Model Destekli Hizalama – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Model Destekli Hizalama – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

12 Ekim 2022 KOSGEB TEKNOYATIRIM Destek Programı Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında YÖNETMELİK 0

IS Mimarisinin Model Destekli Hizalama

Bir bilgi sistemi (IS), insan kullanıcılar için bilgiyi ileten, dönüştüren ve koruyan bir sistemdir. Bir bilgi sistemi, bir veya daha fazla yazılım uygulaması ve veri tabanı ile bunların insan kullanıcıları, operatörleri ve bakımcıları ile olan ilişkilerini içerir.

Modern bir işletme, çeşitli şekillerde ilişkilendirilebilecek birçok bilgi sistemine sahiptir. Örneğin, bilgi sistemleri, mesaj geçişi veya paylaşılan veritabanları yoluyla veri alışverişinde bulundukları için veya uzaktan prosedür çağrıları veya Web servisleri aracılığıyla işlev alışverişinde bulundukları için değiş tokuş yoluyla ilişkilendirilebilir.

Bilgi sistemleri, aynı verileri korudukları veya aynı işlevleri sağladıkları için örtüşme yoluyla da ilişkilendirilebilir. Bilgi sistemleri, bir IS’nin diğerini kontrol etmesi gibi doğrudan veya dolaylı olarak, örneğin birkaç IS’nin aynı çalışma zamanı platformlarına bağlı olması veya kullanıcıları için rekabet etmesi gibi birçok başka yolla da ilişkilendirilebilir.

Bilgi sistemleri birbiriyle ilişkili olmanın yanı sıra, çevresindeki organizasyonla da birçok yönden ilişkilendirilebilir. Örneğin, departmanlar, bireyler veya roller gibi organizasyon birimleri, IS’lerin sahipleri, kullanıcıları, operatörleri veya bakımcıları olabilir; organizasyonel hedefler ve stratejiler IS’ler tarafından gerçekleştirilebilir; organizasyonel süreçler IS’ler tarafından desteklenebilir veya otomatikleştirilebilir.

Bir işletmenin bilgi sistemleri (IS) mimarisi, bilgi sistemlerini, bu bilgi sistemleri arasındaki ilişkileri ve bunların çevredeki organizasyonla olan ilişkilerini içerir. Tek işletmelere ek olarak, işletmelerin ittifakları ve bölümler ve departmanlar gibi işletmelerin bölümleri de IS-mimarilerine sahip olabilir.

Yukarıdaki tanım, bu mimariden açıkça bahsedilmese, tanımlanmasa veya yönetilmese bile, her işletmenin bir IS mimarisine sahip olduğunu ima eder: “IS mimarisi”, kuruluşlara ve bilgi sistemlerine bakmanın bir yoludur.

IS-mimari uyumu, mimarinin aşamalı olarak fakat sistematik olarak geliştirilmesi gereken bir IS-mimari vizyonu seçme sürecidir. Bu makale, bir IS mimarisini çevresindeki organizasyonla uyumlu hale getirmek için model destekli bir çerçeve sunacaktır.

Çerçeve, bir kurumun mevcut IS-mimarisinin bir girişim modelinde nasıl temsil edilebileceğini ve bunlardan biri kurumun IS-mimari vizyonu olarak seçilmeden önce aday mimari vizyonlarının üretilebileceğini gösterir.

Zachman, ‘IS mimarisini’, “bireyler arasındaki ilişkileri desteklemek için yerinde ve/veya gerekli olan, hem manuel hem de otomatik tüm bilgi ile ilgili akışların, yapıların, işlevlerin ve benzerlerinin toplamı” olarak tanımlar. işi kurar.” Son birkaç on yılda, hem endüstride hem de akademide birkaç IS mimarisi yöntemi önerildi.

İlgili bir terim, bazı yazarlar tarafından ‘IS-mimarisi’ ile eşanlamlı olarak kullanılan bilgi mimarisidir (IA), ancak IA, IS-mimarisinin bilgi paylaşımı ve bilgi yönetimi yönlerini vurgulamak için de kullanılabilir.

İlgili diğer bir terim, Chorafas’a göre “teknolojinin uygulanmasını şirketin iş stratejisiyle uyumlu hale getirmek” ve “teknolojinin inovasyon ekonomisine hizmet etmesini sağlamak” olan, bazen kurumsal bilgi mimarisi olarak adlandırılan kurumsal mimaridir. ‘EA’/’EIA’ bazen ‘IS mimarisi’ ile eşanlamlı olarak kullanılır, ancak süreç yapısı ve örgütsel roller gibi örgütsel yönleri vurgulamak için de kullanılabilir.

IS-mimari uyumu, ICT stratejisi ile ayrıntılı IS planlaması arasında bir ara adım (veya seviye) olarak da anlaşılabilir.


Destek Teknoloji
Kosgeb orta yüksek teknoloji desteği ne kadar
TÜBİTAK Destekleri
KOSGEB TEKNOYATIRIM Destek Programı
KOSGEB Orta yüksek teknoloji desteği
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında YÖNETMELİK
DESTEK ttteknoloji com tr
KOSGEB Destekleri


IS-MİMARİ HİZALAMA

İyi bir IS mimarisi, stratejik ve operasyonel olarak kuruluşa uygun, basit ve iyi yapılandırılmış, iyi yönetilen ve açık ve net bir şekilde tanımlanmış olmalıdır.

Bu özellikler şu şekilde açıklanmaktadır:

• Stratejik olarak uygunluk, IS-mimarisinin işletmeyi hedefleri ve stratejileri doğrultusunda desteklemesi gerektiği anlamına gelir. Elbette bu, iyi bir IS mimarisinin birincil özelliğidir.
• Operasyonel olarak uygunluk, IS-mimarisinin pazar yapısı, ürün yapısı, süreç yapısı, fonksiyon yapısı, organizasyon yapısı vb. gibi işletmenin organizasyon yapıları ile entegre edilmesi gerektiği anlamına gelir. Operasyonel uygunluk kendi başına bir hedef olmasa da, stratejik uygunluk elde etmek için bir dereceye kadar operasyonel uygunluk gereklidir.
• Basit ve iyi yapılandırılmış, IS-mimarisinin gereksiz yere karmaşık olmaması gerektiği anlamına gelir, çünkü karmaşık bir IS-mimarisinin anlaşılması ve anlaşılması zor olacak ve beklenmeyen sonuçlar olmadan değiştirilmesi zor olacaktır. Bu nedenle yönetimi zor olacaktır.
•İyi yönetilen, IS-mimarisinin bakımı ve evrimi için ilkelerin, faaliyetlerin, rollerin ve sorumlulukların iyi tanımlanması ve uygun şekilde halledilmesi gerektiği anlamına gelir. Açıkça ve gerektiği gibi halledilmeyen bir IS mimarisi, sürüklenmeye başlayabilir ve hızla gereksiz yere karmaşık ve/veya stratejik ve operasyonel olarak uygunsuz hale gelebilir.
•Açık ve net bir şekilde tanımlanmış olması, işletmenin hem mevcut IS-mimarisini hem de IS-mimari vizyonunu her zaman belgelemesi gerektiği anlamına gelir. Mevcut mimarinin bir taslak veya plan ile temsil edilmesi gerekirken, vizyon ayrıca bir dizi üst düzey evrim ilkesi ile belgelenmelidir.

IS-mimari uyumu, IS-mimarisi vizyonu olarak ifade edilen – IS-mimarisinin adım adım ama sistematik olarak geliştirileceği bu tür daha yüksek seviyeli ilkeleri seçme sürecidir.

Henderson ve V enkatraman’ın stratejik uyum modeli, bir yanda işletmelerin dış ve iç alanları arasında, diğer yanda ise iş alanı ile BİT alanı arasında ayrım yapmaktadır. Sonuç olarak, çerçeveleri, “iş stratejisi ile B/T stratejisi arasındaki bağlantı” olan stratejik entegrasyon ile “kurumsal altyapı ve süreçler ile I/S altyapısı ile pro arasındaki bağlantı” olan fonksiyonel entegrasyon arasında ayrım yapar. 

Henderson ve V enkatraman’ın modeline göre, IS-mimari uyumu, “işlevsel entegrasyon” ve işletmelerin “iç alanı” üzerine odaklanır.

MODELLEME KURULUŞLARI VE IS-MİMARLIKLARI

Model destekli uyum çerçevesi, aralarında örgütsel ilişkiler bulunan örgütsel unsurların bir koleksiyonu olarak bir örgütün yapılandırılmış bir görüşüne dayanır. Hedefler, organizasyon birimleri ve faaliyetler gibi farklı türde öğeler vardır. Opdahl’da daha fazla ayrıntı vererek en önemlilerini listeler.

Tablo 1’de kullanılan terimler sadece öneridir. Gerçek projelerde, daha organizasyona özgü terimlerle rafine edilmelidirler.

Örneğin, ‘organizasyon birimi’, ‘bölüm’, ‘departman’, ‘proje grubu’, ‘rol’ ve ‘pozisyon’ gibi terimlerle değiştirilebilir ve ‘faaliyet’ terimi, ‘proje’ olarak rafine edilebilir. 

Çerçeve, faaliyetler tarafından gerçekleştirilen hedefler ve faaliyetleri yürüten ve hedeflerden sorumlu olan organizasyon birimleri gibi birçok organizasyonel ilişki türünü de tanımlar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir