar. Bu profiller yani bu profillerde tanımlanan kavramlar (klişeler) – somut modeller tanımlanırken birinci sınıf modelleme kavramları olarak kullanılabilir. Böylece, bir organizasyon veya geliştirme grubu için özelleştirme, istenen alan modelleme kavramları UML profilleri kullanılarak tanımlanır.

Çerçeve, her zaman etki alanı veya ürün ailesi içinde kullanılan referans mimarisini tanımlayan bir profil geliştirmeyi önerir. Böyle bir profil, somut sistem mimarileri modellenirken gerekli desteği sağlayacaktır. Bir UML-profili tarafından yy-alanı için referans mimarisini tanımlamanın bir örneğini gösterir.

Genel amaçlı metodoloji tarafından öngörülen mimari model, daha sonra etki alanı veya ürün ailesinin referans mimarisini desteklemek için özelleştirilir. Şekil, yy alanı veya yy ürün ailesi için yy referans mimarisini göstermektedir.

Şekil ayrıca yy-referans-mimarisinin OMA gibi standart bir veri yolu mimarisi ile ilgili olduğunu gösterir. UML profili, UML’yi uygun mimari kavramlarla genişletir ve bunlar daha sonra somut mimari modelinde birinci sınıf modelleme kavramları olarak kullanılır.

UML profilinin detaylandırılması, aşağıda gösterildiği gibi bir tablo biçiminde yapılabilir (yyService ve yyEntity için). Benzer şekilde, seçilen metodoloji tarafından tanımlanan tüm model seviyeleri için UML profilleri yapılabilir.

Örneğin, belirtilen xx-metodolojisi için, sırasıyla bu seviyelerin her birini modellemek için kullanılacak kelime dağarcığını tanımlayan iş, mimari ve platforma özgü seviye için etki alanı profillerimiz olabilir. Platforma özel bir UML profili örneği JSR’de bulunabilir.

Modeller

Modeller, yinelenen bir sorunu tanımlayan ve bu soruna genel bir çözüm öneren mevcut modellerin özel türlerini temsil eder. Terzilik çerçevesi, kalıpları tanımlamak ve bunları seçilen metodolojinin gerçek model mimarisine göre sınıflandırmak için kullanılır.

xx metodolojisi için iş modeli kalıpları, mimari model kalıpları ve platforma özgü model kalıpları olabilir. Bir model (şablon olarak) somut bir modelde somutlaştırılarak kullanılır; somut model, kalıptaki roller tarafından tanımlanan sorumlulukları kimin/nenin yerine getirdiğini tanımlar.

Terzilik çerçevesi, model tanımı ve kullanımı için bir çerçeve içerir. Bu kalıp çerçevesi, hem bazı özel gösterimleri (bir UML profilinde tanımlanmıştır) hem de kalıp açıklaması için bir şablon içerir. UML işbirliğinin kalıp yapısı tekniği, kalıbı tanımlamak için temel olarak kullanılır.

Model yapısı tekniği, işbirliğini dışarıdan tek bir varlık olarak görüntülemek için kullanılır. İşbirliği ayrıntıları ayrıca UML etkinlik diyagramı veya UML dizi diyagramı kullanılarak tanımlanır. Bir adlandırma hizmeti için bir kalıbı ve kalıbın kullanımını açıklayan basit bir örnek gösterilmektedir. UML, bir rolü belirtmenin basit bir yolunu sağlayan, rolleri belirten bir adlandırma kuralı tanımlamıştır.


UML örnek
UML diyagramları
Uml Nedir
Uml diyagramı Nedir
Uml ekşi
Uml ne işe yarar
UML version
UML açılımı


Genel sözdizimi şöyledir:

Sol üst kısım, işbirliğindeki rollerin birleşik sorumlulukları tarafından tanımlanan bir görevi yerine getirmek için işbirliği yapan roller açısından model yapısını gösterir. Tanımlanan adlandırma kalıbı üç rol içerir: NameBinder, NameClient ve NameHandler.

Bir işbirliği, <<işbirliği>> ile kalıplaşmış bir kullanım durumu olarak modellenmiştir. Roller, rol adlarına sahip UML aktörleri olarak modellenmiştir. Bu roller, kalıbın dışında veya içinde olabilir. Kalıp kullanıldığında parametrelenen dış rollerdir. İşçi stereotipi, iç aktörleri belirtmek için kullanılır. NameHandler, örnekte dahili bir roldür. İşbirliği ‘kullanım durumu’nun semantiği, bir UML işbirliği modeli yapısıyla (kullanım durumu gerçekleştirme) aynıdır.

Sağ üstteki sıra diyagramı, roller arasındaki etkileşimleri belirterek kalıbın davranışını tanımlar. Bir kalıbı kullanmak için, kalıbın istenen dış rolleri somutlaştırılmalıdır. Bu, örüntü işbirliği kaynağından, örüntünün belirlenmiş rollerini somutlaştıran rollere özel bir “bağlayıcı” ilişki kullanılarak yapılır. Rol parametreleri, bağlama ilişkisinde belirtilen rol adıyla bağlanır, örneğin ‘/NameClient’.

Sol alt kısmı, bir kalıbın rolleri kalıptan bağlayarak nasıl somutlaştırılabileceğini gösterir. Başka bir role veya oyuncuya kaç rolün bağlanabileceği konusunda bir sınır yoktur. Sağ alttaki sıralama şeması, desenin belirli bir mimaride sentezlenmesine ilişkin bir örneği gösterir.

Mevcut Modeller

Mevcut modeller, paket içe aktarma ve referanslama yoluyla yeniden kullanılabilen, önceden tanımlanmış somut modelleri temsil eder. UML profilleri ve kalıplarında olduğu gibi, uyarlama çerçevesi, mevcut modellerin, seçilen genel amaçlı metodolojinin model mimarisine göre kategorize edilmesi ve yapılandırılması gerektiğini öngörmektedir. Mevcut bir modelin tipik kullanımı, örneğin, miras veya referans yoluyla mevcut bir arayüzü yeniden kullanmaktır. Böylece çerçevenin mevcut model kısmı, model düzeyinde de yeniden kullanım için destek sağlamaktır.

Mevcut bir model, paket tarafından tanımlanan ad alanının kullanılabilir hale geldiği paket içe aktarma açısından yeniden kullanılır. Tüm genel yapıtlar (kullanım durumları, aktörler, arayüzler, sınıflar, vb.) içe aktarma paketi için kullanılabilir hale gelir. Alternatif olarak, mevcut bir modelden öğeler, yalnızca kapsamlı adlandırma (UML yol adları) ile kullanılabilir.

Model veya standart model olsun, bir modelin yeniden kullanımı için genel mekanizma, modeli tanımlayan paketin içe aktarılmasıdır. Bu, o pakette tanımlanan model öğelerini kullanılabilir hale getirir (model öğelerine göre, yani arayüzler, sınıflar, vb.). Prensip olarak, o paketten arayüzlere başvurabiliriz. Paket içe aktarma, paketler arasındaki <<import>> bağımlılık stereotipiyle yapılan UML’de basittir.

Gelecekteki bir eğilim, genel amaçlı metodolojinin ilgili görünen kısımlarını (örneğin, roller, görevler, modeller ve süreç adımları kümesi) seçerek model odaklı, genel amaçlı metodolojileri yapılandırmak olacaktır. Temel olarak Rational Unified Process, asıl amaca uyacak şekilde yapılandırılır.

Ancak bu yapılandırma etkinliği için daha iyi araç desteği elde etmek gelecekte daha fazla odak noktası olacaktır. RUP platformu, konfigürasyon için halihazırda bazı araç desteği sağlamaktadır.

Ayrıca, RUP’un az çok çevik hale getirildiği dX süreci gibi farklı etki alanları ve amaçlar için önceden yapılandırılmış metodolojiler sağlanacaktır. Ancak bunlar hala genel amaçlıdır ve belirli bir şirkete veya geliştirme grubuna uygun olacak şekilde tipik olarak daha fazla özelleştirilmeleri gerekir.

Bu bağlamdaki diğer bir eğilim, gerçek metodoloji bağlamında etki alanı dillerinin geliştirilmesi ve bunları MDA tabanlı bir sistem geliştirmede kullanmaktır. Buradaki fikir, modelleme konseptinizin, geliştirdiğiniz ana model seti (örn. .

Bu genellikle UML’nin uzatma mekanizmaları ve MOF aracılığıyla gerçekleştirilir. UML profilleri biçiminde halihazırda birçok etki alanı dili bulunmaktadır; bazıları da standartlaştırılmıştır. Metamodelinizi ve sözdiziminizi MetaCase’de olduğu gibi aşağı yukarı sıfırdan tanımlamak, bu açıdan gelecekteki olası bir başka eğilimdir.

Dilinizin ve metodolojinizin kapsamının, verimli modelleme konseptleri sağlayan verimli metodolojiler elde etmek için önemli olduğu bildirilmektedir. Bu, örneğin Sistem Ailesi yaklaşımının önemli bir yönüdür, burada doğru kapsam belirleme düzeyi, tipik olarak ortak noktaların önemli olduğu bir dizi düzenli, ilgili ürünü kapsayan Sistem Ailesi olarak adlandırılır.

Ayrıca, genel amaçlı metodolojilerin parçalarını seçmek, uygun kapsam belirleme ve modelleme dilinizin etki alanınıza veya sistem ailenize uyacak şekilde uzantılarını yapmak ve yeniden kullanımı desteklemek için yardımcı programlar sağlamak gibi bu fikirlerin bazılarını resmileştirmek ve birleştirmek, gelecekteki bir trend olacağına inanıyoruz. Çerçevemiz potansiyel bir yaklaşımdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir