Materyal Kullanımı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Materyal Kullanımı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

16 Mart 2022 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı - pdf Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Ders Notları Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Pegem PDF 0

Materyal Kullanımı

Çalışmamızın amacı, cep telefonu kullanarak çalışmanın, materyalin basılı, ders veya bilgisayar yoluyla verildiği durumlarda çalışmak kadar etkili olup olmadığını belirlemekti. Bilgisayar ve diğer teknolojileri kullanma kaygısı gibi diğer faktörlerin devreye girmemesi koşuluyla, öğrencilerin cep telefonu, bilgisayar, basılı veya ders sunumlarını kullanarak eşit derecede iyi öğrenmeleri gerektiği öngörülmüştür. Bu çalışma, içeriğin sunumunun dört modu için öğrencilerin test puanlarını karşılaştırarak, materyal bir bilgisayar, cep telefonu veya ders aracılığıyla verildiğinde öğrenme çıktılarının eşdeğer olduğunu göstermiştir.

Bununla birlikte, öğrenciler basılı materyalleri çalışırken daha yüksek test puanlarının kanıtladığı gibi, daha fazla öğreniyor gibi görünmektedir. Basılı formatta sunulan içeriği incelemek. Basılı öğrenme çıktılarının üstünlüğü, ne içeriğin ne de sunulma şeklinin ilgisine, zevkine veya algılanan zorluğuna atfedilemez.

Katılımcılar, basılı materyaller kullanılarak çalışılan dersleri diğer yöntemlerle çalışılan derslerden önemli ölçüde daha az ilginç bulduklarını, cep telefonu aracılığıyla verilen materyalin ise diğer modlar aracılığıyla verilen aynı içerik kadar ilginç, eğlenceli ve zor/kolay olduğunu bildirdiler. Benzer şekilde, içeriğin iletilme şekli de diğer iletim yöntemlerinde olduğu kadar ilginç, eğlenceli ve cep telefonu üzerinden zor/kolaydı.

Öğrenmeye yüzeysel bir yaklaşımın ne ölçüde tercih edildiği ile cep telefonu öğrenme koşulundaki puanlar arasındaki anlamlı negatif korelasyon tarafından kanıtlandığı gibi, bir cep telefonu kullanarak materyal öğrenirken öğrenme çıktılarının kalitesi üzerinde çalışma stratejisinin bir etkisi olduğu görülmüştür. Bu, öğrencilerin öğrenmeye yüzeysel bir yaklaşım benimseme eğiliminde olduklarında, cep telefonu kullanılarak çalışılan materyal için düşük test puanlarının gösterdiği gibi, cep telefonu kullanmanın öğrenmeleri üzerinde zararlı bir etkisi olabileceğini düşündürmektedir.

Ancak bu etki sadece küçüktür ve dersteki içeriği görüntülemek veya dinlemek için cep telefonu tuşlarını kullanarak gezinme ihtiyacıyla ilgili olabilir. Bu etki, fare veya imleç kullanarak gezinmeyi de gerektiren bilgisayar koşulu için gerçekleşmedi, bu da cep telefonunun devreye girmesiyle navigasyonla ilgili bir şeyler olabileceğini düşündürdü.

Öğrencilerin cep telefonu navigasyonuna alışmalarını gözlemlediğimiz sırada, cep telefonu kullanırken yardıma ihtiyaç duymadıkları ve web sayfalarının nasıl kullanılacağına dair bilgilerini telefonla navigasyona çevirebildikleri görüldü. Bununla birlikte, katılımcıların cep telefonunun işleyişine aşina olmaları biraz daha zaman almış olabilir ve bu da onların materyali incelemeleri için mevcut süreyi azaltmış olabilir.


öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı – pdf
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Pegem PDF
Öğretim teknolojileri ne demek
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Ders Notları
Basılı materyal örnekleri
Öğretim Teknolojileri Ders Notları
Teknolojik Materyal örnekleri


Bilgisayar kaygısı ile cep telefonu ders testinden alınan puanlar arasında ilişki olması da bununla tutarlıdır. Bilgisayar kaygısı ölçeğindeki düşük puanlar, teknolojiden daha fazla rahatsızlık duyduğunu gösterir ve bilgisayar kaygısı yüksek olanlar için cep telefonu kullanarak materyal öğrenme testinde daha kötü sonuçlar elde etmek için anlamlı olmayan bir eğilim göstermiştir. Cep telefonlarına aşinalık ve uygulama düzeyi, öğrencilere daha aşina olan yöntemlerle karşılaştırıldığında bu dağıtım yönteminin etkinliğini azaltmış olabileceğinden, bu türden gelecekteki çalışmalarda daha sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gereken bir şeydir.

Bu çalışmanın sonuçları, aynı materyal sunum yöntemi olarak ders, bilgisayar veya cep telefonu kullanılarak aynı modlarda (yani işitsel ve görsel) sunulduğunda, öğrenme çıktılarının benzer olduğunu göstermektedir. Bilgisayarlar ve cep telefonları kullanılarak işlenen derslerin benzer öğrenme çıktılarına sahip olması, her ikisi de benzer kalitede işitsel ve görsel içerik sundukları ve bu çalışma için derste aynı gezinme şekline sahip oldukları için beklenmedik bir durum değildir.

Her ikisi de, öğrencilerin sesi dinlemeyi, metni okumayı veya her ikisini birden yapmayı tercih edebilecekleri ve dersi oluşturan ekranları istedikleri sırayla gözden geçirebilecekleri için materyali gözden geçirme veya içeriği inceleme fırsatları sundu. Bu bağlamda, ders formatına kıyasla cep telefonu ve bilgisayar koşulları materyalleri gözden geçirmede daha fazla esneklik sunmuştur.

Öğrenciler ders sırasında aldıkları notları gözden geçirebilse de, materyalin gözden geçirilmesinin etkililiği, ders notlarının doğruluğuna ve eksiksizliğine bağlıydı. Ders koşulunda öğrenciler, cep telefonu ve bilgisayar koşullarında olduğu gibi sunumun sesli veya görsel yönlerini inceleyememişlerdir.

Buna rağmen, öğrenme çıktıları üç çalışma yöntemi için benzerdi. Bu üç koşul arasındaki öğrenme çıktılarındaki benzerliğin bir açıklaması, üniversite örneğimizin bir çalışma yöntemi olarak ders formatı ile yaşadığı deneyim olabilir. Öğrenciler üniversitede düzenli olarak derslere maruz kalırlar ve bu nedenle başarılı olmak için bu yöntemle öğrenirken verimli ve etkili olmaları gerekir. Ders formatı ile ilgili deneyimleri, bu çalışmada sunumun sesli ve görsel yönlerini gözden geçirme fırsatının eksikliğini içeren bu sunum yönteminin diğer eksikliklerini telafi eden bir avantaj olabilir.

Aşinalık, baskı kullanılarak çalışılan derslerin testlerinde önemli ölçüde daha yüksek puanla kanıtlandığı gibi, baskı koşulu için üstün öğrenme sonuçlarını da açıklayabilir. Baskı koşulu için öğrenciler, diğer koşullarla aynı metin ve görsel içeriğe sahipti, ancak ses mevcut değildi.

Bununla birlikte, yazdırılan sayfalar herhangi bir sırayla ve öğrencinin istediği sıklıkta görüntülenebilir, bu da derste gezinmeyi çok esnek hale getirir ve materyalin gözden geçirilmesini kolay ve hızlı hale getirir. Görünen o ki, baskı koşulu için işitsel bilgi biçimindeki ek kodlama seviyesi mevcut olmasa da, görsel ve metin işleme, malzemenin derinlemesine işlenmesini kolaylaştırmak için yeterliydi ve bu da, daha iyi hatırlama ve tanıma performansına yol açtı. 

Bilgi iş yükü açısından, Mc-Cracken ve Aldrich (1984) işlemeyi kaynakların dört farklı kategoriye bölünmesi olarak tanımlar: görsel, işitsel, bilişsel ve psikomotor (VACP). VACP modeli, bir modalite kullanımdayken diğer modalitelerde işlemeyi etkileyebileceğini tahmin eder.

Çalışmamızda basılı durumda işitsel uyaranların olmaması, görsel kanalda daha fazla işlem kaynağının daha iyi materyal kodlamasıyla sonuçlanmasına izin vermiş olabilir. Diğer koşullar, birden çok kanalda kaynakların işlenmesini gerektiriyordu ve bu, daha az optimal kodlamaya yol açmış olabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir