Multimedya İçerik Uyarlaması – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Multimedya İçerik Uyarlaması – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

13 Ekim 2022 Farklılaştırılmış öğretim PDF Özel eğitimde uyarlama örnekleri Zihin YETERSİZLİĞİNDE ÖĞRETİM uyarlamaları 0
Bilgisayar Öz-Yeterliği

Multimedya İçerik Uyarlaması

Önceki on yıl, iletişim ve ardından multimedya erişimi alanında çok sayıda ilerleme ve eğilime tanık oldu. Son birkaç yıldaki dört ana gelişme, her yerde ve her yerde multimedya tüketimi olasılığını ortaya çıkardı: kablosuz iletişim ve mobilite, standartlaştırılmış multimedya içeriği, etkileşimli ve pasif tüketim ve İnternet ve Dünya Çapında Ağdır.

Bireysel ve münferit gelişmeler, bu mevcut duruma mütevazı bir destek sağlarken, bunların birleşimi ve çapraz gübrelemeleri, günümüzün karmaşık ama heyecan verici manzarasıyla sonuçlandı. Özellikle, her tür koşulda her tür kullanıcı için her tür verinin teslimini görmeye başlıyoruz.

Sıkıştırma, taşıma ve multimedya tanımlaması, her zaman gelişen bireysel teknolojilerin örnekleridir. Ancak, bu alanlarda birlikte çalışabilir çözümlerin eksikliği, gelişmiş multimedya paketleme ve dağıtım uygulamalarının dağıtımını engelliyor.

Multimedya içeriğine şeffaf erişimi sağlamak için, içeriğin yalnızca içeriğin açıklamasının değil, aynı zamanda formatının ve kullanım ortamının bir açıklamasının da mevcut olması esastır. Mevcut koşullarla talep edilen içerik için en iyi içerik deneyimine sahip kullanıcı.

Sonraki bölümlerde, multimedya içerik uyarlamasının arka planına, buna neden ihtiyaç duyduğumuz ve mevcut çözümlerin neden yetersiz olduğuna bakacağız.

Ardından, alanı tanımlayan günümüz çalışmaları ve kullanılan tekniklerin genel açıklamaları ve açıklamaları gibi modern multimedya içerik uyarlamasının ana temalarını açıklayan makalenin ana odağına geçiyoruz. Ardından, bu araştırmanın gelecekte neye yol açacağına ve gelecek yıllarda neler bekleyebileceğimize bakıyoruz. Son olarak, tartışılanları gözden geçirerek bu makaleyi sonlandırıyoruz.

Giderek daha fazla dijital görsel-işitsel içerik artık çevrimiçi olarak mevcuttur. Ayrıca aynı ağ için daha fazla erişim ağı mevcuttur (farklı kaynaklara sahip) piyasada tanıtılan farklı cihazlar.

Yapılandırılmış multimedya içeriğine (bu yapı hala sınırlı olsa bile) giderek artan bir şekilde çeşitli ağlardan ve terminallerden erişilmesi gerekiyor. Gigabit Ethernet bağlantılı iş istasyonlarından ve İnternet özellikli TV setlerinden mobil video özellikli terminallere kadar ikinci aralık vardır.

Adaptasyon, dağıtılmış multimedya sistemlerinde kaynak ve medya yönetimi için giderek daha önemli bir araç haline geliyor. En iyi çaba zamanlaması ve kaynakların en kötü durumda rezerve edilmesi, ikisi de büyük ölçekli, dinamik multimedya sistemleriyle başa çıkmak için pek uygun olmayan iki uç durumdur.

Orta kurs, kullanıcı memnuniyetini sağlamak için verilerini, kaynak gereksinimlerini ve işleme bileşenlerini dinamik olarak uyarlayan bir sistem tarafından karşılanabilir. Bununla birlikte, nerede, ne zaman, neyin ve kimin uyum sağlaması gerektiği konusunda bir anlaşma yoktur.

Bir uyarlama tekniğinin uygulanmasında, mekanizmanın nasıl gerçekleştirileceği konusunda pek çok değerlendirme yapılması gerekir. Prensip olarak, tekniği mümkün olduğunca basit hale getirmek, yani uygulama hiyerarşisinde çok fazla katmanı değiştirmemek her zaman yararlıdır.

Sistem katmanındaki veya ağ katmanındaki değişiklikler, dağıtım oldukça zor olduğu için genellikle her zaman oldukça sorunludur. Genel olarak, uygulama alanına büyük ölçüde bağlı olduğu için adaptasyon tekniğinin X’in en iyisi ve Y’nin en kötüsü olduğu söylenemez.


Zihin YETERSİZLİĞİNDE ÖĞRETİM uyarlamaları
Öğretimsel uyarlama örnekleri
Özel eğitimde uyarlama örnekleri
Öğretimsel uyarlama nedir
Öğretimi BİREYSELLEŞTİRME ve uyarlama pdf
Farklılaştırılmış öğretim PDF
Farklılaştırılmış öğretim uygulamaları
HARMANLANMIŞ Ortamlarda Öğretimi farklılaştırma


Bu terminallere dağıtım mekanizmalarının çeşitliliği de artıyor ve şu anda bunlar arasında uydu, radyo yayını, kablo, mobil ve xDSL kullanan bakır yer alıyor. Dağıtım yolunun sonunda farklı cihazlar, tercihler, konumlar, ortamlar, ihtiyaçlar ve muhtemelen engelleri olan kullanıcılar bulunur.

Ek olarak, en iyi kullanıcı deneyimini sağlamak için içeriğin işlenmesi tek bir yerde gerçekleştirilebilir veya çeşitli konumlara dağıtılabilir.

Aday konumlar şunlardır: içerik sunucusu/sunucuları, ağdaki herhangi bir işlem sunucusu/sunucusu ve tüketim terminali/terminalleri. İşleme yer(ler)inin seçimi birkaç faktör tarafından belirlenebilir: iletim bant genişliği, depolama ve hesaplama kapasitesi, kabul edilebilir gecikme, kabul edilebilir maliyetler ve gizlilik ve haklar sorunları vb.

İçerik uyarlamasıyla ilgili mevcut uyarlama teknolojileri, temel olarak metin belgelerinin uyarlanmasına odaklanmaktadır. Bu nedenle, bir metin belgesi talep üzerine farklı cihazların veya uygulamaların özelliklerine uyarlanacaktır.

Bu işlevi yerine getirmek için içeriğin yapısı sunumundan ayrılmalıdır, yani kaynak belge XML (Genişletilebilir İşaretleme Dili) kullanılarak yapılandırılmalı ve ardından mevcut kaynaklara göre uyarlanmış bir sunum oluşturmak için dinamik olarak işlenmelidir. Olası bir kullanım senaryosu, aynı bilgiyi standart bir Web tarayıcısında veya bir WAP tarayıcısında sunmak olacaktır.

Etkin adaptasyon, katılımcı bileşenlerin birbirinden haberdar olmasını ve standartlaştırılmış medya, meta veri ve iletişime ihtiyaç duyan diğer bileşenler tarafından yapılan adaptasyon adımlarından faydalanmasını gerektirir. İçeriğin alıcı tarafın kısıtlamalarına ve tercihlerine verimli bir şekilde uyarlanmasını kolaylaştıran bir çerçeve oluşturma ihtiyacını kabul eden birkaç standardizasyon kuruluşu (W3C, MPEG ve WAP) halihazırda kurulmuştur veya halen geliştirilme aşamasındadır. 

İçerik açıklaması için araçlar sağlarken, CC/PP ve UAProf ile yetenek açıklaması ve müzakere sağlanırken “multimedya çerçevesi” içerir. Hem medya kaynaklarının hem de meta verilerin dinamik adaptasyonunun standart iletişimini sağlayan, cihaz özellikleri ve QoS parametrelerinin anlaşmasını sağlayan Dijital Öğe Uyarlaması gerekir.

Bu bölümde, birlikte çalışabilir ve verimli multimedya içerik uyarlaması ihtiyacının nedenleri tanıtılmıştır. İlgili XML tipi belgelerin uyarlanmasına odaklanarak multimedya içerik uyarlamasını kolaylaştıran bir dizi standart grubundan (W3C, MPEG ve W AP gibi) de bahsedilmiştir. Bir sonraki bölüm, bu heyecan verici alanı oluşturmaya yardımcı olan farklı teknolojileri inceliyor.

Bu bölümde multimedya içerik uyarlamasında bulunan ana temalara bakacağız. Bir multimedya içerik uyarlama mimarisine bir göz atarak, ölçeklenebilir kodlama ve kod çevrimi ile ilgili mevcut durum üzerine bir tartışma, uyarlamanın gerçekleştiği gerçek konum noktası etkisinin bir analizi ve kullanıcı profili oluşturmanın uygunluğunun kısa bir özeti ile başlıyoruz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir