Macromedia Flash – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Macromedia Flash – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

23 Eylül 2022 macromedia flash 8 indir - gezginler Macromedia Flash 8 key macromedia flash player indir - gezginler 0
Maksimum Eşleştirme Algoritması

İstemci ve Sunucuda Macromedia Flash

İnternet ve daha özel olarak World Wide Web, küresel bir iletişim ortamıdır. Kişisel veya ticari bir Web sitesi aracılığıyla, bu teknolojik forum aracılığıyla kendimizi bireyler veya kuruluşlar olarak ifade etmeye çalışıyoruz. Ziyaretçileri sitemize geri getirecek bir deneyim sunmak istiyoruz.

Zengin multimedya içeriği sağlamak, bu amaçlara ulaşmada çağdaş paradigmadır. Yazılım şirketi Macromedia, Flash olarak bilinen ticari ürünü ile bu ihtiyaca cevap vermiştir. Macromedia Flash, istemcide etkileşimli multimedya ortamları oluşturmak için kullanılır. Flash aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak iletişim kuran sunucu tabanlı teknolojiler de vardır.

Macromedia Flash hatırı sayılır bir hızla gelişiyor. Flash 4.0’a kadar, kullanıcı arayüzü menü odaklıydı. 5.0 sürümünden itibaren, kullanıcı arayüzü palet odaklıdır. Flash MX, 6.0 sürümüdür. MX, bir dizi program belirtir. Bu yazının yazıldığı sırada Flash sürümü MX 2004’tür.

Flash MX’de tanıtılan bileşenler, kullanıcı arayüzlerinin (HTML form öğelerine benzer) hızlı bir şekilde oluşturulmasına izin verir. Flash MX 2004, önceki Flash MX bileşen mimarisinde (sürüm 1 veya v1) bulunmayan özelliklere sahip, sürüm 2 (veya yalnızca v2) olarak adlandırılan yeni bir bileşen mimarisi sunar.

MX 2004, Flash’ın iki ayrı uygulamaya ayrıldığını görür: uygulamanın standart öğelerini içeren Flash MX 2004 ve genişletilmiş bir sürüm olan Flash MX 2004 Professional.

FLASH VE MÜŞTERİ

Flash, bir grafik sanatlar programından çok daha fazlasıdır. Bu uygulama, tasarımcının ve geliştiricinin gerçek ve benzersiz bir grafik kullanıcı arabirimi (GUI) oluşturmasına olanak tanır. Bu GUI, son kullanıcı etkileşimini desteklemek için tam olarak programlanabilir. Flash, bu alanla sınırlı olmamakla birlikte, World Wide Web’de muazzam bir tedavi bulmuştur.

Flash, içerik dağıtımında birincil ortam olarak vektör grafiklerini kullanır. Vektör grafikleri matematiksel formüllerle tanımlanır. Bu formüller istemci bilgisayarın video işlemcisi tarafından çözülür ve bir raster görüntü oluşturulur. Raster grafikler bitmap görüntüleridir.

Bilgiyi iletmek için çok sayıda bit gerektiren piksellerden oluşurlar. Bitmap dosya boyutları, standart bir grafik dosya formatı olan JPEG (Joint Photographic Experts Group) gibi kayıplı sıkıştırma teknikleri kullanıldığında bile doğal olarak daha büyüktür.

Vektör grafikleri ölçeklenebilirdir ve büyütüldüklerinde bilgileri tutarlar, ancak örtüşme sorunu yaşarlar. Raster grafikler ölçeklenebilir değildir ve büyütüldüğünde anlaşılmaz hale gelir. Flash, akıştan yararlanır. Akış dalgası dosyasında bulunan bilgiler, alındıkça tarayıcıda görüntülenir.

Tarayıcı önce dosyanın tüm içeriğinin indirilmesini beklemez. Bu iki özellik, vektör grafikleri ve akış, Flash’ı düşük bant genişliği bağlantılarında bile multimedya içeriği sağlamak için başarılı bir ortam yapmak için birleştirir. Ayrıca, Flash’ın programlama yönü, etkileşimi ön plana çıkararak Web sitelerinin kullanılabilirliğini daha da geliştirir ve genişletir.

Flash’taki kavramlar organizasyonda hiyerarşiktir. Herhangi bir araçla sahnede çizim yapmak, bir çizim nesnesi oluşturur. Bunlar bir Flash filminin temel yapı taşlarıdır. Nesneler seçilebilir, kopyalanabilir, gruplanabilir, dönüştürülebilir, eğriltilebilir, istiflenebilir, silinebilir vb. Esasen herhangi bir tasarımcının talepleri çizim nesnesi ile karşılanabilir. Flash ayrıca görüntülerin içe aktarılmasını da destekler.


macromedia flash 8 indir – gezginler
macromedia flash player indir – gezginler
Macromedia Flash 8 serial number
Macromedia Flash 8 key
Download macromedia flash 8 full crack
Macromedia Flash Player 7
Adobe Flash Player
macromedia flash (r call of duty 2)


Bir sonraki hiyerarşi seviyesi semboldür. Arzu, çizim nesnesini hareket ettirmek (hareket arası) ise, önce bir sembole dönüştürülmelidir. İlginç bir şekilde şekil değiştirme (şekil arası doldurma) bir çizim nesnesi üzerinde gerçekleştirilir.

Burada küçümsenemeyecek kadar ince bir önem var. Bir sembol oluşturulduğunda, otomatik olarak kütüphane olarak bilinen bir kabın içine yerleştirilir. Tasarımcı sembolü yeniden kullanmak isterse, kütüphaneden sahneye sürüklenip bırakılır.

Sembolün sahnede birden çok oluşumu, sembolün örnekleri olarak adlandırılır. Sahnedeki bir örneğin kütüphanedeki sembolü işaret ettiği düşünülebilir. Sembol sadece bir kez saklandığı ve birçok kez bir instance şeklinde tekrar kullanıldığı için dosya boyutu minimumda kalır.

Diğer bir avantaj, sembollerin dosyadan dosyaya yeniden kullanılabilirliğidir. Bir Flash dosyasından bir kitaplık tamamen ayrı bir dosyada açılabilir ve semboller yeniden kullanılabilir.

Film klibi, düğme ve grafik olmak üzere üç simge türü vardır. Film klipleri, örnek olarak değerlendirilebilecek bağımsız Flash filmleridir. Sahneye çıktıklarında ana filmden bağımsız olarak animasyon dizileri arasında geçiş yaparlar.

Film klipleri de programlanabilir. Düğmeler bir yukarı durumu, bir aşırı durumu, bir aşağı durumu ve bir isabet durumunu korur. İlk üç durum canlandırılabilir ve düğmeler de programlanabilir. Grafik semboller basitçe ara hareketler oluşturmak için kullanılır ve bir eylemin doğrudan bir eyleme atfedilemeyeceği anlamında programlanamazlar.

Sahne ayrıca katmanlar şeklinde bir hiyerarşi sağlar. Sahneyi bir iskambil destesi olarak düşünün (tipik bir benzetme). Destedeki her kart bir katmandır, üstteki kart hiyerarşide en yüksek ve altındakiler daha düşüktür. Kural olarak, katman başına bir animasyon kuraldır. Çalışmak için sahnede bir sembolün olması gerektiğini kabul etmek yeterli değildir. İçinde bulunduğu ilgili katmanı belirlemek de aynı derecede önemlidir.

Zaman çizelgesi, bir Flash filminin belkemiğidir. Bir selüloit film şeridi, sürekli hareket yanılsaması vermek için bir film projektörü boyunca hızla hareket ettirilen hareketsiz görüntülerden oluşur. Aynısı bir Flash filmi için de geçerlidir. Her katmanın çerçevelere bölünmüş bir zaman çizelgesi vardır. Bir katmana bir sembol yerleştirilir.

Sahnedeki sembollerin hareketleri, katmanlar zaman çizelgesindeki bir dizi kareye bölünür. Yazılım oynatma kafası bir kareden diğerine hareket ederken, sembole hareket yanılsaması verilir. Oynatma kafası son kareye ulaştığında, işlemi kesmek için programlanabilir bir komut verilmedikçe başa döner ve yeniden oynatılır.

Sonuç olarak, belirli simgelerin zaman çizelgesi üzerinden, doğrudan örnekleri üzerinden programlanabileceği ve belirli bir duruma atfedilebilecek eylem ve nesnelerin programlanabileceği görülmektedir.

.fla uzantılı bir dosyada bir Flash film oluşturulur. Bu dosya birçok dosya türü oluşturabilir. Web dağıtımı için yaygın türler .html (köprü metni biçimlendirme dili) ve akış dalgası dosyası .swf’dir (akış wave dosyası veya küçük Web dosyası). İstemcinin tarayıcısı, sunucudan html’yi ister. Tarayıcı html dosyasını yükledikten sonra, tarayıcı sunucudan akış dalgası dosyasını çağırır.

Flash, Flash sürüm 5.0’da tanıtılan, ActionScript olarak bilinen bir programlama dili içerir. ActionScript, diğer birçok komut dosyası dili gibi, gevşek yazılmış ve prototip tabanlı olarak kabul edilir.

Bu, değişkenlerin kullanılmadan önce bildirilmesi gerekmediği ve bir değişkende saklanan veri türünün program mantığının nasıl aktığına bağlı olarak değişebileceği anlamına gelir. Flash MX 2004, ayırt edici özellikleri gerçek bir sınıf tanımlama yeteneği, tüm tanımlayıcıların büyük/küçük harf duyarlılığı ve güçlü (veya katı) veri yazma olan ActionScript 2.0’ı sunar.

Geliştirici, filmin çalışacağı ActionScript ve Flash Player sürümünü seçme olanağına sahiptir. ActionScript, ECMA (European Computer Manufacturers Association) uyumludur.

ActionScript ile geliştiriciye kullanması için bir nesne araç kutusu verilir. Flash mimarları, sembol örneklerini işlemek için kullanılabilecek muazzam bir işlev ve nesne koleksiyonu tasarladı.

Bir programda bir nesne kullanma kavramı bir kez anlaşıldığında, geriye kalan şey sayısız nesne yöntemi ve özelliğine aşina olmaktır. Ayrıca, ActionScript ve JavaScript’in istemci tarafında iletişim kurabildiğine de dikkat edilmelidir. Tipik örnekler açılır pencerelerdir.

Nihai sonuç, Flash filmi, esasen, bir masaüstünde veya disk veya ağ aracılığıyla sağlanan bir tarayıcı penceresinde yürütülen benzersiz bir bağımsız minyatür GUI uygulamasıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir