Mobil Çalışma Bağlamı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Mobil Çalışma Bağlamı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

9 Mayıs 2022 Mobilite durumu Nedir Mobilite kısıtı nedir Mobilite nedir oyun 0
Program Tipolojisi

GÜVENİN ÖNCELİKLERİ

Sanal bir topluluğa güven, çevrimiçi bağlamla ilgili çeşitli mekanizmalar aracılığıyla inşa edilir. Başarılı kişiler arası etkileşimin güven oluşturduğu kişisel ilişkilerde olduğu gibi, güvenin gelişmesi için diğer topluluk üyelerinin duyarlılığı gereklidir.

Bu, topluluğun sosyal normlarına bağlılık (yardımseverlik ve dürüstlük) ve konudaki yetkinlik (yetenek) ile gösterilebilir. Mesaj gönderen üyeler çoğunlukla yanıt bekler ve bu yanıtlar olmadığında, geç kaldığında veya sayıca yetersiz olduğunda kişilerarası başarılı bir etkileşim olmaz ve bu da güvenin gelişmesini engeller.

Duyarlılık, zamanında yardım için minnettarlık gösteren üyeler tarafından da belirgindir. Güven, başkalarının yazdıklarını okuyarak da inşa edilir. Başkaları kendileri hakkında kişisel bilgiler yayınlarsa, daha az yabancı, daha çok tanıdık veya arkadaş olarak görünürler.

Cinsiyet, yaş, isim, e-posta adresi veya kişisel bir sorunu ifşa etmek de üyenin güvenilirliğini (yeteneğini) artırabilir ve diğer üyelerin topluluğun standartlarına ve ilkelerine (dürüstlük) bağlılıkla ilgili inançları şekillendirmesini kolaylaştırabilir. ve iyilik).

Kişisel bilgiler, site profillerinde de sağlanabilir. Böylece, kişisel bilgilerin gizliliği, sanal bir topluluğun diğer üyelerinde de güven oluşturur. Son olarak, insanlar, güvenme eğilimi olarak bilinen, başkalarına güvenme konusunda bir dereceye kadar genel bir istekliliğe sahiptir ve bunun, durumlar arasında istikrarlı olduğu bulunmuştur.

İnsanların birbirine yabancı olduğu sanal toplulukta, en azından başlangıçta kapsamlı etkileşimler gerçekleşmeden önce güvenme eğilimi de başkalarına güvenin gelişmesine yol açan önemli bir faktördür. Güven eğiliminin, sanal ortamlarda ve özellikle sanal topluluklarda güvenle doğrudan ilişkili olduğu deneysel olarak bulunmuştur.

Sanal topluluklar, çevrimiçi uygun davranışı sağlamak için uygulanabilir bir yasal sistemden yoksun olduğundan, topluluğa gerçek üyelik ve sanal olsa bile bir topluluğun parçası olma hissi, dürüst davranışı zorlamanın olası bir yolunu sağlayabilir.

Sanal topluluklar, Ba’nın bir güvenilir üçüncü taraf (TTP) sertifika mekanizması dediği şeyi oluşturarak dürüst davranışı geliştirir. Ba’nın teorik olarak işaret ettiği ve Pavlou ve Gefen’in (2004) bir miktar ampirik desteğiyle çevrimiçi pazarlardaki mevcut üç güven oluşturma mekanizması (geri bildirim, sigorta veya garanti ve emanet) ile ilgili sorunları göz önünde bulundurarak, hukuk dışı mekanizmalar özellikle sanal topluluklarda faydalı olabilir.


Mobilite Nedir
Mobilite kısıtı nedir
Sporda mobilite Nedir
Mobilite durumu Nedir
Mobilite nedir oyun
Mobilite tıp
Mobilite nedir Call of Duty
Elektrikli Mobilite


Dedikodu, sitem ve topluluk takdiri gibi hukuk dışı mekanizmalar ve getirdikleri övgü ve yaptırımlar, tıpkı normal topluluk ortamlarında olduğu gibi güven oluşturmaya hizmet edebilir.

Ba’ya göre, sanal toplulukların güven inşa etmek için uygulanabileceği bir başka yol da, ekonomiden bildiğimiz gibi, sterlin ve pro arasında zaman içinde bir ayrım olduğunda çok önemli olan topluluk duygusu yoluyladır.

Ayrıca, bir suçlunun eylemlerinden topluluk üyeleri sorumlu tutulursa, kurallara uyması için daha fazla sosyal baskı olacaktır. Bu, yalnızca güçlü bir topluluk duygusuna sahip çevrimiçi gruplarla işe yarayabilir, ancak birçok sanal topluluk tam olarak budur.

Güvenin ayrıca kullanıcı gizliliğiyle ilgili sonuçları vardır. Birçok sanal topluluk, tıbbi durumlar, yasal sorunlar veya meslekler gibi kişisel konulara odaklanır. Katılımcılar bu tür topluluklarda iletişim kurarken anonim olmaya özen gösterebilirler.

Bununla birlikte, sanal toplulukların ekonomik uygulanabilirliği, reklam alanlarının veya ürünlerinin kullanıcılara satışına bağlı olabilir. Bu eylemi yerine getirmek için, kullanıcı demografisinin, e-posta adreslerinin ve trafik istatistiklerinin sağlanmasına güvenilir, bilgiler kullanıcı gizliliğinin korunmasıyla biraz çelişir.

Sanal toplulukların, kişisel bilgilerin sağlanması ve toplanmasının adil bir şekilde yürütüldüğü şeklinde algılandığı durumlarda, prosedürel adalet kavramlarını içermesi mümkün olabilir. Prosedürel adaletin, müşterilerin mahremiyet endişelerini ele aldığı bulunmuştur.

Culnan ve Armstrong, prosedürel adaletin, müşterilerin kişisel bilgileri pazarlama amacıyla kullanan bir kuruluşa duydukları güveni oluşturduğunu buldu. Bu tür prosedürel adalet politikaları, sanal topluluk bağlamında da uygulanabilir.

Mobil Çalışma Bağlamı

Kleinrock ileri kablosuz teknolojilerin, İnternetin, Küresel Konumlandırma Sistemlerinin, taşınabilir ve dağıtılmış bilgi işlemin ve benzerlerinin “her zaman, her yerde” bilgi işlem vizyonunu gerçekleştireceğini iddia ediyor. Bugün bu vizyonun ilk işaretlerini görebiliriz.

Örneğin, tele-çalışma artık mümkün, uzak kuruluşlar yakın işbirliğine girebilir ve insanlar internette topluluklar oluşturabilir. Dünya, zaman ve mekandan bağımsız olarak herhangi biriyle etkileşime girebileceğiniz bir “küresel köy” haline geldi.

Her zaman ve her yerde vizyonu, insanların istedikleri yerde ve zamanı düşünmeden işleri yapabilecekleri bir durumu tanımlar. Vizyonla ilgili olarak, farklı bilgisayar destekli işbirliği türlerini belirtmek için CSCW (bilgisayar destekli işbirliği çalışması) alanında sıklıkla kullanılan 2×2 matristir. Bu model, her birinin aynı veya farklı olabileceği zaman ve yer boyutlarına sahiptir. Model aşağıdaki Şekil 1’de gösterilmiştir.

Her zaman ve her yerde vizyonu, zamandan ve mekandan bağımsız olarak, yani dört senaryodan herhangi birinde yapılabilecek işlerdir. Bu, görevlerin nerede veya ne zaman yapılması gerektiği hakkında hiçbir şey söylemez, sadece bu boyutların onları kısıtlamaması gerekir.

Modelin hareketliliği dikkate almadığını fark etmek ilginçtir. İnsanların ya aynı yerde ya da farklı bir yerde olduklarını ve hareketli olup olmamalarının bir fark yaratmadığını varsayar.

Geçmişte insanlar başka seçenekleri olmadığı için seyahat ederdi. Uzaktaki arkadaşlarınızla iş yapmak veya konuşmak istiyorsanız, onlarla yüz yüze görüşmeniz gerekiyordu. Ancak ulaşım maliyetleri bazı toplantı ve etkinlikleri yasaklıyordu.

Uzun bir dizi teknolojik gelişme (pony ekspres, demiryolları, otomobiller ve telefon dahil), işlem ve konuşma ile ilgili maliyetleri düşürmeyi amaçladı. Bilgisayar aracılı iletişim, bu ilerlemedeki en son gelişmedir. Buna rağmen, insanlar hala seyahat ediyor ve hala yüz yüze buluşuyor.

Özetlemek gerekirse, İnternet teknolojilerinin, cep telefonlarının vb. benimsenmesi arttı ve bir anlamda dünyayı küçülttü. 10 yıl öncesine kıyasla günümüzde uzak sitelerle iletişim kurmak çok daha kolay ve buna bağlı olarak birçok kuruluşta iletişim sıklığı arttı. Bazı insanlar küresel köyden bile bahsettiler.

Paralel bir eğilim, insanların eskisinden daha fazla seyahat etmesidir. Tahminlere göre bu trend devam edecek hatta artacak. Örneğin, İsveç’in ulusal karayolu ajansı, uçuş sayısının önümüzdeki 10 yıl içinde dört kat artacağını bildiriyor. Küresel köy nasıl bu kadar hareketli olabilir? İnsanlar zamandan ve mekandan bağımsız olarak etkileşimde bulunabiliyor ve çalışabiliyorsa, neden seyahat etmek için daha fazla zaman harcıyorlar? Bu bir paradoks değil mi?

Konuyla ilgili literatürü gözden geçirdiğimizde, bu bariz paradoksu araştıran hiçbir araştırma bulamadık. Yazarlar ya uzaktan etkileşim, hareketlilik ya da her zaman, her yerde çalıştığı gibi hareketlilik ile ilgilenir.

Ayrıca, mobilite araştırmaları temel olarak sınırlı pil ömrü, güvenilir olmayan ağ bağlantıları, değişen kanal kodlaması ve özellikleri, geçici erişim noktaları, veri kaybı riski, taşınabilirlik ve konum keşfi gibi teknoloji konularıyla ilgilendi.

Buna göre, şimdiye kadar hiçbir araştırma, bir yandan mesafenin hiçbir rol oynamadığı fikriyle küresel köy ile diğer yandan artan hareketlilik eğilimi arasındaki ilişkiyi araştırmadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir