Semantik Organizasyon Araçları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Semantik Organizasyon Araçları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

6 Aralık 2021 Formal iletişim kanalları nelerdir Yönetim ve Organizasyon Ders Notları slayt Yönetim ve Organizasyon Erol Eren Yönetim ve organizasyon teorileri 0
Proje Önlemleri

Zihin Araçları

“Zihin araçları, eleştirel düşünmeyi ve daha yüksek düzeyde öğrenmeyi sağlamak ve kolaylaştırmak için öğrenciyle entelektüel ortaklar olarak işlev görmek üzere uyarlanmış veya geliştirilmiş bilgisayar tabanlı araçlar ve öğrenme ortamlarıdır.” alıştırmalar, öğreticiler ve öğrencilerin sürece çok az veya hiç girdisi olmadığı diğer uygulamalar.

Mindtools, anlamlı öğrenmeyi ve eleştirel düşünmeyi kolaylaştırır. Anlamlı öğrenme, aktif, yapıcı, amaçlı, özgün ve işbirlikçi öğrenmeyi ifade eder ve eleştirel düşünme, çoklu çözümler üreten, analiz, sentez ve değerlendirmeyi teşvik eden, karmaşık durumlar sunan, öz-düzenlemeli öğrenmeyi içeren ve algoritmik olmayanı teşvik eden düşünmeyi ifade eder. 

Akıl araçları okullarda kullanım için verimlidir çünkü müfredat boyunca kullanılabilirler ve genellikle diğer uygulamalardan daha ucuzdurlar. Bir Mindtool olarak kabul edilmek için, bir aracın diğer şeylerin yanı sıra bilgisayar tabanlı, hazır, genelleştirilebilir, uygun fiyatlı ve kolayca öğrenilebilir olması gerekir. Mindtools’un öncüsü David Jonassen beş kategori tanımlar: (1) anlamsal organizasyon araçları; (2) dinamik modelleme araçları; (3) yorumlama araçları; (4) bilgi inşa araçları; ve (5) konuşma araçları.

Semantik Organizasyon Araçları

Veritabanları ve kavram haritalama araçları bu kategoride Mindtools olarak yer almaktadır. Veritabanları, özünde, bilgilerin saklanmasını, düzenlenmesini ve alınmasını sağlayan elektronik dosyalama dolaplarıdır. Kavram haritalama araçları, birbiriyle ilişkili kavramların görsel temsiline izin verir ve bilgiyi insan zihninde yapılandırılmış olarak temsil etmek için tasarlanmıştır.

Her ikisi de öğrencileri, bilgileri kendileri için anlamlı olacak şekilde görsel olarak düzenleyerek kendi bilgilerini yapılandırmaya teşvik eder. Bu organizasyon tamamlandıktan sonra, öğrenciler çıkarımlarda bulunmaya, sonuçlar çıkarmaya, problem çözmeye, hipotez kurmaya ve diğer üst düzey düşünme etkinliklerine katılmaya başlayabilirler.

Jonassen’in bir Mindtool olarak veritabanlarının kullanımını göstermek için kullandığı bir örnek, ilkokul öğrencilerinin bir okul yılı boyunca okudukları ülkelerin bir veri tabanını oluşturmasını içerir. Öğrenciler, ülkeleri karşılaştırmak ve karşılaştırmak için ihtiyaç duyacakları sosyal, politik ve ekonomik faktörlerle ilgili bilgi kategorilerini oluşturdu ve düzenledi.

Veritabanı tamamlandıktan sonra öğrenciler onu çeşitli şekillerde arayabildiler ve her ülke ayrı ayrı çalışılmış olsaydı mümkün olmayacak bağlantılar kurabildiler. Öğrenciler, örneğin ekonomik göstergeler ile okuryazarlık oranları, gelir seviyeleri ve eğitim seviyeleri ve nüfus ve nüfus yoğunlukları arasındaki ilişkiler hakkında hipotezler yaptılar.


Yönetim ve organizasyon PDF
Formal iletişim kanalları nelerdir
Yönetim ve Organizasyon Erol Eren
Yönetim ve Organizasyon Ders Notları slayt
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Yönetim ve organizasyon teorileri
Yönetim ve Organizasyon Kitabı
Örgütsel iletişim araçları


Dinamik Modelleme Araçları

Hesap tabloları, uzman sistemler, sistem modelleme ve mikro dünyalar bu kategoride Mindtools olarak yer almaktadır. Elektronik tablolar, sayısal verilerin grafiksel temsilleri de dahil olmak üzere verileri çeşitli şekillerde görüntüleme, düzenleme ve işleme yeteneğine sahip elektronik defter sistemleridir. Uzman sistemler, uzmanların akıl yürütmelerini yapay zeka aracılığıyla simüle etmek için tasarlanmış programlardır.

Sistem modelleri, bir sistemdeki bileşenler arasındaki nedensel ilişkileri gösteren bilgisayar tabanlı modellerdir. Mikro dünyalar, öğrencilerin Logo adlı bir programlama dili aracılığıyla kontrol edebilecekleri keşifsel öğrenme ortamlarıdır. Her uygulama, öğrencilerin dinamik, nedensel ilişkileri temsil etmelerine ve bu tür ilişkileri modellemek için simülasyonlar oluşturmalarına yardımcı olur.

Jonassen tarafından verilen dinamik modelleme aracının bir örneği, bir akvaryum simülasyonunu içerir. Bu simülasyonda öğrenciler balık türü, su sıcaklığı, yiyecek türü, yiyecek miktarı, su miktarı ve temizlik sıklığı gibi değişkenleri değiştirebilir. Öğrenciler bir sistemdeki bu tür değişkenler arasındaki ilişkiyi varsayabilirler ve bir sistemdeki değişkenlerin birbiriyle ilişkili doğasını daha kolay kavrayabilirler.

Çeviri Araçları

Kasıtlı bilgi arama araçları ve görselleştirme araçları bu kategoride Mindtools olarak yer almaktadır. Kasıtlı bilgi arama araçları, öğrencilerin kasıtlı, kendi kendini düzenleyen öğrenenler olmasını gerektiren bir şekilde kullanılan arama araçlarına (web tabanlı ve diğerleri) atıfta bulunur. Görselleştirme araçları, öğrencilerin bilgileri görsel olarak yorumlamalarını ve ifade etmelerini sağlayarak, genellikle zor kavramları ve soyut fikirleri görsel materyal aracılığıyla daha somut hale getirir.

Her ikisi de öğrencileri bilgiyi bulmaya ve yorumlamaya, fikirleri ve kavramları anlamaya ve buldukları ve zaten bildiklerine dayalı olarak yeni bilgiler oluşturmaya teşvik eder. Jonassen tarafından verilen bir örnek, öğrencilerin kimyasal bağda yer alan mikroskobik ve karmaşık atomik etkileşimleri anlamalarına yardımcı olmak için görselleştirme araçlarının kullanımını içerir. Görselleştirme araçları, öğrencilerin ders kitaplarındaki statik diyagramların ötesine geçerek bu bağların çoklu temsillerini görmelerini, ölçmelerini, manipüle etmelerini ve görmelerini sağlar.

Bilgi Oluşturma Araçları

Masaüstü yayıncılık programları, HTML editörleri ve multimedya geliştirme araçları dahil tüm hiper ortam uygulamaları bu kategoride Mindtools olarak yer almaktadır. Bilgi oluşturma araçları, öğrencileri bir kavramı veya fikri daha kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlayan somut bir şey oluşturmaya teşvik eder. Bu kategorinin örnekleri, özgün amaçlar için kullanılan öğrenci tarafından oluşturulan kioskları, akranlara veya topluluk üyelerine verilen öğrenci tarafından oluşturulan sunumları, bir konu hakkında birden fazla bakış açısı sunmak için tasarlanmış web sayfalarını ve bilimsel veya matematiksel göstermek için doğrusal olmayan bir şekilde oluşturulan HyperCard yığınlarını içerir. kavramlar.

Konuşma Araçları

Eşzamanlı ve eşzamansız konferans araçları, bu kategoride Mindtools olarak yer alır. Eşzamanlı araçlar, gerçek zamanlı iletişimi mümkün kılar ve MOO’ları, İnternet aktarmalı sohbeti, video konferansı ve paylaşılan beyaz tahtaları içerebilir. Asenkron araçlar, zaman ve mekandan bağımsız olarak iletişimi mümkün kılar ve haber grupları, liste sunucuları, tartışma grupları ve e-posta içerebilir.

Bunlar, öğrencileri sosyal bir bağlam içinde bilgiyi yapılandırmaya ve işbirlikçi, diyalojik bir tarzda akranlarından öğrenmeye teşvik eder. Konuyla ilgili uzmanlarla video konferanslar, başka bir eyalet veya ülkeden öğrencilerle haber grubu tartışmaları ve öğrencilerin okumakta oldukları kitapların yazarlarıyla e-posta iletişimi bu kategoriye örnek olarak verilebilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir