Eğitim Teknolojisinde Mesaj Tasarımı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Eğitim Teknolojisinde Mesaj Tasarımı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

6 Aralık 2021 Araç-GEREÇLERİN ÖĞRETİMDEKİ YERİ Önemi ve Seçimi Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı mesaj tasarımının özelliklerinden biri değildir Eğitimde kullanılan Araç gereçlerin özellikleri Grafik tasarım İlkeleri pdf Yaratıcı mesaj tasarımının özellikleri 0
Bilgisayar Tabanlı Sistemler

Mesaj Tasarımı

Mesaj tasarımı, kaynak tarafından gönderilen mesajın etkili bir şekilde alınmasını sağlamak için bir mesajın bölümlerinin, detaylarının, kompozisyonunun, kalıplarının, planının ve niyetlerinin yanı sıra tüm iletişim sisteminin optimal ilişkisini açıklayan bir iletişim teorisi uygulamasıdır. Geleneksel iletişim modelleri kaynak, mesaj, kanal, girişim (gürültü olarak da adlandırılır) ve alıcıyı içerir.

Bu modeller genellikle doğrusal bir tarzda sunulsa da, gerçekte iletişim süreci oldukça değişkendir ve başlangıcı veya sonu yoktur. İletişim süreci geri döndürülemez, yani yeni iletişim çabalarının önceki etkileşim kalıplarının, deneyimlerinin, fikirlerin ve duyguların kalıntısı olduğu anlamına gelir. Bu kalıplar, deneyimler, fikirler ve duygular genellikle iletişim sürecinde bir müdahale kaynağı olarak işlev görür.

Girişim, mesaj kaynağı ile mesaj alındısı arasındaki gürültüdür. Bu gürültü, gönderenin bir alıcının bir mesajı nasıl alacağını ve kodunu nasıl çözeceğini tahmin etme yeteneğini etkiler. Gürültü, kaynağa, mesaja, kanala ve/veya alıcıya ilişkin kopuk bilişler, tutumlar, ilgi alanları, inançlar ve motivasyonlardan kaynaklanabilir.

Örneğin, belirli bir teknoloji için (web üzerinden dağıtım gibi) etkili bir mesajın nasıl oluşturulacağını bilmeyen veya bunun nasıl yapılacağıyla ilgilenmeyen eğitim teknolojisi uzmanlarının, konu dışı ayrıntılar içeren veya içerikten oluşan bir mesaj oluşturma olasılığı daha yüksektir. grafiksel olarak kafa karıştırıcı ve zor bir şekilde, böylece mesajın alıcılar tarafından istendiği gibi alınma olasılığını azaltır.

Başka bir örnek olarak, İnternet’i kullanmaktan rahatsız olan alıcıların (daha az deneyime sahip olanlar gibi) bu kanal üzerinden iletilen mesajları başarıyla alma olasılığı daha düşüktür. Kendi rahatsızlıkları ve aletin nasıl kullanılacağına dair bilgi eksikliği, zahmetsiz kullanımı engeller.

Daha az deneyimli kullanıcıların, ortamın nasıl kullanılacağı konusundaki güven ve bilgi eksikliklerinin üstesinden gelmek için çabaya odaklanmaları gerekir bu çabanın kanala değil mesajın kendisine harcanması gerekir. Mesaj tasarımının amacı, girişimi azaltmak ve böylece amaçlanan mesajın alınma olasılığını arttırmaktır.

Eğitim Teknolojisinde Mesaj Tasarımı

Eğitim teknologları, öğretimi planlarken, insanların kişilerarası iletişime, aracılı iletişimden daha güçlü tepki verdiğini göz önünde bulundurmalıdır. Bununla birlikte, insanlar en güçlü şekilde bazılarının “somut iletişim” dediği şeye tepki verir. Somut iletişim, üreticilerin genellikle iletişimin nitelikleri tarafından iletilen teğet veya alakasız mesajlar olduğunu düşündükleri anlamına gelir.

Başka bir deyişle, söylenenlere dikkat ederken, bir şeyin nasıl söylendiğine veya kimin söylediğine daha fazla olmasa da daha fazla dikkat ederiz. Sonuç olarak, öğrenciler medyadan bağımsız olarak iyi tasarlanmış öğretime kötü tasarlanmış öğretimden daha iyi yanıt verecekler ve öğrenciler iyi tasarlanmış öğretim mesajlarına, bazıları içeriğe bakılmaksızın, kötü tasarlanmış öğretim mesajlarından daha iyi katılacaklardır.

Eğitim teknolojisi alanında, mesaj tasarımı, öğrenme koşullarını sağlamak için bir işaret ve sembol modelinin manipüle edilmesi veya manipüle edilmesi için planlama sürecidir. Bazı teorisyenler, öğrencinin dışındaki alanlara yönelik öğretim için mesaj tasarımı ile öğrenmeyi kolaylaştıran iç kontrolleri etkinleştiren stratejilerle ilgilenen öğrenme için mesaj tasarımı arasında ayrım yapmışlardır.

Örneğin, ekran tasarımı (bir web sayfasında ve düzende hangi bilgilerin yer aldığı) talimat için mesaj tasarımı kapsamına girerken, sıralama seçenekleri (talimat boyunca baştan sona ilerlemeye karşı atlayarak) ve gereken uygulama miktarı mesajın kapsamına girer. 


Yaratıcı mesaj tasarımının özellikleri
Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı mesaj tasarımının özelliklerinden biri değildir
Grafik tasarım İlkeleri pdf
Görsel tasarım
Tasarım ilkeleri pdf
Araç-GEREÇLERİN ÖĞRETİMDEKİ YERİ Önemi ve Seçimi
Görsel Tasarım pdf
Eğitimde kullanılan Araç gereçlerin özellikleri


Mesaj tasarımının fiziksel yönleri, tipik olarak, tipografik ipuçları (örneğin, farklı yazı tiplerinin ve yazı tipi boyutlarının kullanımı) ve yönerge ipuçları veya grafikler (oklar, madde işaretleri ve farklı renklerin kullanımı), ekran yoğunluğu (miktar miktarı) gibi organizasyon stratejilerini içerir. 

Mesajın fiziksel özelliklerine ek olarak, mesaj seçimi, algılanması, anlaşılması ve hatırlanması sırasında alıcıyı etkileyen çeşitli diğer mesaj nitelikleri, çoğu eğitmenin veya öğretim tasarımcısının kontrolü altında değildir.

Alıcının maruz kalması, dikkati, algısı ve akılda tutulması, ilgili kişilere, mesajın doğasına ve içeriğine, verilecek kararın türüne, koşullara ve öğrenicilerin ve eğitmenlerin ilgili olduğuna inandıkları değerlere bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Hedeflenen alıcının mesajın kodunu çözme yeteneğini etkileyen birçok değiştirilebilir değişkene rağmen, araştırmacıların öğrencilerin tümevarımsal olarak oluşturabilecekleri mesajları tasarlarken önemli olduklarını öne sürdükleri belirli yönergeler vardır.

Mesaja hangi içeriğin dahil edileceğini seçmek, bir mesajın ele alınıp alınmadığını, anlaşıldığını ve daha sonra geri çağrıldığını etkileyebilir. Araştırmacılar, tüketici odaklı mesajların alıcının dikkatini çekmede üretici odaklı mesajlara göre daha etkili olduğunu bulmuşlardır.

Tüketici odaklı bir mesaj, hedeflenen alıcıya açık bir araçsal fayda gösteren bir mesajdır. Mesajlar, alıcıya benzer birinden geldiğinde, hedeflenen alıcının dikkatini çekme olasılığı daha yüksektir. Mesajın içeriği etkili olduğunda, mesajların güvenilir birinden geldiğinde dikkat çekmesi daha olasıdır. Mesajın içeriği bilişsel olduğunda, alıcıların, algılanan yeterliliğe sahip birinden gelen mesaja dikkat etmesi daha olasıdır.

İletişimin amacı, anlamaya dikkat çekmenin ötesine geçtiğinde, eğitim teknolojisi uzmanlarının bilişsel uyumsuzluğu en aza indirmekle ilgilenmeleri gerekir. Bilişsel uyumsuzluk teorisi, insanların birbirleriyle ve zaten bildikleri, inandıkları, değer verdikleri ve yaptıklarıyla tutarlı olan bilişleri veya inançları tercih etmeleri ve anlamaları ilkesine dayanmaktadır.

Anlamayı artırmak için başka bir strateji sıklık ve tekrardır. Varyasyonlu tekrarın, varyasyonsuz tekrardan daha iyi olduğu ileri sürülmektedir. Başka bir deyişle, öğrenciler bir fikir veya kavram sık sık ancak küçük farklılıklarla tekrarlandığında daha iyi anlarlar.

Bu nedenle, biri bir grup öğrenciye risk değerlendirme kavramları hakkında bilgi vermek isterse, odağı tehditlerden güvenlik açıklarına ve sonuçlara kadar değiştirmek, daha geniş kavramın aktarılmasına yardımcı olur. Ayrıca, teknoloji aracılı öğretim için, kısa, yoğun patlamalar, daha uzun, daha az yoğun mesajlardan daha etkilidir. Bu, kısmen daha önce bahsedilen içeriğin fiziksel organizasyonunun yanı sıra mesajda yer alan içeriğin doğası ve türünün bir işlevidir.

Eğitim teknolojisini oluşturan tüm süreçlerin, araçların ve sistemlerin temel ilkesi öğrenmedir ve öğrenme iletişim gerektirir. Bilgi teknolojisi araştırma ve geliştirme, eğitimin teknik yeteneklerini genişletmeye devam ettikçe, eğitim teknolojisinin potansiyeline ulaşması ve eğitim sistemlerimizdeki yerine ulaşması için mesaj tasarımının eğitim teknolojisindeki rolü daha da önemli hale gelecektir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir