MODEL MÜFREDAT – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

MODEL MÜFREDAT – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

24 Ekim 2022 Hızlandırma ve ZENGİNLEŞTİRME stratejileri MEB zenginleştirilmiş Eğitim Programı Zenginleştirilmiş Eğitim Programı Nedir 0
Proje Önlemleri

Veritabanı Geliştirme

Veritabanı geliştirmenin önemli bir analiz ve tasarım bileşeni olduğundan, öğrencilerin sistem analiz grubumuz tarafından verilen Sistem Gereksinimleri Keşfi ve Modelleme kursunu almaları gerekmektedir. Benzer şekilde, birçok veritabanı personeli genellikle yönetim gereksinimleri olan bir projeyle ayrı bir gruba düşürülür, bu nedenle bir Proje Yönetimi kursu da gereklidir.

Veritabanı mimarı, veritabanı programcısı ve veritabanı yöneticisi rollerinde daha fazla uzmanlaşmayı desteklemek için iki ayrı seçici alan – veritabanı yönetimi seçicileri ve veritabanı teknolojisi seçicileri – tanımlandı. Öğrenciler, seçmeli alanların her birinde en az altı kredi saat (iki ders) seçmelidir.

Veri tabanı yönetimi seçmelileri, veri tabanı ders akışı veri tabanı yönetimi, veri ambarı ve veri tabanı yönetiminde ileri düzey konular ile birlikte listelenen seçmeli dersler ile öğrencinin son yılında sunulan herhangi bir lisansüstü düzeyde veri tabanı dersidir. Veritabanı teknolojisi seçicileri, öğrencilerin ilk iki yıllarında ilgisini çeken konularda ek araştırma alanları sağlar.

Yine, aşağıdakilerden herhangi iki ders seçmelerine izin verilir:

• Nesneye Yönelik Programlama: modern, iş uygulamalarının geliştirilmesinde nesne yönelimli programlama dillerini (Java) kullanın.
• Gelişmiş Tasarım Teknikleri: sistem analistleri tarafından bilgi sistemlerini geliştirmek için kullanılan sistem tasarımı yöntem ve tekniklerinin ileri düzeyde incelenmesi.
• Yazılım Geliştirme Metodolojileri: çağdaş yazılım geliştirme projelerinde yaygın olarak kullanılan metodolojiler ve uygulamalar.
• Kurumsal Uygulama Geliştirme: bileşen geliştirme ve yeniden kullanım, dağıtılmış nesne teknolojileri, çok katmanlı uygulamalar.
• Kıdemli Yazılım Geliştirme Projesi: önceki kurslarda öğretilen yazılım geliştirme teknolojilerini ve tekniklerini bütünleştirir.
• E-Ticaret: e-ticaretin bileşenleri.
• Otomatik tanımlama ve veri yakalama: gerçek zamanlı veri beslemeleri.
• Halihazırda alınmamış diğer herhangi bir veritabanı yönetimi seçmeli dersi/dersleri.

MODEL MÜFREDAT

Bu bölümün yazıldığı tarihte, oluşturulabilecek en az üç müfredat modeli vardır: IEEE/ACM Bilgi İşlem Müfredatı; DVE Akademik Temelleri ve Yolları ve ACM SIG ITE Müfredat Önerisi. Bu modeller, farklılıklardan çok benzerlikleri paylaşır ve bir model seçmek, bir dizi yazarın diğerine tercih etme meselesi olabilir. En olgun modeli göz önünde bulundurarak yazar, belirtilen veritabanı izini IEEE / ACM ile karşılaştırmayı seçmiştir.

ACM Web sitesinde bulunan en son IEEE / ACM Bilgi İşlem Müfredatı raporu, Bilgi Yönetimini (IM) Bilgi İşlem Müfredatı 2001 içinde bir bilgi alanı olarak tanımlar. IM bilgi alanı 14 bileşen içerir.

Üçü çekirdek olarak kabul edilir ve 11’i seçmeli olarak görülür. Veritabanı yolumuzdaki kurslar, tanımlanan IM alanlarının önemli bir kapsamını sağlar. Ayrıca, modelin ötesinde bir Veritabanı Yönetimi dersi verilmektedir. IM bileşenlerinden DB-track kurslarımıza eşlemeyi gösterir.

Üniversitemiz için, parkur kavramını uygulayan yeni müfredat 2001 Güz’ünde başlamıştır. 2003 Baharında, birinci sınıf öğrencilerinin (programa parkurlar yerinde girmiş olan) ilgi alanlarını seçmeleri istenmiştir. Ancak, programın kullanılabilirliği haberi duyulduğunda, eski çalışma planı kapsamındaki öğrenciler yeni çalışma planına geçtiler.

Ayrıca, yeni eğitim planı kapsamında yatay geçiş öğrencileri kabul edilmiştir. Bu öğrenciler ve hevesli bir fakülte, Bahar 2003 dönemini beklemek yerine, yeni programın (parçalı) Üniversite müfredat komitesi tarafından onaylanmasından hemen sonra yeni ders modellerine geçişin gerçekleşmesine neden oldu.


Hızlandırma ve ZENGİNLEŞTİRME stratejileri
MEB zenginleştirilmiş Eğitim Programı
Zenginleştirme Modeli örnekleri
Zenginleştirilmiş Eğitim Programı Nedir
Özel yetenekli öğrencilere yönelik eğitim öğretim uygulamaları
Üçlü zenginleştirme Modeli
Purdue Üç Evre Modeli


Bu, danışmanlarımızın halletmesi gereken birkaç kayıt sorununa neden oldu: çoklu çalışma planları; çoklu ders denklikleri (dersler çevrimiçi hale getirilip kullanımdan kaldırıldığı için); ve önkoşul sorunlarıdır.

Bunlardan önkoşulları takip etme konusu en zorlayıcı olmuştur çünkü belirli dersler müfredat her değiştiğinde içeriği değişen birden fazla müfredatta mevcuttur. Çoğu zaman danışmanların, bir öğrencinin uygun ön koşul bilgisine sahip olduğunu doğrulaması için profesörlere sahip olması gerekir. Bu genellikle “ön koşullu bu dersi kim verdi?” gibi sorulara yol açtı. veya “bu konuyu ele aldınız mı?”

BT alanı, yalnızca genel uzmanlardan oluşamayacak kadar geniş olduğundan, BT işgücü giderek daha fazla uzmanlaşıyor. Buna yanıt olarak, BT eğitimcileri, endüstrinin ihtiyaçlarını karşılayan uzmanlık alanları veya yollar sunmaya başladılar. Ancak, izlenen bir müfredatın tasarlanması ve uygulanması zorlu bir iştir.

Uygulama maliyetleri ilk tahmin edilenden daha yüksek olabilir. Eğer öğrenciler birden fazla parçalı bir müfredatı makul bir zaman diliminde tamamlayacaklarsa, her dönem açılması gereken ders sayısı artabilir. Bu artış, daha fazla kaynak gerektirecektir ve diğer departman tekliflerini (hizmet/lisansüstü kursları gibi) tüketebilir.

E-ticaret devrimi tüm organizasyonları etkiledi. Özellikle ilgi çekici olan, bunun küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) üzerindeki etkisidir, çünkü bu şirketlerin e-ticaretin sağladığı fırsatlardan en çok yararlandığı (çünkü e-ticaret yoluyla, oyun alanını eşitlemek mümkündür), ancak yine de bu e-ticaret olasılıklarının çoğunu benimsemede en yavaş oldukları görülmektedir.

Asya Pasifik/Pasifik bölgesinin çoğunda KOBİ’ler, çeşitli sosyal ve ekonomik gerekçelerle çok büyük bir öneme sahiptir. Aslında, bu bölgedeki tüm işletmelerin %90’ından fazlasını oluşturuyorlar ve bölgenin işgücünün yarısından fazlasına istihdam sağlıyorlar.

Tipik olarak, KOBİ sektörü, Doğu ve Güneydoğu Asya ve Japonya’daki tarım sektörü dışındaki tüm firmaların %90’ından fazlasını oluşturmaktadır.

KOBİ’lerin bu bölge için önemi göz önüne alındığında, karşılaştıkları engelleri anlamak çok önemli hale geliyor. İlk olarak, bu KOBİ’ler için e-ticaretin benimsenmesinin neden yavaş olduğunu anlamalı ve daha sonra bu tür engellerin hafifletilmesini ve dolayısıyla e-ticaretin başarılı bir şekilde benimsenmesini sağlayabilecek politika değişiklikleri önermeliyiz.

Aşağıda, KOBİ’lerin e-ticarete katılımını engelleyen temel faktörleri ve Asya Pasifik bölgesinde KOBİ’lerin e-benimseme önündeki engelleri özetlemeye hizmet eden kısa bir özet yer almaktadır.

Elektronik ticaret (e-ticaret) kısaca ifade edilen, bilgisayar aracılı bir ağ üzerinden tamamlanan ve mal veya hizmetlerin mülkiyeti veya kullanım haklarının devrini içeren herhangi bir işlemi ifade eder; yani, e-ticaret, elektronik yollarla alım, satım ve finansal işlem yapılması olarak tanımlanabilir.

E-ticaret, özellikle elektronik veri değişimi (EDI) biçiminde uzun yıllardır var. Ancak, onu öne çıkaran internettir. Günümüzde e-ticaretin en önemli yönü internet üzerinden iş yapmaktır.

E-ticaret, oyun alanını eşitler ve küçük kuruluşların büyük kuruluşlarla rekabet etmesine olanak tanır. E-ticaret kavramı, interneti daha iyi ve daha hızlı iş yapmak için kullanmanın yanı sıra geleneksel mesafe ve zaman engellerini daraltmakla ilgilidir.

Birçok dot-com şirketinin çöküşüyle ​​temsil edilen İnternet ekonomisindeki gerilemeye rağmen, birkaç tahmin önümüzdeki birkaç yıl içinde küresel e-ticarette büyük potansiyel öngörmeye devam ediyor.

Asya Pasifik/Pasifik bölgesi 2002 yılı sonunda tahminen 188 milyon kullanıcısıyla Kuzey Amerika’nın önünde dünyanın en büyük ikinci İnternet pazarını oluşturmaktadır. Güney Kore, Çin, Hindistan, Singapur, Malezya ve Endonezya, diğer ülkelere kıyasla BİT yayılması ve e-ticaret tekliflerinde liderdir.

BİT kullanımı, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) gibi genel ekonomik göstergelerle ilgilidir, ancak hükümet politikaları, telekomünikasyon maliyetleri ve sosyal yönler dahil olmak üzere çok çeşitli başka faktörlerden de etkilenir.

Asya Pasifik bölgesindeki durgun ekonomiye rağmen, bilgisayar, cep telefonu ve kişisel dijital asistanlar (PDA) gibi cihazlara yönelik tüketici talebi bölge genelinde sabit kaldı ve İnternet kullanımı artıyor, ancak yine de KOBİ’ler tarafından e-ticaretin benimsenmesi belirgin bir şekilde yavaşlamıştır.

İnternet kullanımı arttıkça, Asya Pasifik’teki e-ticaret ve e-iş girişimleri çok hızlı büyüyor. eMarketer, işletmeler arası (B2B) e-ticaret gelirlerinin 2004 yılına kadar Asya Pasifik/Pasifik bölgesinde 300 milyar doları aşacağını tahmin ediyor.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir