Çeviri Mekanizmaları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Çeviri Mekanizmaları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

12 Ekim 2022 Teknik çeviri online Teknik çeviri örnekleri Teknik çeviri programı 0
Çıkarım Yapmada Kullanılan Bilgi

Çeviri Mekanizmaları

Çeviri sürecinin, ilki sorunsallaştırma olarak bilinen dört yönü veya “an”ı vardır. Bu aşamada, bir veya daha fazla kilit aktörden oluşan bir grup, sorunun doğasını ve diğer aktörlerin rollerini tanımlamaya çalışır, böylece bu kilit aktörler sorunun cevabına sahip ve sorunun çözümü için vazgeçilmez olarak görülür. Başka bir deyişle, sorun bu aktörler tarafından sunulan çözümler açısından yeniden tanımlanır (tercüme edilir).

İkinci an ilgidir ve sorunsallaştırmada tanımlanan kimlikleri ve rolleri diğer aktörlere empoze etmeye çalışan bir dizi süreçtir. Bir varlığı başka bir varlıkla arasına girerek ilginç ve çekici kılmak demektir. Burada kayıtçılar, diğer aktörleri kendileri için önerilen rollere kilitlemeye ve mevcut ağları kademeli olarak eritmeye, onların yerine kayıt yaptıranların kendileri tarafından oluşturulan bir ağ koymaya çalışırlar.

İlgi başarılı olursa, o zaman üçüncü an olan kayıt, bir zorlama, baştan çıkarma veya rıza sürecini takip edecek ve sağlam, istikrarlı bir ittifaklar ağının kurulmasına yol açacaktır. Ancak kayıt, iradelerini diğerlerine empoze eden bir dizi aktörden daha fazlasını içerir; aynı zamanda bu diğerlerinin de teslim olmasını gerektirir.

Son olarak, önerilen çözüm daha geniş kabul gördüğünde ve diğerlerinin sözcüsü olarak hareket eden bazı aktörler aracılığıyla daha büyük bir eksik varlıklar ağı oluşturuldukça seferberlik gerçekleşir.

TERCÜME KARŞI DİFÜZYON

Birçok küçük işletme, işletmede çalışan birkaç üye ile aile ile ilgili endişelerdir. Araştırmalar, küçük bir işletmenin ilk kez bir PC edinmesinin yaygın bir nedeninin, en azından kısmen, aile kullanımına yönelik olması olduğunu gösteriyor. Bu bağlamda, PC’nin elde edilmesinin bir nedeni, çocuklarının eğitimine yardımcı olacağı inancıydı.

Bir kez elde edildikten sonra, teknoloji için hemen hemen her zaman başka kullanımlar da bulunur, ancak soru şudur: PC’nin ve benimsenmesine dahil olan kişilerin özellikleri bir yayılma modeliyle belirlenebilir miydi? Yayılma ve çeviri çerçeveleri arasındaki yaklaşım farklarını özetler.

Bir Örnek: Küçük Bir Yayıncılık Şirketi Tarafından Slayt Tarayıcının Kabulü

İki inovasyon modelinin kullanımını örneklemek için, bilgi sistemleri ders kitaplarının yayınlanması üzerinde dört kişinin çalıştığı küçük bir yayıncılık şirketi olan DP Pty Ltd örneğini düşünün. DP, iyi kurulmuş bir pazara sahip çok küçük bir işletmedir.

Şirketin üyeleri yazının çoğunu ve kitaplarının yayınlanmasıyla ilgili tüm işleri yaparlar, ancak çalışmaları baskı ve cilt için gönderirler. DP’nin baskı işlemlerinin çoğu küçüktür. Şirketin çalışmalarına katılanların tümü bilgisayar okuryazarıdır ve BT’yi iyi kullanır. Ancak hiçbiri bilgisayar grafikleri hakkında fazla bilgiye sahip değil.

Birkaç yıl önce şirket, ders kitaplarındaki kapakların görünümünü iyileştirmesi gerektiğine karar verdi.

Birisi bir fotoğraf kullanmayı düşünene kadar çeşitli seçenekler değerlendirildi. Yönetmenlerden birinin kardeşi, uygun bir renkli fotoğraf sağlayabilen bir manzara fotoğrafçısı. Bu, basılı olarak sağlandı ve bunun (veya negatifinin) kapak metniyle birlikte kapağa basmak için uygun bir formata nasıl dönüştürüleceği konusunda bir sorun ortaya çıktı. Dijital bir görüntü cevap gibi görünüyordu.

Fotoğraf tarandı (düz yataklı bir tarayıcı kullanılarak) ve metnin kolayca eklenebilmesi için dijital görüntü Microsoft Word’e yerleştirildi. Nihai sonuç daha sonra bir Acrobat dosyasına dönüştürüldü ve yazıcıya gönderildi. Ancak bu süreç oldukça zahmetli oldu.


Teknik çeviri örnekleri
Teknik çeviri programı
İngilizce Türkçe teknik çeviri
Teknik çeviri online
Çeviri
DergiPark
Türkçe İngilizce çeviri
Çeviri Yandex


Bugün şirket, kapakların kalitesini önemli ölçüde artıran ve aynı zamanda bunları üretme sürecini çok daha basit hale getiren bir Nikon slayt ve negatif tarayıcı kullanıyor. Bu cihaz, diaların ve negatiflerin çeşitli çözünürlüklerde dijital görüntülerini üretebilir. Soru şu: DP neden bu özel teknoloji öğesini benimsemeye karar verdi?

İlk önce bir difüzyon modelinin uygulamasını düşünün. Burada şirket, esas olarak teknolojinin kendisinin nitelik ve özelliklerinden etkilenmiş olacaktır. Yöneticiler, alternatiflerle karşılaştırıldığında bu teknolojinin göreceli avantajını, uyumluluğunu, karmaşıklığını, denenebilirliğini ve gözlemlenebilirliğini göz önünde bulundururlardı.

Şirketin yöneticilerinden ikisi, özellikle de her ikisinin de yıllar içinde aldıkları çok sayıda renkli slayta sahip oldukları için, slayt tarayıcıyı kullanmada kesinlikle bazı göreceli avantajlar gördüler. Ancak bu teknolojinin önemli bir dezavantajı vardı ve bu da yüksek maliyetiydi: slayt tarayıcı, iyi bir düz yataklı tarayıcıdan yaklaşık dört kat daha pahalıydı.

Slayt tarayıcı, oldukça farklı ve kullanımı zor olduğu için uyumluluk veya karmaşıklık açısından iyi sonuç vermedi. Şirket, tarayıcıyı kullanan başka birini bulmak zor olduğu için şanslı olan tarayıcının deneme kullanımını ayarladı – gözlemlenebilirliği düşüktü. Bu temelde, DP’nin neden slayt tarayıcıyı benimsediğini anlamak zor.

Bir çeviri modeli uygulandığında ise durum oldukça farklı görülmektedir. Yayınevi personeli, bilgisayarları ve kitaplarından oluşan sosyo-teknik ağ, kitap kapakları üretmenin yeni bir yolunu bulma ihtiyacıyla istikrarsızlaştı. Peyzaj fotoğrafçısı olan yeni bir aktörün eklenmesi, bu ağı daha da istikrarsızlaştırmaya yarayan yeni olanaklar getirdi.

Slayt tarayıcı (aynı zamanda ağa girmeye çalışan bir aktör olarak da görülüyor), mevcut (ve gelecekteki) slaytların ve negatiflerin kolaylıkla dijital görüntülere dönüştürülebileceği yeni olanaklar sundu. Bu, yalnızca kitap kapakları için gerekli olanları değil, yönetmenlerin eski slaytlarından herhangi birini içeriyordu.

Her iki yönetmen de kitap kapaklarının ana uygulamasının yanı sıra, çocuklarının ve tatillerinin çektikleri eski slaytları ve negatifleri kolayca dijital formata dönüştürebilen bir cihazın avantajlarını çabucak gördü. Bu nedenle, çeviri modlarının öne sürdüğü, bazıları işle ilgili ve diğerleri daha kişisel olan faktörlerin bir kombinasyonuydu, bu teknolojinin benimsenmesine yol açıyordu.

Nikon’un dergi makalesinde ve Web sayfalarında reklamını yaptığı slayt tarayıcıdan, yayınevinin benimsediği cihaza önemli bir çeviri yapıldığını da belirtmek gerekir. DP, tarayıcıyı Nikon’un sunduğu tüm şekillerde kullanmakla ilgilenmedi.

Slaytları ve negatifleri dijitalleştirmek için iki nedenden dolayı bir cihaz istediler: çekici kitap kapaklarının kolay oluşturulması ve kendi renkli slaytlarının bir video monitöründe kolayca görüntülenebilecek bir formata dönüştürülmesi. Nikon tarafından tanıtılan tarayıcıyı değil, kitap kapakları oluşturmak ve slaytlarını video gösterimi için biçimlendirmek için bir cihaz benimsediler.

İnovasyona çeviri yaklaşımı, değişiklikleri kalıcı kılmak için desteklemek ve yerleştirmek için ağların ve ittifakların inşasını detaylandırıyor. Yenilik yayılımı ve yenilik çevirisi, biri yeniliğin ve değişim aracısının özelliklerini vurgulayan ve özcülükte yönlendirilen, diğeri ise müzakereleri ve ağ oluşumunu vurgulayan oldukça farklı felsefelere dayanmaktadır.

İnovasyon çevirisi, küçük işletmelerin karar verme sürecine dahil olan insani ve politik konulara daha uygundur ve bu nedenle küçük işletmelerde inovasyonu modellemek için faydalı bir yaklaşım sunar. Teknoloji alımı ve inovasyon üzerine en güncel yazılar ya hiç teorik model kullanmamakta ya da bir yayılma modeli kullanmaktadır.

Yazar, gelecekteki araştırmaların küçük işletmelerde bilgi teknolojisinin benimsenmesini açıklamak için bir çeviri modelinin kullanımını daha fazla araştırması gerektiğini öne sürüyor ve gelecekteki araştırmacıları bu yaklaşımı düşünmeye teşvik ediyor.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir