Matematikte Çevrimiçi İşbirliği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Matematikte Çevrimiçi İşbirliği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

29 Temmuz 2022 İşbirlikli öğrenme Nedir İŞBİRLİKLİ öğrenme teknikleri İşbirlikli öğrenmenin İlkeleri 0
Küme Tedarik Zinciri

Matematikte Çevrimiçi İşbirliğine Dayalı Öğrenme İçin Yenilikler

Bilgisayar destekli işbirlikçi öğrenme (CSCL) alanı bir dizi alanda ve bir dizi konuda büyümektedir.

Bununla birlikte, çevrimiçi işbirlikçi öğrenme için son yıllarda ortaya çıkan en umut verici pedagojik gelişmelerden biri, Scardamalia ve Bereiter’in bilgi oluşturma toplulukları kavramıdır. Ne yazık ki, Matematik alanında Bilgi Forumu® gibi CSCL ortamlarında bilgi oluşturma toplulukları kurmak ve sürdürmek oldukça zorlu bir problem olarak bulunmuştur.

Bu bölümde, matematikte bilgisayar destekli bilgi oluşturma topluluklarının kurulmasının ve sürdürülmesinin neden zor olduğunun iki ana nedenini belirleyerek başlıyoruz.

1. Çoğu “ders kitabı” matematik probleminin devam eden söylemi ve diğer bilgi oluşturma faaliyetlerini ortaya çıkarmadaki yetersizliği
2. Çoğu CSCL ortamının matematik temsil araçlarına özgü sınırlamalar

Bu nedenle, bu bölümde, eğer matematik eğitimi çevrimiçi bilgi oluşturma toplulukları tarafından sağlanan potansiyel olarak güçlü yeni matematik öğrenme yollarından yararlanacaksa, aşağıdaki yeniliklerin tasarlanması ve CSCL ortamlarına entegre edilmesi gerektiğini savunuyoruz:

1. Tartışılabilen, eleştirilebilir ve geliştirilebilen matematiksel modellerin üretiminde öğrencileri içeren özgün matematiksel problemler ve
2. (a) öğrencilerin matematiksel problemleri yeterince temsil etmelerini ve problem çözme sırasında temsil modları içinde ve arasında tercüme yapmalarını sağlayan ve (b) çevrimiçi öğrenci-öğrenci ve öğretmen-öğrenciyi kolaylaştıran anlama modelleme araçları hiper medya aracılı söylem.

Yukarıdaki yeniliklerin her ikisi de matematiksel söylemi desteklemeye ve sürdürmeye yöneliktir. Matematik problemlerinin otantik olması gerekliliği, öğrencilerin matematiksel modeller hakkında bir tartışmayı teşvik etmek için gerekli bağlamsal anlayışa sahip olmalarını sağlar. Anlama modellemesi, öğrencinin anlamasını tartışma için ek bir nesne haline getirerek söylemi daha da geliştirir.

Çoğu ders kitabı matematik problemi, birden fazla tasarım, test etme ve iyileştirme döngüsü gerektirmez ve bu nedenle, çoğu özgün matematik probleminin ortaya çıkardığı özel yeteneklere sahip insanlar arasındaki işbirliğini ortaya çıkarmaz. Çoğu ders kitabı matematik probleminin bilgi oluşturma söylemini ortaya çıkarma potansiyelini sınırlayan bir başka faktör, ders kitabı matematik problemlerinden üretilen cevapların öğrencilere tartışmaya değer pek fazla şey sağlamamasıdır.

Çoğu öğrencinin CSCL ortamlarında devam eden söylem ve diğer matematiksel bilgi oluşturma faaliyetlerine katılmasını engelleyen bir diğer faktör, matematiksel temsil araçlarının doğasında bulunan sınırlamalardır.

Bu araçların çoğu, (a) matematiksel kavramların çoklu temsillerini oluşturma, (b) farklı temsilleri birbirine bağlama ve (c) anlam.

Önceki araştırmanın bu incelemesinden iki açık sonuç çıkarılabilir. Birincisi, matematik pratisyenleri tarafından araştırılan gerçek türdeki matematiksel problemlerle, mevcut ders kitabı matematik problemlerinin çoğundan daha fazla ortak noktaya sahip olan farklı türdeki matematiksel problemlerin tasarlanması ve CSCL ortamlarına entegre edilmesi gerektiğidir.

İkincisi, yeni nesil ikonik matematiksel temsil araçlarının da tasarlanması ve CSCL ortamlarına entegre edilmesi gerekiyor. Bu araçları önceki ikonik matematik temsil araçlarından ayırmak için yeni nesil araçlarımızı anlama-modelleme araçları olarak etiketledik.


İşbirlikli öğrenme uygulama örnekleri
İşbirlikli öğrenme Faydaları
İŞBİRLİKLİ öğrenme modeli ve uygulanması
İşbirlikli öğrenme Nedir
İŞBİRLİKLİ öğrenme teknikleri
KUBAŞIK öğrenme
İşbirlikli öğrenmenin İlkeleri
Aktif öğrenme


OTANTİK MATEMATİK SORUNLARI

Daha özgün türdeki matematiksel problemlerin CSCL ortamlarına entegrasyonunun bilgi oluşturma etkinliğinin oluşturulması ve sürdürülmesi için gerekli koşullara yol açabileceğine dair bakış açısı, ortak yazarlar tarafından yürütülen son iki araştırma çalışmasının bulgularıyla sağlanmaktadır.

Bu çalışmaların her ikisi de ilkokullarda yer almasına rağmen, bu araştırma çalışmalarında kullanılan aynı matematik problemlerinin, lise öğrencileri ve öğretmen adaylarında matematiksel konu bilgisinin gelişimini kolaylaştırmak için çevrimiçi CSCL ortamlarında da kullanılabileceği de belirtilmelidir.

Bu nedenle, bu iki çalışmadan elde edilen bulguların, yalnızca ilkokullarda değil, aynı zamanda ortaokul ve yüksek öğretim kurumlarında da matematik bilgisi oluşturma topluluklarının kurulması ve sürdürülmesi için çok uygun olduğuna da inanıyoruz.

Bir dizi araştırma çalışmasında, Nason, Woodruff ve Lesh, öğrencilerin Bilgi Forumu’nun aracılık ettiği kolektif söylemle model ortaya çıkaran matematiksel problemlerle meşgul olmalarının özgün, sürdürülebilir ve ilerici çevrimiçi bilgi oluşturma etkinliğine ulaşıp ulaşamayacağını araştırıyorlar. Bu bölümde, bu araştırma çalışmalarından iki tanesine de odaklanacağız.

Araştırma çalışmalarının ilkinde, özel bir kentsel Kanada okulunda 6. sınıftaki 21 öğrenciden, ulusların olimpiyat oyunlarındaki performanslarını sıralamak için kullanılabilecek alternatif bir model tasarlamaları istendi. “altın ya da hiçbir şey” kümesi. İkinci araştırma çalışmasında, aynı okuldaki başka bir 6. sınıftaki 22 öğrenciden, Kanada şehirlerini yaşam kalitesi açısından sıralamaya yardımcı olabilecek bir model oluşturmaları da istendi.

Her iki çalışmada da öğrencilere ilk olarak model ortaya çıkarma etkinliği için zemin hazırlayan bir makale ve makaleye dayalı bir dizi odak soru sunuldu. 45 dakikalık bu ısınma etkinliğinden sonra öğrenciler (a) ilk model oluşturma (1. ) ve (c) Bilgi Forumu (Aşama 3, 45 dakikalık dört oturum) içinde modellerin yinelemeli çevrimiçi eleştirisi ve revizyonu.

Aşama 2’de ilk modellerin paylaşımı sınıf içinde yüz yüze yapılmıştır. İlk modellerin yüz yüze paylaşımı tamamlandıktan sonra, her grup kendi matematik modelini çevrimiçi CSCL topluluğu içindeki diğer katılımcılar tarafından görüntülenebileceği ve değerlendirilebileceği bir Bilgi Forumu notuna da ekledi. 3. Aşamadaki modellerin çevrimiçi eleştirisi ve revizyonu sırasında Bilgi Forumu, gruplar arası çevrimiçi söylem için bağlamları ve yapı iskelelerini de sağladı.

Bu iki çalışma sırasında bilgi inşa etme ilkeleriyle uyumlu beş önemli etkinlik unsuru gözlemlendi:

  • Scardamalia’nın geliştirilebilir fikirler ve yukarıda yükselme ilkelerini vurgulayan sorunların yeniden tanımlanması
  • Scardamalia’nın geliştirilebilir fikirler ilkesini vurgulayan matematiksel araçların yaratıcı kullanımı Scardamalia’nın fikir çeşitliliği ve bilgi oluşturma söylemi ilkelerini vurgulayan varsayımlar ortaya koyma ve keşfetme
  • Scardamalia’nın topluluk bilgisi ve kolektif sorumluluk ilkelerini vurgulayarak, anahtar matematiksel kavramların anlaşılması için toplu arayış
  • Scardamalia’nın geliştirilebilir fikirler ilkesini vurgulayan matematiksel modellerin aşamalı olarak iyileştirilmesidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir