MOBİL MIDLEWARE – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

MOBİL MIDLEWARE – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

18 Nisan 2022 how middleware works middleware support mobile middleware examples 0
Maksimum Eşleştirme Algoritması

İletişimin Sağlanması

Kablosuz iletişimin sağlanması kablolu iletişimden daha zordur çünkü çevredeki ortam sinyalle etkileşir, sinyal yollarını bloke eder ve gürültü ve ekolar oluşturur. Bu nedenle, mobil uygulama tasarımlarının, sabit ağlar için tasarlanmış uygulamalardan daha çok ağ koşullarıyla ilgilenmesi gerekir.

WaveLAN gibi birçok kablosuz ve mobil ağ, her hücrede bir baz istasyonu adı verilen bir kontrol noktası ile coğrafi olarak tanımlanmış hücreler halinde düzenlenir. Aynı hücre içindeki cihazlar ağ bant genişliğini paylaşır; bu nedenle, hücreye yeni bir cihaz katıldığında bant genişliği hızla azalır.

Taşınabilir cihazlar, ağ bant genişliğinde ani bir düşüşe veya tamamen bağlantı kaybına neden olan kapsama alanı veya yüksek parazit olmadan farklı alanlarda hareket edebilir. Tahmin edilemeyen bağlantı kesilmesi, aktarma işlemi veya gölgeli alanlar nedeniyle sıklıkla ortaya çıkan yaygın bir sorundur. Çoğu kablosuz ağ hizmeti, hizmetleri için genellikle sabit sayıda mesajı kapsayan sabit bir ücret alır.

Ek ücretler paket başına veya mesaj bazında alınır. Buna karşılık, hücresel ağlar üzerinden veri gönderme maliyeti, bunun yerine bağlantı süresine bağlıdır. Bu, mobil kullanıcıları kısa süreliğine bağlanmaya zorlar.

Fiziksel cihaz hareketliliği, ağ bağlantısını büyük ölçüde etkileyebilir ve buna göre kullanıcıyı yeni bir konuma göre yeniden bağlayarak kullanıcı hareketliliğine uyum sağlaması gerekir. Taşınabilir cihazlar, bir alandan diğerine geçerken farklı ağ türleri, hizmetler ve güvenlik politikalarıyla etkileşime girebilir.

Bu, uygulamaların ortam parametrelerinin dinamik değişiklikleriyle başa çıkmak için farklı davranmasını gerektirir. Sonuç olarak, mobil uygulamalar aynı zamanda ağ bant genişliğinde çok daha büyük bir değişiklikle başa çıkmak zorundadır: bant genişliği, kablolu ağa bağlanmak ile (farklı) kablosuz erişim ağlarını kullanmak arasında bir ila altı büyüklük sırası arasında değişebilir.

Mobil uygulamaların karşılaştığı kısıtlamalar ve sınırlamalar, mevcut teknolojinin bir ürünü değildir, ancak doğal olarak mobilite ile ilgilidir. Birlikte, mobil uygulamaların tasarımını karmaşıklaştırırlar ve uygulama tasarımına yönelik geleneksel yaklaşımların yeniden düşünülmesini gerektirirler. Mobil bilgi işlem için herhangi bir uygun yaklaşım, çatışan talepler arasında bir denge sağlamalıdır. Mobil uygulamaların yürütme ortamı değiştiği için bu denge statik olamaz; tepki vermeli, başka bir deyişle, uygulamalar uyarlanabilir olmalıdır.

UYARLANABİLİR MOBİL UYGULAMALAR

Uyarlanabilir uygulamalar tasarlamak aktif bir araştırma alanıdır. Geleneksel olarak, çoğu çalışma kablosuz bağlantı(lar) üzerine odaklanmıştır. İlk çalışmalar, TCP semantiğini değiştirmeyen ancak kablosuz bağlantılar üzerinden TCP verimini iyileştirmeye odaklanan genel çözümler sunar; örneğin Balakrishnan’a bakınız. Bu, yüksek bağlantı hata oranları ve sahte bağlantı kesilmeleri gibi sorunları ele alırken, mobil bilgi işlemin düşük ve oldukça değişken bant genişliği özelliğini ele almaz.

İkinci bir yaklaşım grubu, taşınabilir bir cihazdaki bir istemci uygulaması ile sabit bir ana bilgisayar üzerinde çalışan bir sunucu arasındaki veri akışını filtreleyerek ve sıkıştırarak kıt ve değişken kablosuz bağlantı bant genişliğine uyum sağlar. Veri sıkıştırma iki yerden birinde yapılır.


mobile middleware examples
middleware software
middleware support
was middleware
android middleware
middleware as a service
middleware vs runtime
how middleware works


Bolliger (1998) ve Seshan (1997), mevcut bant genişliğine uygun bir veri akışı oluşturmak için sunucuyu geliştirir. Bu tipik olarak ağ oluşturma ve sistem literatüründe iyi bilinen uçtan uca bir yaklaşımı temsil eder. Diğer önerilerin çoğu, istemci-sunucu yapısını, bir proxy’nin kablosuz erişim ağında, taşınabilir aygıta yakın bir yerde yürütüldüğü bir istemci-proxy-sunucu yapısına genişletir.

Bu proxy tabanlı yaklaşım, sunucudan kaynaklanan veri akışını mevcut kablosuz bant genişliğine uyacak şekilde filtreler ve sıkıştırır. Joshi (1997), mobil platformlardan Web erişimini desteklemek için her birini uygun şekilde kullanan hem uçtan uca hem de proxy tabanlı yaklaşımları birleştirir. Örneğin, önemli hesaplama kaynakları gerektiren karmaşık filtreleme gibi görevler uçtan uca yapılır. Proxy tabanlı yaklaşım ise, sunucu uygun veri akışını oluşturamadığında kullanılır.

Üçüncü, tamamlayıcı bir yaklaşım, hesaplama çabasına odaklanır. Mobil uygulamalar, özellikle yoğun hesaplama gerektirenler (örneğin, video kod çözme), mobil ortama ve taşınabilir cihazdaki kaynakların mevcudiyetine göre kablolu ağ ve taşınabilir cihaz arasında dinamik olarak bölünebilir. 

Erişim ağı, uygulama kodunun bölümlerini yürütebilen proxy sunucuları sağlayarak mobil uygulamayı destekler. Bu, uygulamaların performansını artırabilir ve taşınabilir cihazlarda güç tüketimini azaltabilir, çünkü hesaplamayı kablolu ağdaki proxy’lere boşaltmak, taşınabilir cihazlarda belirli görevleri gerçekleştirmek için gereken CPU döngülerini ve gerekli belleği azaltır.

MOBİL MIDLEWARE

Önceki bölümde gözden geçirilen ilk yaklaşımlar, tipik olarak, belirli uyarlama fikirlerini destekleyen araç takımları sağlar. Bu çabayı genelleştirmek için, uyarlanabilir mobil uygulamalar için destek, uygun mobil ara katman yazılımına yerleştirilmelidir. CORBA ve DCOM gibi geleneksel ara katman yazılım sistemleri, temel donanım ve yazılım platformlarındaki heterojenlikle başa çıkmada, taşınabilirlik sağlamada ve dağıtılmış uygulamaların geliştirilmesini kolaylaştırmada büyük başarı elde etti.

Ancak bu sistemler, dağıtılmış uygulamaların statik bir ortamda çalışacağı varsayımlarına dayanmaktadır; bu nedenle, mobil uygulamalar için uygun desteği sağlayamazlar. Bu nedenle mobil uygulamalar, ortam varyasyonlarına uyum sağlamayı kolaylaştıran bir ara katman yazılımına ihtiyaç duyar.

Daha önce incelenen mobil bilgi işlem zorluklarına dayalı olarak, mobil ara katman yazılımı aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır: Asenkron etkileşim, yüksek gecikme süresi ve bağlantısız işlemlerle ilgili sorunları ele alır. Mobil istemcilerin bir hizmet için istek göndermesine, ağ bağlantısını kesmesine ve sonucu daha sonra toplamasına olanak tanır.

Bu tür bir etkileşim modeli bant genişliği tüketimini azaltır, istemci ve sunucunun birbirinden ayrılmasını sağlar ve sistem ölçeklenebilirliğini yükseltir. Yeniden yapılandırılabilirlik, sistem çalışma zamanı sırasında yeni bir davranış ekleme veya mevcut olanı değiştirme işlemidir. Çalışma zamanında sistem davranışının ve çalışma bağlamının dinamik olarak yeniden yapılandırılması, kaynakların yeniden değerlendirilmesini ve yeniden tahsis edilmesini gerektirebilir.

Yeniden yapılandırma, bağlam bilgilerine dayalı olabilir. Uyarlanabilirlik, uygulamaların her durumda tek tip bir arayüz sağlamak yerine davranışlarını değiştirmesine olanak tanır. Ara yazılımın kaynak arzını/talebini izlemesi, uyarlama kararlarını hesaplaması ve değişiklikleri uygulamalar hakkında bilgilendirmesi gerekir.

İstemci yeteneklerinin bağlam farkındalığı, ağ koşullarındaki değişiklikler ve koşullar gerektirdiğinde sistemin davranışını değiştirme yeteneği, etkili ve verimli bir uyarlanabilir sistem oluşturmak için gereklidir. Bağlam, cihaz özelliklerini, kullanıcının konumunu, kullanıcının faaliyetlerini ve diğer kaynakları içerir.

Ara katman yazılımının doğru karar vermesine yardımcı olmak için bilgi içeriği uygulamaya açıklandığında sistem performansı artırılabilir. Son olarak, mobil bilgi işlem için ara katman yazılımı oluşturulurken hafif yük dikkate alınmalıdır. Ara yazılım, işlemci, ağ arabirimi vb. gibi en çok güç tüketen bileşenler üzerindeki hesaplama yükünü artırmamalıdır. Ara yazılım uygulamaları genellikle, hesaplama yükünü azaltmak için tamamen atlanabilen bir dizi kullanılmayan özellik içerir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir