Kurumsal Kaynak Planlama – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Kurumsal Kaynak Planlama – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

1 Temmuz 2022 İşletmelerin Kurumsal kaynak PLANLAMASI yazılımından beklentileri nelerdir KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI AÖF Kurumsal Kaynak Planlaması Ders Notları 0
Yapay Veri Kümesi

Kurumsal Kaynak Planlama ve Entegrasyon

Kurumsal kaynak planlaması (ERP), kapsamlı bilgi sistemleri yardımıyla organizasyonları yürütmeye yönelik en gelişmiş yaklaşımdır, temel iş süreçleri için destek sağlar ve daha genel olarak elektronik iş (e-iş) için. ERP, 1980’lerde özellikle malzeme ihtiyaç planlaması (MRP) ve üretim kaynak planlaması (MRP II olarak adlandırılır) olmak üzere daha önceki yaklaşımlardan evrimleşmiştir.

MRP ve MRP II’nin odak noktası imalat firmalarıydı. MRP’nin saldırdığı temel sorun, belirli bir ana üretim programını (“üretim programı” olarak da adlandırılır) üretmek için gereken tüm parça ve malzemelerin uygun miktarlarını ve ayrıca bu miktarların mevcut olması gereken tarih ve saatleri belirlemekti. MRP için uygulama paketleri 1960’lardan itibaren mevcuttur. Başlangıçta, çoğunlukla IBM, Honeywell Bull, Digital Equipment, Siemens, vb. gibi donanım satıcıları tarafından sağlanıyordu.

MRP daha sonra kapasite planlamasını, atölye kontrolünü ve satın almayı içerecek şekilde kapalı döngü MRP’ye genişletildi, çünkü Oliver Wight’ın (1884) belirttiği gibi: “Hangi malzemeye ihtiyaç duyulduğunu bilmek iyiydi, ancak t mevcut, uygun malzeme üretilemedi”.

Evrimdeki bir sonraki adım MRP II’ydi (üretim kaynakları planlaması). MRP II’nin babası Oliver Wight’a göre, planlamaya üst yönetimin katılımı vazgeçilmezdir. Bu nedenle, MRP II, kapalı döngü MRP’yi “yönetimin işi yürütmek için ihtiyaç duyduğu finansal sayıları ve bir simülasyon kabiliyetini” içerecek şekilde genişletir.

Kurumsal kaynak planlamasının (ERP) kökleri önceki MRP II kavramlarına dayanır, ancak bu kavramları büyük ölçüde iki yöne doğru genişletir. ERP, fiziksel mal üretenler dışındaki diğer işletme türlerinin de kapsamlı bilgi sistemi (IS) desteğine ihtiyaç duyduğunu ve üretim endüstrisinde bile, doğrudan malların üretimi ile ilgili olanlardan daha kritik olan alanların daha fazla olduğunu dikkate alır. bir işletmenin başarısı için.

ENTEGRASYON İHTİYACI

ERP’nin temel sorunu entegrasyondur. Bir işletmenin çeşitli alanları için bazen tek başına çözümler bazen gelişmiş bilgi sistemleri mevcutken, ERP bütünsel bir yaklaşım benimsiyor. Tedarik, üretim, satış ve dağıtım, muhasebe vb. üzerine izole edilmiş görüşler yerine, artık bu işlevsel alanların bütünleştirilmesine odaklanılmaktadır.

Entegre sistemlere duyulan ihtiyaç birçok kişi tarafından kabul edildi, ancak bunları ilk hayata geçiren Almanya merkezli SAP AG oldu. SAP’nin dünya çapında pazar lideri olarak erken başarısı, büyük ölçüde bu şirketin iş çapında entegre bilgi sistemleri tasarlaması ve uygulaması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Bilgi sistemlerinin entegrasyonunun olmaması çeşitli problemler yaratmıştır.

Bu sorunlardan en ciddi olanları şunlardır:

• Fazlalık, yani aynı bilgiler birkaç kez saklanır ve korunur.
• Tutarsızlık, yani aynı varlık hakkında farklı yerlerde saklanan bilgiler aynı değildir.
• Bütünlük eksikliği, yani bu tür bilgilerin depolandığı veri tabanları doğru değil.

Hatalar, yanlış kararlar ve ek çalışmalar bu sorunlardan kaynaklanan sonuçlardan bazılarıdır. Örneğin, müşterilerle ilgili verileri düşünün. Bu tür veriler genellikle bir satış ve dağıtım bilgi sistemine (müşteri siparişleri), ardından tekrar sevk sistemine (teslimat siparişleri) ve belki bir kez daha finansal muhasebe sistemine (faturalar) girilir ve korunur.

Bu sadece gereksiz ve ek iş anlamına gelmez, aynı zamanda aynı nitelikler farklı şeyler için bile geçerli olabilir. Örneğin, satış ve dağıtım sistemindeki bir “adres” alanı, müşterinin satın alma departmanının adresini temsil edebilirken, sevkıyat sistemindeki “adres”, malların teslim edilmesi gereken yerdir. Bilgi sistemlerinin entegrasyonu birkaç açıdan düşünülebilir: verilerden, işlevlerden, işlemlerden, süreçlerden, yöntemlerden ve yazılım perspektiflerinden geçer.


kurumsal kaynak planlama (erp) nedir
İşletmelerin Kurumsal kaynak PLANLAMASI yazılımından beklentileri nelerdir
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI uygulamaları
Kurumsal kaynak PLANLAMA ve veri Analizi
Erp nedir
kurumsal kaynak planlamanın ilk öncülü aşağıdakilerden hangisidir?
Kurumsal Kaynak Planlaması Ders Notları
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI AÖF


En önemli hususlar veri entegrasyonu, operasyon entegrasyonu, süreç entegrasyonu ve yazılım entegrasyonudur:

• Veri entegrasyonu, bir kuruluşun tüm departmanlarının aynı değerlerle aynı veri varlıklarını kullanması için veri modellerinin ve veritabanlarının birleştirilmesi anlamına gelir.
• İşlemlerin entegrasyonu, bireysel işlemlerin veya bir iş sürecinin adımlarının, sırasıyla önceki veya sonraki işlemlerle bağlanmasını gerektirir.
• Süreçlerin entegrasyonu, farklı iş süreçleri arasındaki arayüzlerin açıkça dikkate alınması anlamına gelir (örneğin, sipariş işleme ve malzeme kontrol akışı arasındaki bağlantılar).
• Yazılım entegrasyonu, farklı programların, örneğin farklı iş fonksiyonları için bilgi sistemlerinin birlikte çalışabilmesi ve birbirlerinin verilerini ve işlemlerini kullanabilmesi anlamına gelir.

Entegrasyonun bu yönleri, her zaman etkin iş bilgisi işleme için önemli gereksinimler olarak görülmüştür, ancak işletme çapında entegre bilgi sistemleri fiilen nasıl elde edilir?

Çoğu kuruluş, uzun bir süredir çeşitli iş alanlarında bilgi sistemlerini kullandığından, bir yol bu bağımsız sistemleri sonradan entegre etmektir. Bu yaklaşım, entegre edilecek bilgi sistemleri için genellikle “eski sistemler” terimiyle ilişkilendirilen “yazılım yeniden mühendisliği” kavramı altında tartışılmış ve uygulanmıştır.

Bütünleşik bilgi sistemlerini elde etmek için diğer bir yaklaşım, onları geliştirmeye sıfırdan başlamaktır. Böyle bir durumda, bilgi yapıları, en azından teoride, işletme çapında bir şekilde çizim tahtasında modellenebilir ve tasarlanabilir. Pratik deneyimler, bir işletmenin tüm alanları için kapsamlı bilgi sistemleri geliştirmenin devasa bir görev olduğunu göstermiştir.

Bu nedenle, bu tür sistemler nadiren bireysel çözümler olarak geliştirilmiştir. Gereken yatırımın yanı sıra, bu tür sistemleri geliştirmek için gereken insan gücü ve bilgi birikimi de genellikle tek bir şirketin imkanlarının ötesindedir. Bu nedenle, kapsamlı entegre bilgi sistemleri çoğunlukla özel yazılım ve danışmanlık şirketleri tarafından geliştirilmiştir.

1970’lerde ve 1980’lerde bu sistemler, 1990’larda “kurumsal kaynak planlaması” ve “ERP sistemi” terimleri ortaya çıkana kadar standart paketler veya entegre iş bilgi sistemleri gibi oldukça genel terimlerle adlandırıldı. Aslında, “kurumsal kaynak planlaması” terimi, akademi tarafından değil, yazılım endüstrisi tarafından ortaya atılmıştır.

Bugün, terimin ne anlama geldiği konusunda ortak bir anlayış var. Bu bölümde kullanılan tanım şu şekildedir: Kurumsal kaynak planlama sistemi (ERP sistemi), bir işletmenin tüm bölümleri hakkında bilgi toplayan, işleyen ve sağlayan, iş süreçlerini ve iş kurallarını kendi içinde ve genelinde otomatikleştiren kapsamlı bir bilgi sistemidir. 

Alternatif olarak, bir ERP sistemi, tek bir sistemden ziyade bir dizi entegre bilgi sistemi olarak tanımlanabilir. Bu, izleyicinin bakış açısına bağlıdır. Kullanıcı için ideal bir ERP sistemi, tek bir veri tabanı ve tek bir ortak kullanıcı arayüzü ile kurumsal çapta bir bilgi sistemi gibi davranacaktır. Bununla birlikte, böyle bir sistem, iyi entegre oldukları sürece birçok alt sistemden ve birçok veri tabanından oluşabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir