Matematik ve Teknoloji – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Matematik ve Teknoloji – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

6 Aralık 2021 İlköğretim matematik öğretiminde teknoloji kullanımı Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı PDF Matematik öğretiminde kullanılan uygulamalar Matematikte teknoloji kullanımı Matematikte teknoloji kullanımı makale Teknoloji Destekli Matematik Etkinlikleri 0
Biçimcilik Etkileri

Matematik ve Teknoloji (K-12 Eğitimi)

Matematik sınıfında kullanılan teknoloji, hesap makinesi, elektronik tablo, dinamik geometri yazılımı, istatistiksel yazılım, bilgisayar cebir sistemleri, veri toplama araştırmaları veya etkileşimli web siteleri gibi birçok biçim alabilir. Bu teknoloji araçları, anaokulundan üniversiteye kadar tüm öğrenciler için matematik öğrenimini geliştirebilir ve genişletebilir.

Okul Matematiğinin İlke ve Standartlarında, Ulusal Matematik Öğretmenleri Konseyi (NCTM), “Teknoloji İlkesini” yüksek kaliteli matematik eğitimi için gerekli altı ilkeden biri olarak tanımladı. Bu ilke şunları belirtir: “Matematik öğretme ve öğrenmede teknoloji esastır; öğretilen matematiği etkiler ve öğrencilerin öğrenmesini geliştirir”.

Teknoloji, daha önce pratik olmayan matematik konularının incelenmesini erişilebilir kılar. Teknoloji, öğrencilerin büyük hesaplamaları ve rutin prosedürleri hızlı bir şekilde işlemesine yardımcı olmakla kalmaz; ayrıca öğrencilere matematiksel fenomenlerin çoklu temsillerini sağlar ve öğrencilerin büyük gerçek dünya veri kümelerini organize etmelerine ve analiz etmelerine olanak tanır.

İlkokul öğrencileri dinamik geometri yazılımı kullanarak dörtgenlerin özelliklerini araştırabilir ve tahmin edebilir. Hesaplama kısıtlamaları kaldırılarak, ortaokul ve lise müfredatına özyineleme ve regresyon gibi konular dahil edilmiştir.

Bunlar ve diğer birçok matematiksel konu, teknoloji kullanılmadan önce öğrenciler için erişilemezdi. “Bir zamanlar gerekli görülen bazı beceriler teknolojik araçlar tarafından daha az gerekli hale getirildiğinden, öğrencilerden daha yüksek genelleme veya soyutlama seviyelerinde çalışmaları istenebilir”.

Teknoloji ayrıca öğrencilerin matematik konularını daha derinlemesine ve daha etkileşimli yollarla keşfetmelerini sağlar. Teknoloji “öğrencilerin matematiğin başka bir alanını daha iyi anlamak için matematiğin bir alanındaki fikirleri kullanmalarına izin vererek cebir, geometri ve veri analizindeki bazı konular arasındaki bazı yapay ayrımları bulanıklaştırır”.

Birçok okul matematiği konusu, fiziksel, biyolojik, çevresel, sosyal ve yönetim bilimlerinde ortaya çıkan durumları modellemek ve çözmek için kullanılabilir. Birçok matematik konusu sanat ve beşeri bilimlerle de bağlantılı olabilir.

Teknolojinin uygun kullanımı, uygulamalar için yararlı matematik konularının dahil edilmesini (örneğin, regresyon ve özyineleme) daha pratik hale getirerek ve aynı zamanda öğretmenlerin ve öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştırarak gerçek verilere ve bilgilere hazır erişim sağlayarak bu tür uygulamaları kolaylaştırabilir. Matematik konularının birden çok temsilini bir araya getirir.


Matematikte teknoloji kullanımı makale
Matematik eğitiminde kullanılan teknolojik araçlar
Matematik öğretiminde kullanılan uygulamalar
Matematik ve teknoloji ilişkisi
Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı PDF
Matematikte teknoloji kullanımı
İlköğretim matematik öğretiminde teknoloji kullanımı
Teknoloji Destekli Matematik Etkinlikleri


Teknoloji ayrıca öğrencilerin matematiksel öğrenmeye daha aktif olarak katılmalarını destekler. Belirli bir formülü hesaplamak için bilgisayar veya hesap makinesi tabanlı bir program yazmak, öğrenciyi ilgili matematiği tam olarak anlamaya teşvik eder.

Teknoloji, analiz edilecek bir dizi deney sonucu vermek yerine, öğrencilerin simülasyonları (örneğin, yazı tura atmak) çok daha hızlı gerçekleştirmesi için bir araç sağlar. Sondalar kullanılarak gerçek dünya verilerinin toplanması, matematik ve laboratuvar bilimleri sınıfı arasındaki boşluğu doldurur ve öğrencilerin öğrenme sürecine tam olarak katılmasını sağlar.

Matematik öğretiminde teknoloji kullanımı, teknolojiyi öğretmek amacı ile değil, teknoloji ile matematik öğretimini ve öğrenimini geliştirmek amacıyladır. Teknoloji ile matematik öğretiminde reformun gerçekleştirilmesinde kilit değişim aracılarının teknolojik araçların değil matematik öğretmenlerinin olduğu konusunda yaygın bir fikir birliği vardır.

Yine de öğretmenleri teknolojiyi uygun şekilde kullanmaya hazırlamak, öğretmen eğitimcileri için karmaşık bir iştir. Öğretmenler tarafından teknolojinin benimsenmesi, hem kavramsal hem de pedagojik konulara odaklanan profesyonel gelişimi, “yoğun başlangıç ​​yardımı ve düzenli takip faaliyetleri” açısından sürekli desteği ve meslek içinden değişim arzusunu gerektirir.

Ayrıca öğretmenlerin eğitim teknolojisi uygulamalarına yönelik araştırmalar, öğretmenlerin teknoloji ile öğretim konusunda yetkin ve özgüven sahibi olmaları için en az üç ila beş yıl gerektiğini belgelemektedir.

Bir matematik sınıfında kullanılan birçok teknoloji türü vardır. Daha yaygın olarak kullanılan teknolojilerden bazıları, her biri hakkında kısa bir açıklama ile aşağıda listelenmiştir:

1. Texas Instruments, Casio, Hewlett Packard ve Sharp’ın grafik hesap makineleri. Bu hesap makineleri, cebirsel gösterimde bir işlev girme yeteneklerine sahiptir ve hesap makinesi, işlevin grafik ve sayısal (tablo) formlarında ek temsillerini sağlar. Ek olarak, çoğu grafik hesaplayıcı, belirli bir veri kümesine en uygun çizgiyi hesaplamak ve grafiğini çizmek için gelişmiş istatistiksel işlevlere sahiptir. Diğer özellikler arasında finansal matematik uygulamaları, programlama yetenekleri ve bir rasgele sayı üreteci bulunur.

2. Microsoft Excel, Lotus 1–2–3, ClarisWorks ve Corel Quattro Pro’dan Elektronik Tablolar. Elektronik tablolar, verileri sıralamak, organize etmek, analiz etmek ve grafik oluşturmak için kolay bir yol sağlayan bilgisayar uygulamalarıdır. Onlar da bir dizi veri aracılığıyla en uygun çizgiyi hesaplayabilirler. Elektronik tablolar, öğrencilerin olasılık deneyleri ve mermi hareketi gibi matematiksel kavramları simüle etmeleri için etkileşimli ortamlara da dönüştürülebilir.

3. Geometer’s Sketchpad, Cabri Geometry ve ShapeMakers tarafından sağlanan dinamik geometri yazılımı. Bu yazılım, kullanıcının tüm matematiksel ilişkiler korunurken (örneğin paralel çizgiler, orta nokta, açıortay, vb.) boyutu veya şekli bozarak geometrik nesneler çizmesine ve matematiksel özellikleri keşfetmesine olanak tanır. Geometriye endüktif bir yaklaşım benimseyen dinamik geometri yazılımı, öğrencileri matematiksel kanıtları denemeden önce eskizlerine dayanarak keşfetmeye ve tahminlerde bulunmaya teşvik eder.

4. Fathom, SPSS’den istatistiksel yazılım ve Microsoft Excel için eklentiler. Bu yazılım, kullanıcının matematik ve istatistikte veriye dayalı araştırmaları keşfetmesini sağlar. Gerçek dünya veri setlerini kolayca içe aktarmak, istatistikleri öğrenciler için daha alakalı ve ilgi çekici hale getirir. Fathom’u kullanarak öğrenciler, kaydırıcıları parametre olarak kullanarak matematiksel modeller oluşturabilirler. Öğrenciler kaydırıcıları değiştirdikçe, belgelerindeki kaydırıcının değerine bağlı olan her şey dinamik olarak güncellenir.

5. Maple, Mathematica ve Derive tarafından geliştirilen bilgisayar cebir sistemleri. Bu programlar, geleneksel lise matematik programlarının odak noktası olan sembolik manipülasyonun çoğunu verimli bir şekilde gerçekleştirir. Ayrıca, üç boyutlu grafikleri görüntüleme konusunda benzersiz bir yeteneğe sahiptirler. Artık cebir çalışması, sembolik manipülasyonun nispeten basit olduğu basit, yapmacık durumlarla sınırlı kalmamalıdır.

6. Texas Instruments ve Venier Sensors tarafından sağlanan Hesap Makinesi Tabanlı Laboratuvar ve Hesap Makinesi Tabanlı Ranger gibi veri toplama probları. Bir grafik hesap makinesine veya kişisel bir dijital asistana (PDA olarak bilinen elde taşınan cihazlar) yapılan bu eklemeler, gerçek dünya verilerini toplamanın kolay bir yolunu sağlar.

Farklı problar, hareket, sıcaklık, ışık, pH, ses, kuvvet ve voltaj gibi belirli bir süre boyunca bir dizi çevresel koşulu ölçer. Ölçümler toplanır ve doğrudan grafik hesap makinesinin veya PDA’nın belirlenmiş bir istatistiksel listesine eklenir. Öğrenciler daha sonra verileri daha fazla incelemek ve analiz etmek için hesap makinesinin veya PDA’nın istatistiksel özelliklerini kullanabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir